Logg på
Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.

Xbox.com Serviceavtale

(Sist oppdatert: oktober 2010)

TAKK FOR AT DU VALGTE XBOX!

Nettstedet til XBOX.COM Web Site består av flere nettsider og tjenester som drives av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA or eller selskapets datterselskaper (samlet "Nettstedet Xbox.com").

Nettstedet Xbox.com tilbys deg under forutsetning av at du aksepterer, uten endringer, alle vilkår, betingelser og meddelelser i denne avtalen. Din bruk av nettstedet Xbox.com betyr at du samtykker i alle slike vilkår, betingelser og meddelelser. Nettstedet Xbox.com kan også inneholde ytterlige vilkår som gjelder for spesielle funksjoner eller tilbud (for eksempel lotterier eller chatteområder) (“Tilleggsvilkår”).

Dersom noen av vilkårene, betingelsene og meddelelsene i dette dokumentet skulle være i konflikt med tilleggsvilkårene eller andre vilkår og retningslinjer på nettstedet Xbox.com, skal vilkårene i dette dokumentet gjelde.

PERSONVERN OG BESKYTTELSE AV PERSONLIG INFORMASJON

Se personvernerklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655 for retningslinjer for innsamling og bruk av din personlige informasjon.

ENDRING AV DISSE BRUKSVILKÅRENE

Microsoft forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og meddelelsene som nettstedet Xbox.com tilbys under, inkludert uten begrensning de som eventuelt er forbundet med bruken av nettstedet Xbox.com. Du har ansvaret for å lese gjennom disse vilkårene og betingelsene med jevne mellomrom, og ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du i dette.

BEGRENSET PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK

Med mindre noe annet er spesifisert, er nettstedet Xbox.com beregnet på din personlige og ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke modifisere, kopiere, distribuere, sende, vise, fremføre, gjengi, publisere, lisensiere, skape avledet arbeid fra, overføre eller selge informasjon, programvare, produkter og tjenester som du har skaffet fra nettstedet Xbox.com.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Nettstedet Xbox.com kan inneholde koblinger til eller innholdsoppdateringer fra andre nettsteder (“Tilkoblede nettsteder”). De tilkoblede nettstedene kontrolleres ikke av Microsoft, og Microsoft har ikke noe ansvar for innholdet på noen av de tilkoblede nettstedene, inkludert uten begrensning alle koblinger på et tilkoblet nettsted, eller endringer eller oppdateringer av et tilkoblet nettsted eller informasjon som gis på et tilkoblet nettsted. Microsoft presenterer disse koblingene for deg kun som en praktisk hjelp, og at koblingen finnes betyr ikke at Microsoft endosserer nettstedet eller har noen tilknytning til dem som driver nettstedet.

Alle aktiviteter forbundet med tredjeparter (inkludert annonsører), inkludert uten begrensning på eller tilgjengelig via en kobling fra nettstedet Xbox.com, eller deltakelse i tilbud, inkludert levering av eller betaling for varer og tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller fremstillinger forbundet med slik handel eller tilbud, foregår ene og alene mellom deg og annonsøren eller tredjeparten. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for noen del av slik handel eller tilbud.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som en betingelse for din bruk av nettstedet Xbox.com, bekrefter du overfor Microsoft at du ikke vil bruke nettstedet Xbox.com til noe som er ulovlig eller forbudt av disse vilkårene, betingelsene og meddelelsene. Du kan ikke bruke nettstedet Xbox.com på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller hindre nettstedet Xbox.com, eller hindre en tredjeparts bruk og glede av nettstedet Xbox.com. Du kan ikke skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, materiell eller informasjon på andre måter som ikke med viten er gjort tilgjengelige eller som gis gjennom nettstedet Xbox.com.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Nettstedet Xbox.com kan inneholde meldingstavler, chatteområder, nyhetsgrupper, fora, samfunn, personlige nettsider, kalendere og/eller andre meldings- eller kommunikasjonstjenester beregnet på å gjøre deg i stand til å kommunisere med publikum generelt eller med en gruppe (samlet kalt “Kommunikasjonstjenester”). Du samtykker i å skulle bruke kommunikasjonstjenestene kun til å sende og motta meldinger og materiell som er passende og som er forbundet med den bestemte kommunikasjonstjenesten. Som eksempler, men ikke som en begrensning, samtykker du i at du ved bruk av kommunikasjonstjenestene ikke vil:

 • Sverte, fornærme, sjikanere, forfølge, true eller på annen måte krenke de lovlige rettighetene (som retten til personvern) til andre.
 • Publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller spre noen form for upassende, profan, nedsettende, krenkende, slibrig eller ulovlig emne, navn, materiell eller informasjon.
 • Publisere, legge ut, laste opp, distribuere eller spre noe emne, navn, materiell eller informasjon som fremmer diskriminering, hat eller vold mot en person eller en gruppe personer basert på deres rase, religion eller opprinnelse, eller som fornærmer ofre for forbrytelser mot menneskeheten ved å benekte at slike forbrytelser finnes.
 • Laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig filer som inneholder bilder, foto, programvare eller annet materiell som er beskyttet av åndsrett (eller personvernlov), med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til disse eller har fått nødvendig tillatelse.
 • Laste opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller enhver programvare eller applikasjon som kan skade funksjonen til en annen persons datamaskin.
 • Bruke materiell eller informasjon, inkludert bilder eller fotografier, som er gjort tilgjengelig via nettstedet Xbox.com på noen måte som krenker opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til en annen part.
 • Annonsere eller tilby å selge varer eller tjenester i ethvert forretningsmessig henseende, med mindre kommunikasjonstjenesten spesifikt tillater slike meldinger.
 • Utføre eller fremsende undersøkelser, konkurranser, pyramidespill eller kjedebrev.
 • Last ned filer som er lagt ut av andre via en kommunikasjonstjeneste og som du vet, eller med rimelighet bør vite, ikke kan distribueres lovlig på denne måten.
 • Forfalske eller slette informasjon om opphav, juridiske eller andre passende notater, opplysninger om eierskap eller merke som indikerer opprinnelse eller kilde på programvare eller annet materiell i en fil som lastes opp.
 • Begrense eller hindre andre brukere i å bruke og ha glede av kommunikasjonstjenestene.
 • Bryte regler for opptreden eller andre retningslinjer som kan gjelde for enhver kommunikasjonstjeneste.
 • Høste eller på annen måte samle inn informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.
 • Bryte gjeldene lover og forskrifter.
 • Opprette en falsk identitet for å villede andre.

Din bruk av kommunikasjonstjenestene er også underlagt reglene for opptreden.

Microsoft har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Imidlertid forbeholder Microsoft seg retten til å gjennomgå materiell som legges ut via en kommunikasjonstjeneste, og til å fjerne materiell etter eget skjønn. Microsoft forbeholder seg retten til å inndra din tilgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester når som helst, uten forklaring av noen type.

Microsoft forbeholder seg til enhver tid retten til å legge frem all informasjon som kreves for å oppfylle gjeldende lover, forskrifter, rettslig prosess eller krav fra myndighetene, eller til å redigere, avvise eller fjerne enhver informasjon eller materiell, helt eller delvis, etter Microsofts eget skjønn.

Vær alltid forsiktig med å oppgi informasjon som identifiserer deg eller dine barn via en kommunikasjonstjeneste. Microsoft verken kontrollerer eller endosserer innhold, meldinger eller informasjon som finnes i en kommunikasjonstjeneste. Derfor fraskriver Microsoft seg spesifikt ethvert ansvar forbundet med kommunikasjonstjenestene og alle handlinger som følger av din deltakelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Ledere og verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft, og deres synspunkter gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Microsoft.

Materiell som lastes opp til en kommunikasjonstjeneste kan være underlagt meddelte begrensninger hva gjelder bruk, gjengivelse og/eller spredning, og du har ansvar for å rette deg etter slike begrensninger hvis du laster ned materiellet.

BRUK AV XBOX LIVE

Noe av innholdet og funksjonene på området Xbox Live på nettstedet Xbox.com kan kun nås hvis du abonnerer på tjenesten Xbox Live og har en gyldig Windows Live ID. Innhold og funksjoner på området Xbox Live er underlagt Xbox Lives bruksvilkår, som du har tilgang til fra området Xbox Live. For at du skal få tilgang til disse Xbox Live-funksjonene, vil du bli bedt om å bekrefte din abonnentstatus for Xbox Live ved å logge deg på med din Windows Live ID. Ettersom personlig informasjon forbundet med ditt abonnement på Xbox Live deretter vil bli tilgjengelig for deg via Xbox Live, er du alene ansvarlig for å holde din Windows Live ID, ditt passord og din konto hemmelig. Du er også eneansvarlig for all aktivitet på din konto hos Xbox Live. Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for skade du påføres som følge av at noen andre bruker din konto, med eller uten din viten. Du kan derimot holdes til ansvar for skade påført Microsoft eller enhver tredjepart som følge av at noen andre bruker din konto. Du kan ikke bruke noen andres konto på noe tidspunkt uten tillatelse fra eieren av kontoen. Hvis du på ethvert tidspunkt ikke lenger ønsker tilgang til Xbox Live og/eller hvis du vil ha informasjon om ditt abonnement på Xbox Live, ber vi deg kontakte vår kundetjeneste på +1.800.4MY.XBOX.

BRUK AV MOBILNETTSTEDET XBOX.COM

For å besøke mobilnettstedet Xbox.com, går du til http://www.xbox.mobi eller tekster “Xbox” til <30360>, og du vil motta en tekstmelding med en kobling på din mobilplattform. Det kan påløpe kostnader, avhengig av ditt mobiltelefonabonnement.

Du kan registrere deg eller oppheve abonnementet på Xbox SMS tekstmeldingstjeneste (“SMS Service”) på Xbox.com. Du kan også avbestille SMS Service ved å tekste “STOP” til <30360> fra din mobiltelefon, og vi vil slette abonnementet ditt. Etter at du har opphevet abonnementet på SMS Service, vil du ikke motta flere meldinger fra SMS Service før du igjen registrerer deg og abonnerer på mobiltelefonmeldinger på Xbox.com.

Hvis du trenge hjelp, kan du sen de oss en e-post til xbox@iconmobile.com, eller du kan be om kontaktopplysninger når som helst ved å tekste HELP til <30360>.

MATERIELL INNLEVERT TIL MICROSOFT ELLER LAGT UT PÅ ETHVERT AV NETTSTEDENE XBOX.COM

Microsoft krever ikke eierskap til materiell du gir til Microsoft (inkludert tilbakemeldinger og forslag) eller som du legger ut, laster opp, taster inn eller sender inn til ethvert av nettstedene Xbox.com eller tilhørende tjenester (samlet “Innsending”). Ved å legge ut, laste opp, taste inn eller sende innsendingen gir du imidlertid Microsoft, dets tilknyttede selskaper og nødvendige lisensholdere tillatelse til å bruke innsendingen din i forbindelse med drift av selskapets internettvirksomhet, inkludert uten begrensning retten til å: Kopiere, distribuere, sende, publisere, vise, offentlig fremføre, gjengi, redigere, oversette og reformatere din innsending, og til å publisere ditt navn i forbindelse med innsendingen, og retten til å underlisensiere slike rettigheter til alle utgivere av Xbox-spill eller leverandører til nettstedet Xbox.com.

Det vil ikke bli gitt noe vederlag for bruken av din innsending, her beskrevet. Microsoft har ingen forpliktelse til å legge ut eller bruke noen innsendelse du gir, og kan fjerne alle innsendinger når som helst, etter Microsofts skjønn.

Ved å legge ut, laste opp, taste inn, levere eller sende din innsending, garanterer og bekrefter du at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til din innsending slik det beskrives i dette avsnittet, inkludert uten begrensning alle rettigheter som kreves for å legge ut, laste opp, taste inn eller sende innsendingen.

PROGRAMVARE OG INNHOLD PÅ NETTSTEDET XBOX.COM

Programvare og innhold (hvis aktuelt) som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet Xbox.com, ekskludert programvare som kan gjøre tilgjengelig fra en sluttbruker via en kommunikasjonstjeneste ("Programvare"), tilhører Microsoft Corporation og/eller dets leverandører og er beskyttet av opphavsrett. Din bruk av programvaren er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, hvis aktuelt, som følger med og er inkludert med programvaren (“Lisensavtale”). Du kan ikke installere eller bruk en programvare som følges av eller inkluderer en lisensavtale, før du først samtykker i lisensavtalens vilkår. For all programvare som ikke følges av en lisensavtale, gir Microsoft Corporation deg, som bruker, herved en gjenkallelig, personlig, ikke overførbar lisens til å bruke programvaren til å vise og på annen måte bruke nettstedet Xbox.com i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, men ikke til noe annet, forutsatt at retter deg etter all meddelte åndsrett og eiendomsrett. Alle meldinger fra tredjeparter som følger programvaren er kun informasjon. Microsoft gir ingen andre lisenser, uttrykkelig eller implisert, inkludert uten begrensning enhver implisert patentlisens. Programvaren eies av Microsoft og/eller dets leverandører og er beskyttet av åndsrett og internasjonale avtaler. Enhver gjengivelse eller redistribusjon av programvaren er uttrykkelig forbudt ved lov, og kan føre til alvorlig sivilrettslige og strafferettslige straffer. Overtredere vil bli forfulgt i maksimal grad. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, ER DET STRENGT FORBUDT Å KOPIERE ELLER GJENGI PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER STED FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER REDISTRIBUSJON. I DEN GRAD PROGRAMVAREN ER GARANTERT, GJELDER KUN VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. Du innser at programvaren og eventuell medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt USAs gjeldende lover og forskrifter for eksportkontroll. Du samtykker i ikke å reeksportere programvaren, direkte eller indirekte, til noe land som er underlagt USAs eksportrestriksjoner.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER OG TJENESTER INKLUDERT I, ELLER TILGJENGELIG GJENNOM, NETTSTEDET XBOX.COM KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHET ELLER STAVEFEIL. DET GJØRES FRA TID TIL ANNEN ENDRINGER AV INFORMASJONEN HERI. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN GJØRE FORBEDRINGER OG/ELLER ENDRINGER PÅ NETTSTEDET XBOX.COM NÅR SOM HELST. RÅD SOM MOTTAS GJENNOM NETTSTEDET XBOX.COM BØR IKKE LEGGES TIL GRUNN FOR PERSONLIGE, MEDISINSKE, JURIDISKE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DEG MED EN RELEVANT PROFESJONELL PERSON OM DIN EGEN SITUAJSON.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER GIR INGEN GARANTIER OM EGNETHETEN, PÅLITELIGHETEN, TILGJENGELIGHETEN, RETTIDIGHETEN OG NØYAKTIGHETEN TIL INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK PÅ NETTSTEDET XBOX.COM FOR NOE FORMÅL. ALL SLIK INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK LEVERES "SOM DE FREMSTÅR" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER FORBUNDET MED DENNE/DISSE INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, EIERSKAP OG UKRENKELIGHET.

DU SAMTYKKER SPESIFIKT I AT MICROSOFT IKKE KAN HOLDES TIL ANSVAR UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE SENDINGER ELLER DATA, ALT MATERIELLE ELLER ALLE DATA SOM SENDES ELLER MOTTAS ELLER SOM IKKE SENDES ELLER MOTTAS ELLER NOEN TRANSAKSJON SOM INNGÅS GJENNOM NETTSTEDET XBOX.COM. DU SAMTYKKER SPESIFIKT I AT MICROSOFT IKKE HAR ANSVAR FOR NOE TRUENDE, KRENKENDE, SLIBRING, STØTENDE ELLER ULOVLIG INNHOLD ELLER OPPTREDEN FRA NOEN TREDJEPART ELLER ANDRE BRUDD PÅ EN ANNEN PEROSNS RETTIGHETER, INKLUDERT ÅNDSRETT. DU SAMTYKKER SPESIFIKT I AT MICROSOFT IKKE HAR ANSVAR FOR NOE INNHOLD SOM SENDES MED BRUK AV OG/ELLER SOM INKLUDERES PÅ NETTSTEDET XBOX.COM AV NOEN TREDJEPART.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KUNNE HOLDES TIL ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE ERSTATNING, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIGE SKADER, SPESIELLE SKADER, FØLGESSKADER ELLER NOEN ANNEN SKADE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBUNDET MED BRUKEN AV ELLER YTELSEN TIL NETTSTEDET XBOX.COM, MED FORSINKELSER ELLER HINDRING I BRUK AV NETTSTEDET XBOX.COM ELLER RELATERTE TJENESTER, YTELSE ELLER MANGEL PÅ YTELSE AV TJENESTER, ELLER FOR NOEN INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIKK SOM ANSKAFFES GJENNOM NETTSTEDET XBOX.COM, ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV NETTSTEDET XBOX.COM, VÆRE SEG BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, FORSØMMELSE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, SELV OM MICROSOFT ELLER EN AV DETS LEVERANDØRER HAR BLITT MEDDELT MULIGHETEN FOR SKADER. ETTERSOM ENKELTE STATER/JURISDIKSJONER IKKE TILLATER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKAER ELLER TILFELDIGE SKADER, VIL OVENSTÅENDE BEGRENSING KANSKJE IKKE GJELDE DEG. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOEN DEL AV NETTSTEDET XBOX.COM, ELLER MED NOEN AV DISSE BRUKSVILKÅRENE, ER DITT ENESTE BOTSMIDDEL Å AVBRYTE BRUKEN AV NETTSTEDET XBOX.COM.

INNDRAGELSE / BEGRENSNING AV TILGANG

Microsoft forbeholder seg retten til etter eget skjønn å inndra din tilgang til enhver eller alle nettsteder Xbox.com og relaterte tjenester eller deler av disse, når som helst og uten forvarsel.

LOV OG JURISDIKSJON FOR LØSNING AV TVISTER

Hvis du bor i- eller din virksomhet er registrert i USA, vil påstander om brudd på denne avtalen være underlagt lovene i staten Washington, uten henvisning til prinsippet om lovkonflikt. Alle andre påstander, inkludert påstander som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning og forvoldt skade, vil være underlagt lovene i staten der du bor i USA. Hvis du bor i- eller din virksomhet er registrert i USA, samtykker du i å gi eksklusiv jurisdiksjon og rettssted til de statlige og føderale domstolene i King County, Washington, USA for alle tvister i forbindelse med denne avtalen eller tjenesten.

Hvis du bor i- eller din virksomhet er registrert i et land utenfor USA, vil all påstander, inkludert påstander som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning og forvoldt skade, vil være underlagt loven i landet der du bor, og domstolene i landet der du bor vil ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen.

GENERELT

Du samtykker i at ingen joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller representasjon eksisterer mellom deg og Microsoft som følge av denne avtalen eller din bruk av nettstedet Xbox.com. Du samtykker i å holde Microsoft, det moderselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere og ansatte skadesløse i forbindelse med alle krav, påstander eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som tillegges en tredjepart som følge av din bruk av eller opptreden på nettstedet Xbox.com. Microsoft forbeholder seg retten til å fremlegge all personlig informasjon om deg eller din bruk av nettstedet Xbox.com, inkludert innhold, uten din forhåndsgodkjennelse, dersom Microsoft har god grunn til å mene at dette er nødvendig for å: (1) oppfylle lovmessige krav eller rettslig prosess, (2) beskytte og forsvare eiendomsretten til Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, (3) håndheve bruksvilkårene, eller (4) handle for å beskytte interessene til sine medlemmer eller andre. Microsofts ytelse under denne avtalen er underlagt eksisterende lover og rettslig prosess, og ikke noe i denne avtalen reduserer Microsofts rett til å etterfølge krav eller anmodninger fra myndighetene, retten eller politiet i forbindelse med din bruk av nettstedet Xbox.com eller informasjon gitt til eller innsamlet av Microsoft i forbindelse med slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen viser seg å være ugyldig eller ikke rettskraftig etter gjeldene lov, inkludert uten begrensning, garantifraskrivelsen og ansvarsbegrensningen ovenfor, skal den ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsen erstattes med den gyldige, rettskraftige bestemmelse som ligger nærmest den opprinnelige meningen, mens resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre noe annet spesifiseres i denne avtalen, utgjøre denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og Microsoft i forbindelse med nettstedet Xbox.com, og den erstatter alle tidligere og nåværende kommunikasjon og forslag, vøre seg elektroniske, muntlige eller skriftlige, mellom brukeren og Microsoft i forbindelse med nettstedet Xbox.com. En papirversjon av denne avtalen og av alle meddelelser som gis i elektronisk form skal kunne føres som bevis i rettsaker basert på eller i forbindelse med denne avtalen, i samme grad og underlagt samme vilkår som andre forretningsdokumenter og arkiver som opprinnelig opprettes og vedlikeholdes i trykt form.

COPYRIGHT OG VAREMERKER:

Alt innhold på nettstedet Xbox.com er: Copyright © 2010 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Med enerett. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logoene og/eller andre Microsoft-produkter det henvises til heri er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Navnene på selskaper og produkter som heri nevnes kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere. Eksemplene på selskaper, organisasjoner, produkter, personer og hendelser heri er fiktive. Enhver forbindelse med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er tilfeldig. Med forbehold om alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt heri.

MEDDELELSER OG PROSEDYRE FOR PÅSTAND OM KRENKELSE AV OPPHAVSRETT

I følge Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal meddelelser om påstått brudd på opphavsrett sendes til tjenesteleverandørens oppnevnte representant. ALLE HENVENDELSER SOM IKKE ER RELEVANTE FOR FØLGENDE PROSEDYRE VI IKKE BLI BESVART. Se meddelelse og prosedyre for påstander om krenkelse av opphavsrett på www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm