Jakie zalety mają gry korzystające z usługi Games for Windows — Live?

Usługę Games for Windows — Live opracowaliśmy stosując tę samą filozofię, która była inspiracją do utworzenia usługi Xbox Live dla konsoli. Chodziło o stworzenie usługi wzbogacającej wrażenia związane z graniem poprzez połączenie użytkowników z przyjaciółmi, umożliwienie im rywalizacji lub współpracy, zdobywania osiągnięć, pobierania nowej zawartości dodatkowej oraz udostępnienie im łatwych sposobów wyszukiwania gier i grania w nie z zastosowaniem wygodnych rozmów głosowych. Ujednolicona w ten sposób tożsamość sprawia, że użytkownicy mają jedną listę przyjaciół, jeden zestaw punktów Microsoft Points oraz jeden zbiór osiągnięć na wszystkich platformach, od komputera po konsolę i telefon Windows Phone — to jedna usługa, łącząca wszystkie te platformy.

Początek strony

Czy Xbox Live i Games for Windows — Live to dwie różne usługi?

Usługi Games for Windows — Live oraz Xbox Live są połączone w ramach jednej usługi, zatem można korzystać z jednego konta, uzyskując dostęp do wielu równie wspaniałych funkcji, takich jak gra wieloosobowa, rozmowy głosowe, rozmowy tekstowe, osiągnięcia oraz wspólna pula punktów Microsoft Points. W usłudze Games for Windows — Live użytkownicy mogą oglądać, czym zajmują się w sieci ich przyjaciele — korzystając przy tym z tego samego konta, co w usługach Xbox Live, Zune oraz w telefonie Windows Phone.

Początek strony

Czy mogę korzystać z konta Xbox 360 w usłudze Games for Windows — Live?

Oczywiście! W obu systemach stosowany jest ten sam system tożsamości. Osiągnięcia zdobyte na dowolnej z tych platform są dodawane do całkowitego wyniku gracza i na obu platformach, po połączeniu za pomocą tego samego konta, widoczna jest ta sama lista przyjaciół oraz to samo saldo punktów Microsoft Points.

Początek strony

Czym różnią się usługi Steam oraz Games for Windows — Live?

Steam to kliencki system dystrybucji cyfrowej firmy Valve. Firma Microsoft oferuje dystrybucję cyfrową w ramach rynku gier Games for Windows, dostępnego pod adresem marketplace.xbox.com/PC.

Wśród usług oferowanych przez firmę Valve najbardziej zbliżona do usługi Games for Windows — Live jest usługa Steamworks. Usługi Steamworks i Games for Windows — Live są do siebie podobne pod względem podstawowych właściwości — osiągnięć, gry wieloosobowej oraz zawartości do pobrania.

Początkiem systemu Steam był rynek sprzedaży, do którego dodano następnie funkcje społecznościowe, natomiast usługa Xbox Live została uruchomiona jako platforma społecznościowa, do której dodano funkcje rynku. Można powiedzieć, że oba systemy mają swoje mocne strony, a ich funkcje mocno się pokrywają. Oto przegląd niektórych różnic na wyższym poziomie:

Funkcje związane z graniem: Steam GFW — Live
Gra wieloosobowa X X
Dobieranie graczy na podstawie umiejętności   X
Zaproszenia do gry X
(Dołączanie w trakcie gry)
X
Rozmowy głosowe podczas gry X X
Rozmowy tekstowe podczas gry X X
Osiągnięcia X X
Stałe rankingi   X
Obsługa grup w grze   X
Funkcje społecznościowe:    
Wiadomości głosowe   Podczas gry
Wiadomości tekstowe X Podczas gry
Grupy przyjaciół (zdarzenia/kalendarze) X  
Rozmowy głosowe z wieloma użytkownikami X Podczas gry
Rozmowy tekstowe z wieloma użytkownikami X Podczas gry

Początek strony

Jak wygląda zarządzanie prawami cyfrowymi w usłudze Games for Windows — Live w porównaniu z usługami Steam?

Największą różnicą pomiędzy usługami Games for Windows — Live oraz Steam jest kontrola dostępu. W systemie Steam dostęp do gier pobranych w ramach usługi Steam jest kontrolowany, ponieważ aby grać w te gry, wymagana jest weryfikacja online. Jeśli konto Steam zostanie skradzione lub zablokowane, użytkownik może utracić dostęp do całej kolekcji gier pobranych w usłudze Steam.

Natomiast w usłudze Games for Windows — Live dostęp do kolekcji nie jest kontrolowany poprzez weryfikację online. Gry można instalować w dowolnym miejscu i grać w nie w trybie offline bez konieczności przeprowadzania weryfikacji online. Można również uruchamiać gry bezpośrednio, bez potrzeby uruchamiania klienta Games for Windows — Live. Połączenie z usługą Games for Windows — Live jest konieczne tylko wówczas, gdy użytkownik chce korzystać z usług Live. Zatem granie w gry w usłudze Games for Windows — Live nie wymaga weryfikacji upoważnienia konta.

W ramach usługi Games for Windows — Live wydawcy mają dostęp do wielu narzędzi ułatwiających zabezpieczanie gier. Firma Microsoft obsługuje również wiele funkcji zabezpieczeń, na których wprowadzenie często decydują się wydawcy. Wybór sposobu zarządzania prawami cyfrowymi oraz ich wdrożenia leży całkowicie w gestii wydawcy i dewelopera, a wybrane rozwiązania są respektowane w usłudze Games for Windows — Live. Może to dotyczyć ograniczeń liczby instalacji, jeśli wydawca uzna, że jest to istotny aspekt gry.

Początek strony

Czy konieczne jest zaktualizowanie gry przed przystąpieniem do grania, jeśli udostępniono do niej aktualizację?

Użytkownik nie będzie mógł się połączyć z usługą Games for Windows — Live i grać w trybie wieloosobowym, ale jeśli zdecyduje, że nie chce pobrać i zastosować aktualizacji do gry, nadal będzie mógł grać, korzystając z pozostałych funkcji gry. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie instalować aktualizacji, zostanie zalogowany do konta Games for Windows — Live w trybie offline. Po zalogowaniu w trybie offline nadal będzie mieć dostęp do dodatków do gry, zapisanych gier oraz osiągnięć. Będzie też mógł pobrać i zainstalować aktualizację później, w dogodnym dla siebie momencie.

Początek strony

Jak przebiega aktywacja w usłudze Games for Windows — Live?

Aktywacja online konta w usłudze Games for Windows — Live nie jest wymagana, jeśli użytkownik gra w trybie offline, np. realizując kampanie jednoosobowe. Jeśli użytkownik woli grać w trybie offline i nie chce się łączyć z usługą Xbox Live ani tworzyć profilu Live, należy utworzyć profil offline. Należy pamiętać, że podczas gry w trybie offline wydawca może stosować odrębny system zabezpieczeń, np. system DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi.

Aktywacja konta online w usłudze Games for Windows — Live jest wymagana do połączenia z usługą Xbox Live oraz umożliwienia grania w trybie online oraz udostępnienia funkcji, takich jak tryby gry wieloosobowej oraz rankingi. Wykonując te działania, użytkownik zostanie skierowany do systemu aktywacyjnego, w którym stosowane jest uwierzytelnianie po stronie serwera lub klucze dostępu Per Title 5x5. Wydawcy ustalają system aktywacyjny optymalnie dostosowany do potrzeb danej gry. Do podstawowych cech tych dwóch systemów aktywacji należą: 

  1. Uwierzytelnianie po stronie serwera (SSA): W tym systemie kod dostępu do gry w usłudze Games for Windows — Live jest przypisany do określonego konta użytkownika, dzięki czemu użytkownik może zainstalować i aktywować grę oraz cieszyć się nieograniczonym dostępem do niej na wielu urządzeniach. Należy pamiętać, że tylko konto, którego użyto do aktywowania kodu dostępu do gry upoważnia do grania w tę grę w trybie online.
  2. Per Title 5x5: W tym systemie stosowany jest klucz dostępu 5x5, przypisany do określonej gry, ale nie do komputera, czy też konta Xbox Live użytkownika. Dzięki temu użytkownik o danym tagu gracza ma dostęp do gry i możliwość grania w nią na swoim komputerze. Ten system zapobiega równocześnie udostępnianiu kluczy dostępu w ramach gier w usłudze Games for Windows — Live.

Początek strony

Czy w usłudze Games for Windows — Live obowiązują ograniczenia liczby instalacji?

Nie, gry w usłudze Games for Windows — Live nie są objęte ograniczeniami liczby instalacji. Grę pobraną w usłudze Games for Windows — Live można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów. Jak wspomniano wcześniej, z graniem w trybie offline nie wiąże się konieczność aktywacji.

W ramach usługi Games for Windows — Live wydawcy mają dostęp do wielu narzędzi ułatwiających zabezpieczanie gier. Firma Microsoft obsługuje również wiele funkcji zabezpieczeń, na których wprowadzenie często decydują się wydawcy. Wybór sposobu zarządzania prawami cyfrowymi oraz ich wdrożenia leży całkowicie w gestii wydawcy i dewelopera, a wybrane rozwiązania są respektowane w usłudze Games for Windows — Live. Może to dotyczyć ograniczeń liczby instalacji, jeśli wydawca uzna, że jest to istotny aspekt gry.

Początek strony

W jakich krajach obsługiwana jest usługa Games for Windows — Live?

Możliwość połączenia z usługą Live mają mieszkańcy wymienionych tutaj krajów: www.xbox.com/LIVE/countries.

Użytkownicy spoza tych krajów mogą nadal grać w gry, ale nie mogą łączyć się z usługą Games for Windows — Live.

Początek strony

Czy aby zagrać w grę Games for Windows — Live, trzeba utworzyć konto Live?

Nie, można grać w trybie offline, bez łączenia się z firmą Microsoft, czy tworzenia profilu Live. W usłudze Games for Windows — Live istnieje możliwość utworzenia i korzystania z „lokalnego” profilu offline, który istnieje wyłącznie na komputerze użytkownika. Korzystając z tego konta użytkownik może grać w części gry przeznaczone dla jednego gracza, ale nie ma możliwości grania w trybie wieloosobowym, zdobywania osiągnięć ani korzystania z innych funkcji w usłudze Live. Jednak firma Microsoft zaleca użytkownikom, którzy chcą grać w trybie offline utworzenie konta online a następnie używanie go do logowania w trybie offline. Zapewnia to użytkownikom lepsze wrażenia z gry, dając gwarancję spójnego zapisywania gier, kupowania/pobierania dodatkowej zawartości gier oraz prowadzenie tego samego konta w usługach Xbox Live, Games for Windows – Live oraz Xbox Live w telefonie Windows Phone.

Początek strony

Czy w przypadku korzystania z konta w trybie offline do grania konieczna jest aktywacja?

Nie, jeśli użytkownik utworzy konto offline i zaloguje się do niego, dane nie zostaną wysłane do usługi Games for Windows — Live, zatem połączenie internetowe nie będzie potrzebne.

Początek strony

Czy w usłudze GFWL można grać w trybie offline, korzystając z konta Live?

Tak, podobnie jak na konsoli Xbox 360, użytkownik może utworzyć profil w trybie online, a następnie przejść do trybu offline według własnego uznania. Wszystkie osiągnięcia zdobyte podczas gry w trybie offline zostaną dodane do profilu online po połączeniu.

Początek strony

Jakie są wady korzystania z konta w trybie offline?

Użytkownik nie może grać w trybie wieloosobowym, kupować ani używać zawartości dodatkowej związanej z grami, a zapisy gry utworzone na jednym komputerze mogą nie działać na innym. Dodatki do gier, tryb wieloosobowy, rankingi oraz inne funkcje gry dostępne w trybie online wymagają korzystania z konta online. W przypadku rozpoczęcia korzystania z konta online w późniejszym czasie należy pamiętać, że zapisane gry prawdopodobnie nie zostaną przeniesione, ponieważ są zwykle powiązane z aktywnym profilem.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na granie w trybie offline, zalecamy utworzenie konta online i korzystanie z tego profilu bez połączenia z Internetem, tak aby ruch sieciowy nie był generowany.

Początek strony

Czy w związku z usługą Games for Windows — Live użytkownicy tracą zapisane gry?

Zapisane gry są zwykle powiązane z kontem. Jeśli zatem inna osoba zaloguje się na komputerze użytkownika, korzystając z innego konta, ta osoba będzie posiadać swój własny zbiór zapisanych gier. Zalogowanie się za pomocą nowego konta uniemożliwia zwykle dostęp do zapisanych gier utworzonych na pierwszym koncie. Działa to podobnie, jak w przypadku konsoli Xbox 360 oraz innych dystrybutorów komputerowej zawartości cyfrowej, wymagających zalogowania, aby grać.

Początek strony

Czy gry dostępne w usłudze Games for Windows — Live mogą być sprzedawane w systemie Steam oraz przez innych dystrybutorów zawartości cyfrowej?

Tak, gry takie jak Fallout 3 oraz Grand Theft Auto IV są dostępne w usłudze Games for Windows — Live, a także są sprzedawane w systemie Steam oraz przez innych dystrybutorów zawartości cyfrowej. Natomiast tytuły dostępne w usłudze Steamworks rzadko są sprzedawane przez innych dystrybutorów zawartości cyfrowej, ponieważ gry należy instalować i uruchamiać z użyciem klienta Steam. Ponieważ gry dostępne w usłudze Games for Windows — Live są sprzedawane również w innych miejscach, konsumenci mają do wyboru więcej miejsc zakupu gry w postaci cyfrowej, a zatem ceny mogą być bardziej konkurencyjne.

Początek strony

Czy w usłudze Games for Windows — Live obsługiwane są dedykowane serwery?

Tak, w usłudze Games for Windows — Live możliwe jest dodawanie dedykowanych serwerów gier, choć nie wszyscy wydawcy korzystają z tej możliwości. W usłudze Games for Windows — Live udostępniono nawet tworzenie dedykowanych serwerów komputerowych w przypadku gier na konsolę Xbox 360, aby zwiększyć rozmiary rozgrywek w trybie wieloosobowym.

Początek strony

Czy przy zakupie gier trzeba używać punktów Microsoft Points?

Nie, przy zakupie pełnej wersji gry nie trzeba używać punktów Microsoft Points. Podobnie jak na konsoli Xbox 360, przy zakupie gier z katalogu Gry na żądanie można dokonać płatności kartą kredytową.

Początek strony