Vilka är fördelarna med spel som använder Games for Windows – Live?

Vi skapade Games for Windows – Live utifrån samma filosofi som inspirerade oss att skapa Xbox Live för spelkonsolen: att skapa en tjänst som förbättrar spelupplevelsen genom möjligheten för användare att ansluta till sina vänner och låta användarna tävla mot varandra eller spela tillsammans, få prestationspoäng, ladda ned nytt tilläggsinnehåll och på ett enkelt sätt hitta och spela nya spel – dessutom med en inbyggd röstchatt. Eftersom det är samma tjänst som Xbox Live behöver du dessutom bara använda ett enda inloggningskonto (ditt Windows Live ID). Du använder samma inloggning och lösenord för Games for Windows – Live, Xbox Live och till och med för Zune. Genom att använda ett och samma ID kan användaren använda samma kompislista, samma Microsoft Points och samma prestationer på alla plattformar, från PC och spelkonsol till Windows Phone. Det är samma tjänst som spänner över flera plattformar.

Överst på sidan

Är Xbox Live och Games for Windows – Live två olika tjänster?

Games for Windows – Live och Xbox Live ansluter till samma tjänst så att du kan använda samma konto och få åtkomst till många av samma funktioner, till exempel möjligheten att spela flera spelare, röstchatt, textchatt, prestationer och samma Microsoft Points-saldo. Games for Windows – Live gör det möjligt för användarna att se vad deras vänner gör online genom att använda samma konto som för Xbox Live, Zune och Windows Phone.

Överst på sidan

Kan jag använda mitt Xbox 360-konto med Games for Windows – Live?

Absolut! Identifieringssystemet används av båda systemen och är gemensamt. Prestationer som har tjänats in på någon av plattformarna läggs till din totala spelarpoäng och du kommer att se samma kompislista på båda plattformarna när du ansluter med samma konto och ha samma Microsoft Points-saldo.

Överst på sidan

Vad är skillnaden mellan Steam och Games for Windows – Live?

Steam är en digital distributionsklient från Valve. Microsoft erbjuder digital distribution genom Games for Windows Marketplace, som finns på marketplace.xbox.com/PC.

Den tjänst som Valve erbjuder som mest liknar den som finns i Games for Windows – Live är Steamworks. Steamworks och Games for Windows – Live har liknande primära funktioner: prestationer, spela flera spelare och nedladdningsbart innehåll (DLC).

Steam startade som en marknadsplats som utvecklades med sociala funktioner medan Xbox Live startade som en social plattform som utvecklades med marknadsplatsfunktioner. Båda har sina fördelar och de överlappar i mångt och mycket varandra. Här är en översikt på några av skillnaderna:

Spelfunktioner: Steam GFW - Live
Spela flera spelare X X
Färdighetsbaserad matchning X
Spelinbjudan X
(Anslut under pågående spel)
X
Röstchatt under spel X X
Textchatt under spel X X
Prestationer X X
Fortlöpande rankningslistor X
Partystöd under spel X
Sociala funktioner:
Röstmeddelanden Under spelet
Textmeddelanden X Under spelet
Vängrupper (händelser/kalendrar) X
Röstchatt för flera användare X Under spelet
Textchatt för flera användare X Under spelet

Överst på sidan

Hur hanterar Games for Windows – Live DRM jämfört med Steam?

Den största skillnaden mellan Games for Windows – Live och Steam är åtkomstkontrollen. Steam kontrollerar åtkomsten till spel som laddas ned från Steam genom att kräva en onlineverifiering för att kunna spela spelen. Om ditt Steam-konto blir stulet eller stängs av kan åtkomsten till hela din spelsamling som du har laddat ned från Steam förloras.

Games for Windows – Live kontrollerar däremot inte åtkomsten till din spelsamling genom onlineverifiering. Du kan installera dina spel var du vill och spela dina spel offline utan någon onlineverifiering. Du kan också starta spel direkt utan att köra klienten för Games for Windows – Live. Den enda gången du måste ansluta till Games for Windows – Live är när du vill få tillgång till Live-tjänsterna. Games for Windows – Live verifierar då att ditt konto har behörighet att spela spelet på Games for Windows – Live.

Games for Windows – Live erbjuder utgivare flera verktyg så att deras spel ska vara säkra. Microsoft stöder även många säkerhetsfunktioner som utgivarna gemensamt har beslutat att använda. Hanteringen och implementeringen av DRM bestäms helt och hållet av utgivaren och utvecklaren och Games for Windows – Live respekterar helt enkelt deras beslut. Detta kan innebära installationsbegränsningar om utgivaren anser att det är viktigt för spelet.

Överst på sidan

Måste jag uppdatera spelet innan jag kan spela det om det finns en uppdatering tillgänglig?

Du kommer inte att kunna ansluta till Games for Windows – Live och spela med flera spelare, men du kan fortfarande spela resten av spelet även om du väljer att inte hämta och installera en uppdatering för det. När du väljer att inte installera en uppdatering loggas du in med ditt konto för Games for Windows – Live i offlineläget. Du har fortfarande tillgång till speltillägg, sparade spel och prestationer när du är inloggad offline. Du kan sedan hämta och installera uppdateringen senare när det passar dig.

Överst på sidan

Hur fungerar aktiveringen för Games for Windows – Live?

Onlineaktivering för Games for Windows – Live-kontot krävs inte för offlinespel, till exempel vid spel för en spelare. Om du föredrar att spela offline, inte vill ansluta till Xbox Live-tjänsten och inte skapa en Live-profil, måste du skapa en offlineprofil. Observera att ett separat skyddssystem, till exempel ett DRM-system (Digital Rights Management), också kan komma att användas av spelets utgivare även när du spelar offline.

Onlineaktivering för kontot krävs på Games for Windows – Live om du vill ansluta till Xbox Live-tjänsten och möjliggöra onlinespel och -funktioner, till exempel spel med flera spelare och rankningslistor. Användaren möter då ett aktiveringssystem som använder autentisering på serversidan eller 5x5 åtkomstnycklar per titel. Utgivaren avgör vilket aktiveringssystem som bäst passar deras spel. Viktiga funktioner i de båda aktiveringssystemen är bland annat:

  1. Autentisering på serversidan (SSA): Detta system binder spelets Games for Windows – Live-åtkomstkod till ett individuellt användarkonto, vilket gör det möjligt för användaren att installera, aktivera och njuta av i stort sett obegränsat spel på flera enheter. Observera att endast kontot som används för att aktivera spelets åtkomstkod kan möjliggöra onlinespel för spelet.
  2. Per titel 5x5: Det här systemet använder en 5x5-åtkomstnyckel som är bunden till en specifik speltitel, i stället för användarens dator eller Xbox Live-konto. Det gör det möjligt för en gamertag att få åtkomst till och spela spel från en enskild användares dator. Systemet förhindrar samtidigt att samma åtkomstnycklar delas i olika Games for Windows – Live-spel.

Överst på sidan

Finns det några installationsbegränsningar i Games for Windows – Live?

Nej, det finns ingen inbyggd installationsbegränsning i Games for Windows – Live-spel. Du kan installera ett Games for Windows – Live-spel på så många enheter du vill. Om du spelar offline behövs heller ingen aktivering, som nämnts tidigare.

Games for Windows – Live erbjuder utgivare flera verktyg så att deras spel ska vara säkra. Microsoft stöder även många säkerhetsfunktioner som utgivarna gemensamt har beslutat att använda. Hanteringen och implementeringen av DRM bestäms helt och hållet av utgivaren och utvecklaren och Games for Windows – Live respekterar helt enkelt deras beslut. Detta kan innebära installationsbegränsningar om utgivaren anser att det är viktigt för spelet.

Överst på sidan

I vilka länder finns Games for Windows – Live?

Om du vill ansluta till Live-tjänsten måste du bo i något av följande länder: www.xbox.com/LIVE/countries.

Om du inte bor i något av dessa länder kan du fortfarande spela spelet, men du kommer inte att kunna ansluta till Games for Windows – Live.

Överst på sidan

Måste användare skapa ett Live-konto för att kunna spela ett spel på Games for Windows – Live?

Nej, du kan spela offline utan att någonsin ansluta till Microsoft eller skapa en Live-profil. Det går att använda Games for Windows – Live genom att skapa och använda en lokal offlineprofil som endast finns på användarens dator. Med det här kontot kan du spela spel för en spelare, men du kommer inte att kunna spela med flera spelare, tjäna in prestationer eller utnyttja andra Live-funktioner. Microsoft rekommenderar dock att användare som vill spela offline skapar ett onlinekonto och sedan använder det kontot för att logga in offline. Detta ger en bättre slutanvändarupplevelse, eftersom det ser till att sparade spel, inköp/nedladdning av speltillägg och att hålla kontot över Xbox Live, Games for Windows – Live och Xbox Live på Windows Phone konstant.

Överst på sidan

Behöver jag aktivera för att spela när jag använder ett offlinekonto?

Nej, om du skapar och loggar in med ett offlinekonto behöver du inte kontakta Games for Windows – Live-tjänsten och du behöver därmed ingen aktivering eller Internetanslutning.

Överst på sidan

Stöder GFWL offlinespel med mitt Live-konto?

Ja, i likhet med Xbox 360 kan du skapa en onlineprofil och sedan använda den profilen offline om du vill. Alla prestationer som du tjänar när du är offline läggs till i din onlineprofil när du ansluter igen.

Överst på sidan

Vad är nackdelen med att använda ett offlinekonto?

Du kommer inte att kunna spela med flera spelare eller köpa eller använda speltillägg och dina sparade spel kanske inte fungerar på flera datorer. Speltillägg, spel med flera spelare, rankningslistor och andra onlinefunktioner i ett spel kräver ett onlinekonto. Om du bestämmer dig för att senare byta till ett onlinekonto bör du vara medveten om att dina sparade spel förmodligen inte kommer att överföras då de vanligtvis är bundna till den aktiva profilen.

Om du vill fortsätta vara frånkopplad medan du spelar ett spel, rekommenderar vi att du skapar ett onlinekonto och helt enkelt spelar spelet med den profilen utan att ansluta så att ingen Internettrafik används.

Överst på sidan

Gör Games for Windows – Live att användare kan förlora sparade spel?

I spelen binds vanligtvis dina sparade spel till ditt konto. Om en vän loggar in med ett annat konto på din enhet kommer denne därför att ha sina egna sparade spel. Om du loggar in med ett nytt konto kan du vanligtvis inte få åtkomst till de sparade spelen i det första kontot. Detta beteende liknar det som används i Xbox 360 och av andra leverantörer av digital distribution för datorer som kräver inloggning för att spela.

Överst på sidan

Kan Games for Windows – Live-spel säljas på Steam eller av andra leverantörer av digital distribution?

Ja, spel som Fallout 3 och Grand Theft Auto IV använder Games for Windows – Live och säljs på Steam samt hos andra leverantörer av digital distribution. Steamworks-titlar säljs däremot sällan hos andra leverantörer av digital distribution eftersom Steam-klienten krävs för att installera, starta och spela spelet. Eftersom Games for Windows – Live-spel säljs på fler platser finns det fler konsumentalternativ där spelet kan köpas digitalt och därmed mer konkurrensutsatta priser för konsumenten.

Överst på sidan

Har Games for Windows – Live stöd för dedikerade servrar?

Ja, i Games for Windows – Live är det möjligt för spel att lägga till dedikerade servrar, men det är inte alla spel som väljer att göra detta. I Games for Windows – Live är det till och med möjligt för vissa Xbox 360-spel att använda dedikerade servrar som körs på en dator för att utöka storleken på spel med flera spelare.

Överst på sidan

Måste jag använda Microsoft Points för att köpa spel?

Nej, du måste inte använda Microsoft Points när du köper ett fullständigt spel. På samma sätt som med Xbox 360 kan du använda ett kreditkort när du köper ett spel i katalogen Spel på begäran.

Överst på sidan