Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.

De gedragscode van Microsoft - Uitleg voor Xbox Live-klanten

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in: januari 2014

Vermijd het negatieve.

Houd het positief.

Uitleg over de Gedragscode van Microsoft voor klanten van Xbox Live

Xbox Live is jouw online gaming community. Help ervoor te zorgen dat het voor iedereen leuk blijft door je te houden aan de Gedragscode van Microsoft voor Xbox Live. Hier is een eenvoudige richtlijn voor het toepassen van de Gedragscode op gedrag binnen Xbox Live:

 • Denk na over welke uitwerking jouw Gedrag en Inhoud heeft op jezelf en op anderen binnen Xbox Live. Bevorder positieve gevoelens, vermijd negatieve gevoelens.
 • Een negatieve uitwerking kan Gevolgen hebben voor jou.

Hierover kun je verderop meer lezen.

GEDRAG BINNEN XBOX LIVE

Wat wordt bedoeld met gedrag binnen Xbox Live?

Gedrag is alles wat je doet dat een uitwerking heeft op jezelf, op anderen, op Microsoft of op Xbox Live.

Wat zijn voorbeelden van gedrag dat ontoelaatbaar is binnen Xbox Live?

(Opmerking: de onderstaande voorbeelden zijn slechts enkele voorbeelden van Gedrag dat wordt verboden door de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat niet automatisch dat het in orde is.)

 • Geen verboden Inhoud maken, delen, gebruiken of aanprijzen.
 • Geen illegale activiteiten ontplooien. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • te dreigen dat je iemand lichamelijk letsel gaat toebrengen
  • leugens te verspreiden over een persoon, product, bedrijf of groep
  • een naaktfoto te plaatsen, wetende dat het de bedoeling van de gefotografeerde was dat deze privé zou blijven
  • afpersen of dreigen met bepaalde handelingen als je je zin niet krijgt
 • Niemand schade toebrengen of lastigvallen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • jezelf te verwonden
  • aan te zetten tot geweld tegen mensen of dieren
  • te schreeuwen naar anderen, of je schuldig te maken aan intimidatie of pesterijen
  • de privacy van een ander te schenden (bijvoorbeeld persoonsgegevens, zoals het woonadres, van een ander bekendmaken)
  • na te laten je account, apparaten en persoonsgegevens te beschermen (bijvoorbeeld je aanmeldingsgegevens uitlenen, je privégegevens openbaar maken of nalaten toezicht te houden op je apparaten)
 • Geen schade toebrengen aan Microsoft, Xbox Live of apparatuur van een ander. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • koppelingen naar kwaadaardige software (malware) te plaatsen
  • de toegang van anderen tot hun netwerk of apparaat belemmeren
  • te knoeien met Xbox Live
 • Niet vals spelen of saboteren. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • ongeautoriseerde hardware of software te gebruiken
  • misbruik te maken van zwakke plekken of fouten in de game
  • ongeautoriseerde wijzigingen aan te brengen in je accountprofiel of de inhoud daarvan (bijvoorbeeld hoe lang je al lid bent, Avatar, opgeslagen games, Gamerscore, prestaties)
  • bewust te spelen met iemand die ongeautoriseerde software of methoden gebruikt
 • Niet de inhoud van een ander kopiëren of gebruiken zonder toestemming. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • inhoud te delen in bredere kring dan is toegestaan
  • het intellectueel eigendom van een ander te gebruiken zonder toestemming (bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen)
  • onrechtmatig verkregen software of illegaal gekopieerde games af te spelen
  • een game te spelen alvorens deze is geautoriseerd voor spelen op de dienst
 • Geen fraude of ongeautoriseerde transacties begaan. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • toegang tot uw accounts of Gamertags uit te lenen, over te dragen, te verkopen of anderszins te verstrekken aan derden
  • zich toegang te verschaffen tot accounts die niet jouw eigendom zijn, of een poging daartoe te doen
  • lidmaatschappen, games, geschenkbonnen, accounttegoed of inhoud aan te schaffen bij niet-geautoriseerde partijen
  • te proberen frauduleuze methoden te gebruiken of te delen om lidmaatschappen, games, geschenkbonnen, accounttegoed, inhoud of hardware te verkrijgen
  • je account te gebruiken om diensten of inhoud in games te ruilen voor lidmaatschappen, games, geschenkbonnen, accounttegoed of inhoud
  • enig onderdeel van Xbox Live weder te verkopen of verder te distribueren
  • zich voor te doen als een andere persoon (bijv., Microsoft-personeel, moderators, werknemers van gameontwikkelaars, uitgevers of andere Xbox-partners)
 • Xbox Live niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:
  • een account te maken voor een zakelijke entiteit
  • te adverteren voor producten of diensten in Xbox Live
 • Niet aanzetten tot verboden Gedrag.

INHOUD BINNEN XBOX LIVE

Wat wordt bedoeld met inhoud binnen Xbox Live?

Inhoud is iets dat je maakt, deelt, gebruikt of promoot en dat een andere persoon kan bekijken, beluisteren of anderszins ervaren, zoals Gamertags, profielgegevens, inhoud in games en video's.

Wat zijn voorbeelden van inhoud die ontoelaatbaar is binnen Xbox Live?

(Opmerking: de onderstaande voorbeelden zijn slechts enkele voorbeelden van Inhoud die wordt verboden door de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat niet automatisch dat het in orde is.)

 • Inhoud die in verband staat met illegaliteit. Bijvoorbeeld:
  • gokken, piraterij, kinderporno, obsceniteit of criminele activiteit
  • alcoholgebruik door minderjarigen, drugsgebruik of sociaal onverantwoord handelen in connectie met drugsgebruik (bijv. dronken achter het stuur stappen)
  • Terrorisme (bijv. instructies voor het maken van bommen of andere wapens)
  • Informatie die nuttig is voor identiteitsdieven (bijv. door de overheid verstrekt identiteitsnummer)
 • Inhoud die schade overlast zou kunnen toebrengen aan personen, met inbegrip van jezelf, of dieren. Bijvoorbeeld:
  • Godslasterlijke woorden of uitdrukkingen
  • Zelfmoord gerelateerde inhoud
  • (Opmerking: de onderstaande voorbeelden zijn slechts enkele voorbeelden van het type gedrag dat wordt verboden door de Gedragscode van Microsoft. Als iets niet op deze lijst staat, betekent dat niet automatisch dat het in orde is.)
  • Negatieve uitspraken (met inbegrip van haatdragende uitspraken, of dreigementen) gericht tegen personen die behoren tot een groep, met inbegrip van groepen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, taal, geslacht, leeftijd, handicap, veteranenstatus, geloof of seksuele geaardheid
  • “Ruis”, waarmee wordt bedoeld, overmatige spraak, bedoeld om het vermogen van andere personen of groepen om te genieten van een game of app op Xbox Live te belemmeren of te verstoren
  • Inhoud die dierenmishandeling in beeld brengt of ertoe aanzet
 • Inhoud die controversieel is. Bijvoorbeeld:
  • seksuele, provocerende, pornografische of erotische inhoud
  • gewelddadige inhoud
  • controversiële religieuze inhoud
  • inhoud gewijd aan beruchte personen of organisaties
  • inhoud betreffende gevoelige gebeurtenissen, actueel of historisch
 • Inhoud die niet geautoriseerd is. Bijvoorbeeld:
  • afbeeldingen en andere inhoud voor het gebruik waarvan je geen toestemming hebt
  • onrechtmatig verkregen video's
 • Inhoud die aanzet tot, of klinkt of eruitziet als woorden, zinsneden, woordspelingen, afbeeldingen of beeldspraken die verwijzen naar verboden inhoud

GEVOLGEN

Schending van de Gedragscode van Microsoft kan aanleiding geven tot de volgende en andere stappen:

 • Automatische toewijzing van een nieuwe Gamertag, als je een ongepaste Gamertag hebt gemaakt.
 • Verwijdering van inhoud, als je ongepaste inhoud hebt gemaakt.
 • Beperkingen (bijv. communicatie, multiplayer, accounttoegang) op je gebruik van de diensten van Xbox Live, als je misbruik maakt van deze diensten.
 • Permanente schorsing of verbanning van je apparaat, als je een schandelijke overtreding hebt begaan, zoals, onder andere: hacking, modding, knoeien met profielen, fraude, accounts of Gamertags verhandelen of stelen, ernstige racistische opmerkingen, je voordoen als Xbox-personeel, naaktbeelden weergeven, herhaaldelijk ongepaste Gamertags of profielinhoud maken, URL's naar phishing sites distribueren.
 • Permanente schorsing of verbanning van je apparaat, als je probeert schorsing te ontlopen met verschillende accounts en/of apparaten.
 • Permanente schorsing of verbanning van je apparaat, als je herhaaldelijk overtredingen begaat.

WANNEER JE PERMANENT WORDT GESCHORST, VERLIES JE ALLE LICENTIES VOOR INHOUD, GOLD LIDMAATSCHAPTIJD EN SALDO IN JE MICROSOFT ACCOUNT DIE ZIJN GEKOPPELD AAN HET GESCHORSTE ACCOUNT.

KLACHTEN

Als je Gedrag of Inhoud dat/die in strijd is met de Gedragscode van Microsoft, niet terugslaan met verboden Gedrag of Inhoud. In plaats daarvan kun je: