Cities: Skylines - Green Cities
Cities: Skylines - Green Cities

Cities: Skylines - Green Cities

Paradox Interactive • Στρατηγική • Προσομοίωση
12,99 €
Απαιτεί ένα παιχνίδι
Απαιτεί ένα παιχνίδι

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί ένα παιχνίδι (πωλείται ξεχωριστά).

Περιγραφή

Cities: Skylines - Green Cities adds new ways for players to build earth-friendly towns. The expansion adds 350 new assets to the core game, adding a massive selection of new visual options, complete with eco-friendly buildings, organic shops, electric vehicles, and new services designed to make pollution a quaint notion of the past. Players can create more diversified cities, or go completely green as the urban population grows. New in-game services and buildings arrive alongside revisions to noise and environmental pollution, making the skies safer for Chirper at last. Key Features: ● Story to Story, Building to Building, Street to Street: New Eco-Friendly Buildings, New specialization buildings, new alternative service buildings, new unique buildings, electric cars, new parks - 350 new assets in all giving a unique new look to your city. ● I Wish I Was Special, You’re So Very Special: New specialized options for all city zones, plus leveled-up specializations for the first time in Cities: Skylines. ● So What So What So What’s the Scenario: 3 new scenarios, 4 new policy options, and a new Monument to make your friends Green with envy. ● Why Do Birds Suddenly Appear More Stylish: Of course we’ve included a new hat for Chirper.

Δημοσιεύτηκε από
Paradox Interactive
Αναπτύχθηκε από
Tantalus Media
Ημερομηνία κυκλοφορίας
31/1/2019

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Συνεργάζεται με