Logga in
Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Xbox.com Användarvillkor

TACK FÖR ATT DU VÄLJER XBOX!

Webbplatsen XBOX.COM består av diverse webbsidor och tjänster som ägs och drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller något av dess dotterbolag (tillsammans "Webbplatsen Xbox.com").

Webbplatsen Xbox.com erbjuds under förutsättning av att du accepterar, utan ändring, de villkor, bestämmelser och meddelande som finns häri. Din användning av Webbplatsen Xbox.com bekräftar din acceptans av dessa villkor, bestämmelser och meddelanden. Webbplatsen Xbox.com kan även innehålla andra villkor avseende särskilda funktioner, tjänster eller erbjudanden (t.ex. lotterier eller chattgrupper) ("Ytterligare Villkor"). För det fall något av de villkor, bestämmelser och meddelanden som finns häri är i konflikt med Ytterligare Villkor eller andra villkor och riktlinjer i relation till Webbplatsen Xbox.com, så ska de här villkoren äga företräde.

SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Se sekretesspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655 för upplysningar avseende insamling och användning av din personliga information.

ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra de villkor, bestämmelser och meddelanden under vilket Webbplatsen Xbox.com erbjuds, inklusive, men inte begränsat till, de avgifter, om några, avseende användningen av Webbplatsen Xbox.com. Du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor och bestämmelser och din fortsatta användning av webbplatsen bekräftar ditt godkännande av sådana villkor och bestämmelser.

BEGRÄNSNING TILL PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELLT ANVÄNDNING

Om inget annat anges är Webbplatsen Xbox.com endast för din personliga användning och inte för kommersiellt bruk. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten, överföra eller sälja någon information, mjukvara, produkter eller tjänster som erhållits från Webbplatsen Xbox.com.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Webbplatsen Xbox.com kan innehålla länkar eller feeds från andra webbplatser ("Länkade Webbplatser"). Länkade Webbplatser är inte under Microsofts kontroll eller ansvar och Microsoft ansvarar inte för innehållet på dessa Länkade Webbplatser, inklusive, utan undantag, eventuella länkar som finns på en Länkad Webbplats eller ändringar eller uppdateringar av en Länkad Webbplats eller information som skickas eller översförs på en Länkad Webbplats. Microsoft tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighetstjänst och medtagandet av en länk innebär inte något godkännande eller förhållning från Microsoft för webbplatsen eller något samröre med webbsiten eller dess ägare. Alla mellanhavanden med tredje part (inklusive annonsörer) som ingår i eller är tillgängligt via en länk från Webbplatsen Xbox.com eller genom deltagande i exempelvis kampanjer, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster och eventuella andra villkor, bestämmelser, garantier eller utfästelser relaterade till sådana mellanhavanden eller kampanjer är uteslutande mellan dig och annonsören eller annan tredje part. Microsoft ska inte vara ansvarig eller förpliktigad för någon del av sådana mellanhavanden eller kampanjer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Som villkor för din användning av Webbplatsen Xbox.com garanterar och lovar du Microsoft att du inte kommer att använda Webbplatsen Xbox.com för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt de här villkoren, bestämmelserna och meddelanden. Du får inte använda Webbplatsen Xbox.com på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen Xbox.com eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av Webbplatsen Xbox.com. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt, eller tillhandahållits, via Webbplatsen Xbox.com.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Webbplatsen Xbox.com kan innehålla anslagstavlor, chatgrupper, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar och/eller andra meddelande- eller kommunikationstjänster utformade så att du kan kommunicera offentligt eller i grupp (tillsammans "Kommunikationstjänster"). Du förbinder dig att använda Kommunikationstjänsterna endast för att posta, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämplig, korrekt och relaterad till den specifika Kommunikationstjänsten. Du godkänner, som exempel och utan att utgöra någon begränsning, att när du använder en Kommunikationstjänst, kommer du inte:

 • Förtala, skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter (t.ex. rätten till integritet och privatliv).
 • Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida något olämpligt, vanvördig, ärekränkande, inkräktande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information.
 • Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida något ämne, namn, material eller information som uppmuntrar till diskriminering, hat eller våld mot en person eller en grupp personer på grund av att de tillhör en ras, en religion eller en nation, eller förolämpa offren för brott mot mänskligheten genom att ifrågasätta förekomsten av sådana brott.
 • Överföra, ladda upp eller på annat sätt göra filer tillgängliga som innehåller bilder, foton, mjukvara eller annat material som skyddas av upphovsrättslig lagstiftning eller andra immateriallrättsliga lagar (eller av rätten till integritet och privatliv) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har erhållit alla nödvändiga godkännanden av rättighetsinnehavaren.
 • Överföra eller ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande mjukvara eller program som kan skada funktionen av någon annans dator.
 • Använda material eller information, inklusive bilder eller fotografier tillgängliga via Webbplatsen Xbox.com på något sätt som kränker upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, affärshemligheter eller annan äganderätt för någon annan part.
 • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för affärsändamål, såvida inte Kommunikationstjänsten uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Skapa eller vidarebefordra enkäter, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Ladda ner eller hämta filer som publicerats av en annan användare av Kommunikationstjänsten och som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på sådant sätt.
 • Förfalska eller radera författartillskrivningar, juridiska eller andra meddelanden om äganderätt eller etiketter/märken innehållandes ursprungsinformation avseende mjukvaran eller något annat material i en fil eller dokument som laddats upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och åtnjut Kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot förhållningsregler eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss Kommunikationstjänst.
 • Samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.
 • Bryta mot gällande lagar eller förordningar.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Din användning av kommunikationstjänsterna omfattas också av Uppförandekoden.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Men Microsoft förbehåller sig rätten att granska material som postas eller tillgängliggörs på en Kommunikationstjänst och att efter eget gottfinnande ta bort material. Microsoft förbehåller sig rätten att utan förvarning avbryta din åtkomst till någon eller alla av Kommunikationstjänsterna när som helst och utan anledning. Microsoft förbehåller sig rätten att lämna ut information för att uppfylla gällande lagar, bestämmelser, tvister eller efter myndighets begäran om utlämning, eller att redigera, vägra publicera eller radera information eller material, helt eller delvis, efter Microsofts egna gottfinnande.

Var alltid försiktig när du delar med dig av personlig information om dig själv eller dina barn i någon av Kommunikationstjänsterna.

Microsoft varken kontrollerar eller godkänner innehåll, meddelanden eller information som finns i Kommunikationstjänsterna och därför frånsäger sig Microsoft allt ansvar avseende Kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande på någon av Kommunikationstjänsterna.

Chefer och representanter är inte behöriga talespersoner för Microsoft och deras åsikter reflekterar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som laddas upp till en Kommunikationstjänst kan vara föremål för begränsningar avseende användning, reproduktion och/eller spridning och du är ansvarig för att följa sådana begränsningar om du laddar ner materialet.

ANVÄNDNING AV XBOX LIVE

Visst innehåll och vissa funktioner i Xbox Live delen av Webbplatsen Xbox.com får endast användas om du är prenumerant av Xbox Live-tjänsten och har ett giltigt Windows Live ID. Innehåll och funktioner på Xbox Live delen är föremål för de Xbox Live användarvillkor som kan nås från Xbox Live delen av webbplatsen. För att få tillgång till dessa Xbox Live-funktioner kommer du att bli tillfrågad att bekräfta din status som Xbox Live-abonnent genom att logga in med ditt Windows Live ID. Eftersom information som är personlig till ditt Xbox Live-abonnemang kommer att finnas tillgänglig för dig via Xbox Live är du ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen av ditt Windows Live ID lösenord och konto. Vidare är du helt ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Xbox Live konto. Microsoft ansvarar inte för eventuella förluster som kan drabba dig som en följd av att någon annan, med eller utan din vetskap, använder ditt konto. Du kan däremot hållas ansvarig för skada eller förluster som åsamkas Microsoft eller annan part på grund av att någon annan använder ditt konto. Du får aldrig använda någon annans konto utan kontohavarens tillåtelse. Om du inte längre vill få tillgång till Xbox Live och/eller information om ditt Xbox Live-abonnemang kontakta kundservice på [1.800.4MY.XBOX].

ANVÄNDNING AV XBOX.COM MOBILA WEBBPLATS

För att besöka den mobila Webbplatsen Xbox.com, gå till http://www.xbox.mobi eller SMSa "Xbox" till nummer [30.360] för att få ett SMS innehållandes sådan länk till din mobiltelefon. Avgifter kan tillkomma beroende på ditt avtal med din mobiloperatör.

Du kan registrera eller avregistrera dig från Xbox SMS-tjänst ("SMS tjänst") på Xbox.com. Du kan också avregistrera dig från SMS-tjänsten genom att SMSa "STOP" till [30.360] från din mobiltelefon varpå vi kommer att avbryta din prenumeration. Efter det att du har avslutat prenumerationen av SMS-tjänsten får du inte några ytterligare meddelanden från SMS-tjänsten förrän du omregistrerar dig och återigen valt att få meddelanden till mobiltelefon på Xbox.com. För att få hjälp, maila oss på xbox@iconmobile.com från din mobiltelefon. Du kan begära att få våra kontaktuppgifter när som helst genom att SMSa "HJÄLP" till [30.360].

MATERIAL TILL MICROSOFT ELLER PUBLICERAT PÅ NÅGON XBOX.COM WEBBPLATS

Microsoft gör inte anspråk på äganderätt till det material du lämnar till Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller postar, laddar upp, matar in eller skickar till Webbplats X-box.com eller dess tillhörande tjänster och relaterade webbplatser (Bidrag). Genom att posta, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in dina Bidrag ger du Microsoft, dess dotterbolag och nödvändiga underlicenstagare tillåtelse att använda ditt Bidrag i samband med driften av deras Internetverksamhet inklusive, utan begränsning, rätt att kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, utföra offentligt, reproducera, ändra, översätta och omformatera ditt Bidrag och att publicera ditt namn i samband med det inskickade materialet, samt rätten att vidarelicensiera sådan rätt till en Xbox spelutgivare eller en leverantör av Webbplatsen Xbox.com. Ingen ersättning kommer att utbetalas för ditt Bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att publicera eller använda ett Bidrag som du tillhandahåller och Microsoft har rätt att ta bort ett Bidrag när som helst efter eget gottfinnande.

Genom att publicera, ladda upp, posta, mata in, tillhandahålla eller skicka ditt Bidrag garanterar och bekräftar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag så som beskrivits i denna sektion, inklusive, utan begränsning, alla de rättigheter som krävs för att du ska publicera, ladda upp, posta mata in, tillhandahålla eller skicka Bidraget.

MJUKVARA OCH INNEHÅLL PÅ XBOX.COM WEBBPLATS

Mjukvara och innehåll (om någon) som görs tillgänglig för nedladdning från Webbplatsen Xbox.com, exklusive mjukvara som kan vara tillgänglig för en slutanvändare genom en Kommunikationstjänst, ("Programvaran") är upphovsrättsskyddat material som tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer.

Din användning av Programvaran regleras av villkoren i det licensavtal, om något, som medföljer eller ingår i Programvaran ("Licensavtal"). Du får inte installera eller använda Programvara som åtföljs av eller innehåller ett Licensavtal såvida du inte först accepterar villkoren i Licensavtalet. För Programvara som inte åtföljs av ett Licensavtal, så lämnar Microsoft Corporation härmed till dig, användaren, en återkallelig, personlig, icke-överlåtbar licens att använda Programvaran för visning och på annat sätt använda den aktuella Webbplatsen Xbox.com i enlighet med de villkor och bestämmelser häri, och inte för något annat ändamål förutsatt att du inte ändrar eller tar bort några meddelanden om upphovsrätt, äganderätt eller andra rättigheter. Meddelanden från tredje part som följer med Programvaran tillhandahålls endast i informationssyfte. Inga andra rättigheter eller licenser, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive utan begränsning underförstådda patentlicenser, beviljas av Microsoft.

Programvara ägs av Microsoft och/eller dess leverantörer och skyddas av immateriallrättslig lagstiftning och internationella avtal och fördrag. All avbildning, reproduction eller distribution av Programvaran är uttryckligen förbjuden och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Överträdelse kommer att beivras i största möjliga utsträckning. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLATS FÖR YTTERLIGARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. GARANTIER AVSEENDE PROGRAMVARAN, OM NÅGRA, GÄLLER ENDAST AV VAD SOM FÖLJER AV LICENSEAVTALET. Du medger att Programvaran och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information omfattas av gällande lagar och förordningar om exportkontroll i USA. Du accepterar att inte exportera eller vidareexportera Programvaran, direkt eller indirekt, till något land som är föremål för USA: s exportrestriktioner.

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATIONEN, MJUKVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN XBOX.COM KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER SKRIVFEL. INFORMATIONEN HÄRI ÄNDRAS ELLER JUSTERAS REGELBUNDET. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR I WEBBPLATSEN XBOX.COM NÄR SOM HELST. DU SKA INTE FÖRLITA DIG PÅ NÅGON RÅDGIVNING VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM för personligA, medicinskA, juridiskA eller ekonomiskA beslut och du bör rådfråga en lämplig professionell rådigvare för råd ANPASSAD till din situation.

Microsoft Corporation och/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA LÖFTEN ELLER GARANTIER, OBEROENDE AV ÄNDAMÅL, ÖVER lämplighetEN, tillförlitlighetEN, tillgänglighetEN OCH riktighetenEN i den information, MJUKVARA, tjänster och RELATERAD grafik som TILLHANDAHÅLLS på WEBBPLATSEN XBOX.COM. ALL SÅDAN INFORMATION, MJUKVARA, produkter, tjänster och RELATERAD grafik TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON GARANTI eller NÅGOT LÖFTE AV NÅGOT SLAG. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE DENNA INFORMATION, Mjukvara, produkter, tjänster och Relaterad grafik, INKLUSIVE ALLA antyda GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

Du medger särskilt ATT MICROSOFT INTE SKA hållas ansvarig för obehörig TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR eller DIN DATA, MATERIAL ELLER DATA SOM skickatS eller mottagits, eller SOM INTE skickas eller INTE MOTTAGITS, eller någon transaktion eller köp SOM INGÅTTS VIA webbplatsen XBOX.COM. Du medger särskilt ATT MICROSOFT INTE ÄR ansvarig för hotande, ärekränkande, obscent, stötande eller olagligt innehåll eller beteende AV någon annan part, eller för INTRÅNG av ANNAN PARTS RÄTTIGHETER, inklusive immateriella rättigheter. Du medger särskilt ATT MICROSOFT INTE ANSVARAR FÖR NÅGOT innehåll som skickaTs och/eller ingår i WEBBPLATSEN XBOX.COM FRÅN NÅGON TREDJE PART.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA-, INDIREKTA-, STRAFF-, TILLFÄLLIGa-, SÄRSKILDA- ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EXEMPELVIS MINSKAD ANVÄNDNING och FÖRLUST AV DATA ELLER VINST SOM FÖLJD AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNINGEN ELLER PRESTATIONEN AV WEBBPLATSEN XBOX.COM, MED FÖRDRÖJNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM eller ANDRA relaterade tjänster, tillhandahållandeT av eller underlåtenhetEN att tillhandahålla tjänster, eller för någon information, MJUKVARA, tjänster och RELATERAD grafik SOM ERHÅLLITS GENOM WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER ANNARS uppkommit genom ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN XBOX.COM, VARE sig DET BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER I NÅGOT ANNAT AVSEENDE, ÄVEN OM MICROSOFT OCH DESS leverantörer har BLIVIT INFORMERADE OM RISKEN FÖR SKADOR.

EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR, kan ovanstående BEGRÄNSNING eventuellt INTE GÄLLa DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER med någon av de ANVÄNDARVILLKOR HÄRI ÄR DItt ENDA BOTMEDEL, UTVÄG och GOTTGÖRELSE ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM.

UPPSÄGNING / BEGRÄNSNING TILL ÅTKOMST

Microsoft förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta din tillgång till någon av, eller alla, Webbplatsen Xbox.com och de tillhörande tjänsterna, eller någon del därav, när som helst, utan förvarning.

VAL AV LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER

Om du bor i eller ditt företag är registrerat i USA så omfattas anspråk för brott mot detta avtal av lagstiftningen i staten Washington, utan hänvisning till lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk avseende konsumentskydd, konkurrenslagar och skadeståndsansvar, kommer att omfattas av lagstiftningen i din hemstat i USA. Om du bor i eller ditt företag är registrerat i USA samtycker du till den exklusiva jurisdiktionen och platsen för statliga och federala domstolar i King County, Washington, USA för alla tvister hänförliga till detta avtal eller Tjänsten.

Om du bor i eller ditt företag har bildats utanför USA, så är alla anspråk, inklusive anspråk baserade på konsumentskydd, konkurrenslagar och skadeståndsansvar, lydande under lagstiftningen i ditt hemland och de domstolar i det land där du är bosatt ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår ur, eller i samband med, detta avtal.

GENERELLT

Du accepterar att ingen joint venture, partnerskap, anställningsförhållande eller agentförhållande mellan dig och Microsoft skapats som ett resultat av detta avtal eller användningen av Webbplatsen Xbox.com. Du accepterar att gottgöra och hålla Microsoft, dess moderbolag, dotterbolag, filialer, tjänsteän och anställda, skadeslösa från anspråk, krav, eller skada, inklusive rimliga advokatarvoden, som hävdas av tredje part på grund av, eller till följd av, din användning av eller ditt beteende på Webbplatsen Xbox.com.

Microsoft förbehåller sig rätten att avslöja personlig information om dig eller din användning av Webbplatsen Xbox.com, inklusive dess innehåll, utan din tillåtelse om Microsoft är under god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att: (1) uppfylla juridiska krav eller följa juridiska processer, (2) skydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller dess dotterbolag, (3) upprätthålla användarvillkoren, eller (4) agera för att skydda sina medlemmars intressen eller andra.

Microsofts fullgörande av detta avtal är föremål för gällande lagar och rättsliga processer och ingenting i detta avtal är ett undantag från Microsofts rätt att följa myndigheters och domstolars begäran om verkställighet eller krav som rör din användning av Webbplatsen Xbox.com eller information som lämnas till eller samlats in av Microsoft med hänsyn till sådan användning. Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltig eller ogenomförbart enligt tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, garanti- och friskrivningsklausulerna ovan, så ska det ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig och verkställbar bestämmelse som bäst överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelser och återstoden av avtalet skall fortsätta att gälla.

Om inget annat anges utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Microsoft avseende Webbplatsen Xbox.com och det ersätter alla tidigare eller samtida kommunikationer och förslag, vare sig elektroniskt, muntligt eller skriftligt mellan användaren och Microsoft avseende Webbplatsen Xbox.com. En tryckt version av detta avtal och av varje meddelande som gets i elektronisk form, skall godtas vid rättsliga eller administrativa förfaranden grundat på, eller i relation till detta avtal, i samma utsträckning och omfattas av samma villkor och bestämmelser som andra affärsdokument och dokument som ursprungligen genererats och underhålls i tryckt form.

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Xbox.com webbplats är upphovsrättsligt skyddad © 2010 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA, alla rättigheter förbehållna. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logotyperna och/eller andra Microsoft-produkter som nämns häri är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation eller något dotterbolag. Namnen på de företag och produkter som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla företag, organisationer, produkter, personer och händelser är fiktiva. Inget samband med verkliga företag, organisationer, produkter, personer eller händelser är avsiktliga. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

MEDDELANDEN OCH FÖRFARANDE FÖR KRAV VID UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Enligt avdelning 17, United States Code, Section 512 (c) (2), ska anmälningar om upphovsrättsintrång skickas till tjänsteleverantörens utsedda agent. ALLA FRÅGOR SOM INTE SOM INTE ÄR RELEVANT FÖR DENNA PROCEDUR KOMMER INTE ATT BESVARAs. För anspråk See Meddelanden och Procedurer för att anspråk av upphovsrättsintrång på www.microsoft.com / info / cpyrtInfrg.htm