Aanmelden
Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.

Xbox.com serviceovereenkomst

(Laatst bijgewerkt: oktober 2010)

BEDANKT DAT U HEBT GEKOZEN VOOR XBOX!

De website van XBOX.COM bestaat uit verschillende webpagina's en diensten die worden geëxploiteerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 of haar partners (samen de "Xbox.com Web Site").

De website Xbox.com wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen die erin zijn opgenomen. Uw gebruik van de website Xbox.com houdt in dat u akkoord gaat met alle dergelijke bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. De website Xbox.com kan ook aanvullende voorwaarden bevatten waaraan specifieke functies of aanbiedingen zijn onderworpen (zoals bijvoorbeeld sweepstakes of chatruimtes) ("Aanvullende Voorwaarden").

Indien bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen hieruit in strijd zijn met de Aanvullende Voorwaarden of andere bepalingen en richtlijnen op de website Xbox.com, dan gelden deze voorwaarden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bekijk de privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655 voor openbaarmaking met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Microsoft behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waaronder de website Xbox.com wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de eventuele kosten die zijn verbonden aan het gebruik van de website Xbox.com. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze bepalingen en voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken en uw aanhoudend gebruik van de website en bevestiging van uw overeenstemming.

PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIELE GEBRUIKSBEPERKING

Tenzij anderszins aangegeven is de website Xbox.com bestemd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden informatie, software, producten of diensten die deel uitmaken van de website Xbox.com te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, hiervan afgeleide werken te maken, over te zetten of te verkopen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website Xbox.com kan koppelingen naar of feed van andere websites bevatten ("Gekoppelde sites"). Microsoft heeft geen zeggenschap over dergelijke gekoppelde sites, en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die aanwezig zijn op een gekoppelde site dan wel wijzigingen of updates van een gekoppelde site of information die wordt verzonden op een gekoppelde site. Microsoft verschaft deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak, en de opname van koppelingen naar dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Microsoft van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Betrekkingen met derden (inclusief adverteerders), daaronder begrepen of beschikbaar via een koppeling op de website Xbox.com of deelname aan aanbiedingen, inclusief de levering van en betaling voor goederen en diensten alsmede eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties of aanbiedingen geschieden uitsluitend tussen u en een dergelijke adverteerde or derde. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke transacties of aanbiedingen.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor het gebruik van de website Xbox.com garandeert u Microsoft dat u de website Xbox.com niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen verboden is. U mag de website Xbox.com niet gebruiken op een wijze waardoor de website Xbox.com zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het gebruik en plezier van de website Xbox.com door anderen wordt belemmerd. U mag op geen enkele wijze via de website Xbox.com materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen, indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar gesteld.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De website Xbox.com kan bulletinboard-diensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiemiddelen bevatten die zijn ontworpen zodat u kunt communiceren met het grote publiek of een groep (samen, "Communicatiediensten"). U verklaart dat u de communicatiediensten alleen gebruikt om relevante, correcte berichten en materiaal te verzenden, ontvangen en overbrengen die in verband staan met de betreffende communicatiedienst. Bijvoorbeeld, maar niet als beperking, verklaart u dat u bij het gebruik van een communicatiedienst, u:

 • Anderen niet zult schandaliseren, lastigvallen, stalkt, bedreigt of op enigerlei andere wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen (zoals het recht op privacy en publiciteit).
 • Geen ongepaste, lasterlijke, aanstootgevende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie publiceert, overbrengt, upload, distribueert of verspreid.
 • Geen onderwerpen, namen, materialen of informatie publiceert, overbrengt, upload, distribueert of verspreid, die discriminatie, haat of agressie uitlokken naar een individu of een groep, wegens ras, religie of land van herkomst, of dat slachtoffers van een misdrijf tegen de menselijkheid beledigt door het betwisten van het bestaan van dergelijke misdaden.
 • Geen bestanden upload of op andere wijze beschikbaar stelt die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door privacy- of publiciteitswetgeving), tenzij u de rechten hiervan hebt of de benodigde toestemming hiervoor hebt verkregen.
 • Geen bestanden upload die virussen, gecorrumpeerde bestanden of andere software of programma's bevatten die de werking van de computer van anderen kunnen aantasten.
 • Geen materiaal of informatie, met inbegrip van grafische afbeeldingen of foto's, gebruikt dat beschikbaar is gesteld via de website Xbox.com op een manier waardoor auteursrecht, merk, octrooirecht, handelsgeheim of enige andere rechtsvorm van een partij wordt geschonden.
 • Niet gaat adverteren of goederen of diensten te koop aanbiedt of koopt voor zakelijke doeleinden, behalve wanneer een dergelijke communicatiedienst deze berichten expliciet toestaat.
 • Geen enquêtes, wedstrijden, pyramideplannen of kettingbrieven uitvoert of verstuurd.
 • Geen bestanden download die zijn verstuurd door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet, of waarvoor redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u zou moeten weten, dat dit niet wettig kan worden verspreid op deze manier.
 • Geen informatie over auteur, eigendom of andere juridische informatie betreffende de oorsprong of de bron van software of andere materialen in een bestand dat is geüpload, zult vervalsen of verwijderen.
 • Het gebruik van de communicatiediensten door andere gebruikers niet zult verhinderen of beperken.
 • Geen gedragscodes of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op de communicatiediensten schendt.
 • Zonder toestemming geen informatie over anderen verzamelt, met inbegrip van hun e-mailadressen.
 • Geen relevante wetgeving of regelingen schendt.
 • Geen valse identiteit aanneemt met de intentie om anderen te misleiden.

Uw gebruik van de communicatiediensten is ook onderworpen aan de gedragscode.

Microsoft heeft geen verplichtingen om de communicatiediensten te controleren. Microsoft behoudt zich echter het recht voor, naar eigen oordeel, op communicatiediensten geplaatst materiaal te controleren en te verwijderen. Microsoft behoudt zich het recht voor u toegang tot één of alle communicatiediensten, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, te beëindigen.

Microsoft behoudt zich het recht om te allen tijde informatie vrij te geven als dit nodig is in verband met toepasselijke wet- of regelgeving, als gevolg van rechtszaken, op verzoek van regeringsinstanties, of om informatie of materiaal gedeeltelijk of als geheel te wijzigen, weigeren te verplaatsen dan wel te verwijderen. Dit is geheel ter discretie van Microsoft.

Wees altijd voorzichtig wanneer u informatie over uzelf of uw kinderen waaraan u kunt worden herkend, doorgeeft via een communicatiedienst. Microsoft beheerst de inhoud, berichten of informatie die worden uitgewisseld via een communicatiedienst niet en verleent hiervoor ook geen goedkeuring; daarom wijst Microsoft uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid van de hand met betrekking tot de communicatiediensten en acties die het gevolg zijn van uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde vertegenwoordigers van Microsoft en hun mening is niet noodzakelijk dezelfde als die van Microsoft.

Materialen die worden geüpload naar een communicatiedienst zijn mogelijk onderhevig aan verzonden beperkingen op gebruik, vermenigvuldiging en/of verspreiding, en u bent verantwoordelijk u te houden aan dergelijke beperkingen als u de materialen download.

GEBRUIK VAN XBOX LIVE

Sommige inhoud en functies van Xbox Live van de website Xbox.com zijn alleen voor u toegankelijk als u geabonneerd bent op de Xbox Live service en een geldige Windows Live-ID hebt. Inhoud en functies van Xbox Live vallen onder de gebruiksvoorwaarden van Xbox Live die u kunt vinden op Xbox Live. Om toegang te krijgen tot deze functies op Xbox Live wordt u gevraagd uw abonneestatus voor Xbox Live te valideren, door in te loggen met uw Windows Live-ID. Omdat uw persoonlijke gegevens van uw Xbox Live abonnement daarna voor u beschikbaar is via de website Xbox Live, bent zelf geheel verantwoordelijk om vertrouwelijk om te gaan met uw wachtwoord en account van uw Windows Live-ID. Daarnaast bent u zelf geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account op Xbox Live. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die u lijdt ten gevolge van het gegeven dat iemand anders gebruik maakt van uw account, ofwel met of zonder uw medeweten. U kunt echter wel aansprakelijk worden gehouden voor verliezen die Microsoft of andere partij lijdt, vanwege het gegeven dat iemand anders gebruik maakt van uw account. U mag zonder toestemming van de eigenaar van een account geen gebruik maken van de account van anderen. Neem contact op met de klantenservice op 1.800.4MY.XBOX, indien u niet langer toegang wilt hebben tot Xbox Live en/of gerelateerde informatie op uw Xbox Live abonnement.

GEBRUIK VAN DE XBOX.COM MOBIELE WEBSITE

Klik op de volgende link om naar de mobiele website van Xbox.com te gaan; http://www.xbox.mobi of sms 'Xbox' naar <30360> en u ontvangt een sms met een link op uw mobiele telefoon. Er gelden mogelijk toeslagen, afhankelijk van uw contract met uw mobiele telefoonprovider.

U kunt zich in- of uitschrijven voor de Xbox SMS (tekstberichten)-service (“SMS Service”) op Xbox.com; U kunt de sms-service ook opzeggen door met uw mobiele telefoon 'STOP' te sms-en naar <30360>, waarna we u uitschrijven. Nadat u bent uitgeschreven voor de SMS-service, ontvangt u geen bijkomende berichten van de SMS-service, totdat u zich opnieuw aanmeld via Xbox.com en kiest voor het ontvangen van mobiele telefoonberichten.

Indien u hulp nodig hebt, stuur een email naar xbox@iconmobile.com, vanaf uw mobiele telefoon kunt u te allen tijde onze contactinformatie opvragen door via sms HELP te versturen naar <30360>.

AAN MICROSOFT AANGEBODEN OF NAAR WEBSITES VAN XBOX.COM VERSTUURDE MATERIALEN

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten van door u verstrekte materialen aan Microsoft (inclusief feedback en suggesties) of verzend, upload, invoert of indient naar websites van XBox.com of de bijbehorende diensten (samen "Ingediende items"). Echter, door het overbrengen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw verzending verleent u Microsoft, aan Microsoft gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders toestemming u verzending te gebruiken in verband met de uitvoering van hun internet diensten, inclusief, zonder beperking, de rechten om: Uw verzending te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk te tonen en uit te voeren, te reproduceren, te vertalen en over te zetten; en uw naam te publiceren in verband met uw verzending, en het recht om dergelijke rechten in sublicentie te geven aan Xbox game-uitgevers of leveranciers van de website Xbox.com.

U ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van uw verzending, zoals hierin vermeld. Microsoft is niet verplicht de door u aangeleverde verzending openbaar te maken of te gebruiken en is te allen tijde gerechtigd deze naar eigen goeddunken te verwijderen.

Door het overbrengen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw verzending verklaart u dat u alle rechten voor uw verzending hebt zoals beschreven in dit gedeelte of hier anderszins het beheer over hebt, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn voor het verstrekken, verzenden, uploaden, invoeren of indienen van de verzendingen.

OP DE WEBSITE XBOX.COM BESCHIBARE SOFTWARE EN INHOUD

Alle inhoud en software (indien van toepassing) die beschikbaar wordt gesteld voor downloaden via de website Xbox.com, exclusief software die mogelijk beschikbaar is gesteld door eindgebruikers via een communicatiedienst ("Software"), is het auteursrechtelijk werk van Microsoft en/of haar leveranciers. Voor zover aanwezig, is op uw gebruik van de Software de bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst van toepassing, die bij de Software hoort of daarbij is ingesloten ("Gebruiksrechtovereenkomst"). Het is niet toegestaan enige Software waarbij een Gebruiksrechtovereenkomst behoord of is ingesloten te installeren of te gebruiken, tenzij u eerst instemt met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Voor Software waarbij geen Gebruiksrechtovereenkomst behoort, verleent Microsoft u, de gebruiker, hierbij een persoonlijk, niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Software te gebruiken om de website Xbox.com te bekijken en anderszins overeenkomstig deze Gebruiksbepalingen te gebruiken, en voor geen enkel ander doel, mits u alle auteursrecht- en eigendomsaanduidingen intact laat. De bij Software toegevoegde kennisgevingen van derden worden alleen voor informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Geen andere rechten of licenties, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met inbegrip van maar niet beperkt tot licenties van patenten worden verleend door Microsoft. Alle Software is eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Iedere verveelvoudiging of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk bij de wet verboden, en kan ernstige civiele- en strafrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben. Overtreders zullen voorover dat maximaal mogelijk is, met alle beschikbare juridische middelen worden vervolgd. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, IS HET KOPIEREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. EVENTUELE GARANTIES OP DE SOFTWARE WORDEN UITSLUITEND VERLEEND CONFORM DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. U verklaart hierbij ervan op de hoogte te zijn dat op de Software, en op eventuele begeleidende documentatie en/of technische informatie, de toepasselijke exportbeperkingen en -voorschriften van de Verenigde Staten van toepassing zijn. U stemt ermee in de Software niet te zullen exporteren of herexporteren, noch direct, noch indirect, naar landen waarvoor in de Verenigde Staten een exportbeperking van kracht is.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OPGENOMEN IN OF BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE XBOX.COM KAN MOGELIJK ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDEN PERIODIEK BIJGEWERKT. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN OP DE WEBSITE XBOX. COM. VIA DE WEBSITE XBOX.COM VERKREGEN ADVIES MOET NIET ALS ABSOLUTE WAARHEID WORDEN GEZIEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE BESLISSINGEN EN U DIENT EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL IN TE SCHAKELEN VOOR SPECIFIEK ADVIES DAT VAN TOEPASSING IS OP UW SITUATIE.

MICROSOFT CORPORATION EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN OP OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE XBOX.COM VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK. ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE GARANTIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE AFBEELDINGEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN BETREFFENDE DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ANDERMANS RECHTEN.

U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS, ALLE VERZONDEN OF ONTVANGEN OF NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN MATERIALEN OF GEGEVENS, OF ENIGE TRANSACTIES DIE VIA DE WEBSITE XBOX.COM ZIJN AANGEGAAN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR BEDRIJGENDE, AANSTOOTGEVENDE, OBSCENE, ONFATSOENLIJKE, OF ONRECHTMATIGE INHOUD OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OF INBREUK OP ANDERMANS RECHTEN, INCLUSIEF INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR VERZONDEN INHOUD VIA OF INHOUD VAN DE WEBSITE XBOX.COM DOOR DERDEN.

IN GEEN GEVAL IS MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, MEERVOUDIGE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP DE EEN OF ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET, HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE WEBSITE XBOX.COM, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE XBOX.COM OF VERWANTE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ZAKEN DIE VIA DE WEBSITE XBOX.COM WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE XBOX.COM, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS MICROSOFT OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. OMDAT IN SOMMIGE STATEN EN RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE VOORGAANDE BEPERKING WELLICHT NIET OP UW SITUATIE VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG GEDEELTE VAN DE WEBSITE XBOX.COM, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE XBOX.COM TE STAKEN.

TOEGANGSBEPERKING/BEËINDIGING

Microsoft behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde uw toegang tot de website Xbox.com en daaraan gerelateerde diensten of een deel daarvan te beëindigen.

KEUZE VAN HET RECHT EN LOCATIE VOOR AFWIKKELING VAN GESCHILLEN

Indien u woont in of uw bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, zijn claims voor inbreuk op dit contract onderworpen aan de wetten van de staat Washington, zonder verwijzing naar rechtsbeginselen. Alle andere claims, inclusief claims met betrekking tot wetten voor consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad, zijn onderhevig aan de wetten van uw woonplaats in de Verenigde Staten. Indien u woont in of uw bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, stemt u in met de exclusieve jurisprudentie en locatie van de staats- en federale gerechtshoven in King County, Washington, in de Verenigde Staten van Amerika, voor acties voortvloeiend uit deze overeenkomst of de dienst.

Indien u woont in of uw bedrijf is gevestigd buiten de Verenigde Staten van Amerika, zijn alle claims, inclusief claims met betrekking tot wetten voor consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad, onderhevig aan de wetten van uw land en hebben de gerechtshoven in uw land exclusieve jurisprudentie over alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze overeenkomst.

ALGEMEEN

U verklaart dat er uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden of van het gebruik van de website Xbox.com geen samenwerkingsverband, compagnonschap, agentuurovereenkomst of dienstverband bestaat tussen u en Microsoft. U gaat ermee akkoord dat u Microsoft en haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen en werknemers vrijwaart van enige claim, eis of schade, inclusief redelijke kosten van rechtsbijstand, afkomstig van derden als gevolg van of voortkomend uit uw gebruik van of gedrag op de website Xbox.com. Microsoft behoudt zich het recht voor alle persoonlijke informatie te verstrekken over u of uw gebruik van de website Xbox.com, inclusief de inhoud ervan, zonder voorafgaande toestemming als Microsoft er redelijkerwijs van overtuigd is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan juridische eisen of de medewerking aan een juridisch proces; (2) de rechten of de eigendom van Microsoft of van gelieerde ondernemingen te beschermen en verdedigen of (3) toe te zien op naleving van de gebruiksovereenkomst; of (4) de rechten van haar leden of anderen te beschermen. Op de naleving van deze overeenkomst door Microsoft zijn bestaand recht en juridische processen van toepassing, en geen van de in de overeenkomst opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Microsoft om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de website Xbox.com of informatie die aan Microsoft is verstrekt of door Microsoft is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en de aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de overeenkomst van kracht zal blijven. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Microsoft met betrekking tot de website Xbox.com en vervangen zij alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Microsoft met betrekking tot de website Xbox.com. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere kennisgeving die in elektronische vorm is gegeven, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze overeenkomst, in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

KENNISGEVING OVER AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN:

Alle inhoud van de website Xbox.com is: Copyright © 2010 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Xbox, Xbox Live, de Xbox-logo's, en/of andere Microsoft-producten waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken of gedeponeerde merken van Microsoft. De namen van werkelijke bedrijven en producten zoals hierin beschreven kunnen de handelsmerken zijn van de betreffende eigenaren. De in deze overeenkomst als voorbeeld gebruikte ondernemingen, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Geen enkele associatie of gelijkenis met bestaande ondernemingen, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen is opzettelijk of kan hieruit worden afgeleid. Alle rechten die hierin niet specifiek worden toegekend, worden voorbehouden.

KENNISGEVINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN INZAKE INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. ER WORDT GEEN ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE. Bekijk de kennisgeving en de procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht op www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm