Amazing Princess Sarah
Amazing Princess Sarah

Amazing Princess Sarah

Haruneko Entertainment • Δράση και περιπέτεια • Πλατφόρμας
9,99 €
Για ηλικίες από 7 ετών και άνω
PEGI 7
Βία

Περιγραφή

You are Sarah, princess of the peaceful realm of Kaleiya. The quiet life of your kingdom was lost the day your father was seduced and then kidnapped by Lilith, a demon mistress. Her only desire is to dominate your empire and kill you. Use your powerful sword to kill all Lilith's minions, then quickly throw the dead body on the next enemy to perform amazing combos! Travel through ice castles, cold dungeons, lava caves and much more - straight to the castle where Lilith hides! Bring your father and king back home!

Δημοσιεύτηκε από

Haruneko Entertainment

Αναπτύχθηκε από

Haruneko Entertainment

Ημερομηνία κυκλοφορίας

29/1/2016

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

Xbox One
Xbox Series X|S

Δυνατότητες

Xbox Live