Logga in
Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Xbox Live regler för uppförande

Dokumentet uppdaterades senast: januari 2014

Vi vill att Xbox.com, Xbox Live och Games for Windows - Live ska vara roligt för alla. Det är därför viktigt att du följer dessa förhållningsregler.

A. Använda Xbox Live och övriga tjänster

Vad du kan och bör göra:

 • Vara artig och behandla andra med respekt. Bara för att du är online behöver du inte vara otrevlig.
 • Hitta vänner. Om du hittar spelare du tycker om att spela med lägger du till dem i din lista över önskvärda spelare.
 • Bli bra på ett spel. Du kommer ALDRIG att stängas av för att du är för duktig.
 • Ha roligt!

Sekretess- och trygghetsinställningar

 • Var medveten om hur dina sekretessinställningar ser ut och använd dem för att skapa och kontrollera din upplevelse.
 • Om du är förälder kan du använda trygghetsinställningar för att kontrollera vilka aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för ditt barn. Du kan till exempel förbjuda röst- och videokommunikation, blockera köp och välja vem ditt barn får spela med online.

Klagomål och feedback från spelare:

 • Om du träffar på någon som är rolig att spela med:
 • Om du träffar på en irriterande spelare:
  • Skicka ett klagomål om du tycker att spelaren bryter mot förhållningsreglerna.
  • Lämna negativ feedback och/eller undvik den här spelaren. Du gör detta genom att välja spelarens profil och sedan välja alternativet Feedback.
  • Använd funktionen Blockera kommunikation.
  • Svara inte med samma mynt. Låt inte din ilska gå ut över dina medspelare, det kan betraktas som trakasserier.
  • Stäng av ljudet från den spelaren.

Mer information om hur du gör finns på enforcement.xbox.com.

B. Trakasserier

 • Du får inte trakassera, förolämpa, mobba, spamma, skrika på, hota eller förfölja andra användare eller uppmuntra andra spelare att göra det.
 • Du får inte uppmuntra skadande av eller våld mot personer eller djur, eller på något sätt främja självskadebeteende.
 • Lämna inte ut andra användares personliga information (t.ex. riktiga namn, fysisk adress, IP-adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsnummer, o.s.v.) på något sätt. Sådan information kan användas av andra i olagliga eller skadliga syften.
 • Konversation som inte gäller spelet och som tar upp en betydande del av forumet, chattutrymmet eller spelets chattutrymme och som förhindrar användare från att hitta spelrelaterad information kan betraktas som ett brott mot förhållningsreglerna.

C. Kommunikation och användargenererat innehåll

 • Du får inte skapa en gamertag, profilinnehåll, avatarinnehåll, spelinnehåll, videor, eller annat innehåll som andra spelare kan uppleva som stötande. Detta omfattar, men är inte begränsat till, allt som är relaterat till eller påminner om:
  • Svordomar eller profana fraser
  • Ämnen eller innehåll av sexuell natur
  • Hets mot folkgrupp
  • Illegala droger/läkemedel
  • Olagliga aktiviteter
  • Kontroversiella religiösa ämnen
  • Ökända personer eller organisationer
  • Känsliga aktuella eller historiska händelser
  • Ord eller fraser som låter eller ser ut som, eller ordvitsar som associerar till dessa ämnen
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som är stötande eller diskriminerande, som förespråkar diskriminering, hat eller våld, eller som främjar organisationer som ägnar sig åt sådana syften utifrån kriterier som:
  • Ras
  • Etnicitet
  • Ursprungsland
  • Språk
  • Kön
  • Ålder
  • Handikapp
  • Veteranstatus
  • Religion
  • Sexuell orientering eller könsuttryck
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som begär eller innehåller instruktioner för att göra illa eller på annat sätt skada en person, grupp människor eller djur.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som glorifierar brott mot mänskligheten, t.ex. folkmord eller tortyr.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som skildrar våld eller grovt våld av olaglig eller överdriven natur.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som är obscent eller stötande eller olagligt enligt gällande lokala lagar.
 • Du får inte distribuera, skicka, publicera, sprida eller diskutera nedsättande, kränkande, obscent, sexuellt eller olagligt material i något format (bilder, ljud, video, text o.s.v.). Som förbjudet material räknas, men är inte begränsat till, barnpornografi och illegala droger.
 • Du får inte skicka länkar till material som kan skada andra användares enheter eller som skulle ge någon obehörig åtkomst till programvara eller webbplatser.
 • Du får inte publicera länkar till innehåll eller webbplatser som främjar eller förespråkar brott mot dessa regler för uppförande eller användningsvillkor.

D. Uttryck för sexuell läggning

 • Du får använda följande termer för att uttrycka din sexuella läggning eller könsidentitet i din profil eller spelaretikett:
  • Homosexuell kvinna
  • Homosexuell man
  • Bisexuell
  • Transsexuell
  • Heterosexuell
 • Andra termer för sexuell läggning är inte tillåtna. Dessutom får du inte använda dessa termer på ett negativt eller kränkande sätt, eller använda dem med syftning på en tredje part.

E. Uppträda som någon annan

 • Du får inte uppträda som, trakassera eller förtala någon annan, bland annat:
  • Microsoft-anställda
  • Moderatorer
  • Personal
  • Anställda hos spelutvecklare, spelutgivare eller andra Xbox-partners
  • Annan supportpersonal

F. Fusk och manipulation

 • Du får inte fuska i spelet, om inte spelutvecklaren avsiktligt tagit med fusk som en del av spelet.
 • Du får inte använda maskinvara eller modiferingar som inte har godkänts.
 • Du får inte utnyttja sårbarheter eller luckor i spel.
 • Du får inte göra otillåtna modifieringar av din kontoprofil eller dess innehåll, inklusive men inte begränsat till hur länge du varit medlem, avatar, sparade spel, gamerscore eller achievements.
 • Du får inte avsiktligt spela mot någon som använder ej godkänd programvara eller otillåtna metoder.
 • Du får inte spela med programvara som du förvärvat på olagligt sätt eller piratkopierade spel.
 • Du får inte vidta någon åtgärd som orsakar en försämring av tjänsten hos Microsoft eller andra användare, inklusive men inte begränsat till störande av nätverket eller manipulation.
 • Du får inte spela ett spel innan det har godkänts för spel på tjänsten.

G. Skydda ditt konto och din personliga information

 • Det är väldigt viktigt att du skyddar din kontoinformation. Lämna inte ut din personliga information till andra, inklusive men inte begränsat till: telefonnummer, e-postadresser, fysiska adresser, o.s.v.
 • Använd ditt omdöme när du bestämmer dig för att uppge ditt namn och plats i din profil samt när du spelar in eller delar innehåll som du har skapat. Om du vill dela någon annan personlig information med en annan spelare ska du göra det på ett sätt som inte blir offentligt.
 • Du får inte låna ut, överföra, sälja eller på annat sätt ge någon annan person åtkomst till ditt konto.
 • Om du underlåter att skydda dina kontouppgifter kan det leda till att du förlorar åtkomsten till tjänsten Xbox Live.
 • Mer information om hur du stärker säkerheten för ditt konto finns på vår sida för kontosäkerhet.

H. Bedrägeri och handel

 • Konton och gamertags får inte överföras mellan personer. Du får inte köpa konton eller gamertags av tredje parter.
 • Du får inte logga in på eller försöka logga in på ett konto som du inte äger.
 • Du får inte köpa Xbox Live guldmedlemskap, spel, Microsoft Points eller ytterligare innehåll av ej godkända tredje parter.
 • Du får inte försöka använda eller dela med dig av bedrägliga metoder för att skaffa innehåll eller Microsoft Points.
 • Du får inte använda ditt konto för att handla med tjänster eller spelinnehåll mot valuta eller Microsoft Points.
 • Du får inte använda Xbox Live i kommersiella syften:
  • Du får endast skapa ett konto för dig själv som privatperson.
  • Du får inte skapa eller använda ett konto för ditt företag eller annan affärsrörelse.
  • Du får inte göra reklam för någon produkt eller tjänst i din profil eller på annat sätt på Xbox Live.
 • Du får inte vidareförsälja eller vidareförmedla någon del av Live-tjänsten eller åtkomst till Live-tjänsten.

I. Barnförbjudet innehåll

 • Du får inte skapa eller dela något av följande:
  • Innehåll av sexuell eller provokativ natur
  • Innehåll som andra personer rimligen skulle anse vara barnförbjudet eller gränsa mot det barnförbjudna
  • Innehåll som generellt skulle klassificeras som pornografi

J. Olagliga aktiviteter

 • Du får inte använda tjänsterna till olaglig verksamhet. Det är du som har ansvaret för dina handlingar och följderna av dem på tjänsterna, inte Microsoft.
 • Allt innehåll som främjar eller förespråkar olagligt hasardspel, olagligt innehåll, pornografi, piratkopiering, olaglig onlineförsäljning av läkemedel, narkotika eller kriminell verksamhet är förbjudet.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som lär användare hur man tillverkar bomber, vapen eller narkotika, eller som efterfrågar deltagande i aktiviteter som är våldsutövande eller förbjudna enligt gällande lagar.
 • Ej godkänd användning av någon annans immaterialrättsliga egendom är inte tillåten, inklusive men inte begränsat till: programvara, musik, konstverk samt annat material eller affärshemligheter som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller patent.
 • Innehåll som främjar eller förespråkar alkoholkonsumtion hos minderåriga, narkotikabruk eller socialt oansvarigt beteende till följd av konsumtion av alkohol eller narkotika (t.ex. rattfylleri) är förbjudet.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som främjar, förespråkar eller innehåller terroristhot eller terroristverksamhet.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som främjar, förespråkar eller innehåller referenser till virus eller skadlig kod.
 • Du får inte skapa eller dela innehåll som främjar eller förespråkar identitetsstöld.

K. Följder av regelbrott

Om du bryter mot förhållningsreglerna eller användningsvillkoren kan vi vidta åtgärder mot ditt konto och/eller din konsol, inklusive men inte begränsat till:

 • För vissa förseelser avslutas kontot omedelbart, inklusive men utan begränsning till:
  • Hackande
  • Modifiering
  • Profilmanipulation
  • Bedrägeri
  • Stöld på marknadsplatsen
  • Köp, försäljning eller stöld av gamertags eller konton
  • Grova rasistiska kommentarer
  • Uppträdande som Xbox-personal
  • Nakenhet
  • Upprepat skapande av olämpliga gamertags eller olämpligt profilinnehåll
  • Spridande av virus
  • Spridande av adresser till webbplatser som ägnar sig åt nätfiske eller som sprider skadlig kod eller virus
 • Försök att undvika avstängning genom att skapa nya alternativa konton kan leda till en permanent avstängning av det nya användarkontot samt eventuell eskalering av disciplinära åtgärder till det ursprungliga kontot, alla relaterade konton samt de enheter du använder för att ansluta till tjänsten.
 • Upprepade brott mot förhållningsreglerna kan resultera i en permanent avstängning av ditt konto eller en permanent avstängning av alla enheter som du använder för att ansluta till tjänsten.
 • Om du skapar en gamertag som vi anser bryter mot användningsvillkoren eller förhållningsreglerna kommer systemet att bestämma en ny gamertag åt dig automatiskt.
 • Om du skapar innehåll som bryter mot användningsvillkoren eller förhållningsreglerna kan det komma att tas bort och du kan bli föremål för disciplinära åtgärder.
 • Om du missbrukar funktionerna för röst- eller textkommunikation kan din användning av röst- och textkommunikationssystemet bli föremål för disciplinära åtgärder.

MICROSOFT HAR INGEN SKYLDIGHET ATT VARNA DIG INNAN DEN HÄR TYPEN AV ÅTGÄRDER VIDTAS. Om ditt konto stängs av medan du deltar i en turnering eller tävling ansvarar Microsoft inte för förlusten av eventuella priser eller erkännanden som hör till turneringen eller tävlingen. Microsoft har ingen skyldighet att övervaka allt som läggs upp eller alla aktiviteter, men vi har rätt att ta bort material eller vidta åtgärder mot användare.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ta bort användargenererat innehåll samt stänga av konton eller enheter från Tjänsterna till följd av aktiviteter som vi bedömer bryter mot användningsvillkoren eller förhållningsreglerna. Microsoft förbehåller sig också rätten att omedelbart avsluta eller stänga av en användare som bryter mot reglerna.

NÄR EN PERSON STÄNGS AV PERMANENT FÖRVERKAS ALLA INNEHÅLLSLICENSER, ALL TID SOM GULDMEDLEM SAMT KONTOSALDO HOS MICROSOFT SOM ÄR KOPPLAT TILL DET AVSTÄNGDA KONTOT.

Mer information finns på enforcement.xbox.com.