Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Vysvetlenie hlavných zásad spoločnosti Microsoft pre zákazníkov služby Xbox Live

Posledná aktualizácia tohto dokumentu: január 2014

Vyhýbajte sa negatívam.

Propagujte pozitíva.

Vysvetlenie pravidiel správania spoločnosti Microsoft zákazníkom služby Xbox Live

Služba Xbox Live predstavuje komunitu hráčov online. Dodržiavaním pravidiel správania spoločnosti Microsoft v službe Xbox Live pomôžete tak, že sa budú baviť všetci. Ponúkame jednoduchého Sprievodcu dodržiavaním pravidiel správania v službe Xbox Live:

 • Zamýšľajte sa nad tým, akým spôsobom vaše správanie a obsah ovplyvňujú vás a ostatných v službe Xbox Live. Propagujte pozitívny vplyv a vyhýbajte sa negatívnemu vplyvu.
 • V prípade negatívneho vplyvu to pre vás môže mať dôsledky.

Ďalšie podrobnosti si prečítajte nižšie.

SPRÁVANIE V SLUŽBE XBOX LIVE

Čo sa považuje za správanie v službe Xbox Live?

Správanie je všetko, čo ovplyvňuje vás, ostatných, spoločnosť Microsoft alebo službu Xbox Live.

Aké sú príklady zakázaného správania v službe Xbox?

(Poznámka: Nižšie uvádzame len niekoľko príkladov správania, ktoré zakazujú pravidlá správania spoločnosti Microsoft. To, že sa určitý druh správania neuvádza v tomto zozname, neznamená, že je také správanie v poriadku.)

 • Nevytvárajte, nezdieľajte, nepoužívajte ani nepropagujte zakázaný obsah.
 • Nezapájajte sa do nezákonných aktivít. Napríklad:
  • Nevyhrážajte sa ostatným fyzickým násilím
  • Nešírte lži o žiadnej osobe, produkte, spoločnosti ani skupine
  • Nezverejňujte akty, ak viete, že odfotografovaná osoba neplánovala takéto fotografie zverejniť
  • Nič si nevynucujte ani sa inak nevyhrážajte, že podniknete určité kroky, a to len preto, aby ste niečo získali
 • Nikomu neškoďte ani nikoho neobťažujte. Napríklad:
  • Neubližujte sami sebe
  • Nepovzbudzujte k násiliu voči ľuďom ani zvieratám
  • Nekričte na ostatných, nezastrašujte ich ani nešikanujte
  • Nenarušujte súkromie iných osôb (napríklad zdieľaním osobných údajov určitej osoby, ako je jej adresa domov)
  • Neustále chráňte svoje konto, zariadenia a osobné údaje (napríklad nepožičiavajte svoje prihlasovacie údaje, nezverejňujte svoje osobné údaje, neustále majte pod dohľadom svoje zariadenia)
 • Nepoškodzujte spoločnosť Microsoft, službu Xbox Live ani zariadenie inej osoby. Napríklad:
  • Nezverejňujte prepojenia na malvér
  • Neznemožňujte ostatným prístup k ich sieti alebo zariadeniu
  • Nezasahujte do služby Xbox Live
 • Nepodvádzajte ani nepoškodzujte údaje. Napríklad:
  • Nepoužívajte neoprávnený hardvér ani softvér
  • Nevyhľadávajte v hrách slabé miesta ani chyby
  • Nevykonávajte neoprávnené úpravy svojho profilu konta ani jeho obsahu (napríklad obdobie platnosti, avatara, uložené hry, skóre hráča, výsledky)
  • Nehrajte úmyselne s niekým, kto používa neoprávnený softvér alebo postupy
 • Nevytvárajte pirátske kópie ani nepoužívajte obsah iných osôb bez povolenia. Napríklad:
  • Nezdieľajte obsah s väčším počtom osôb, ako je povolené
  • Nepoužívajte duševné vlastníctvo iných osôb bez povolenia (napríklad autorské práva, obchodné tajomstvá)
  • Nehrajte so žiadnym nezákonne získaným softvérom a nehrajte ani pirátske hry
  • Nehrajte hru predtým, ako bolo jej hranie v tejto službe povolené
 • Nezapájajte sa do podvodov ani neoprávnených transakcií. Napríklad:
  • Nepožičiavajte, neprevádzajte ani nepredávajte svoje kontá ani gamertagy, ani k nim inak neposkytujte prístup tretím stranám
  • Nezískavajte prístup ani sa nepokúšajte získavať prístup ku kontám, ktoré nevlastníte
  • Nekupujte si členstvo, hry, darčekové poukazy, kredit na konte ani obsah od neoprávnených strán
  • Nepokúšajte sa používať ani zdieľať podvodné postupy, ako získať členstvo, hry, darčekové poukazy, kredit na konte, obsah alebo hardvér
  • Nepoužívajte svoje konto na obchod so službami alebo obsahom hier výmenou za členstvo, hry, darčekové poukazy, kredit na konte ani obsah
  • Ďalej nepredávajte ani nedistribuujte žiadnu časť služby Xbox Live
  • Nevydávajte sa za inú osobu (napríklad zamestnanca spoločnosti Microsoft, moderátora, zamestnanca vývojárov hier, vydavateľa ani iného partnera služby Xbox)
 • Nepoužívajte službu Xbox Live na komerčné účely. Napríklad:
  • Nevytvárajte konto pre právnickú osobu
  • Nezverejňujte v službe Xbox Live reklamu na žiadny produkt ani službu
 • Nepropagujte zakázané správanie.

OBSAH V SLUŽBE XBOX LIVE

Čo sa považuje za obsah v službe Xbox Live?

Obsah je všetko, čo vytvárate, zdieľate, používate alebo propagujete a čo môžu vidieť alebo počuť iné osoby, prípadne k tomu môžu získať prístup iným spôsobom. Ide napríklad o gamertagy, informácie o profile, herný obsah a videá.

Aké sú príklady zakázaného obsahu v službe Xbox Live?

(Poznámka: Nižšie uvádzame len niekoľko príkladov obsahu, ktorý zakazujú pravidlá správania spoločnosti Microsoft. To, že sa určitý druh správania neuvádza v tomto zozname, neznamená, že je také správanie v poriadku.)

 • Obsah zahŕňajúci nezákonné prvky. Napríklad:
  • Hazard, krádež softvéru, detská pornografia, obscénnosť alebo kriminálna činnosť
  • Požívanie alkoholu neplnoletými osobami, užívanie nezákonných drog alebo spoločensky nezodpovedné správanie spojené s užívaním drog (napríklad požívanie alkoholu a šoférovanie)
  • Terorizmus (napríklad návod na výrobu bomby alebo inej zbrane)
  • Informácie, ktoré by mohli pomôcť identifikovať zlodejov (napríklad identifikačné číslo pridelené vládou)
 • Obsah, ktorý by mohol škodiť určitej osobe (vrátane vás alebo zvieraťa) alebo ju obťažovať. Napríklad:
  • Znevažujúce slová alebo frázy
  • Obsah súvisiaci so samovraždou
  • (Poznámka: Nižšie uvádzame len niekoľko príkladov typov správania, ktoré zakazujú pravidlá správania spoločnosti Microsoft. To, že sa určitý druh správania neuvádza v tomto zozname, neznamená, že je také správanie v poriadku.)
  • Negatívne poznámky (vrátane nenávistných komentárov alebo vyhrážania sa ublížením) adresované ľuďom patriacim do určitej skupiny vrátane skupín vytvorených na základe rasy, etnickej príslušnosti, národnosti, jazyka, pohlavia, veku, postihnutia, statusu veterána, náboženstva či sexuálnej orientácie alebo vyjadrenia
  • Hluk, teda prehnane hlasná reč s cieľom obmedziť schopnosť osoby alebo skupiny vychutnávať si hru či aplikáciu v službe Xbox Live alebo im v tom úplne zabrániť
  • Obsah zobrazujúci či propagujúci zneužívanie zvierat
 • Kontroverzný obsah. Napríklad:
  • Sexuálny, provokatívny, pornografický obsah alebo obsah pre dospelých
  • Násilný obsah
  • Kontroverzný náboženský obsah
  • Akýkoľvek obsah o známych ľuďoch alebo organizáciách
  • Akýkoľvek obsah o citlivých udalostiach zo súčasnosti či minulosti
 • Neoprávnený obsah. Napríklad:
  • Obrázky a iný obsah, ktorý nemáte povolenie používať
  • Nezákonne získané videá
 • Obsah, ktorý propaguje alebo zvukovo či obrazovo pripomína slová, frázy, slovné hračky, obrázky alebo symboly evokujúce akýkoľvek zakázaný obsah

DÔSLEDKY

Porušenie pravidiel správania spoločnosti Microsoft môže mať za dôsledok tieto alebo iné opatrenia:

 • Automatické priradenie nového gamertagu, ak je vytvorený gamertag nevhodný.
 • Odstránenie obsahu, ak je vytvorený alebo používaný obsah nevhodný.
 • Obmedzenia (napríklad pri komunikácii, hraní hier s viacerými hráčmi, prístupe ku kontu) týkajúce sa používania služieb Xbox Live, ak ste tieto služby zneužili.
 • Trvalé zrušenie konta alebo zakázanie používania zariadenia, ak hrubo porušíte pravidlá. Okrem iného k tomu môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch: hackerské postupy, upravovanie zariadenia, poškodenie údajov o profile, podvod, krádež kont alebo gamertagov alebo obchodovanie s nimi, hrubé rasistické poznámky, vydávanie sa za zamestnancov služby Xbox, zobrazovanie nahoty, opakované vytváranie nevhodných gamertagov alebo obsahu v profile, používanie rušivých adries URL na lokality, ktoré neoprávnene získavajú údaje.
 • Trvalé zrušenie konta alebo zakázanie používania zariadenia, ak sa pokúsite vyhnúť zrušeniu konta pomocou alternatívnych kont alebo zariadení.
 • Trvalé zrušenie konta alebo zakázanie používania zariadenia, ak opakovane porušujete pravidlá.

PO DORUČENÍ SPRÁVY O TRVALOM ZRUŠENÍ KONTA SA ZRIEKATE VŠETKÝCH LICENCIÍ NA OBSAH, OBDOBIA PLATNOSTI ZLATÉHO ČLENSTVA A ZOSTATKU NA KONTE MICROSOFT SÚVISIACOM SO ZRUŠENÝM KONTOM.

SŤAŽNOSTI

Ak budete svedkom správania porušujúceho pravidlá správania spoločnosti Microsoft alebo ak zbadáte takýto obsah, nerobte protiopatrenia, ktoré pravidlá správania zakazujú. Namiesto toho môžete: