Devil Pack
Devil Pack

Devil Pack

Electronic Arts • Δράση και περιπέτεια
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Για ηλικίες από 18 ετών και άνω
PEGI 18
Βία

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

This pack includes the ‘Putrid Voice’ magic ability as well as the ‘Panderer’s Lash’ relic that augments this unholy power. There are no refunds for this item. For more information, see www.xbox.com/live/accounts.

Δημοσιεύτηκε από

Electronic Arts

Αναπτύχθηκε από

Electronic Arts™

Ημερομηνία κυκλοφορίας

15/4/2010

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με