Přeskočit na hlavní obsah
Xbox

Smluvní podmínky webu xbox.com

(Poslední aktualizace: Leden 2016)

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI XBOX!

Webová stránka xbox.com se skládá z různých webových stránek a služeb provozovaných společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo jejími pobočkami (společně „webová stránka xbox.com“).

Webová stránka xbox.com je vám nabízena za podmínky přijetí zde uvedených smluvních podmínek a oznámení bez jakýchkoliv úprav. Vaše používání webové stránky xbox.com představuje souhlas se všemi podobnými smluvními podmínkami a oznámeními. Webová stránka xbox.com může také obsahovat další podmínky, kterými se řídí konkrétní funkce nebo nabídky (například loterie nebo oblasti chatu) („Další podmínky“).

V případě, že jsou libovolné, zde uvedené, smluvní podmínky a oznámení ve střetu s dalšími podmínkami nebo jinými podmínkami a pokyny uvedenými na webové stránce xbox.com, pak mají přednost tyto podmínky.

SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz prohlášení o ochraně osobních údajů na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839, kde naleznete prohlášení týkající se sběru a používání vašich osobních údajů.

ÚPRAVY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky a oznámení, podle kterých je webová stránka xbox.com nabízena, včetně, mimo jiných, poplatků, existují-li, souvisejících s používáním webové stránky xbox.com. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu těchto smluvních podmínek a dalším používáním webové stránky potvrzujete svůj souhlas.

OMEZENÍ OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO VYUŽITÍ

Není-li uvedeno jinak, webová stránka xbox.com je určena pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, vykonávat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozené práce, přenášet nebo prodávat jakékoliv informace, software, produkty nebo služby získané z webové stránky xbox.com.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka xbox.com může obsahovat odkazy nebo zdroje z dalších webových stránek („Odkazované stránky“). Odkazované stránky nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft není zodpovědná za obsah odkazovaných stránek, včetně, mimo jiného, odkazů obsažených na odkazovaných stránkách nebo změn či aktualizací na odkazované stránce či jakýchkoliv informací vysílaných na odkazované stránce. Společnost Microsoft poskytuje tyto odkazy pouze jako užitečnou pomoc a zahrnutím odkazu nepředpokládá podporu stránky společností Microsoft nebo jakýkoliv vztah s provozovateli.

Jakékoliv jednání se třetími stranami (včetně reklamních společností) zahrnuté v rámci nebo dostupné prostřednictvím odkazu z webové stránky xbox.com nebo účast na reklamních akcích, včetně doručení a plateb za zboží a služby a dalších smluvních podmínek, záruk či zastoupení souvisejících s podobným jednáním nebo reklamními akcemi, je výhradně mezi vámi a vystavovatelem reklamní společností nebo třetí stranou. Společnost Microsoft nebude zodpovědná za jakoukoliv část podobných jednání nebo reklamních akcí.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Jako podmínku používání webové stránky xbox.com zaručujete společnosti Microsoft, že nebudete používat webovou stránku xbox.com pro žádný účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito smluvními podmínkami a oznámeními. Webovou stránku xbox.com nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit, přetížit nebo narušit webovou stránku xbox.com nebo narušit používání druhé strany a využívání webové stránky xbox.com. Nesmíte získat nebo pokoušet se získat žádné materiály nebo informace prostřednictvím prostředků, které nejsou úmyslně dostupné nebo poskytované prostřednictvím webové stránky xbox.com.

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webová stránka xbox.com může obsahovat služby vývěsky, chatovací oblasti, novinkové skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo další zprávy či komunikační zařízení určené k tomu, aby vám umožnilo komunikovat obecně s veřejností nebo se skupinou (celkově „Komunikační služby“). Souhlasíte, že budete používat komunikační služby pouze ke psaní, posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a souvisí s konkrétní komunikační službou. Pomocí příkladu a jako omezení, souhlasíte, že při používání komunikační služby nebudete:

 • Pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jiným způsobem porušovat zákonná práva (například práva na soukromí a publicitu) jiných.
 • Publikovat, psát, nahrávat, distribuovat nebo šířit nevhodná, sprostá, pomlouvačná, porušující, obscénní, neslušná nebo nezákonná témata, názvy, materiály nebo informace.
 • Publikovat, psát, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoliv téma, název, materiál nebo informace, které podporují diskriminaci, nenávist nebo násilí vůči jedné osobě nebo skupině z důvodu jejich příslušnosti k rase, víře nebo národnosti nebo které uráží oběti zločinů proti lidskosti napadáním existence těchto zločinů.
 • Nahrávat nebo jiným způsobem zpřístupňovat soubory, které obsahují snímky, fotografie, software nebo další materiály chráněné zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo zákony na ochranu osobních údajů nebo zveřejňování), pokud nevlastníte nebo neovládáte tato práva nebo jste neobdrželi nezbytný souhlas.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo další podobný software nebo programy, které mohou poškodit fungování dalšího počítače.
 • Používat libovolné materiály nebo informace, včetně snímků nebo fotografií, které jsou zpřístupněny prostřednictvím webové stránky xbox.com libovolným způsobem, který porušuje autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo další vlastnická práva libovolné strany.
 • Propagovat nebo nabízet prodej či nákup libovolného zboží nebo služeb pro libovolný obchodní účel, pokud taková komunikační služba specificky podobné zprávy neumožňuje.
 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidová schémata nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat soubory napsané dalšími uživateli komunikační služby, o kterých víte nebo byste rozumně měli vědět, že je nelze legálně distribuovat takovým způsobem.
 • Falšovat nebo mazat autorské příspěvky, právní nebo jiná oznámení nebo označení či štítky o vlastnictví původu či zdroje softwaru nebo další materiály obsažené v nahrávaném souboru.
 • Omezovat nebo zakazovat dalším uživatelům používání a užívání komunikačních služeb.
 • Porušovat etický kodex nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na konkrétní komunikační službu.
 • Sbírat nebo jiným způsobem shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušovat platné zákony či předpisy.
 • Vytvářet falešnou identitu pro účely podvedení dalších osob.

Na vaše používání komunikačních služeb se také vztahuje etický kodex společnosti Microsoft vysvětlený pro zákazníky služby Xbox Live.

Společnost Microsoft nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Společnost Microsoft si však vyhrazuje právo na kontrolu materiálů zasílaných komunikační službou a k odstranění materiálů dle výhradního uvážení. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo na ukončení přístupu do libovolných nebo všech komunikačních služeb a to kdykoliv a bez upozornění z jakéhokoliv důvodu.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo za všech okolností zveřejňovat libovolné informace nezbytné k uspokojení platných zákonů, předpisů, právních postupů nebo vládních žádostí nebo k úpravě, odmítnutí odeslání nebo odebrání libovolných informací či materiálů, jako celku nebo jejich části dle výhradního uvážení společnosti Microsoft.

Při poskytování osobně identifikovatelných údajů o sobě nebo svých dětech do jakékoliv komunikační služby buďte vždy opatrní. Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace nacházející se v libovolné komunikační službě a tak se společnost Microsoft vysloveně zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s komunikačními službami a jakýmkoliv jednáním vyplývajícím z vaší účasti v komunikační službě. Manažeři a hosté nejsou oprávněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory se nutné neshodují s názory společnosti Microsoft.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat uvedeným omezením využívání, reprodukce a/nebo šíření a vy jste zodpovědní za dodržování podobných omezení, pokud materiály stahujete.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY XBOX LIVE

Některý obsah a funkce oblasti služby Xbox Live webové stránky xbox.com mohou být dostupné pouze pokud jste předplatitelem služby Xbox Live a máte platný účet Microsoft. Obsah a funkce v oblasti služby Xbox Live podléhají smlouvě o poskytování služeb se společností Microsoft, kterou můžete najít v oblasti služby Xbox Live. Chcete-li získat přístup k těmto funkcím služby Xbox Live, budete požádáni o ověření vašeho stavu předplatitele služby Xbox Live přihlášením do svého účtu Microsoft. Jelikož osobní informace vašeho předplatného služby Xbox Live budou následně dostupné prostřednictvím služby Xbox Live, jste plně zodpovědní za zajištění důvěrnosti hesla a přihlašovacího jména k účtu Microsoft. Navíc jste zcela zodpovědní za jakékoliv a všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu ve službě Xbox Live. Společnost Microsoft nebude zodpovědná za žádnou ztrátu, která může vzniknout jako výsledek používání vašeho účtu jinou osobou, buď s vaším vědomím nebo bez něj. Můžete však být zodpovědní za ztráty vzniklé společnosti Microsoft nebo jiné straně z důvodu využívání vašeho účtu jinou osobou. Bez povolení držitele účtu nikdy nesmíte používat cizí účet. Pokud si kdykoliv již nepřejete využívat přístup do služby Xbox Live a/nebo k informacím souvisejícím s vaším předplatným služby Xbox Live, obraťte se na zákaznickou podporu na čísle 18004MYXBOX.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO UVEDENÉ NA LIBOVOLNÉ WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM

Společnost Microsoft si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytujete společnosti Microsoft (včetně zpětné vazby a doporučení) nebo příspěvků, nahraných, zadaných nebo odeslaných souborů na libovolné webové stránce xbox.com nebo na souvisejících službách (společně „Podání“). Napsáním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku však udělujete společnosti Microsoft, jejím přidruženým společnostem a nezbytným vedlejším licencovaným osobám oprávnění k používání vašeho příspěvku ve spojení s chodem jejich podnikání, včetně, bez omezení, práv na: kopírování, distribuci, vysílání, veřejné zobrazování, veřejné předvádění, reprodukci, úpravy, překlady a změny formátování vašeho příspěvku a k publikování vašeho jména ve spojení s vaším příspěvkem a právo na další licencování podobných práv libovolnému vydavateli her pro Xbox nebo dodavateli webové stránky xbox.com.
Společnost Microsoft vyvíjí velký počet a širokou řadu produktů a služeb. Společnost Microsoft není zodpovědná za jakékoliv podobnosti mezi jejími produkty a službami a vaším nápadem. Souhlasíte, že neexistuje žádná smlouva nebo pochopení mezi vámi a společností Microsoft ohledně vašeho příspěvku a žádný závazek držet váš příspěvek v utajení. S ohledem na použití vašeho příspěvku, jak je zde uveden, nebude vyplacena žádná odměna. Společnost Microsoft nemá žádnou povinnost kontrolovat, psát nebo používat příspěvky, které můžete zadat a může kdykoliv odstranit jakýkoliv příspěvek dle výhradního uvážení společnosti Microsoft.
Psaním, nahráváním, zadáváním, poskytování nebo odesláním vašeho příspěvku zaručujete a uvádíte, že vlastníte nebo jiným způsobem ovládáte všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech práv nezbytných k poskytování, psaní, nahrávání, zadávání nebo odesílání příspěvků a dané využívání příspěvků nebude porušovat žádná práva ostatních osob.

SOFTWARE A OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM

Software a obsah (pokud nějaký), který je zpřístupněn ke stažení z webové stránky xbox.com, s výjimkou softwaru, který může být zpřístupněn koncovými uživateli prostřednictvím komunikační služby, („Software“) představuje práci společnosti Microsoft Corporation a/nebo jejích dodavatelů chráněnou autorskými právy. Vaše používání softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud existují, která doprovází nebo je součástí softwaru („Licenční smlouva“). Nesmíte instalovat ani používat libovolný software, který je doprovázen nebo zahrnuje licenční smlouvu, pokud nejprve nepotvrdíte podmínky dané licenční smlouvy. V případě jakéhokoliv softwaru, který není doprovázen licenční smlouvou vám, uživateli, společnosti Microsoft Corporation tímto uděluje odvolatelnou, osobní, nepřenosnou licenci k používání softwaru pro prohlížení a jiné použití pomocí konkrétní webové stránky xbox.com v souladu s těmito podmínkami používání a pro žádný jiný účel za předpokladu, že ponecháte nedotčené všechny autorské a jiné vlastnické poznámky. Jakékoliv poznámky třetí strany doprovázející libovolný software jsou poskytovány pouze pro informační účely. Společnost Microsoft neuděluje žádná další práva nebo licence, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně, bez omezení, libovolných předpokládaných patentových licencí. Software je ve vlastnictví společnosti Microsoft a/nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami. Jakákoliv reprodukce nebo další distribuce softwaru je výslovně zakázána zákony a může vést k vážným občanským a trestním pokutám. Osoby porušující tyto zákony budou soudně stíhány v maximálním možném rozsahu. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JSOU KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JINÉ SERVERY NEBO UMÍSTĚNÍ ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉ DISTRIBUCE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY. ZÁRUKA NA SOFTWARE, EXISTUJE-LI, PLATÍ POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. Potvrzujete, že software a jakákoliv doprovodná dokumentace a/nebo technické informace, podléhají platným zákonům a předpisům řízení exportu v USA. Souhlasíte, že nebudete exportovat nebo opětovně exportovat software, přímo nebo nepřímo, do libovolných zemích, které podléhají exportním omezením USA.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM MOHOU ZAHRNOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZDE UVEDENÉ INFORMACE PROCHÁZÍ PRAVIDELNÝMI ZMĚNAMI. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLIV PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM. NA RADY OBDRŽENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM SE NELZE SPOLÉHAT S OHLEDEM NA OSOBNÍ, LÉKAŘSKÉ, PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A DOPORUČUJEME VÁM PORADIT SE S VHODNÝM PROFESIONÁLEM OHLEDNĚ KONKRÉTNÍ RADY PŘIZPŮSOBENÉ VAŠÍ SITUACI.

SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPROVÁDÍ ŽÁDNÁ ZASTOUPENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAZENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. VŠECHNY PODOBNÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEPORUŠOVÁNÍ.

KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ÚPRAVY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, LIBOVOLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO DAT ODESLANÝCH ČI PŘIJATÝCH NEBO NEODESLANÝCH ČI NEPŘIJATÝCH NEBO LIBOVOLNÉ TRANSAKCE UZAVŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV VÝHRŮŽNÝ, POMLOUVAČNÝ, OBSCÉNNÍ, ÚTOČNÝ NEBO NELEGÁLNÍ OBSAH NEBO JEDNÁNÍ LIBOVOLNÉ Z JINÝCH STRAN NEBO JAKÉKOLIV PORUŠENÍ PRÁV JINÝCH OSOB, VČTENĚ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÝ OBSAH ODESLANÝ POMOCÍ A/NEBO PŘILOŽENÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM LIBOVOLNOU TŘETÍ STRANOU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST MICROSOFT A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZODPOVĚDNA ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO LIBOVOLNÉ ŠKODY ZAHRNUJÍCÍ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZA ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKŮ, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SPOJENÉ S POUŽÍVÁNÍM NEBO POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM, S PRODLEVOU NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU XBOX.COM NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, POSKYTOVÁNÍM NEBO SELHÁNÍM PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO ZA LIBOVOLNÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU, NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, I KDYŽ BYLI SPOLEČNOST MICROSOFT NEBO JEJÍ DODAVATELÉ UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽNUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S LIBOVOLNOU ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM NEBO S LIBOVOLNÝMI Z TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, JE VAŠÍM VÝHRADNÍM A JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PŘESTAT POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU XBOX.COM.

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo dle výhradního uvážení ukončit váš přístup k libovolným nebo všem webovým stránkám xbox.com a k souvisejícím službám nebo jejich části kdykoliv a bez upozornění.

VOLBA ZÁKONA A UMÍSTĚNÍ K ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud žijete nebo má vaše společnost sídlo ve Spojených státech amerických, pak nároky za porušení této smlouvy budou podléhat zákonům státu Washington, bez odkazu na střet právních principů. Všechny další nároky, včetně nároků týkajících se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů neférové konkurence a v případě přečinu budou podléhat zákonům státu vašeho pobytu ve Spojených státech. Pokud žijete nebo má vaše společnost sídlo své společnosti ve Spojených státech amerických, souhlasíte s výhradní jurisdikcí a využíváním státních a federálních soudů v King County ve státě Washington v USA za účelem řešení sporů vyplývajících z této smlouvy nebo služby.

Pokud žijete nebo má vaše společnost sídlo mimo Spojené státy americké, všechny nároky, včetně nároků týkající se zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů neférové konkurence a v případě přečinu budou podléhat zákonům země, ve které sídlíte a soudy v zemi, ve které sídlíte, budou mít výhradní jurisdikci nad všemi spory vyplývajícími z této smlouvy nebo souvisejícími s ní.

OBECNÉ

Souhlasíte, že neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo vztah s agenturou mezi vámi a společností Microsoft jako výsledek této smlouvy nebo využívání webové stránky xbox.com. Souhlasíte, že zbavíte společnost Microsoft, její mateřskou společnost, pobočky, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky a zaměstnance odpovědnosti a nebudete po nich požadovat jakékoliv nároky, požadavky nebo škody, včetně rozumných poplatků za advokáty, tvrzených třetí stranou z důvodu nebo vzhledem k vašemu využívání nebo jednání na webové stránce xbox.com. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo na zveřejnění libovolných osobních údajů o vás nebo vašem používání webové stránky xbox.com, včetně jejího obsahu, bez vašeho předchozího oprávnění, pokud se společnost Microsoft v dobré víře domnívá, že podobné jednání je nezbytné ke: (1) splnění zákonných požadavků nebo splnění zákonného procesu; (2) k ochraně a obraně práv nebo majetku společnosti Microsoft nebo jejích přidružených společností; (3) vynucení podmínek používání; nebo (4) jednání k ochraně zájmů jejích členů nebo dalších osob. Výkon této smlouvy společností Microsoft podléhá platným zákonům a zákonným procesům a nic obsaženého v této smlouvě nesnižuje právo společnosti Microsoft na dodržování požadavků nebo žádostí státních, soudních nebo zákonných složek týkajících se vašeho používání webové stránky xbox.com nebo informací poskytnutých nebo shromážděných společností Microsoft vzhledem k podobnému používání. Pokud je jakákoliv část této smlouvy považování za neplatnou nebo nevynutitelnou vzhledem k platným zákonům, včetně, bez omezení, záručních prohlášení a omezení odpovědnosti uvedených výše, pak bude neplatné nebo nevynutitelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vynutitelným ustanovením, které se co nejvíce blíží úmyslu původního ustanovení a zbylá část smlouvy zůstane v platnosti. Není-li zde uvedeno jinak, tato smlouva představuje celou smlouvu mezi uživatelem a společností Microsoft s ohledem na webovou stránku xbox.com a nahrazuje všechna předchozí nebo dočasná sdělení a návrhy, ať už elektronická, ústní či písemná, mezi uživatelem a společností Microsoft vzhledem k webové stránce xbox.com. Tištěná verze této smlouvy a libovolné oznámení uvedené v elektronické podobě musí být přípustné v soudních nebo administrativních řízeních na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou ve stejném rozsahu a musí podléhat stejným podmínkám jako další obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vytvořeny a vedeny v tištěné podobě.

POZNÁMKY K AUTORSKÉMU PRÁVU A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:

Veškerý obsah webové stránky xbox.com je: Chráněn autorskými právy Copyright © 2015 společnosti Microsoft Corporation a/nebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox Live, loga Xbox a/nebo další zde uváděné produkty společnosti Microsoft jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Názvy skutečných společností a zde uvedené produkty mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Zde uvedené příklady společností, organizací, produktů, osob a událostí jsou fiktivní. Zamýšleno nebo žádoucí není žádné spojení s jakoukoliv skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou rezervována.

OZNÁMENÍ A POSTUPY VZNESENÍ NÁROKŮ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Společnost Microsoft respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran. Pokud si přejete zaslat oznámení o porušení duševního vlastnictví, včetně nároků na porušení autorského práva, použijte naše postupy k zaslání Oznámení o porušení (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ŽÁDNÉ DOTAZY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ TOHOTO POSTUPU, NEOBDRŽÍ ODPOVĚĎ.

Společnost Microsoft využívá postupy uvedené v článku 17 právního řádu Spojených států, části 512 k odpovědi na oznámení o porušení autorských práv. Ve vhodných okolnostech může společnost Microsoft také deaktivovat nebo ukončit účty uživatelů služeb Microsoft, kteří mohou být opakovanými porušovateli.