ACA NEOGEO WORLD HEROES
ACA NEOGEO WORLD HEROES

ACA NEOGEO WORLD HEROES

HAMSTER Corporation • Παιχνίδια μάχης
Για ηλικίες από 12 ετών και άνω
PEGI 12
Βία

Περιγραφή

"WORLD HEROES" is a fighting game that was originally released by SNK in 1992. Eight characters based on historical celebrities such as Hattori Hanzo and Rasputin will fight each other to become the world's strongest champion. In addition to the Normal mode, a Deathmatch Mode featuring various stages full of traps awaits you for merciless battles! The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Δημοσιεύτηκε από

HAMSTER Corporation

Αναπτύχθηκε από

HAMSTER Corporation

Ημερομηνία κυκλοφορίας

2/23/2017

Με δυνατότητα αναπαραγωγής σε

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Δυνατότητες

  • Xbox Live