Logga in
Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Användningsvillkor

Anslogs: juli 2014
Gäller från: juli 2014

 

 

Tack för att du väljer Microsoft! Det här är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller ett av dess koncernbolag beroende på var du bor) som beskriver din rätt att använda den programvara och de tjänster som anges i avsnitt 1.1. Av tydlighetsskäl har vi formulerat en del villkor i detta Avtal som frågor och svar. Du bör gå igenom hela Avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och de skapar tillsammans ett juridiskt bindande avtal som du är bunden av när du en gång har godkänt det.

 

1.                   Avtalets omfattning, godkännande och ändringar

 

1.1.             Vilka tjänster gäller detta Avtal? Detta Avtal gäller för din användning av Xbox-spel, -innehåll, -applikationer och -tjänster, inklusive Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music och Windows Phone Store/Marketplace (inklusive alla butiker som tillhandahålls under märket för en Windows Phone-partner som länkar till detta avtal) inklusive tjänster och programvara som gör det möjligt för dig att strömma, ladda ned, visa eller använda visst digitalt innehåll, som musik, video, spel, applikationer eller annat innehåll som Microsoft då och då gör tillgängligt (”Tjänsterna”). Du kan få tillgång till Tjänsterna från Xbox One-konsolen, Xbox 360-konsolen, en persondator, mobil enhet, bärbar mediaspelare eller andra enheter som auktoriseras av Microsoft (var och en en ”Auktoriserad enhet”) eller online. När du använder Tjänsterna måste du följa dessa villkor (”Avtalet”).

 

1.2.             Finns det ytterligare villkor för att använda Tjänsterna? Vårt mål är att skapa en tryggare och säkrare miljö och därför kräver vi att användarna, när de använder Tjänsterna, följer nedanstående villkor, som alla ingår i detta Avtal:

 

·         Dessa Användningsvillkor

·         Användningsreglerna för Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Microsofts policy mot skräppost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         Regler för uppförande (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.         Finns det några ytterligare villkor för att använda Tjänsterna eller innehåll som används genom Tjänsterna? Vi identifierar leverantören av varje applikation som är tillgänglig som en del av eller genom Tjänsterna. Vissa spel, applikationer, innehåll, onlinetjänster, marknadsföring eller evenemang från tredje part (till exempel sweepstakes och turneringar) som är tillgängliga i eller genom Tjänsterna (”Tredjepartsfunktioner”) samt som specifika Microsoft-tjänster kan tillhandahålla separata eller ytterligare avtalsvillkor, sekretesspolicyer och andra villkor som styr din användning av dessa Tredjepartsfunktioner (gemensamt kallade ”Ytterligare villkor”).

 

Standardapplikationsvillkoren i slutet av detta Avtal är de Ytterligare villkoren mellan dig och leverantören av applikationen som gäller för din användning av en applikation som du laddar ned genom Windows Phone Store/Marketplace, såvida inte andra licensvillkor medföljer applikationen. En applikation kan även vara underkastad andra Ytterligare villkor, som tjänstevillkor eller sekretesspolicyer, om applikationen ger åtkomst till ytterligare Tredjepartsfunktioner.

 

Microsoft är en part till Ytterligare villkor endast när Microsoft är leverantör av de tillämpliga Tjänsterna. Microsoft licensierar inga immateriella rättigheter till dig som en del av några Tredjepartsfunktioner som görs tillgängliga genom Tjänsterna, och vi ansvarar inte, förutom om det krävs enligt lag, för:

                       Tredjepartsfunktionerna,

                       din användning av Tredjepartsfunktionerna,

                       innehållet i Tredjepartsfunktionerna,

                       kundsupport för Tredjepartsfunktionerna eller

                       eventuella garantier eller krav relaterade till Tredjepartsfunktionerna.

 

Detta Avtal och de sekretesspolicyer som det hänvisas till i detta Avtal gäller inte för Tredjepartsfunktioner, och de Ytterligare villkoren som styr sådana funktioner ändrar inte på något sätt villkoren i detta Avtal.

 

Skript eller programvara från tredje part som det länkas till eller hänvisas från i dessa Tjänster är licensierad till dig av den tredje part som äger sådan kod, inte av Microsoft.

 

1.4.         Hur godkänner jag detta Avtal? Genom att använda eller öppna Tjänsterna eller genom att godkänna villkoren där alternativet görs tillgängligt för dig i användargränssnittet bekräftar du att du samtycker till att följa Avtalet utan ändring från din sida. Om du inte godkänner villkoren har du inte rätt att använda Tjänsterna.

 

1.5.         Hur gammal måste jag vara för att använda Tjänsterna? Genom att använda Tjänsterna försäkrar du att du har uppnått myndig ålder där du bor och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, eller att du är förälder eller förmyndare för en minderårig person som har ett konto kopplat till ditt och godkänner detta Avtal å dennes vägnar. Ett Microsoft-konto krävs för att använda Tjänsterna. Du kan behöva godkänna andra användningsvillkor och lämna ytterligare information för att använda ditt Microsoft-konto med andra Microsoft-tjänster.

 

1.6.         Kan Microsoft ändra Avtalet efter att jag har godkänt det? Ja. Vi informerar dig om vi tänker ändra Avtalet. Vi har rätt att ändra villkoren i detta Avtal om: (i) tillämplig lag kräver det, t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av anvisning och/eller föreskrift som bygger på tillämplig lag, (iii) förhållandet mellan tjänst och motprestation (t.ex. ekonomisk ersättning) har rubbats, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att underlätta driften av Tjänsterna eller (vi) villkoren ändras till användarens fördel. Vi kommer att informera dig innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande eller på annat lämpligt sätt. Din användning av Tjänsterna efter det datum som ändringarna träder ikraft utgör ditt samtycke till de ändrade villkoren. Om du inte godkänner dessa ändringar måste du säga upp och sluta använda Tjänsterna och säga upp alla betalda Tjänster genom att följa instruktionerna i avsnitt 6.10. Annars gäller de nya villkoren för dig.

 

1.7.         Vilka slags ändringar kan jag förvänta mig i Tjänsterna? Vi arbetar fortlöpande med att förbättra Tjänsterna och kan när som helst ändra Tjänsterna. Dessutom finns det orsaker till att Microsoft kan sluta tillhandahålla delar av Tjänsterna, t.ex. att det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla dem, tekniska framsteg, kundfeedback som anger att en ändring behövs, om våra avtal med tredje man inte längre tillåter att vi gör deras material tillgängligt eller externa problem som uppstår, vilket gör det oklokt eller opraktiskt att fortsätta. Vi kan göra Tjänsterna eller deras funktioner tillgängliga i en betaversion, som kanske inte fungerar korrekt eller på samma sätt som den slutliga versionen. Vi kan, bland annat: då och då utan meddelande (i) begränsa eller inskränka åtkomsten till Tjänsterna, (ii) hämta information från den Auktoriserade enheten och eventuell ansluten kringenhet som används för att logga in på Tjänsterna som behövs för att sköta och skydda Tjänsternas säkerhet och för att verkställa detta Avtal och (iii) uppgradera, ändra, ta bort, upphäva eller upphöra med någon funktion i Tjänsterna, och eventuell maskinvara eller programvara som tillhör Tjänsterna eller en Auktoriserad enhet. Vi kan göra så genom den automatiska nedladdningen av tillhörande programvara direkt till din Auktoriserade enhet, inklusive programvara som hindrar dig från att bereda dig åtkomst till Tjänsterna, spela piratspel eller använda ej godkända kringenheter för maskinvara.

 

1.8.         Hur kan associerade konton användas? För vissa delar av Tjänsterna kan du skapa ytterligare konton som är beroende av ditt konto (”associerade konton”). Du samtycker till att vara bunden av detta Avtal för eventuella associerade konton (inklusive konton som tillhör minderåriga) som du äger nu eller skapar senare och att du ansvarar för all aktivitet som sker med ditt konto för Tjänsterna och eventuella associerade konton. Du samtycker till att vi kan vidta åtgärd mot ditt konto för Tjänsterna som svar på aktivitet på något av dina associerade konton, till exempel begränsa vem som kan använda ditt konto för Tjänsterna eller eventuella associerade konton, begränsa antalet enheter från vilka du får bereda dig åtkomst till Tjänsterna och/eller ta bort ditt konto för Tjänsterna eller eventuella associerade konton. Om du tillåter eller gör det möjligt för en omyndig person att använda ett associerat konto så:

 

intygar du att du er förälder till eller förmyndare för en sådan omyndig person,

 

Du är medveten om att vissa funktioner i Tjänsterna, och visst innehåll som görs tillgängligt genom Tjänsterna, kan innehålla eller utsätta användarna för material som inte är lämpligt för omyndiga personer. Du samtycker till att övervaka användning av omyndiga personer som du tillåter eller gör det möjligt för att använda Tjänsterna. Tjänsterna är inte avsedda att användas av barn under 13 år utan en vuxens övervakning.

 

Du är medveten om att vi erbjuder inställningar för att hantera köp och begränsa åtkomst till material som kan vara olämpligt för minderåriga. Till exempel erbjuder vi ”familjeinställningar” på Xbox 360-konsolen, Xbox One-konsolen och för vissa komponenter av Tjänsterna. Du kan granska eller ändra många inställningar genom applikationen för konsolinställningar eller på http://www.xbox.com/account. Ytterligare information om våra inställningar finns på http://www.xbox.com/support.

 

Du kan komma att få detaljerad information om profil, användning och aktivitet för minderåriga som har ett associerat konto, vilket omfattar spelade spel, nedladdade applikationer, videor (TV och filmer) som barnet tittat på via Xbox Video, musik som spelats, surf- och sökningsaktivitet (via Internet Explorer-appen på konsolen) och historik om tillämpning (inklusive klagomål från eller mot användaren av det associerade kontot och avstängningar från Tjänsterna). Det kan även omfatta historik för köp, vänförfrågningar och vänlistor (inklusive anslutning till applikationer för sociala nätverk), historik för kommunikation (inklusive meddelanden och bilagor) och användning av applikationer på Tjänsterna (inklusive innehåll som visats).

 

Du ansvarar för allt material som en användare av ditt konto för Tjänsterna bereder sig åtkomst till eller nekas åtkomst till (inklusive som ett resultat av din användning eller icke-användning av föräldrakontroller). Du bekräftar att användning av våra inställningar inte ersätter din personliga övervakning av minderåriga som använder ditt konto för Tjänsterna.

 

Om du använder ett associerat konto är du medveten om att den som innehar kontot för Tjänsterna har full kontroll över ditt associerade konto. Denna kontroll omfattar rätten att: (i) avsluta Tjänsterna, (ii) stänga av eller ändra ditt associerade konto när som helst, (iii) bereda sig åtkomst till och ändra föräldrakontrollerna för ditt associerade konto och (iv) ta emot meddelanden från oss. I vissa fall omfattar denna kontroll även kontrollen att köpa alternativ från ditt associerade konto och möjligheten att begära och ta emot användningsinformation om enheten och Tjänsterna som är relaterade till ditt associerade konto. Vi samlar in profil-, användnings- och aktivitetsdata som är relaterade till ditt associerade konto och levererar dessa data till innehavaren av kontot för Tjänsterna. Om du är användare av ett associerat konto gäller detta Avtal för din användning av Tjänsterna, med undantag för följande avsnitt: 1.8 (förutom denna paragraf som börjar med ”Om du använder ett associerat konto…”, som gäller för användare av associerade konton), 6 (Betalning) och avsnitt 15 (Meddelanden till parter).

 

1.9.         Finns det något jag inte kan göra med Tjänsterna? Du får inte använda Tjänsterna för att skada andra eller Tjänsterna. Till exempel får du inte:

 

·         Använda Tjänsterna för att avsiktligt skada, hota eller trakassera andra personer, organisationer eller Microsoft,

·         Skada, inaktivera, överbelasta eller begränsa Tjänsterna (eller de nätverk eller Auktoriserade enheter som är anslutna till Tjänsterna),

·         Överlåta, återförsälja eller vidaredistribuera någon del av Tjänsterna eller åtkomst till Tjänsterna, inklusive försäljning eller köp av ett konto,

·         Överlåta, återförsälja eller vidaredistribuera någon del av Tjänsterna eller åtkomst till Tjänsterna, inklusive försäljning eller köp av ett konto,

·         Dela ditt kontos lösenord eller på något annat sätt auktorisera en tredje part att bereda sig åtkomst till eller använda Tjänsterna å dina vägnar om vi inte kan tillhandahålla en godkänd mekanism,

·         Aktivera åtkomst till Tjänsterna med obehöriga applikationer från tredje man,

·         Använda Tjänsterna eller något innehåll i Tjänsterna i kommersiellt syfte,

·         Använda eller försöka använda något otillåtet medel för att ändra, omdirigera eller få åtkomst till Tjänsterna,

·         Använda någon automatisk process eller tjänst (som till exempel en bot, krypare, periodisk cache av information som finns sparad hos Microsoft eller ”metasökning”) för att bereda dig åtkomst till eller använda Tjänsterna eller för att kopiera eller samla in data från Tjänsterna,

·         Erhålla (eller försöka erhålla) data från Tjänsterna eller tillhörande maskinvara, förutom de data som vi avser göra tillgängliga för dig,

·         I bedrägligt syfte öka antalet spel eller på något annat sätt manipulera Tjänsterna, till exempel genom att använda ett skript och/eller någon annan automatisk process,

·         Använda Tjänsterna eller tillhörande maskinvara för att utforma, utveckla eller uppdatera obehörig programvara,

·         Använda obehörig programvara eller maskinvara för att bereda dig åtkomst till Tjänsterna och du får inte heller modifiera en Auktoriserad enhet på ett obehörigt sätt (t.ex. genom obehöriga reparationer, uppgraderingar eller nedladdningar), Du godkänner att vi har rätt att skicka data, applikationer eller annat innehåll till all programvara eller maskinvara som du använder för att bereda dig åtkomst till Tjänsterna i syfte att upptäcka en obehörig ändring och/eller inaktivera den ändrade enheten eller

·         Försöka ta isär koden för, dekompilera, skapa härledda verk av, utföra reverse engineering på, ändra, ytterligare underlicensiera, distribuera eller för andra syften använda Tjänsterna, spel, applikationer eller annat innehåll som är tillgängligt eller åtkomligt genom Tjänsterna eller någon maskinvara som är kopplad till Tjänsterna eller till en Auktoriserad enhet. Om du gör det kan vi annullera ditt konto och din möjlighet att bereda dig åtkomst till Tjänsterna, och vidta andra rättsliga åtgärder. Vi kan vidta alla rättsliga åtgärder som vi anser vara lämpliga gentemot användare som bryter mot våra system eller vår nätverkssäkerhet, detta Avtal eller eventuella ytterligare villkor som införlivas i eller hänvisas till i Avtalet. Sådana användare kan även ådra sig straffrättsligt eller civilrättsligt skadeståndsansvar.

 

 

2.                   Innehåll

 

2.1.             Vem äger det innehåll jag tillför Tjänsterna? Vi gör inte anspråk på äganderätt till innehållet du tillhandahåller på Tjänsterna. Ditt innehåll förblir ditt innehåll. Vi kontrollerar, verifierar eller stöder inte det innehåll som du och andra personer gör tillgängligt på Tjänsterna.

 

2.2.             Vilka kan komma åt mitt innehåll? Du styr vem som har rätt att bereda sig åtkomst till ditt innehåll. Om du delar innehåll på offentliga platser inom Tjänsterna eller i delade områden som är tillgängliga för personer som du själv har valt, har Microsoft och de personer som du har delat innehåll med rätt att använda det innehållet. När du ger andra personer åtkomst till ditt innehåll på Tjänsterna beviljar du dem gratis, icke-exklusivt tillstånd att använda, reproducera, distribuera, visa, överföra och kommunicera innehållet till allmänheten endast i samband med Tjänsterna. Om bidraget är ett foto eller en annan digital bild avstår du även uttryckligen från alla rättigheter gällande sekretess och publicitet med avseende på bilden. Om du inte vill att andra ska ha dessa rättigheter bör du inte använda Tjänsterna för att dela ditt innehåll.

 

Om du ger betyg eller omdömen för en applikation som du laddar ned via Windows Phone Store kan du få e-postmeddelanden från Microsoft med innehåll från applikationsleverantören. Sådana e-postmeddelanden kommer från Microsoft; vi delar inte din e-postadress med någon leverantör av applikationer som du laddar ned via Windows Phone Store/Marketplace. Om du får ett sådant e-postmeddelande kan du använda länken i meddelandet för att begära att inte få fler e-postmeddelanden av den typen.

 

2.3.             Vad gör Microsoft med mitt innehåll? Du förstår att Microsoft kan, och beviljar härmed Microsoft och dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer, partner och/eller leverantörer rätten att, använda, modifiera, anpassa, reproducera, distribuera, publicera och visa innehåll som läggs upp på Tjänsterna. Det inkluderar ditt namn, din gamertag, ditt motto, din avatar, ursprungligt innehåll som medföljer Game DVR-klipp eller annan information som du tillhandahåller i samband med innehållet. Dessa rättigheter gäller endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna.

 

2.4.             Vilket slags innehåll är inte tillåtet eller begränsat? Innehåll som bryter mot detta Avtal (vilket inbegriper Microsofts policy mot skräppost och Microsofts Uppförandekod) eller nationell lagstiftning är inte tillåtet på Tjänsterna. Microsoft förbehåller sig rätten att granska innehåll i syfte att upprätthålla detta Avtal. Microsoft kan blockera eller på annat sätt hindra allt slags innehåll, e-postmeddelanden, snabbmeddelanden eller annan typ av kommunikation till eller från Tjänsterna som en del av våra ansträngningar att skydda Tjänsterna eller våra kunder eller på annat sätt upprätthålla detta Avtal. Du måste respektera artisters, författares, uppfinnares och upphovsmäns rättigheter. Innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt. Personer som syns i innehåll kan ha rätt att kontrollera användandet av sina bilder. Om du delar innehåll på Tjänsterna på ett sätt som gör intrång i andras upphovsrätt, andra immateriella rättigheter eller äganderättigheter eller publicitets- eller integritetsrättigheter bryter du mot detta Avtal (och mot andra rättigheter och eventuellt även lagen). Du försäkrar och garanterar att du har alla de rättigheter som krävs för att du ska kunna bevilja rättigheterna i detta avsnitt, och att användningen av innehållet inte bryter mot någon lag. Du får ingen ersättning från oss för innehållet. Vi har rätt att vägra publicera ditt innehåll oavsett anledning. Vi kan när som helst av vilket skäl som helst ta bort ditt innehåll från Tjänsterna, inklusive om: (i) du bryter mot detta Avtal, (ii) innehållet överskrider begränsningar för lagring eller filstorlek, (iii) innehållet tillhandahålls i ett försök att manipulera betyg eller rankningar för någon applikation eller (iv) vi säger upp eller tillfälligt stänger av Tjänsterna.

 

2.5.             Vilka begränsningar gäller för min åtkomst till och användning av innehåll från Microsoft och tredje part? Vi kan inaktivera åtkomst till innehåll från Microsoft och tredje part som har samband med ditt konto oavsett anledning. Vi kan även ta bort eller inaktivera spel, applikationer, innehåll eller Tjänster på din Auktoriserade enhet för att skydda Tjänsterna, applikationsleverantörer, nätverksoperatörer eller andra berörda eller potentiellt berörda parter. Visst innehåll och vissa applikationer som finns tillgängliga på Tjänsterna kan då och då vara otillgängliga eller endast erbjudas för en begränsad tid på grund av avtalsbegränsningar eller andra begränsningar, som området för ditt konto till exempel. I dessa fall kan det hända att du inte kan ladda ned innehåll eller applikationer på nytt eller strömma visst innehåll som du har köpt på nytt. Om du till exempel ändrar ditt konto till ett annat område kan du behöva köpa innehåll och applikationer som var tillgängliga för dig och som du betalade för i det tidigare området på nytt. Förutom i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag har vi ingen skyldighet att tillhandahålla en ny nedladdning eller ersättning för innehåll eller applikationer som du tidigare har köpt. Om vi får information från innehållsägarna som anger det datum som deras innehåll blir otillgängligt försöker vi att dela denna information med dig.

 

2.6.             Vem är ansvarig för data och innehåll? Du ansvarar för att säkerhetskopiera de data och det innehåll som du lagrar på Tjänsterna. Om Tjänsterna tillfälligt stängs av eller sägs upp kan vi ta bort dina data och ditt innehåll permanent från våra servrar. Vi har ingen skyldighet att returnera data och innehåll till dig när Tjänsterna har stängts av tillfälligt eller sagts upp. Om data och innehåll lagras med ett upphörandedatum har vi även rätt att ta bort dessa data och detta innehåll från och med det datumet. Data och innehåll som har tagits bort kan vara omöjliga att få tillbaka.

 

 

3.                   Avslutning av tjänster

 

3.1.             Vad händer om jag inte följer detta Avtal? Om du bryter mot Avtalet kan vi vidta åtgärd mot dig inklusive (utan begränsning) ta bort ditt innehåll från Tjänsterna, tills vidare stänga av eller säga upp din åtkomst till Tjänsterna, be dig att avstå från vissa aktiviteter, blockera din konsol eller enhet så att den inte kommer åt Tjänsterna och/eller hänskjuta sådan åtgärd till lämplig instans. Om vi vidtar åtgärd mot dig för att du bryter mot detta Avtal kan vi permanent radera, och du kan permanent förlora, delar av eller all information eller innehåll som tillhör ditt Microsoft-konto och/eller så kan vi säga upp dina Tjänster i sin helhet. Innehåll som har tagits bort kan vara omöjligt att få tillbaka.

 

3.2.             Finns det andra sätt som jag kan förlora åtkomst till Tjänsterna på? Ja. Om du registrerar dig för en betald del av Tjänsterna och inte lyckas utföra en betalning i tid, kan vi stänga av eller säga upp Tjänsten (se avsnitt 6.1 för mer information).

 

3.3.             Hur avslutar jag Tjänsterna? Du kan när som helst och utan orsak säga upp Tjänsterna. För Xbox kan du göra detta genom att gå till http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management och följa proceduren för att stänga kontot. Se avsnitt 6.10 om du vill säga upp en betald del av Tjänsterna. Om du säger upp dina Tjänster går det snabbast att ta bort ditt innehåll på Tjänsterna manuellt från Tjänsternas olika komponenter (ta t.ex. manuellt bort din e-post). Observera emellertid att medan innehållet som du har raderat eller som är kopplat till ett stängt konto kanske inte är åtkomligt för dig, kan det under en tid fortfarande finnas kvar i vårt system.

 

3.4.             Vad händer om mina Tjänster avslutas eller sägs upp? Om dina Tjänster avslutas eller sägs upp (av dig eller av oss) upphör din rättighet att använda Tjänsterna. Om dina Tjänster avslutas eller sägs upp kan vi permanent radera information som hör till ditt konto, inklusive ditt innehåll, från våra servrar, och vi har ingen skyldighet att skicka tillbaka något innehåll till dig.

 

4.                   Sekretess. Din integritet är viktig för oss. I sekretesspolicyn för Tjänsterna (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) och Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) beskrivs hur vi använder och skyddar ditt innehåll och all information som vi samlar in om dig. Detta Avtal införlivar sekretesspolicyerna genom referens. Genom att använda Tjänsterna eller godkänna dessa villkor accepterar du att Microsoft samlar in, använder och avslöjar ditt innehåll och din information enligt beskrivningen i sekretesspolicyerna.

 

5.                   Tjänsters avbrott och säkerhetskopiering

Vi strävar efter att hålla igång och köra Tjänsterna, men alla onlinetjänster drabbas då och då av störningar och driftavbrott, och Microsoft ansvarar inte för eventuella störningar eller förluster som du kan drabbas av på grund av detta. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som du lagrar på Tjänsterna. Att ha en regelbunden schemalagd säkerhetskopiering kan hjälpa dig att förhindra förlust av ditt innehåll.

 

 

6.                   Om du betalar Microsoft gäller följande villkor för dig

 

6.1.             Debiteringar. Om en avgift är kopplad till en del av Tjänsterna accepterar du att betala avgiften. Det angivna priset för Tjänsten inbegriper inte alla tillämpliga skatter och kostnader för valutaomväxling, såvida inget annat anges. Du ansvarar själv för att betala sådana skatter eller andra avgifter. Vi kan stänga av eller säga upp Tjänsterna om du inte betalar hela beloppet i tid. Avstängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till och användning av ditt konto och dess innehåll.

 

6.2.             Ditt faktureringskonto. För att kunna betala för en Tjänst ombeds du att ange en betalningsmetod när du registrerar dig för Tjänsten. Du kan få åtkomst till och ändra informationen och betalningsmetoden på webbplatsen Debiterings- och kontohantering (https://commerce.microsoft.com). Dessutom samtycker du till att Microsoft tillåts använda all uppdaterad kontoinformation angående din betalningsmetod som tillhandahålls av din bank eller tillämpligt betalningsnätverk. Om du meddelar oss att vi ska sluta använda din betalningsmetod, och inte meddelar oss något annan betalningsmetod efter att vi har meddelat dig att göra så inom rimlig tidsram, kan vi avbryta eller avsluta din betalda Tjänst. Du samtycker även till att alltid hålla informationen på ditt faktureringskonto och kontaktinformationen aktuell. Ändringar som görs på ditt faktureringskonto påverkar inte de fakturor som vi har skickat till ditt faktureringskonto innan vi inom rimlig tid har kunnat agera på dina ändringar av faktureringskontot.

 

6.3.             Fakturering. Genom att förse Microsoft med en betalningsmetod (i) försäkrar du att du har behörighet att använda den betalningsmetod du har angett och att all betalningsinformation är sann och korrekt, (ii) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för Tjänsterna med betalningsmetoden och (iii) att Microsoft är bemyndigat att debitera dig för varje betald funktion av de Tjänster du väljer att registrera dig för eller använda medan detta Avtal är giltigt. Vi kan fakturera dig (a) i förväg, (b) vid tiden för köpet, (c) kort efter köpet eller (d) på återkommande basis för prenumerationstjänster. Vi har även rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om eventuella ändringar av det belopp som debiteras för återkommande prenumerationstjänster. Vidare har vi rätt att debitera dig upp till det belopp som du har godkänt och vi meddelar dig om mellanskillnaden för återkommande prenumerationstjänster. Vi kan fakturera dig för flera än en av dina tidigare faktureringsperioder samtidigt för belopp som inte tidigare har behandlats.

 

6.4.             Automatisk förnyelse. Förutsatt att automatiska förnyelser är tillåtna i ditt land informerar vid dig per e-post innan Tjänsterna förnyas automatiskt. När vi har informerat dig om att Tjänsterna förnyas automatiskt kan vi förnya Tjänsterna automatiskt och debitera dig aktuellt pris för förlängningsperioden. Vi påminner dig även om att vi använder din valda betalningsmetod för att debitera för förnyelsen av Tjänsterna, oavsett om den lämnades in på förnyelsedatumet eller tillhandahölls senare. Vi tillhandahåller dig även instruktioner för hur du säger upp Tjänsterna. Du måste säga upp Tjänsterna före datum för förnyelse för att undvika att debiteras för förnyelsen.

 

6.5.             Onlinefaktura och fel. Vi förser dig med en onlinefaktura på webbplatsen Fakturerings- och kontohantering (https://commerce.microsoft.com) där du kan se och skriva ut fakturan. Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut och spara en kopia av varje onlinefaktura och att bevara sådan kopia för egen räkning. Eventuella fel i fakturan rättas omedelbart efter anmodan varvid en beräkning av det korrekta beloppet sker. Du måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel uppstod. Om du inte meddelar oss inom denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning av förlust på grund av ringa vårdslöshet; vidare kan du i sådant fall inte kräva att vi rättar till felet eller återbetalar något av eventuell avgift för tjänsten. Om Microsoft upptäcker ett faktureringsfel korrigerar vi det felet inom 90 dagar.

 

6.6.             Ångerrättsperiod. När du begär en Tjänst från oss samtycker du till att vi kan börja tillhandahålla Tjänsterna omedelbart. Du har inte rätt till någon ångerrättsperiod, förutom om lagen kräver en ångerrättsperiod. Du kan säga upp betalda Tjänster på så sätt som anges i avsnitt 6.10.

 

6.7.             Erbjudanden om provperiod. Om du tar del av ett provperiodserbjudande måste du säga upp Tjänsterna i slutet av provperioden för att undvika nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Om du inte säger upp Tjänsterna i slutet av provperioden kan vi debitera dig för Tjänsterna.

 

6.8.             Prisändringar. Om tjänsterbjudandet är förenat med en specifik tidsbegränsning eller ett angivet pris gäller detta pris tills erbjudandets tidsperiod upphör. Du behöver godkänna det nya erbjudandet och priset om du vill fortsätta använda Tjänsterna. Om dina Tjänster baseras på en period (t.ex. månadsvis) utan någon speciell tidslängd och inte är ett utvärderingserbjudande, kan vi ändra Tjänsternas pris om vi informerar dig minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du kommer att ges möjlighet att säga upp Tjänsterna innan priset ändras. När vi informerar dig om prisändringen, informerar vi dig också särskilt om att det nya priset kommer att träda i kraft om du inte säger upp Tjänsterna. När perioden avslutas, och förutsatt att du inte har sagt upp Tjänsterna före vår information, kommer vi att debitera dig det nya priset för din användning av Tjänsterna. Om du inte accepterar prisändringen, måste du säga upp och sluta använda Tjänsterna innan prisändringen träder i kraft. Om du säger upp Tjänsten avslutas Tjänsten i slutet av den aktuella tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp Tjänsten.

 

6.9.             Återbetalningsvillkor. Om inget annat föreskrivs av lag eller tillhandahålls enligt ett särskilt tjänsteerbjudande är alla köp slutgiltiga och ej återbetalningsbara.

 

6.10.          Uppsägning av Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp Tjänsterna, oavsett anledning. Information och anvisningar om hur du säger upp Tjänsterna finns på webbplatsen Fakturerings- och kontohantering (https://billing.microsoft.com). Du bör hänvisa till det erbjudande som beskriver Tjänsterna eftersom (i) du kanske inte får en återbetalning vid tidpunkten för uppsägningen, (ii) du kanske måste betala uppsägningsavgifter, (iii) du kan vara skyldig att betala alla avgifter som ålagts ditt faktureringskonto för Tjänsterna före datumet för uppsägningen eller (iv) du kan förlora åtkomst till och användning av ditt konto när du säger upp Tjänsterna. Om du säger upp Tjänsten avslutas Tjänsten i slutet av den aktuella tjänsteperioden eller, om vi fakturerar ditt konto periodiskt, i slutet av den period under vilken du sagt upp Tjänsten.

 

6.11.          Försenade betalningar. Vid försenade betalningar måste du betala alla rimliga kostnader som vi drar på oss för att kräva in förfallna belopp. Dessa kan omfatta rimliga kostnader för juridiska ombud och andra avgifter och kostnader enligt lag. Vi kan stänga eller säga upp dina Tjänster om du inte har betalat beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – med hot om att stänga av och/eller säga upp Tjänsterna. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar nödvändigt belopp inom den rimliga tid som anges i påminnelsen. Ett annat förfarande används om det belopp som saknas är marginellt. Saknade belopp under två procent av den fakturerade summan betraktas alltid som marginella. Stängning eller uppsägning av Tjänsterna på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar åtkomst till Tjänsterna.

 

6.12.          Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning samtycker du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att betala på grund av betalningen till dig. Du måste även uppfylla eventuella andra villkor som vi ålägger din rätt till betalning. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet. Du samtycker till att samarbeta med oss gällande detta. Vi kan även minska betalningen till dig utan meddelande för att justera tidigare överbetalningar.

 

6.13.          Presentkort. Utnyttjande och användning av presentkort styrs av villkoren på https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Internetåtkomsttjänster och avgifter. Du ansvarar för betalning av de avgifter som debiteras av din Internet- eller Wi-Fi-leverantör. Dessa avgifter tillkommer utöver den avgift du betalar till oss för Tjänsterna. Även om du får tillgång till Tjänsterna genom trådlösa enheter (t.ex. mobiltelefoner, handdatorer) kan din leverantör för det trådlösa nätet debitera avgifter för meddelanden, webbsurfning och andra tjänster som krävs för användning av sändningstid och trådlösa datatjänster. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla dig. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som kan uppstå i samband med åtkomst till Tjänsterna via någon trådlös eller annan tjänst för kommunikation.

 

 

7.            Inga Garantier

 

MICROSOFT OCH VÅRA KONCERNBOLAG, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. DU FÖRSTÅR ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER VAD GÄLLER RIKTIGHETEN ELLER PUNKTLIGHETEN AVSEENDE TJÄNSTERNAS INFORMATION. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET UTESLUTER VI UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. Du kan ha vissa rättigheter enligt lokal lagstiftning. Ingenting i detta Avtal är avsett att påverka dessa rättigheter, om de är tillämpliga.

 

DU BEKRÄFTAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH ATT PLATTFORMEN IBLAND KAN LIGGA NERE. Vi garanterar inte att TjänsteRNA kommer att fungera utan avbrott, punktligt, säkert eller felfritt, eller att förlust av INNEHÅLL inte kommer att förekomma.

 

OM DU ANVÄNDER EN XBOX ONE-KONSOL, EN XBOX 360-KONSOL, XBOX-TILLBEHÖR ELLER EN KINECT-SENSOR UTANFÖR LÄNDER SOM STÖDS ANSVARAR MICROSOFT ENDAST FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTEN I DET ELLER DE LÄNDER SOM ANGES I GARANTIN. MICROSOFT ANSVARAR INTE FÖR, OCH DIN XBOX- ELLER KINECT-PRODUKT KANSKE INTE OMFATTAS AV, GARANTIN OCH PRODUKTSUPPORTEN UTANFÖR DET ELLER DE LÄNDER SOM ANGES I GARANTIN.

 

8.            Ansvarsbegränsning

 

8.1.         Microsoft ansvarar inte för något innehåll, inklusive länkar till tredje mans webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller representera Microsofts åsikt.

 

8.2.         Microsoft ska bara vara ansvarigt för ringa vårdslöshet från Microsofts sida, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud vid brott mot väsentliga förpliktelser i detta Avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här Avtalet ska uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta Avtal och att användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta Avtal.

 

8.3.         Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud skall inte varar ansvariga för någon oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust med hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov vårdslöshet.

 

8.4.         Allt föreskrivet strikt ansvar för Microsoft, inklusive, utan begränsning, ansvar under produktansvarslagen och föreskrivet ansvar för brott mot garanti, skall förbli opåverkad av ansvarsbegränsningen. Detsamma skall gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller hälsa.

 

8.5.         Inga andra avtalsenliga och lagliga anspråk förutom de som täcks av underavsnitten 9.1 t.o.m. 9.4 i detta avsnitt 9 kan vara resultat av detta Avtal och/eller användningen av Tjänsterna, utöver Microsofts eventuella avtalsenliga eller lagliga ansvar för dödsfall och/eller personskada som tidigare inte täckts i detta avsnitt 9.

 

9.            Microsoft-avtalspart, jurisdiktionsort och tillämplig lag

 

1.                   Kanada. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Kanada ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den provins där du bor styr tolkningen av detta Avtal, anspråk för brott mot det och alla andra anspråk (inklusive anspråk gällande konsumentskydd, illojal konkurrens och utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i domstolarna i Ontario för alla tvister till följd av eller i samband med detta Avtal eller Tjänsterna.

 

2.                  Nord- och Sydamerika utanför USA och Kanada, förutom Brasilien. Om du bor i (eller om huvudkontoret för ditt företag har sitt säte i) Nord- eller Sydamerika utanför USA och Kanada ingår du avtal med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lagarna i den amerikanska delstaten Washington ska tillämpas vid tolkning av Avtalet och vid avtalsbrott, oavsett lagvalsprinciper. Alla övriga krav (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och utomkontraktuellt skadestånd) ska vara underkastade lagarna i det land där vi tillhandahåller dina Tjänster.

 

3.                   Brasilien. Om du bor i Brasilien ingår du avtal med Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brasilien. För alla Tjänster ska Brasiliens lagar gälla för tolkningen av detta Avtal och anspråk vid brott mot Avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i domstolarna i Sao Paulo för alla tvister till följd av eller i samband med detta Avtal eller Tjänsterna.

 

4.                  Europa. Om du bor i Europa ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165, Luxemburg. Lagarna i den amerikanska delstaten Washington gäller för din användning av Bing och MSN, och lagarna i det land där vi placerar dina Tjänster ska gälla för alla andra anspråk som rör Tjänsterna. Avseende jurisdiktion kan du och Microsoft välja det land till vilket vi riktar dina Tjänster för alla tvister som uppstår på grund av, eller som har ett samband med detta Avtal eller Tjänsterna, eller som alternativ välja ansvarig domstol i Luxemburg.

 

5.                  Mellanöstern och Afrika. Om du bor i Mellanöstern eller Afrika ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165, Luxemburg. För alla Tjänster ska Luxemburgs lagar gälla för tolkningen av detta Avtal och anspråk vid brott mot Avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Alla övriga krav (inklusive konsumentskydd, illojal konkurrens och utomkontraktuellt skadestånd) ska vara underkastade lagarna i det land där vi tillhandahåller dina Tjänster. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att domstolar i Luxemburg har exklusiv behörighet att pröva alla tvister som uppstår i samband med eller i anslutning till detta Avtal eller Tjänsterna.

 

6.                    Asien och Södra stillahavsområdet, om inte ditt land anges specifikt nedan. Om du bor i Asien eller Södra stillahavsområdet ingår du avtal med Microsoft Regional Sales Corp., ett företag som bildats enligt rätten i den amerikanska delstaten Nevada, med en filial i Singapore vars huvudsakliga verksamhetsplats ligger på 438B Alexandra Road, nr 04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. För alla Tjänster ska delstaten Washingtons lagar tillämpas vid tolkning av detta Avtal, oavsett lagvalsprinciper. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i anslutning till detta Avtal eller Tjänsterna, inklusive frågor angående förekomsten, giltigheten eller uppsägning av det, hänskjuts till och avgörs slutligen genom skiljeförfarande i Singapore enligt reglerna för skiljeförfarande hos Singapore International Arbitration Center (SIAC). Dessa regler ska anses vara införlivade genom hänvisning i denna paragraf. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman som utses av ordföranden för SIAC. Språket i skiljeförfarandet ska vara engelska. Skiljemannens beslut skall vara slutgiltigt, bindande och inte kunna överklagas samt skall kunna användas som grund för domar i alla länder och regioner.

 

7.                   Japan. Om du bor i Japan ingår du Avtal med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. För alla Tjänster styr japansk lag detta Avtal och alla ärenden som uppstår till följd av eller i anslutning till Avtalet. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Tokyos distriktsdomstol för alla tvister till följd av eller i anslutning till detta Avtal eller Tjänsterna.

 

8.                  Kina. Om du bor i Kina ingår du Avtal med Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Den amerikanska delstaten Washingtons lagar styr detta Avtal, oavsett lagvalsprinciper. De delstatliga och federala domstolarna i King County, Washington, USA, har icke-exklusiv jurisdiktion.

 

9.                     Republiken Korea (Sydkorea). Om du bor i Republiken Korea ingår du avtal med Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. För alla Tjänster styr lagarna i Republiken Korea detta Avtal. Du och vi samtycker oåterkalleligen till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Seouls distriktsdomstol för alla tvister till följd av eller i anslutning till detta Avtal eller Tjänsterna.

 

10.                    Taiwan. Om du bor i Taiwan ingår du Avtal med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. För alla Tjänster styr lagarna i Taiwan detta Avtal. Mer information om Microsoft Taiwan Corp. finns på webbplatsen som tillhandahålls av Taiwans finansdepartement (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Du och vi godkänner oåterkalleligen Taipeis distriktsdomstol som domstolen i första instans som har jurisdiktion över alla tvister till följd av eller i anslutning till detta Avtal eller Tjänsterna, i den utsträckning som medges av Taiwans lagstiftning.

 

10.          Webbplatser från tredje man

 

Du kan kanske få åtkomst till tredje mans webbplatser och tjänster via Tjänsterna. Microsoft ansvarar inte för tredje mans webbplatser, tjänster eller material som är tillgängligt genom dessa tjänster. Du är själv helt och hållet ansvarig för dina mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer). Din användning av tredje mans webbplatser eller tjänster kan omfattas av tredje mans villkor.

 

11.          DRM (Digital Rights Management)

 

Om du använder programvaran för att få tillgång till innehåll som har skyddats med Digital Rights Management (DRM) kan DRM-programvaran, för att du ska kunna spela upp materialet, automatiskt begära användningsrättigheter för media från en rättighetsserver online och hämta och installera DRM-uppdateringar.

 

 

12.          Fortsatt giltighet

 

Avsnitten 4, 6 (för belopp som uppkommit före utgången av detta Avtal), 9, 10, 11, 17 och de som genom sina villkor tillämpas efter avtalets utgång är fortsatt giltiga efter upphörande eller uppsägning av detta Avtal.

 

13.          Överlåtelse och överföring

 

Vi kan när som helst överlåta detta Avtal, helt eller delvis, utan föregående meddelande. Du har inte rätt att överlåta detta Avtal eller överföra någon rättighet att använda Tjänsterna.

 

14.          Meddelanden till parter

 

Du godkänner att Microsoft tillhandahåller dig meddelanden om Tjänsterna eller information som vi enligt lag måste tillhandahålla via e-post till den adress som du uppgav när du registrerade dig för Tjänsterna. Meddelanden som skickas till dig genom e-post anses som skickade och mottagna när e-postmeddelandet skickas. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du sluta använda Tjänsterna. Du kan meddela Microsoft på det sätt som anges i Tjänsternas kundsupport.

 

15.          Tolkning av avtal

 

Detta är det fullständiga Avtalet mellan dig och Microsoft för din användning av Tjänsterna. Det ersätter alla tidigare Avtal mellan dig och Microsoft avseende din användning av Tjänsterna. Avtalets avsnittsrubriker är endast till som referenser och har ingen juridisk verkan. Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra Microsoft-tjänster än de som regleras av detta Avtal.

 

16.          Inga utomstående förmånstagare

 

Detta Avtal gäller enbart mellan dig och oss. Det gäller inte till förmån för någon annan person, med undantag av Microsofts efterträdare och förvärvare av avtalet.

 

 

17.          Support

 

Vi erbjuder ingen kundsupport för Tjänsterna, om inte annat anges i detta Avtal eller de material som vi publicerar i samband med en särskild komponent i Tjänsterna. Mer information om kundsupport finns på http://www.xbox.com/support eller http://www.windowsphone.com.

 

 

18.          Exportrestriktioner

 

Microsofts gratisprogram och gratistjänster är underkastade USA:s och andra jurisdiktioners export- och tekniklagar, och du accepterar att följa alla sådana tillämpbara lagar och föreskrifter för programvaran och/eller tjänsterna. Tillstånd från USA:s regering behövs för överföring av dessa gratisprogram och gratistjänster till myndigheter i ett land som omfattas av handelsförbud eller till vissa förbjudna partier. Mer information finns på USA:s finansdepartements webbsida (U.S. Department of Treasury) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betaltjänster omfattas dessutom av USA:s exportlagar och exportföreskrifter vilka du måste följa. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på webbplatsen Exporting Microsoft Products (Exportera Microsoft-produkter) (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.          MEDDELANDEN

 

19.1.      Meddelanden och förfaranden vid krav vid intrång i immateriella rättigheter. Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter, inklusive anspråk om intrång i upphovsrätt, följer du våra procedurer för att skicka meddelanden om intrång (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR DENNA PROCEDUR FÅR INGET SVAR.

 

Microsoft svarar på meddelanden om intrång i upphovsrätt enligt proceduren som fastställs i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512(c)(2). När det är lämpligt kan Microsoft även inaktivera eller säga upp konton som innehas av personer som använder Microsofts tjänster och som gör intrång upprepade gånger.

 

19.2.      Meddelanden och procedurer som rör immateriella rättigheter vid annonsering på sponsrade webbplatser. Läs våra riktlinjer för immateriella rättigheter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) angående frågor om immateriella rättigheter i vårt reklamnätverk.

 

19.3.      Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden. Alla delar av Tjänsterna är upphovsrättsligt skyddade till förmån för Copyright © 2013 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Tjänsterna och deras innehåll. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter, programvaror och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal är förbehållna. Viss programvara som används på viss Microsoft-webbplats baseras delvis på arbete som har utförts av Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Med ensamrätt. För ”gnuplot”-programvaran som används på vissa Microsofts-webbplatsservrar gäller: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med ensamrätt. Delvis upphovsrättsskyddat © 2012 Netflix, Inc. Med ensamrätt.

 

19.4.      Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC och videostandarden VC-1. Programvaran kan omfatta avkodningstekniken H.264/MPEG-4 AVC och/eller VC-1. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

 

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC OCH VC-1 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (A) KODA VIDEO I ENLIGHET MED STANDARDERNA (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (B) AVKODA AVC- OCH VC-1-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN AV LICENSERNA GÄLLER FÖR NÅGON ANNAN PRODUKT OAVSETT OM EN SÅDAN PRODUKT INKLUDERAS I DENNA PROGRAMVARA SOM EN ENDA VARA. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKALL VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE WEBBPLATSEN FÖR MPEG LA (http://www.mpegla.com).

 

Endast i klarläggande syfte så begränsar eller hindrar detta meddelande inte användningen av den programvara som tillhandahålls enligt detta Avtal för normal affärsanvändning som är personlig för den affärsverksamheten som inte omfattar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (ii) skapande av material med tekniker som överensstämmer med VIDEOSTANDARDERNA för distribution till tredje man.

 

Följande ytterligare villkor gäller för Xbox Live och Games for Windows-Live:

 

Vi kräver vissa tillstånd för att du ska kunna utvärdera eller använda och för att vi ska kunna aktivera funktionerna i Xbox Live/Games for Windows-Live-tjänsten. Dessa funktioner omfattar resultattavlor, livespel, prestationer, turneringar och delning av spelarprofiler. Om du utvärderar eller använder eller vi aktiverar dessa funktioner beviljar du Microsoft och dess koncernbolag, återförsäljare, distributörer, tjänsteleverantörer, partner och leverantörer (var och en en ”Microsoft-part”) följande tillstånd: Microsoft-parter kan använda, spåra, lagra, kopiera, distribuera, sända, sprida, offentligt visa och utföra samt reproducera: (i) dina spelpoäng, (ii) dina spelsessioner, (iii) din närvaro på Xbox Live/Games for Windows-Live-tjänsten, (iv) den tid du tillbringar på eller inom vissa delar av Xbox Live/Games for Windows-Live-tjänsten, (v) delar av Xbox Live/Games for Window-Live-tjänsten som visas på din monitor eller skärm och visningens längd, (vi) rankningar, statistik, spelarprofiler, avatarer och innehåll som du skickar in och (vii) annan användningsinformation. Dessa tillstånd gäller med eller utan tillskrivning till dig, din gamertag eller din avatar. Vi kan använda dessa tillstånd utan att behöva meddela eller kompensera dig på något sätt. För att undvika förvirring har vi rätt att göra informationen gällande din användning av, och spel på, Xbox Live tillgänglig genom Games for Windows-Live, och vice versa. Om du väljer att länka ditt tjänstekonto till en Microsoft-parts konto på Xbox Live-tjänsten (till exempel en spelutgivare eller appleverantör) samtycker du till att Microsoft kan dela begränsad kontoinformation med den Microsoft-parten. Sådan kontoinformation kan omfatta namn, adress, e-postadress och födelsedatum, men det omfattar inte kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation.

 

För att funktionerna i Xbox Live ska fungera i samband med specifika spel som du väljer att använda kan utgivarna av de spelen få åtkomst till kontaktinformation online (till exempel användarnamn) som gör att andra kan kontakta dig (eller dina associerade konton) på Xbox Live i den utsträckning som tillåts enligt dina sekretess- och onlineinställningar. Om du väljer att länka ditt tjänstekonto till en spelutgivares konto kan den utgivaren också få åtkomst till innehållet i kommunikation som sker i spel när du är inloggad på ditt konto hos utgivaren. Du kan hantera kommunikationen på Xbox Live för dig och ditt barn i sekretess- och onlineinställningarna.

 

Du bör inte förvänta dig någon sekretess gällande din användning av funktionerna för livekommunikation (till exempel röstchatt, video och kommunikation i livespelsessioner) som erbjuds via Xbox Live/Games for Windows-Live-tjänsten. Vi kan övervaka denna kommunikation i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kan dock inte övervaka hela Tjänsten och försöker inte heller att göra det. Du förstår att andra kan spela in och använda kommunikationen. Kommunikation i livespelsessioner kan även visas för andra. Vissa spel kan använda spelledare och värdar. Spelledare och värdar är inte auktoriserade Microsoft-talespersoner. Deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

 

Om du använder röstaktiverade tjänster kan röstkommandon skickas till Microsoft. Du samtycker till att Microsoft spelar in och samlar in dina röstbidrag till sådana röstkommandon för att tillhandahålla de röstaktiverade tjänsterna och förbättra kvaliteten och korrektheten i vår röstigenkänning. Vi använder inte dina röstbidrag i något annat syfte. Vi behandlar alla röstbidrag enligt sekretesspolicyn (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

Tjänsterna kan omfatta en förbrukningsbar spelvaluta, till exempel guld, mynt, pengar eller poäng, som kan köpas från Microsoft för riktiga pengar om du har uppnått myndighetsåldern i det land där du bor. Tjänsterna kan även omfatta virtuella digitala artiklar eller varor som kan köpas från Microsoft för riktiga pengar eller med förbrukningsbar valuta. Förbrukningsbar valuta och virtuella varor får aldrig lösas in mot riktiga pengar, varor eller andra artiklar av monetärt värde från Microsoft eller någon annan part.

 

Förutom en begränsad, personlig, återkallelig, ej överförbar licens, som inte kan underlicensieras, att använda den förbrukningsbara valutan och de virtuella varorna i Tjänsterna har du ingen rättighet till eller äganderätt för någon sådan förbrukningsbar valuta eller några virtuella varor som förekommer i eller kommer från Tjänsterna, eller några andra attribut kopplade till användning av Tjänsterna eller lagrade inom Tjänsterna.

 

Microsoft kan när som helst reglera, kontrollera, ändra och/eller ta bort spelvalutan och/eller virtuella varor efter eget gottfinnande.

 

Det är strängt förbjudet att överföra förbrukningsbar valuta eller virtuella varor förutom vad som uttryckligen tillåts i Tjänsterna. Utanför ett spel får du inte köpa eller sälja någon förbrukningsbar valuta eller några virtuella varor för riktiga pengar eller på annat sätt byta artiklar av värde. Alla försök att göra detta utgör en överträdelse av detta avtal.

 

Försäljningen av förbrukningsbar valuta eller virtuella varor är slutgiltig. Det görs inga återbetalningar. Alla förbrukningsbara valutor eller virtuella varor förverkas om ditt konto sägs upp eller stängs av, oavsett orsak, eller om Tjänsterna sägs upp eller upphör, oavsett orsak.

 

 

Standardapplikationslicensvillkor för Windows Phone

 

STANDARDAPPLIKATIONSLICENSVILLKOR (UPPDATERAT SEPTEMBER 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan dig och applikationsleverantören. Läs dem noga. De gäller för programapplikationerna som du laddar ned från Windows Phone Store/Marketplace, inklusive eventuella uppdateringar av eller tillägg till applikationerna, om det inte medföljer separata villkor med applikationen, i vilket fall dessa villkor gäller istället. GENOM ATT LADDA NED ELLER ANVÄNDA APPLIKATIONEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DEM HAR DU INGEN RÄTT ATT OCH FÅR INTE LADDA NED ELLER ANVÄNDA APPLIKATIONEN.

 

Med applikationsleverantör avses den enhet som licensierar applikationen till dig, enligt vad som anges i Windows Phone Store/Marketplace.

 

Om du godkänner och uppfyller dessa licensvillkor har du de rättigheter som anges nedan.

 

1.            INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. Du får installera och använda ett exemplar av applikationen på upp till fem (5) Windows Phone-aktiverade enheter som är kopplade till det Microsoft-konto som du använder för att bereda dig åtkomst till Windows Phone Store/Marketplace.

2.            INTERNETBASERADE TJÄNSTER.

a.            Medgivande till Internetbaserade eller Trådlösa Tjänster. Applikationen kan ansluta till Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Genom din användning av applikationen samtycker du till överföring av standardenhetsinformation (inklusive men inte begränsat till teknisk information om enheten, systemet och applikationen samt kringutrustning) för Internetbaserade eller trådlösa tjänster. Om andra villkor tillhandahålls i samband med din användning av tjänsterna gäller även de villkoren.

b.            Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda en Internetbaserad tjänst på något sätt som kan skada den eller hindra någon annan från att använda den eller det trådlösa nätverket. Du har inte rätt att på något sätt använda tjänsten för att försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.

3.            LICENSENS OMFATTNING. Applikationen säljs inte, den licensieras. Detta Avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda applikationen. Om Microsoft avaktiverar möjligheten att använda applikationerna på dina enheter i enlighet med ditt Avtal med Microsoft upphör alla eventuella tillhörande licensrättigheter. Applikationsleverantören förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda applikationen på det sätt som uttryckligen anges i detta Avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i applikationen som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att

•             kringgå någon av applikationens tekniska begränsningar,

•             utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för applikationen, förutom i den utsträckning detta är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag, trots denna begränsning,

•             framställa fler exemplar av applikationen än vad som specifikt anges i detta Avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag,

•             publicera eller på annat sätt göra applikationen tillgänglig för andra att kopiera,

•             hyra ut, leasa eller låna ut applikationen eller

•             överföra applikationen eller detta Avtal till tredje part.

 

4.            DOKUMENTATION. Om dokumentation medföljer applikationen får du kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

 

5.            EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för applikationen. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för applikationen. Dessa lagar inkluderar restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Information om Microsoft-produkter finns på www.microsoft.com/exporting.

 

6.            SUPPORTTJÄNSTER. Kontakta applikationsleverantören för att fastställa om det finns några tillgängliga supporttjänster. Microsoft (om inte Microsoft är applikationsleverantören), telefontillverkaren och operatören för det trådlösa nätverket ansvarar inte för att tillhandahålla supporttjänster för applikationen.

 

7.            AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, villkoren för tillägg och uppdateringar samt eventuella sekretesspolicyer som du har godkänt utgör hela avtalet för applikationen.

 

8.            TILLÄMPLIG LAG.

a.            USA. Om du har förvärvat applikationen i USA ska lagarna i den delstat där du bor gälla för tolkningen av detta avtal, anspråk vid brott mot det och alla andra anspråk (inklusive anspråk gällande konsumentskydd, illojal konkurrens och utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper.

b.            Kanada. Om du har förvärvat applikationen i Kanada ska lagarna i den provins där du bor gälla för tolkningen av detta avtal, anspråk vid brott mot det och alla andra anspråk (inklusive anspråk gällande konsumentskydd, illojal konkurrens och utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper.

c.             Utanför USA och Kanada. Om du har förvärvat applikationen i något annat land gäller lagarna i det landet.

 

9.            JURIDISK VERKAN. I detta Avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Detta Avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagstiftningen i ditt land inte tillåter det.

 

10.          FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. APPLIKATIONEN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. DU BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNINGEN AV DEN. APPLIKATIONSLEVERANTÖREN, FÖR EGEN RÄKNING, MICROSOFT, LEVERANTÖRER AV TRÅDLÖSA NÄTVERK VIA VARS NÄTVERK APPLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS OCH ALLA VÅRA RESPEKTIVE KONCERNBOLAG, SÄLJARE, OMBUD OCH LEVERANTÖRER (”OMFATTADE PARTER”) GER INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER INOM RAMEN FÖR ELLER I SAMBAND MED APPLIKATIONEN. DU BÄR HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET OCH PRESTANDA HOS APPLIKATIONEN. OM APPLIKATIONEN SKULLE VISA SIG HA FEL STÅR DU FÖR HELA KOSTNADEN FÖR DEN SERVICE ELLER DE REPARATIONER SOM KRÄVS. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING SOM DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I den utsträckning DINA LOKALA lagAR medger det friskriver sig DE OMFATTADE PARTERNA från ALLA underförstådda garantier, INKLUSIVE DEM FÖR allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

 

11.          BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR OCH SKADOR. I DEN UTSTRÄCKNING DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG KAN DU ENDAST FÅ ERSÄTTNING FRÅN APPLIKATIONSLEVERANTÖREN FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR APPLIKATIONEN ELLER 1 USD, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR STÖRST. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE BEGÄRA ERSÄTTNING FRÅN DE OMFATTADE PARTERNA FÖR NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER SKADOR SOM GER UPPHOV TILL SKADESTÅND UTÖVER DEN FAKTISKA SKADAN.

 

Denna begränsning gäller för:

•             allt som är relaterat till applikationen, tjänster eller innehåll som görs tillgängliga via applikationen och

•             anspråk som rör avtalsbrott eller brott mot garanti, konsumentskydd, bedrägeri, illojal konkurrens, strikt ansvar, vårdslöshet, oriktig framställning, försummelse, inkräktande eller annat utomkontraktuellt skadestånd, överträdelse av lagar eller förordningar eller obehörig vinst i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Den gäller även om:

•             reparation, ersättningsvara eller återbetalning för applikationen inte helt kompenserar dig för de förluster du har lidit eller

•             den omfattade parten kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada.