Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Hur importerar man låtar från Dance Central till Dance Central™ 3?

Dance Central 3 har stöd för alla låtar från tidigare Dance Central-spel, inklusive nedladdningsbart innehåll! Om du redan har importerat de ursprungliga Dance Central-låtarna behöver du inte importera dem igen. Alla låtar som du har laddat ned tidigare laddas automatiskt när du startar Dance Central 3.

Om du vill importera ett tidigare Dance Central-spel ska du se till att ha manualen till hands. Använd en Xbox 360-handkontroll och följ instruktionerna nedan:

  1. Starta Dance Central 3.
  2. Se till att du är inloggad på en Xbox Live-aktiverad spelarprofil.
  3. På huvudmenyn i Dance Central 3 väljer du BUY MORE SONGS (Köp fler låtar).
  4. Välj SONG IMPORT OFFERS (Erbjudanden för låtimport).
Så här importerar du Dance Central
  1. Välj DANCE CENTRAL IMPORT (Import av Dance Central). Ange den 16-siffriga koden som medföljde det ursprungliga Dance Central-spelet**. Koden finns antingen tryckt på baksidan av spelmanualen eller på ett separat token-kort inuti spelförpackningen. Se till att du inte anger den 25-siffriga koden som finns tryckt längst upp på detta kort.
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att köpa exporteringspaketet för Dance Central.
  3. Nedladdningen av låtfilerna börjar. När låtarna har laddats ned installeras de automatiskt i musikbiblioteket för Dance Central 3.
Så här importerar du Dance Central 2*
  1. Välj DANCE CENTRAL 2 IMPORT (Import av Dance Central 2). Ange den 25-siffriga koden som finns tryckt på baksidan av spelmanualen till Dance Central 2**. Se till att du inte anger den 25-siffriga koden som finns tryckt längst upp på detta kort.
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att köpa exporteringspaketet för Dance Central 2.
  3. Nedladdningen av låtfilerna börjar. När nedladdningen är klar läggs låtarna till automatiskt i musikbiblioteket för Dance Central 3.

*Om du laddade ned Dance Central 2 från Games on Demand (Spel på begäran) kan du gå direkt till steg 2.

**Importeringskoderna är unika för varje spelmanual som medföljer spelen och kan endast användas en gång.

Frågor och svar

Hur mycket kostar det?

Det kostar 5 USD att importera soundtracket från det ursprungliga Dance Central-spelet.

Hur mycket lagringsutrymme krävs på min Xbox-hårddisk?

Du behöver en Xbox-konsol med en hårddisk eller USB-minne med följande utrymme: Dance Central 1-importeringspaketet är ca 600 MB och Dance Central 2-importeringspaketet är ca 750 MB. I övriga fall är varje enskild låt som hämtas ca 30 MB.

Behöver jag ha ett Xbox Live-medlemskap?

Du behöver ha ett Xbox Live-silvermedlemskap (gratis) och internetuppkoppling för att ladda ned importeringskoden.

Vad händer om jag köper ett begagnat exemplar av Dance Central? Fungerar importeringskoden?

Importeringskoderna är unika för varje spelmanual som medföljer det ursprungliga Dance Central-spelet och kan endast användas en gång. Du måste verifiera att den unika koden som finns på din spelmanual inte har använts. Annars måste du köpa ett nytt exemplar av Dance Central för att kunna använda importeringsfunktionen.

*För låtimport krävs Xbox Live-medlemskap, och hårddiskutrymme. Läs mer på www.dancecentral.com.

(c) 2012 Harmonix Music Systems, Inc. All rights reserved. Dance Central, Dance Central 2, Dance Central 3, Harmonix and all related titles and logos are trademarks of Harmonix Music Systems, Inc. Dance Central 1, Dance Central 2, and Dance Central 3 developed by Harmonix Music Systems, Inc.