Zaloguj się
Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.

Xbox Live – Zasady postępowania

Ostatnia aktualizacja dokumentu: styczeń 2014 r.

W niniejszym Zasadach postępowania nakreślono reguły, których należy przestrzegać, aby witryna Xbox.com, usługa Xbox Live i aplikacja Games for Windows Live zapewniały rozrywkę wszystkim użytkownikom.

A. Korzystanie z usługi Xbox Live oraz innych usług

Jak należy postępować:

 • Bądź uprzejmy i traktuj inne osoby z szacunkiem. Fakt, że kontakty odbywają się przez Internet nie oznacza, że nie obowiązują zasady dobrego wychowania.
 • Zawieraj przyjaźnie. Po znalezieniu graczy, z którymi dobrze Ci się gra, dodaj ich do listy preferowanych graczy.
 • Bądź dobry w grze. NIGDY nie zostaniesz zawieszony, ponieważ jesteś za dobry.
 • Dobrze się baw!

Prywatność i ustawienia filtra rodzinnego

 • Zapoznaj się z ustawieniami prywatności i korzystaj z nich w celu stworzenia oczekiwanego środowiska i możliwości kontrolowania go.
 • Jeśli jesteś rodzicem, możesz użyć Ustawień filtra rodzinnego do kontrolowania działań i funkcji, do których ma dostęp Twoje dziecko. Na przykład, możesz zabronić komunikacji głosowej i wideo, zablokować zakupy i wybrać, z kim Twoje dziecko może grać w sieci.

System składania skarg i ocena graczy:

 • W przypadku napotkania sympatycznego gracza:
 • W przypadku napotkania niesympatycznego gracza:
  • Zgłoś skargę, jeśli uważasz, że gracz narusza Zasady postępowania.
  • Wystaw negatywną ocenę lub unikaj tego gracza. Można to zrobić wybierając profil gracza a następnie opcję Ocena.
  • Użyj funkcji Zablokuj komunikację.
  • Nie stosuj odwetu. Przesadna reakcja może zostać uznana za nękanie.
  • Wycisz gracza.

Informacje, jak to zrobić, znajdziesz na stronie enforcement.xbox.com.

B. Nękanie

 • Nie wolno nękać innych graczy, wykorzystywać ich i wysyłać do nich niechcianych wiadomości (spamu), krzyczeć na nich, grozić im, śledzić ich ani nakłaniać innych użytkowników do takich działań.
 • Nie wolno zachęcać do wyrządzania szkody lub stosowania przemocy w stosunku do ludzi i zwierząt ani też w jakikolwiek sposób promować samookaleczania się.
 • W żaden sposób nie wolno ujawniać danych osobowych innych użytkowników (takich jak prawdziwe imię i nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej itp.). Dane te mogą zostać wykorzystane przez innych graczy do celów szkodliwych lub niezgodnych z prawem.
 • Każda dyskusja niezwiązana z grą, która zajmuje znaczną część forum, rozmowy na czacie, czy rozmowy w grze i uniemożliwia użytkownikom znalezienie informacji dotyczących gry, może zostać uznana za naruszenie niniejszych Zasad postępowania.

C. Komunikacja i zawartość wykreowana przez użytkownika

 • Nie wolno tworzyć tagów gracza, zawartości profilu, zawartości awatara, zawartości dostępnej w grze, filmów ani żadnej innej zawartości, która może być obraźliwa dla innych użytkowników. Obejmuje to również, bez ograniczeń, wszelkie treści o następującym charakterze:
  • Ordynarne słowa lub frazy
  • Tematy lub zawartość natury seksualnej
  • Wypowiedzi nacechowane nienawiścią
  • Narkotyki lub substancje kontrolowane
  • Działania niezgodne z prawem
  • Kontrowersyjne tematy dotyczące religii
  • Osoby lub organizacje o złej reputacji
  • Kontrowersyjne wydarzenia bieżące lub historyczne
  • Używanie słów, wyrażeń oraz gier słownych, brzmiących, kojarzących się lub nawiązujących do tych tematów jest również zabronione
 • Nie wolno tworzyć ani udostępniać treści obraźliwych lub dyskryminujących, opowiadających się za dyskryminacją, nienawiścią lub przemocą albo wspierających organizacje powołane do tego celu, w oparciu o:
  • Pochodzenie
  • Pochodzenie etniczne
  • Pochodzenie narodowe
  • Język
  • Płeć
  • Wiek
  • Niepełnosprawność
  • Status weterana
  • Religię
  • Orientację lub identyfikację seksualną
 • Nie wolno tworzyć ani udostępniać treści, które stanowią prośbę o, lub zawierają instrukcję jak zranić lub w inny sposób zaszkodzić osobie, grupie ludzi lub zwierzętom.
 • Nie wolno tworzyć ani udostępniać treści, które gloryfikują zbrodnie przeciwko ludzkości, takie jak ludobójstwo lub tortury.
 • Nie wolno tworzyć ani udostępniać treści, które pokazują przemoc i przelew krwi w sposób skrajny lub niedozwolony.
 • Nie wolno tworzyć ani udostępniać treści, która jest niezgodna z prawem lokalnym, obsceniczna lub nieprzyzwoita.
 • Nie wolno dystrybuować, przesyłać, publikować, rozpowszechniać ani omawiać treści oszczerczych, naruszających prawo, obscenicznych i o tematyce seksualnej ani innych niezgodnych z prawem materiałów w jakimkolwiek formacie (obrazy, materiały audio i wideo, tekst itp.). Do materiałów zakazanych należą w szczególności dziecięca pornografia oraz narkotyki.
 • Nie wolno podawać łączy do materiałów, które mogłyby uszkodzić urządzenia innych użytkowników lub umożliwić innym osobom nieodpowiedni dostęp do oprogramowania lub witryn internetowych.
 • Nie wolno zamieszczać łączy do stron internetowych lub treści, które ułatwiają lub zachęcają do naruszenia Zasad postępowania lub Warunków użytkowania.

D. Wyrażenia związane z orientacją seksualną

 • Do określenia swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w profilu lub w tagu gracza można użyć następujących określeń:
  • Lesbijka
  • Gej
  • Bi
  • Osoba transseksualna
  • Osoba heteroseksualna
 • Inne określenia dotyczące orientacji seksualnej są niedozwolone. Nie wolno też używać tych słów w sposób nacechowany negatywnie lub zaczepny ani używać ich w odniesieniu do innych osób.

E. Podszywanie się

 • Nie wolno podszywać się, nękać czy zniesławiać nikogo, włączając:
  • Pracowników firmy Microsoft
  • Moderatorów
  • Członków personelu obsługi
  • Pracowników deweloperów gier, wydawców czy innych partnerów Xbox
  • Pozostałych pracowników

F. Oszukiwanie i stosowanie manipulacji

 • Nie wolno oszukiwać w grze, chyba że obsługa kodów oszukujących (tzw. „cheatów”) została celowo włączona przez twórcę gry.
 • Nie wolno używać nieautoryzowanego sprzętu ani modyfikacji.
 • Nie wolno wykorzystywać zakłóceń lub słabych stron gier.
 • Nie wolno dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji profilu ani jego zawartości, włączając, czas użytkowania gry, awatar, zapisy gier czy wyniki graczy.
 • Nie wolno celowo grać z osobami, które używają nieautoryzowanego oprogramowania czy nieautoryzowanych metod.
 • Nie wolno używać nielegalnie zdobytego oprogramowania lub grać w pirackie gry.
 • Nie wolno podejmować żadnych działań, które spowodują obniżenie poziomu usług związanych z firmą Microsoft oraz innymi użytkownikami, w tym manipulacji lub zakłócania pracy sieci.
 • Nie wolno korzystać z gier przed ich oficjalną autoryzacją w serwisie.

G. Ochrona konta i informacji osobistych

 • Ochrona informacji na koncie jest bardzo istotna. Nie wolno podawać swoich danych osobowych , włączając numery telefonów, adresy e-mail, adresy zamieszkania itp.
 • Nie należy pochopnie podejmować decyzji o podaniu swojego imienia i nazwiska oraz lokalizacji w profilu, a także podczas nagrywania i udostępniania tworzonej zawartości. Jeśli chcesz podać swoje informacje osobiste innemu graczowi, zrób to prywatnie.
 • Nie wolno wypożyczać, przesyłać, sprzedawać ani w jakikolwiek inny sposób zapewniać komukolwiek dostępu do swojego konta.
 • Nieodpowiednie zabezpieczenie własnego konta może spowodować utratę dostępu do usługi Xbox Live.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zabezpieczenia swojego konta, odwiedź naszą stronę o zabezpieczeniu konta.

H. Oszustwo i handel

 • Konta i tagi graczy są niemożliwe do przeniesienia. Nie kupuj kont ani tagów gracza od osób trzecich.
 • Nie wchodź na konto lub nie usiłuj wejść na konto, które do Ciebie nie należy.
 • Nie kupuj punktów kont Xbox Live Gold, gier, punktów Microsoft Points ani innej dodatkowej zawartości od nieautoryzowanych osób trzecich.
 • Nie próbuj używać ani udostępniać nieuczciwych metod w celu uzyskania zawartości czy punktów Microsoft Points.
 • Nie używaj konta w celu handlowania usługami czy zawartością w grze dla korzyści finansowych, czy też w celu uzyskania punktów Microsoft Points.
 • Nie używaj usługi Xbox Live do celów komercyjnych:
  • Konto można utworzyć wyłącznie dla siebie jako osoby fizycznej.
  • Nie można tworzyć ani używać kont dla własnej firmy lub innych podmiotów gospodarczych.
  • Nie wolno reklamować żadnych produktów lub usług na własnym profilu ani w żaden inny sposób w usłudze Xbox LIVE.
 • Zabronione jest odsprzedawanie lub dalsze rozpowszechnianie jakiejkolwiek części usługi Live lub dostępu do niej.

I. Zawartość dla dorosłych

 • Zabronione jest udostępnianie lub tworzenie:
  • Jakichkolwiek treści natury seksualnej lub prowokacyjnych
  • Zawartości o naturze, która przez przeciętną osobę uznana zostałaby za przeznaczoną dla dorosłych lub znajdowałaby się na granicy tej kategorii.
  • Zawartości, która generalnie jest zaliczana do pornografii.

J. Działalność nielegalna

 • Nie wolno używać tej usługi do jakichkolwiek nielegalnych działań. Za własną działalność w usłudze i jej konsekwencje odpowiedzialny jest użytkownik, a nie firma Microsoft.
 • Zabroniona jest jakakolwiek zawartość, które ułatwia lub promuje nielegalny hazard, nielegalne treści , pornografię, piractwo, nielegalne apteki, nielegalne narkotyki lub działalność przestępczą.
 • Zabrania się tworzenia i udostępniania treści, które instruują użytkowników, jak robić bomby, broń lub narkotyki albo promuje zachowania oparte na przemocy lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zabronione jest nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej innego podmiotu, włączając oprogramowanie, muzykę, sztukę i inne dzieła chronione prawami autorskimi lub znakami towarowymi albo materiały objęte patentem lub tajemnicą handlową.
 • Zabronione są jakiekolwiek treści, które ułatwiają lub promują picie alkoholu przez nieletnich, używanie narkotyków lub zachowania nieodpowiedzialne społecznie, spowodowane spożyciem alkoholu lub narkotyków (np. picie i kierowanie pojazdem).
 • Zabrania się tworzenia lub udostępniania treści, które ułatwiają, promują lub zawierają groźby terrorystyczne lub działania o tym charakterze.
 • Nie wolno rozpowszechniać ani tworzyć zawartości, która ułatwia, promuje lub zawiera odniesienia do wirusów i złośliwego oprogramowania.
 • Nie wolno rozpowszechniać ani tworzyć zawartości, która popiera lub promuje kradzież tożsamości.

K. Konsekwencje naruszeń zasad

W przypadku naruszenia Zasad postępowania lub Warunków użytkowania usługi wobec konta użytkownika lub jego konsoli mogą zostać podjęte następujące działania (choć nie muszą się do nich ograniczać):

 • Niektóre wykroczenia wiążą się z natychmiastowym zawieszeniem konta na stałe. Należą do nich w szczególności:
  • Hakerstwo
  • Modyfikacje
  • Manipulowanie profilem
  • Oszustwa
  • Kradzież ze sklepu
  • Kupowanie, sprzedawanie i kradzież tagów graczy lub kont
  • Szczególnie obraźliwe wypowiedzi o charakterze rasistowskim
  • Podszywanie się pod personel usługi Xbox
  • Nagość
  • Powtarzające się tworzenie nieodpowiednich tagów gracza lub zawartości profilu
  • Publikowanie wirusów
  • Publikowanie adresów URL witryn wyłudzających dane osobowe albo zawierających szkodliwe oprogramowanie lub wirusy
 • Próba obejścia tymczasowego zawieszenia przez tworzenie kolejnych nowych kont może wiązać się z trwałym zawieszeniem nowego konta użytkownika oraz możliwością rozszerzenia kary na konto oryginalne oraz wszystkie powiązane konta, a także wszelkie urządzenia, które zostały użyte do połączenia się z usługą.
 • Wielokrotne naruszenia Zasad postępowania mogą wiązać się z trwałym zawieszeniem konta lub trwałym zakazem użycia jakiegokolwiek urządzenia wykorzystanego do połączeń z usługą.
 • Jeśli tag gracza narusza Zasady postępowania lub Warunki użytkowania usługi, system automatycznie wybierze nowy tag gracza.
 • Jeśli utworzona zawartość narusza Warunki użytkowania usługi lub Zasady postępowania, może zostać usunięta. Mogą też zostać podjęte odpowiednie działania dyscyplinarne.
 • W przypadku nadużywania przez użytkownika funkcji rozmów głosowych lub wiadomości, możliwość korzystania z tych funkcji zostanie objęta działaniami dyscyplinarnymi.

FIRMA MICROSOFT NIE MA OBOWIĄZKU WYSYŁANIA UŻYTKOWNIKOWI OSTRZEŻENIA PRZED PODJĘCIEM TYCH DZIAŁAŃ. Jeżeli konto zostanie zawieszone podczas uczestnictwa w turnieju lub zawodach, firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za utratę potencjalnych nagród lub prestiżu związanego z turniejem bądź zawodami. Firma Microsoft nie ma obowiązku monitorowania każdej publikowanej wiadomości czy aktywności użytkownika, ma jednak prawo do usunięcia dowolnej wiadomości i wszczęcia postępowania przeciwko dowolnemu użytkownikowi.

W przypadku stwierdzenia naruszenia Warunków użytkowania lub Zasad postępowania firma Microsoft zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych treści utworzonych przez użytkownika, zablokowania konta lub dostępu urządzenia do Usług, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Firma Microsoft zastrzega sobie także prawo do natychmiastowego zlikwidowania konta lub zawieszenia użytkownika, który narusza obowiązujące zasady.

PO TRWAŁYM ZAWIESZENIU KONTA CAŁA ZAWARTOŚĆ, LICENCJE, KONTO GOLD, OKRES TRWANIA KONTA I PUNKTY MICROSOFT POINTS SKOJARZONE Z ZAWIESZONYM KONTEM ULEGAJĄ PRZEPADKOWI.

Więcej informacji można znaleźć na stronie enforcement.xbox.com.