Aanmelden
Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.

Gedragscode voor Xbox Live

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in: januari 2014

In de Gedragscode vind je een overzicht van de regels waaraan je je moet houden om ervoor te zorgen dat Xbox.com, Xbox Live en Games for Windows Live voor iedereen leuk blijven.

A. Xbox Live en andere services gebruiken

Wat je mag en moet doen:

 • Beleefd zijn en anderen met respect behandelen. Het feit dat je online bent, betekent niet dat je je onbehoorlijk mag gedragen.
 • Vrienden maken. Als je spelers hebt gevonden met wie je graag speelt, kun je deze op je lijst met favoriete spelers zetten.
 • Goed zijn in een game. Je wordt NOOIT geblokkeerd omdat je te goed bent.
 • Genieten!

Privacyinstellingen en Ouderlijk toezicht:

 • Weet wat je privacyinstellingen zijn en gebruik deze om de beste ervaring te ontwikkelen en te controleren.
 • Als je een ouder bent, kun je Ouderlijk toezicht gebruiken om de activiteiten en ervaringen die voor je kinderen beschikbaar zijn te controleren. Zo kun je spraak- en videocommunicatie verbieden, aankopen blokkeren en bepalen met wie je kinderen online mogen spelen.

Klachtensysteem en feedback van spelers:

 • Als je een leuke speler tegenkomt, doe je het volgende:
 • Als je een vervelende speler tegenkomt, doe je het volgende:
  • Dien een klacht in als je denkt dat de speler de Gedragscode overtreedt.
  • Geef negatieve feedback en/of vermijd de speler. Je kunt dit doen door het profiel van de speler te selecteren en de optie Feedback te kiezen.
  • Gebruik de functie Communicatie blokkeren.
  • Reageer niet en neem geen wraak. Als je tegen zo'n speler optreedt, kan dat worden opgevat als lastigvallen.
  • Schakel het geluid van de speler uit.

Ga voor how-to-informatie naar enforcement.xbox.com.

B. Pesterij

 • Val andere spelers niet lastig, scheld ze niet uit, pest ze niet, verzend geen spam naar ze, schreeuw niet naar ze en bedreig ze niet. Moedig andere spelers niet aan om dit te doen.
 • Moedig geen geweld tegen mensen of dieren aan. Bevorder op geen enkele wijze dat anderen zichzelf geweld aan doen.
 • Geef op geen enkele manier persoonlijke gegevens vrij van andere spelers (zoals hun echte naam, fysieke adres, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer enzovoort). Deze informatie kan door anderen voor illegale of schadelijke doeleinden worden gebruikt.
 • Gesprekken over andere onderwerpen dan games, die een aanzienlijk deel van het forum, de chatruimte of de in-gamechatruimte in beslag nemen, zodat gebruikers geen gamerelevante informatie kunnen krijgen, worden beschouwd als een schending van de Gedragscode.

C. Communicatie en door gebruikers gecreëerde inhoud

 • Maak geen gamertag, profielinhoud, avatarinhoud, in-game-inhoud, video's of andere inhoud die andere gebruikers kan beledigen. Hieronder valt, zonder beperking, alles wat gerelateerd is aan of wijst in de richting van:
  • Vloek- of scheldwoorden
  • Onderwerpen of inhoud van seksuele aard
  • Haatdragende taal
  • Drugs en niet vrij verkrijgbare/verboden middelen
  • Illegale activiteiten
  • Controversiële religieuze onderwerpen
  • Beruchte mensen of organisaties
  • Recente of historische gebeurtenissen die gevoelig liggen
  • Woorden die lijken op, of zinnen en woordspelingen die naar deze onderwerpen verwijzen, zijn ook verboden
 • Deel of maak geen inhoud die beledigend of discriminerend is, discriminatie, haat of geweld verdedigt of organisaties bevordert die zijn gewijd aan dit doel op basis van veronderstellingen met betrekking tot:
  • Ras
  • Etnische afkomst
  • Nationaliteit
  • Taal
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Handicap
  • Veteranenstatus
  • Religie
  • Seksuele geaardheid of expressie
 • Deel of maak geen inhoud die aanzet tot of instructies inhoudt om een persoon, een groep mensen of dieren te kwetsen of op een andere manier schade of geweld aan te doen.
 • Deel of maak geen inhoud die misdaden tegen de mensheid, zoals genocide of marteling, verheerlijkt.
 • Deel of maak geen inhoud die geweld van illegale aard of op buitensporige wijze weergeeft.
 • Maak of deel geen inhoud die illegaal is volgens de toepasselijke lokale wetgeving, of obsceen of onfatsoenlijk is.
 • Je mag in geen enkele vorm (afbeeldingen, geluidsfragmenten, video’s, tekst, etc.) lasterlijk, schendend, obsceen, seksueel of illegaal materiaal distribueren, posten, publiceren, verspreiden of bespreken. Onder verboden materiaal valt, zonder beperking, kinderpornografie of illegale medicijnen.
 • Je mag geen koppelingen posten naar materiaal dat schadelijk is voor de apparaten van andere gebruikers of waardoor andere personen onrechtmatig toegang krijgen tot software of websites.
 • Je mag geen koppelingen posten naar inhoud of websites die de schending van de Gedragscode of de Gebruiksrechtovereenkomst mogelijk maken of aanmoedigen.

D. Aangeven van seksuele geaardheid

 • Je mag de volgende termen gebruiken om je seksuele geaardheid aan te geven in je profiel of gamertag:
  • Lesbisch
  • Homoseksueel
  • Biseksueel
  • Transgender
  • Heteroseksueel
 • Andere termen met betrekking tot seksuele geaardheid zijn niet toegestaan. Bovendien mag je deze termen niet gebruiken op een negatieve of opruiende manier of deze gebruiken om te verwijzen naar een derde partij.

E. Imitatie

 • Je mag geen andere personen imiteren, lastigvallen of belasteren. Hieronder vallen:
  • Werknemers van Microsoft
  • Moderators
  • Personeel
  • Werknemers van gameontwikkelaars, uitgevers of andere Xbox-partners
  • Ander ondersteuningspersoneel

F. Cheating en geknoei

 • Speel niet vals in een game, tenzij cheats opzettelijk door de ontwikkelaar zijn ingeschakeld.
 • Gebruik geen ongeautoriseerde hardware of aanpassingen.
 • Maak geen misbruik van zwakke plekken of fouten in een game.
 • Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan in je accountprofiel of de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot: gebruiksduur, avatar, opgeslagen games, gamerscore of prestaties.
 • Speel niet met iemand van wie je weet dat die ongeautoriseerde software of methoden gebruikt.
 • Speel geen onrechtmatig verkregen software of illegale games.
 • Doe niets wat kan leiden tot een slechtere service voor Microsoft- of andere gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, verstoring van het netwerk of geknoei.
 • Speel geen game voordat deze geautoriseerd is om op de service te kunnen worden gespeeld.

G. Je account en persoonlijke gegevens beveiligen

 • Het is heel belangrijk dat je je accountgegevens beveiligt. Geef nooit persoonlijke gegevens van jezelf aan anderen, inclusief, maar niet beperkt tot: telefoonnummers, e-mailadressen, fysieke adressen enzovoort.
 • Wees discreet wanneer je beslist je naam en locatie in je profiel te delen en wanneer je eigen inhoud opneemt of deelt. Als je persoonlijke gegevens wilt delen met een andere speler, doe je dat op een niet-openbare manier.
 • Je mag geen toegang tot je account uitlenen, overdragen of verkopen of op andere wijze derden toegang verlenen tot je account.
 • Als je je account niet op een correcte manier beveiligt, kun je de toegang tot de Xbox Live-service verliezen.
 • Ga naar onze accountbeveiligingspagina voor meer informatie over hoe je je account beter kunt beveiligen.

H. Fraude en handel

 • Accounts en gamertags zijn niet-overdraagbaar. Koop geen accounts of gamertags van derden.
 • Forceer geen toegang of probeer geen toegang te forceren tot accounts waarvan je de eigenaar niet bent.
 • Koop geen Xbox Live Gold-lidmaatschappen, games, Microsoft Points of aanvullende inhoud van ongeautoriseerde derde partijen.
 • Probeer geen frauduleuze methoden te gebruiken of te delen om inhoud of Microsoft Points te verkrijgen.
 • Gebruik je account niet om services of in-game-inhoud in te wisselen voor geld of Microsoft Points.
 • Gebruik Xbox Live niet voor commerciële doeleinden:
  • Je mag alleen een account voor jezelf, als individu, maken.
  • Je mag geen account maken of gebruiken voor je bedrijf of een andere zakelijke entiteit.
  • Maak geen reclame voor producten of services in je profiel of op een andere manier op Xbox Live.
 • Probeer geen (onderdeel van de) Live-service of toegang tot de Live-service opnieuw te verkopen of distribueren.

I. Inhoud voor volwassenen

 • Maak of deel geen van de volgende items:
  • Inhoud van seksuele of uitdagende aard
  • Inhoud die door een redelijke persoon beschouwd wordt als inhoud voor volwassenen
  • Inhoud die in het algemeen valt onder de categorie pornografie

J. Illegale activiteiten

 • Gebruik de services niet om iets illegaals te doen. Jij, niet Microsoft, bent verantwoordelijk voor je acties en de gevolgen van je acties op de services.
 • Inhoud die illegaal gokken, illegale inhoud, pornografie, verspreiding van illegale kopieën, illegale onlineapotheken, illegale drugs of criminele activiteiten vergemakkelijkt of bevordert, is verboden.
 • Maak of deel geen inhoud die instructies bevat voor gebruikers over het maken van bommen, wapens of drugs of die uitnodigt tot gedrag dat gewelddadig of illegaal is volgens de toepasselijke wetgeving.
 • Ongeautoriseerd gebruik van de intellectuele eigendom van een andere entiteit is niet toegestaan, inclusief, maar niet beperkt tot: software, muziek, illustraties en andere materiaal met copyright, handelsmerk of patent, of handelsgeheimen.
 • Inhoud die het gebruik van alcohol door minderjarigen, het gebruik van illegale drugs of sociaal onverantwoord gedrag wegens alcohol- of drugsgebruik (bijvoorbeeld drinken en rijden) vergemakkelijkt of bevordert, is verboden.
 • Maak of deel geen inhoud die terroristische bedreigingen of activiteiten vergemakkelijkt, bevordert of bevat.
 • Maak of deel geen inhoud die verwijzingen naar virussen of kwaadaardige software vergemakkelijkt, bevordert of bevat.
 • Maak of deel geen inhoud die diefstal van identiteit vergemakkelijkt of bevordert.

K. Gevolgen van overtredingen

Als je de Gedragscode of de Gebruiksrechtovereenkomst overtreedt, kunnen acties worden ondernomen tegen je account en/of console, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Voor sommige overtredingen geldt een onmiddellijke permanente onderbreking, inclusief maar niet beperkt tot:
  • Hacken
  • Modding
  • Geknoei met profielen
  • Fraude
  • Marketplace-diefstal
  • Kopen, verkopen of stelen van gamertags of accounts
  • Zeer racistische opmerkingen
  • Zich voordoen als een personeelslid van Xbox
  • Naaktheid
  • Herhaald maken van ongepaste gamertags of profielinhoud
  • Posten van virussen
  • Posten van URL's naar phishingsites, kwaadaardige software of virussen
 • Als je probeert een onderbreking te vermijden door nieuwe accounts te maken, kan dit bovendien leiden tot een permanente onderbreking van het nieuwe gebruikersaccount en een mogelijke escalatie van de strafmaat voor het oorspronkelijke account, alle gerelateerde accounts en elk apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken met de service.
 • Herhaaldelijk overtreden van de Gedragscode kan leiden tot een permanente onderbreking van je account of een permanente verbod van een apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken met de service.
 • Als je een gamertag maakt die de Gebruiksrechtovereenkomst of de Gedragscode schendt, wordt automatisch een nieuwe gamertag voor je gekozen.
 • Als je inhoud maakt die de Gebruiksrechtovereenkomst of Gedragscode schendt, kan deze worden verwijderd en actie worden ondernomen.
 • Als je de spraak- of berichtfuncties misbruikt, word je tijdelijk het recht ontnomen om het spraak- en berichtensysteem te gebruiken.

MICROSOFT IS NIET VERPLICHT OM JE EEN WAARSCHUWING TE STUREN VOORDAT DEZE HANDELINGEN WORDEN UITGEVOERD. Als je account wordt onderbroken tijdens je deelname aan een toernooi of competitie, aanvaardt Microsoft geen aansprakelijkheid voor verlies van mogelijke prijzen of erkenning in verband met het toernooi of de competitie. Microsoft is niet verplicht om alle geposte berichten of activiteiten te controleren, maar heeft wel het recht om geposte berichten te verwijderen of actie tegen gebruikers te ondernemen.

Microsoft behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving gebruikersinhoud, accounts of apparaten van de services te verwijderen vanwege acties die bewust in strijd zijn met deze Gedragscode of Gebruiksrechtovereenkomst. Microsoft behoudt zich tevens het recht voor om een gebruikersaccount direct te beëindigen of te blokkeren wegens overtredingen.

ALS JE PERMANENT WORDT ONDERBROKEN, WORDEN ALLE INHOUDSLICENTIES, DE TIJD VOOR HET GOLD-LIDMAATSCHAP EN HET MICROSOFT-ACCOUNTSALDO IN VERBAND MET DE ONDERBREKING, OPGEHEVEN.

Ga voor meer informatie naar enforcement.xbox.com.