LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

XBOX

HVIS DU BOR I (ELLER ER EN VIRKSOMHED MED HOVEDSÆDE I) USA, SKAL DU LÆSE AFSNITTET "TVANGSMÆGLING OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. DET PÅVIRKER, HVORDAN TVISTER LØSES.

Disse licensvilkår er en aftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder for den software, der er nævnt ovenfor, og alle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen i det omfang sådanne tjenester eller opdateringer er ledsaget af nye eller yderligere vilkår, i hvilket tilfælde disse forskellige vilkår gælder prospektivt og ikke ændrer dine eller Microsofts rettigheder i forbindelse med forudopdateret software eller tjenester). HVIS DU OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DU NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR.

1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER.

a) Generelt. Du kan installere og køre én forekomst af softwaren på op til 10 af dine Windows 10/11-enheder, der er knyttet til den Microsoft-konto, der er knyttet til din Microsoft Store-konto, og udelukkende til brug i Windows.

b) Tredjepartssoftware. Softwaren kan omfatte tredjepartsprogrammer, der er licenseret til dig i henhold til denne aftale eller på deres egne vilkår. Licensvilkår, meddelelser og bekræftelser, hvis nogen, for tredjepartsprogrammer kan være tilgængelige online på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en ledsagende meddelelsesfil. Selvom sådanne programmer er underlagt andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningerne og udelukkelserne af skader herunder også i det omfang, som loven tillader.

c) Open Source-komponenter. Softwaren kan indeholde ophavsretligt beskyttet tredjepartssoftware licenseret under open source-licenser med forpligtelser om tilgængelige kildekoder. Kopier af disse licenser er inkluderet i filen om med tredjepartsmeddelelser eller anden ledsagende meddelelsesfil.

d) Microsoft-serviceaftale. Nogle funktioner i softwaren giver adgang til eller afhænger af onlinetjenester. Brugen af disse tjenester (men ikke softwaren) er underlagt de særskilte vilkår og privatlivspolitikker i Microsoft-serviceaftalen på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Læs dem venligst. Tjenesterne er måske ikke tilgængelige i alle områder.

2. DATAINDSAMLING. Softwaren kan indsamle oplysninger om dig og din brug af softwaren og sende dem til Microsoft. Microsoft kan bruge disse oplysninger til at levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle fravalgte rettigheder, om nogen, er beskrevet i produktdokumentationen. Nogle funktioner i softwaren kan gøre det muligt at indsamle data fra brugere af dine programmer, der har adgang til eller bruger softwaren. Hvis du bruger disse funktioner til at aktivere dataindsamling i dine programmer, skal du overholde gældende lovgivning, herunder at få alle nødvendige brugersamtykker og opretholde en fremtrædende fortrolighedspolitik, der informerer brugerne om, hvordan du bruger, indsamler og deler deres data. Du kan få mere at vide om Microsofts dataindsamling og brug i produktdokumentationen og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du accepterer at overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

3. LICENSENS OMFANG. Softwaren er licenseret, ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, vil du ikke (og har ingen ret til):

a) at omgå eventuelle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader dig at bruge den på visse måder;

b) foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille softwaren eller forsøge at gøre dette, undtagen og kun i det omfang det kræves af tredjepartslicensvilkår, der regulerer brugen af visse open source-komponenter, der kan indgå i softwaren;

c) fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller Microsofts leverandører i softwaren;

d) bruge softwaren til kommercielle, non-profit eller indtægtsskabende aktiviteter;

e) bruge softwaren på en måde, der er i modstrid med loven eller til at skabe eller udbrede malware; eller

f) dele, udgive, distribuere eller udlåne softwaren, levere softwaren som en enkeltstående hostet løsning, som andre kan bruge, eller overføre softwaren eller denne aftale til en tredjepart.

4. VIDEOKODEKSER. DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER DEN VISUELLE PATENTPORTEFØLJE FOR AVC, VC-1 OG MPEG-4 (DEL 2) TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG FOR EN FORBRUGER TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED OVENSTÅENDE STANDARDER ("VIDEOSTANDARDER") ELLER (ii) AFKODE AVC-, VC-1- OG MPEG-4 (DEL 2)-VIDEO, SOM BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER ER INDDRAGET I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, ELLER SOM BLEV ERHVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR, DER HAR LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS ER GIVET ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://aka.ms/mpegla.

5. EKSPORTRESTRIKTIONER. Du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren, som omfatter begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. Få flere oplysninger om eksportrestriktioner på http://aka.ms/exporting.

6. SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet i henhold til denne aftale til at levere supporttjenester til softwaren. Enhver støtte, der ydes, er "som den er", "med alle fejl" og uden garanti af nogen art.

7. OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum søge efter opdateringer samt downloade og installere dem for dig. Du kan kun hente opdateringer fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft kan være nødt til at opdatere dit system for at sende opdateringer. Du accepterer at modtage disse automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle eksisterende softwarefunktioner, tjenester eller eksterne enheder.

8. TVANGSMÆGLING OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVT SØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis du bor i (eller hvis din virksomhed har hovedsæde i) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, accepterer du og Microsoft at prøve i 60 dage at løse den uformelt. Hvis du og Microsoft ikke kan, accepterer du og Microsoft tvangsmægling i henhold til American Arbitration Association under Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at lægge sag an i en retssal foran en dommer eller jury. I stedet vil en neutral voldgiftsmand afgøre sagen. Kollektive søgsmål, voldgifter i hele branchen, handlinger fra privat rigsadvokat og andre fremgangsmåder, hvor nogen handler i en repræsentativ kapacitet, er ikke tilladt; det er heller ikke tilladt at kombinere individuelle fremgangsmåder uden alle parters samtykke. Den komplette voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft accepterer disse vilkår.

9. HELE AFTALEN. Denne aftale og alle andre vilkår, som Microsoft kan levere til tillæg, opdateringer eller tredjepartsprogrammer, er hele aftalen for softwaren.

10. GÆLDENDE LOV OG STED TIL AT LØSE TVISTER. Hvis du erhvervede softwaren i USA eller Canada, styrer lovene i den delstat eller provins, hvor du bor (eller hvor din virksomhed har hovedsæde), fortolkningen af denne aftale, kravene for dens brud og alle andre krav (inkl. forbrugerbeskyttelse, urimelig konkurrence og erstatningskrav) uanset modstridende lovprincipper med den undtagelse, at FFA styrer alt, der er relateret til voldgift. Hvis du erhvervede softwaren i et andet land, gælder dette lands love med den undtagelse, at FFA styrer alt, der er relateret til voldgift. Hvis en amerikansk føderal jurisdiktion findes, accepterer du og Microsoft eksklusiv jurisdiktion og værneting i forbundsdomstolen i King County, Washington, for alle tvister, der behandles i retten (ekskl. voldgift). Hvis ikke, giver du og Microsoft samtykke til eksklusiv jurisdiktion og værneting i Superior Court of King County, Washington, for alle tvister, der behandles i retten (ekskl. voldgift).

11. FORBRUGERRETTIGHEDER; REGIONALE VARIATIONER. Denne aftale beskriver visse juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, inkl. forbrugerrettigheder, iht. lovene i din delstat, provins eller dit land. Du har muligvis rettigheder, der er adskilt fra din relation til Microsoft, med hensyn til den part, hvorfra du erhvervede softwaren. Denne aftale ændrer ikke de andre rettigheder, hvis lovene i din delstat, provins eller dit land ikke tillader dette. Hvis du f.eks. erhvervede softwaren i en af nedenstående områder, eller obligatorisk landelov gælder, gælder følgende bestemmelser for dig:

a) Australien. Du har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale har til formål at påvirke disse rettigheder.

b) Canada. Hvis du har erhvervet denne software i Canada, kan du stoppe med at modtage opdateringer ved at deaktivere den automatiske opdateringsfunktion, frakoble enheden fra internettet (hvis og når du genopretter forbindelse til internettet, vil softwaren igen søge efter og installere opdateringer) eller afinstallere softwaren. Produktdokumentationen, om nogen, kan også specificere, hvordan du slår opdateringer til din specifikke enhed eller software fra.

c) Tyskland og Østrig.

i. Garanti. Den korrekt licenserede software vil yde betydeligt som beskrevet i alle Microsoft-materialer, der ledsager softwaren. Microsoft giver dog ingen kontraktmæssig garanti i forbindelse med den licenserede software.

ii. Ansvarsbegrænsning. I tilfælde af bevidst adfærd, grov forsømmelse, krav baseret på produktansvarsloven samt, i tilfælde af død eller personskade eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig iht. loven.
Iht. den føromtalte bestemmelse ii. vil Microsoft kun være ansvarlig for let forsømmelse, hvis Microsoft bryder sådanne væsentlige kontraktforpligtelser. Overholdelsen af disse udgør overholdelsen af denne aftale. Bruddet af den truer denne aftales formål og overholdelse, med hvilken en part kan have konstant tillid til (såkaldte "afgørende forpligtelser"). I andre tilfælde af let forsømmelighed vil Microsoft ikke være ansvarlig for let forsømmelighed.

12. GARANTIFRALÆGGELSE. SOFTWAREN ER LICENSERET "SOM DEN ER". DU BÆRER RISIKOEN VED AT BRUGE DEN. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, UDELUKKER MICROSOFT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

13. BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF SKADESERSTATNINGER. HVIS DU HAR NOGET GRUNDLAG FOR AT OPNÅ SKADESERSTATNINGER PÅ TRODS AF DEN FORUDGÅENDE GARANTIFRALÆGGELSE, KAN DU KUN FÅ DIREKTE SKADESERSTATNINGER PÅ OP TIL 5 USD FRA MICROSOFT OG DERES LEVERANDØRER. DU KAN IKKE OPNÅ ANDRE SKADESERSTATNINGER, INKL. RESULTERENDE, TABT FORTJENESTER, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER UTILSIGTEDE SKADESERSTATNINGER.

Denne begrænsning gælder for (a) alt relateret til softwaren, tjenesterne, indholdet (inkl. kode) på tredjepartswebsteder eller tredjepartsprogrammer; og (b) krav til misligholdelse af kontrakt, garanti eller betingelse; objektivt ansvar, forsømmelighed eller andet retsbrud; eller ethvert andet krav; i hvert enkelt tilfælde i det omfang loven tillader det.

Det gælder også, selv om Microsoft kendte til eller burde have kendt til muligheden for skadeserstatning. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, fordi din delstat, provins eller dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af hændelige, resulterende eller andre skader.