Vysvětlení pravidel chování společnosti Microsoft pro uživatele služby Xbox Live

Tento dokument byl naposledy aktualizován v srpnu roku 2015

Vyhněte se negativnímu.

Podporujte pozitivní.

Vysvětlení pravidel chování společnosti Microsoft pro uživatele služby Xbox Live

Xbox Live je vaše online hráčská komunita. Dbejte, aby byla zábavná pro všechny – dodržujte pravidla chování společnosti Microsoft ve službě Xbox Live. Následuje jednoduchý průvodce uplatňováním pravidel chování ve službě Xbox Live:

 • Přemýšlet o tom, jak vaše chování a obsah ovlivňuje vás i ostatní ve službě Xbox Live. Podporujte pozitivní dopad, vyhněte se negativnímu dopadu.
 • Negativní dopad pro vás může mít nepříznivé důsledky.

Podrobnější vysvětlení naleznete níže.

CHOVÁNÍ VE SLUŽBĚ XBOX LIVE

Jak byste se měli chovat ve službě Xbox Live?

Chování je veškeré vaše jednání, které ovlivňuje vás, ostatní, společnost Microsoft nebo službu Xbox Live.

Jaké jsou příklady zakázaného chování v Xboxu?

(Poznámka: Následující příklady představují jen několik ukázek chování, které zakazují pravidla chování společnosti Microsoft. To, že něco není na tomto seznamu uvedeno, neznamená, že je vše v pořádku.)

 • Nevytvářejte, nesdílejte, nepoužívejte ani nepropagujte zakázaný obsah.
 • Nevykonávejte nezákonné činnosti. Příklady zakázaných činností:
  • Vyhrožování ostatním fyzickým ublížením
  • Šíření lží o osobě, produktu, firmě nebo skupině
  • Zveřejňování fotografií svlečených osob, které jsou zamýšleny výhradně jako soukromé
  • Vydíraní nebo jiné vyhrožování, abyste získali něco, co chcete
 • Neubližujte ani neobtěžujte. Příklady zakázaných činností:
  • Účast na sebepoškozování
  • Podněcování k násilí vůči lidem nebo zvířatům
  • Křičení na ostatní, případně jejich zastrašování nebo šikanování
  • Porušování soukromí jiné osoby (např. sdílení něčích osobních údajů, jako je adresa bydliště)
  • Neschopnost ochránit svůj účet, zařízení a osobní údaje (např. poskytnutí svých pověření, zveřejnění svých soukromých informací, neschopnost dohlížet na svá zařízení)
 • Nezpůsobte žádné škody společnosti Microsoft, službě Xbox Live ani zařízením jiných osob. Příklady zakázaných činností:
  • Zveřejnění odkazů na malware
  • Narušovat možnost jiných osob přistupovat k síti nebo zařízení
  • Narušovat službu Xbox Live
 • Nepodvádějte ani nezasahujte do funkčnosti. Příklady zakázaných činností:
  • Používání neschváleného hardwaru nebo softwaru
  • Zneužívání zranitelností nebo nedostatků her
  • Provádění neoprávněných úprav v profilu účtu nebo jeho obsahu (např. držba, avatar, uložené hry, skóre hráče, herní úspěchy)
  • Záměrné hraní s někým, kdo používá neschválený software nebo postupy
 • Neprovádějte softwarové pirátství a bez povolení nepoužívejte obsah od jiné osoby. Příklady zakázaných činností:
  • Šíření obsahu ve větší míře, než v jaké je povoleno
  • Používání duševního vlastnictví jiné osoby bez souhlasu (např. autorská práva, obchodní tajemství)
  • Hraní neoprávněně získaného softwaru nebo pirátsky získané hry
  • Hraní hry dříve, než je její hraní ve službě povoleno
 • Nepodílejte se na žádném podvodu ani neoprávněných transakcích. Příklady zakázaných činností:
  • Zapůjčení, převedení, prodej nebo jiné poskytnutí přístupu ke svým účtům nebo jmenovkám hráče třetím subjektům
  • Přístup nebo pokus o přístup k účtům, které nevlastníte
  • Nákup členství, her, dárkových poukazů, kreditu účtu nebo obsahu od neoprávněných subjektů
  • Pokud o použití nebo sdílení podvodných způsobů získání členství, her, dárkových poukazů, kreditu účtu, obsahu nebo hardwaru
  • Použití účtu k výměně služeb nebo obsahu ve hře za členství, hry, dárkové poukazy, kredit účtu nebo obsah
  • Další prodej nebo distribuce jakékoli části služby Xbox Live
  • Vydávání se za jinou osobu (např. zaměstnance společnosti Microsoft, moderátory, zaměstnance nebo vývojáře či vydavatele her, případně další partnery Xbox)
 • Nepoužívejte Xbox Live ke komerčním účelům. Příklady zakázaných činností:
  • Vytváření účtu pro právní subjekt
  • Propagace jakéhokoli produktu nebo služby ve službě Xbox Live
 • Nepodporujte zakázané chování.

OBSAH VE SLUŽBĚ XBOX LIVE

Co je považováno za obsah ve službě Xbox Live?

Obsah je vše, co vytvoříte, sdílíte, používáte nebo prosazujete, co může vidět, slyšet nebo jinak vnímat jiná osoba, například jmenovky hráče, informace o profilu, herní obsah nebo videa.

Jaké jsou příklady zakázaného obsahu ve službě Xbox Live?

(Poznámka: Následující příklady představují jen několik ukázek obsahu, který zakazují pravidla chování společnosti Microsoft. To, že něco není na tomto seznamu uvedeno, neznamená, že je vše v pořádku.)

 • Obsah týkající se protiprávního jednání. Například:
  • Hazard, pirátství, dětská pornografie, obscénnost nebo trestná činnost
  • Pití nezletilých, nezákonné užívání drog nebo společensky nezodpovědné chování souvisejících s užíváním drog (např. jízda pod vlivem alkoholu)
  • Terorismus (např. návod k výrobě bomby nebo jiné zbraně)
  • Informace, které by mohly pomoci zlodějům identity (např. identifikační číslo přidělené státem)
 • Obsah, který by mohl poškodit nebo obtěžovat osobu, včetně vás, případně zvíře. Například:
  • Neslušná slova nebo fráze
  • Obsah související se sebevraždou
  • (Poznámka: Následující příklady představují jen několik ukázek druhů chování, které zakazují pravidla chování společnosti Microsoft. To, že něco není na tomto seznamu uvedeno, neznamená, že je vše v pořádku.)
  • Negativní projevy (včetně projevů nenávisti nebo hrozeb) zaměřené na osoby, kteří patří do skupiny, včetně skupin na základě rasy, etnické příslušnosti, národnosti, jazyka, pohlaví, věku, postižení, statutu veterána, náboženství nebo sexuální orientace/vystupování
  • „Šum“, tedy nepřiměřené projevy určené k narušování nebo porušování schopnosti jiné osoby nebo skupiny užívat si hry nebo aplikace ve službě Xbox Live
  • Obsah zobrazující nebo podporující týrání zvířat
 • Obsah, který je kontroverzní. Například:
  • Sexuální, provokativní, pornografický nebo nezletilým nepřístupný obsah
  • Násilný obsah
  • Kontroverzní náboženský obsah
  • Cokoli, co zahrnuje známé osoby nebo organizace
  • Cokoli, co se týká citlivých událostí, aktuálních i z minulosti
 • Obsah, který není schválen. Například:
  • Obrázky a další obsah, který nemáte povoleno používat
  • Nezákonně získaná videa
 • Obsah, který podporuje, případně zvuky nebo vyobrazení připomínající slova, fráze, slovní hříčky, obrázky nebo snímky, které se týkají jakéhokoli zakázaného obsahu

DŮSLEDKY

Porušení pravidel chování společnosti Microsoft může vést k následujícím, případně dalším opatřením:

 • Automatické přiřazení nové jmenovky hráče, pokud vytvoříte nevhodnou jmenovku hráče.
 • Odstranění obsahu, pokud vytváříte nebo používáte nevhodný obsah.
 • Omezení (např. komunikace, hraní ve více hráčích, přístup k účtu) vaše užívání služeb Xbox Live, pokud tyto služby zneužíváte.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se dopustíte závažného porušení zásad, mimo jiné: hackování, upravování, narušení profilu, podvod, obchodování s účty nebo jmenovkami hráče či jejich odcizení, závažné rasové poznámky, vydávání se za zaměstnance Xboxu, zobrazování nahoty, opakované vytváření nevhodných jmenovek hráče nebo obsahu profilu, distribuce adres URL na weby phishingových útoků.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se pokusíte vyhnout pozastavení pomocí alternativních účtů nebo zařízení.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se opakovaně dopouštíte porušení pravidel chování.

PO OBDRŽENÍ TRVALÉHO POZASTAVENÍ PROPADNOU VŠECHNY LICENCE K OBSAHU, ČAS ZLATÉHO ČLENSTVÍ A ZŮSTATKY NA ÚČTU MICROSOFT SPOJENÉ S POZASTAVENÝM ÚČTEM.

STÍŽNOSTI

Pokud narazíte na chování nebo obsah, které porušují pravidla chování společnosti Microsoft, nereagujte na ně zakázaným chováním nebo obsahem. Možné způsoby řešení: