Microsofts ordensregler forklaret for Xbox Live-kunder 

Dette dokument er senest opdateret: august 2015

Undgå negativ opførsel.

Frem positiv opførsel.

Microsofts ordensregler forklaret for Xbox Live-kunder

Xbox Live er dit onlinespilfællesskab. Vær med til at gøre det til et sjovt og spændende sted for alle ved at overholde Microsofts ordensregler på Xbox Live. Her er en enkel vejledning, der forklarer, hvordan du kan følge vores ordensregler, når du bruger Xbox Live:

 • Tænk over, hvordan din opførsel og dit indhold påvirker dig selv og andre på Xbox Live. Vær med til at skabe en positive stemning, undgå at skabe en negativ stemning.
 • En negative opførsel kan få konsekvenser for dig selv.

Du kan finde flere detaljer nedenfor.

DIN OPFØRSEL PÅ XBOX LIVE

Hvad menes der med opførsel på xbox Live?

Din opførsel omfatter alle de handlinger, der påvirker dig selv, andre, Microsoft eller Xbox Live.

Hvilke eksempler er der på opførsel, som er forbudt i Xbox?

(Bemærk! Eksemplerne nedenfor er kun et lille udvalg af handlinger, der er forbudt ifølge Microsofts ordensregler. Så selvom noget ikke er nævnt på listen, betyder det ikke, at det er tilladt).

 • Du må ikke oprette, dele, bruge eller fremme forbudt indhold.
 • Du må ikke deltage i ulovlige aktiviteter. For eksempel må du ikke:
  • true med at skade andre fysisk
  • sprede løgne om andre personer, et produkt, en virksomhed eller en gruppe
  • offentliggøre et nøgenbillede, som du ved, at personen på fotoet vil holde hemmeligt
  • afpresse eller på anden måde komme med trusler, hvis du ikke får det, du vil have
 • Du må ikke skade eller chikanere nogen. For eksempel må du ikke:
  • udføre selvskadelig adfærd
  • opfordre til vold mod personer eller dyr
  • råbe ad, skræmme eller mobbe andre
  • krænke en anden persons privatliv (f.eks. dele en persons personlige oplysninger, såsom privatadresse)
  • undlade at beskytte din konto, dine enheder og personlige oplysninger (f.eks. udlåne dine legitimationsoplysninger, offentliggøre personlige oplysninger, undlade at overvåge dit udstyr)
 • Du må ikke skade Microsoft, Xbox Live eller en anden persons udstyr. For eksempel må du ikke:
  • offentliggøre links til malware
  • forstyrre en anden persons mulighed for at få adgang til sit netværk eller udstyr
  • forstyrre Xbox Live
 • Du må ikke snyde eller foretage uautoriserede ændringer. For eksempel må du ikke:
  • bruge uautoriseret hardware eller software
  • udnytte svagheder eller funktionsfejl i et spil
  • foretage uautoriserede ændringer af din kontoprofil eller dens indhold (f.eks. brugsret, avatar, gemte spil, gamerscore, gennemførelser)
  • med vilje spille med en person, som anvender uautoriseret software eller uautoriserede metoder
 • Du må ikke foretage piratkopiering eller bruge en andens indhold uden tilladelse. For eksempel må du ikke:
  • dele indhold i større omgang, end det er tilladt
  • bruge en andens immaterielle rettigheder uden tilladelse (f.eks. ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder)
  • bruge software, som er erhvervet på ulovlig vis, eller spille piratkopierede spil
  • spille et spil, før du har fået tilladelse til at spille det på tjenesten
 • Du må ikke deltage i svindel eller uautoriserede transaktioner. For eksempel må du ikke:
  • udlåne, overdrage, sælge eller på anden måde give tredjemand adgang til dine konti eller gamertags
  • få adgang til eller forsøge at få adgang til konti, som du ikke ejer
  • købe medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit eller indhold fra uautoriserede parter
  • forsøge at bruge eller dele ulovlige metoder til at opnå medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit, indhold eller hardware
  • bruge din konto til at bytte tjenester eller spilindhold for medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit eller indhold
  • videresælge eller videredistribuere en hvilken som helst del af Xbox Live
  • udgive dig for at være en anden person (f.eks. Microsoft-medarbejder, redaktør, medarbejder hos spiludvikler, udgiver eller en anden Xbox-partner)
 • Du må ikke bruge Xbox Live til kommercielle formål. For eksempel må du ikke:
  • oprette en konto til en virksomhedsenhed
  • reklamere for produkter eller tjenester på Xbox Live
 • Du må ikke fremme forbudt opførsel.

INDHOLD PÅ XBOX LIVE

Hvad menes der med indhold på Xbox Live?

Indhold er alt, hvad du opretter, deler, bruger eller promoverer, som en anden person kan se eller høre eller på anden måde opleve, f.eks. gamertags, profiloplysninger, spilindhold og videoer.

Hvilke eksempler er der på indhold, som er forbudt på Xbox Live?

(Bemærk! Eksemplerne nedenfor er kun et lille udvalg af indhold, der er forbudt ifølge Microsofts ordensregler. Så selvom noget ikke er nævnt på listen, betyder det ikke, at det er tilladt).

 • Indhold, som er lovstridigt. For eksempel:
  • hasardspil, piratkopiering, børnepornografi, obskønitet eller kriminel aktivitet
  • mindreåriges alkoholmisbrug, ulovligt stofmisbrug eller socialt uansvarlig adfærd, som er forbundet med stofmisbrug (f.eks. alkohol og kørsel)
  • terrorisme (f.eks. anvisninger i fremstilling af bomber eller andre våben)
  • oplysninger, som kan hjælpe identitetstyve (f.eks. identifikationsnumre udstedt af offentlige myndigheder)
 • Indhold, som kan skade eller chikanere personer, også dig selv, eller dyr. For eksempel:
  • krænkende ord eller udtryk
  • selvmordsrelateret indhold
  • (Bemærk! Eksemplerne nedenfor er kun et lille udvalg af den type adfærd, der er forbudt ifølge Microsofts ordensregler. Så selvom noget ikke er nævnt på listen, betyder det ikke, at det er tilladt).
  • negativ tale (herunder hadefuld tale eller trusler om at gøre fortræd) rettet mod personer, der tilhører en gruppe, herunder grupper baseret på race, etnicitet, nationalitet, sprog, køn, alder, handicap, veteranstatus, religion eller seksuel orientering/seksuelt udtryk
  • "støj", dvs. overdreven tale, som har til hensigt at forstyrre eller afbryde en anden persons eller gruppes mulighed for at bruge et spil eller en app på Xbox Live
  • indhold, som viser eller fremmer mishandling af dyr
 • Indhold, som er kontroversielt. For eksempel:
  • seksuelt, provokerende, pornografisk indhold eller indhold, der er beregnet for voksne
  • voldeligt indhold
  • kontroversielt religiøst indhold
  • alt, der involverer berygtede personer eller organisationer
  • alt, der involverer følsomme begivenheder, det være sig aktuelle eller historiske
 • Indhold, som er uautoriseret. For eksempel:
  • billeder og andet indhold, som du ikke har tilladelse til at bruge
  • ulovligt erhvervede videoer
 • indhold, som fremmer eller lyder eller ser ud som ord, udtryk, ordspil, billeder eller billedsprog, der refererer til forbudt indhold

KONSEKVENSER

En krænkelse af Microsofts retningslinjer for god opførsel kan medføre følgende eller andre foranstaltninger:

 • Automatisk tildeling af et nyt gamertag, hvis du opretter et uhensigtsmæssigt gamertag.
 • Sletning af indhold, hvis du opretter eller bruger uhensigtsmæssigt indhold.
 • Restriktioner for din brug af Xbox Live-tjenester (f.eks. vedrørende kommunikation, multiplayer, kontoadgang), hvis du misbruger disse tjenester.
 • Permanent suspendering eller udelukkelse af enheden, hvis du begår en ekstrem overtrædelse, som omfatter, men ikke er begrænset til: hacking, ændringer, profilændring, svindel, handel med eller tyveri af konti eller gamertags, alvorlige racistiske udtalelser, udgivelse for at være Xbox-personale, offentliggørelse af nøgenbilleder, gentagen oprettelse af uhensigtsmæssige gamertags eller uhensigtsmæssigt indhold, distribuering af URL'er til phishingwebsteder.
 • Permanent suspendering eller udelukkelse af enhed, hvis du forsøger at undgå suspendering med alternative konti og/eller enheder.
 • Permanent suspendering eller udelukkelse af enheden, hvis du gentagne gange begår overtrædelser.

HVIS DU SUSPENDERES PERMANENT, MISTER DU ALLE LICENSER TIL INDHOLD, GOLD-MEDLEMSKABSTID OG MICROSOFT-KONTOSALDOER I FORBINDELSE MED DEN SUSPENDEREDE KONTO.

KLAGER

Hvis du støder på opførsel eller indhold, som er i strid med Microsofts ordensregler, må du ikke gøre gengæld med forbudt opførsel eller indhold. I stedet kan du: