Project xCloud Preview-programaftale

Tak for din ansøgning om at deltage i Project xCloud Preview-programmet ("Program"). Dette program administreres af Microsoft Corporation ("Microsoft"), beliggende på One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Gennem dette Program vil Microsoft give et begrænset antal brugere gratis adgang til softwareprogrammet og relaterede ressourcer, som Microsoft omtaler som "Project xCloud" (samlet kaldet "xCloud"), til hver brugers personlige evaluering af xCloud ("Formål").

Dette dokument ("Aftale") supplerer Microsofts serviceaftale (https://www.microsoft.com/servicesagreement/) ("Servicevilkår"). Ved at klikke på "Jeg accepterer", åbne xCloud eller på anden vis deltage i Programmet accepterer du denne Aftales vilkår og betingelser.

AFSNIT 1 – Licensbevilling

 1. (a) Microsoft giver dig hermed en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overdragelig og genkaldelig licens til at få adgang til og bruge xCloud udelukkende til Formålet. Denne licensbevilling er betinget af, at du overholder denne Aftale og Servicevilkårene.

 2. (b) Du accepterer:

  1. (1) Alle versioner af xCloud, der leveres gennem dette Program, er i en indledende tilstand;

  2. (2) Du skal muligvis installere alle anbefalede softwareopdateringer for at få adgang til Programmet;

  3. (3) Kun et begrænset antal videospil er tilgængelige via Programmet. Din brug af videospil, der leveres gennem Programmet, er underlagt Servicevilkårene;

  4. (4) Du er alene ansvarlig for alle gebyrer for adgang, data eller overskud fra tredjeparter (inklusive din internetudbyder eller dit telefonselskab), som du pådrager dig for at deltage i Programmet;

  5. (5) Du har ingen andre rettigheder i og til xCloud end dem, der udtrykkeligt er licenseret under denne Aftale;

  6. (6) Microsoft er ikke forpligtet i henhold til denne Aftale til at levere supporttjenester til Programmet. Enhver støtte, der ydes, er "som den er", "med alle fejl" og uden garanti af nogen art; og

  7. (7) Du giver hermed Microsoft en fuldt betalt, royaltyfri, verdensomspændende, evigvarende, uigenkaldelig, underlicenserbar, uopsigelig, overdragelig licens til at genproducere, distribuere, offentligt udføre, offentligt vise, fremstille, sælge, importere, ændre og lave afledte værker baseret på og på anden måde bruge og udnytte enhver og al Feedback. "Feedback" betyder forslag, kommentarer, idéer og alle andre typer information, herunder automatisk fejlrapportering og telemetri, som (A) du kommunikerer direkte eller indirekte til Microsoft eller deres agenter; og (B) vedrører Programmet, xCloud eller en af deres komponenter

AFSNIT 2 – Licensbegrænsninger

Du accepterer, at du ikke vil:

 1. (a) streame, transmittere eller på anden vis offentligt udføre enhver del af Programmet;

 2. (b) optage din deltagelse i Programmet på nogen måde, herunder med skærmoptagelsessoftware;

 3. (c) bruge xCloud som del af enhver tjeneste til lokal brug for flere personer;

 4. (d) bruge enhver kode eller software, der muliggør automatisk kontrol eller betjening af nogen del af xCloud;

 5. (e) udsætte xCloud for konkurrencemæssig eller benchmark-test; eller

 6. (f) overtræde andre begrænsninger, der er anført i Servicevilkårene (herunder Adfærdskodekset).

AFSNIT 3 – Beskyttelse af persondata og Dataindsamling

Microsoft indsamler muligvis oplysninger om din deltagelse i Programmet, herunder om din brug af xCloud, din hardware, din hardwares ydeevne og din internetforbindelse. Microsoft kan bruge disse oplysninger til at levere tjenester og forbedre Microsofts produkter og tjenester. Microsoft kan også levere relevante oplysninger til spil- eller appudgivere, der er involveret i Programmet, så de kan levere og forbedre deres produkter og yde support.

For at fravælge Microsofts dataindsamling om din deltagelse i Programmet skal du afmelde dig Programmet og opsige din adgang til xCloud. Enhver anden dataindsamling uafhængig af dette Program påvirkes ikke. Oplysninger om Microsofts dataindsamling og -brug kan findes i Microsofts erklæring om beskyttelse af persondata på aka.ms/privacy. Du accepterer at overholde alle gældende bestemmelser i Microsofts erklæring om beskyttelse af persondata.

AFSNIT 4 – Varighed

 1. (a) Varighed. Denne Aftales varighed ("Varighed") begynder ved din accept og slutter, når aftalen opsiges af enten dig eller Microsoft.

 2. (b) Opsigelse. Enten du eller Microsoft kan opsige denne Aftale (og din adgang til xCloud) når som helst og af enhver grund. Desuden kan Microsoft øjeblikkeligt opsige denne Aftale ved dit væsentlige brud af denne Aftale eller Servicevilkårene.

 3. (c) Varighedsophør eller Opsigelse. Ved ophør af Varigheden eller ved opsigelse som beskrevet i Afsnit 4(b) kan du miste adgang til de videospil, det indhold eller andre data, der blev gjort tilgængelige for dig gennem dette Program. Videospil, indhold eller andre data, som du har adgang til uafhængigt af dette Program, påvirkes ikke. Bemærk, at spiludvidelser såsom DLC kræver adgang til dets tilsvarende grundspil for at fortsætte brugen af spiludvidelsen.

 4. (d) Gyldighed. Afsnit 1 (b) (4-5), 1(b)(7-8), 3, 4(c-d) og 5 forbliver gyldige efter udløb eller opsigelse af denne Aftale.

AFSNIT 5 – Generelle vilkår

 1. (a) Vilkårenes uafhængighed. Hvis den kompetente domstol afgør, at en bestemmelse i denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft.

 2. (b) Udstedelse af forbud. Visse af parternes forpligtelser og løfter i denne Aftale er af en særlig, unik og ekstraordinær karakter. Væsentligt brud af løfter eller aftaler, der involverer eller vedrører Microsofts intellektuelle ejendomsrettigheder eller Microsofts fortrolige oplysninger, kan resultere i uoprettelig og vedvarende skade på den part, for hvem der muligvis ikke er tilstrækkelig retshjælp. I tilfælde af et sådan brud kan Microsoft have ret til at udstede forbud og/eller pligt om naturalopfyldelse (foruden gældende erstatning).

 3. (c) Andet. Nøgleord med stort, der bruges, men ikke er defineret i denne Aftale, tildeles de respektive betydninger i Servicevilkårene. xCloud er delt af de "Tjenester" og "Xbox-tjenester", der står beskrive i Servicevilkårene. Hvis der er konflikt mellem denne Aftale og Servicevilkårene, vil denne Aftale gælde.