Logg på
Ved å bruke dette nettstedet, tillater du informasjonskapsler for analyseformål, relevans og reklame.

Vilkår for bruk

Publisert: juli 2014
Ikrafttredelsesdato: juli 2014

 

Takk for at du valgte Microsoft! Dette er en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av deres tilknyttede selskaper, avhengig av hvor du bor) som beskriver rettighetene dine til å bruke programvaren og tjenestene angitt i punkt 1.1. Vi har uttrykt enkelte av vilkårene i denne avtalen i et spørsmål-og-svar-format. Du bør lese gjennom hele avtalen fordi alle vilkårene er viktige, og sammen danner de et juridisk dokument som gjelder for deg når du har godtatt det.

 

1.                   Omfanget av avtalen, godtakelse og endringer

 

1.1.             Hvilke tjenester dekkes av denne Avtalen? Denne Avtalen gjelder Xbox-spill, -innhold, -programmer og -tjenester, inkludert Xbox Live, Smartglass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music og Windows Phone Store/Marketplace (inkludert enhver butikk som tilbys under merkevaren til en Windows Phone-partner som er koblet til denne Avtalen) inkludert tjenester eller programvare som lar deg direkteavspille, laste ned, vise eller bruke spesifikt digitalt innhold som f.eks. musikk, video, spill, programmer og annet innhold som Microsoft gjør tilgjengelig med jevne mellomrom (“Tjenestene”). Tjenestene kan være tilgjengelige fra Xbox One-konsoller, Xbox 360-konsoller, datamaskiner, mobile enheter, bærbare mediespillere eller andre enheter som Microsoft har godkjent (hver enkelt en “Autorisert Enhet”), eller på nettet. Når du bruker Tjenestene, må du overholde disse vilkårene (“denne avtalen”).

 

1.2.             Finnes det ytterligere vilkår for å bruke Tjenestene? Vi har som målsetting å lage et tryggere miljø. Ved bruk av Tjenestene må brukere derfor overholde følgende vilkår, regler og retningslinjer, som alle er del av denne avtalen:

 

·         Disse Vilkårene for bruk

·         Reglene for bruk av Xbox Live (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Microsofts retningslinjer for søppelpost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         Reglene for god oppførsel (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.             Finnes det tilleggsvilkår for bruk av Tjenestene eller innhold du har tilgang til gjennom Tjenestene? Vi vil angi leverandør for alle programmer som er tilgjengelige som del av eller gjennom Tjenestene. Visse spill, programmer, innhold, nettbaserte tjenester, annonser eller arrangementer (for eksempel konkurranser og turneringer) fra tredjepart som er tilgjengelige i eller gjennom Tjenestene (“Tredjepartsfunksjoner”), kan være underlagt separate vilkår eller tilleggsvilkår, retningslinjer for personvern og andre vilkår som regulerer bruken din av slike Tredjepartsfunksjoner (samlet kalt “Tilleggsvilkår”).

 

Standard Lisensvilkår For Programmer på slutten av denne Avtalen er Tilleggsvilkårene som gjelder din bruk av slike Tredjepartsfunksjoner som er tilgjengelige gjennom Windows Phone Store/Marketplace, med mindre et program fra Windows Phone Store/Marketplace har egne Tilleggsvilkår som skal gjelde.

 

Microsoft er kun part i Tilleggsvilkår dersom det er Microsoft som leverer de aktuelle Tjenestene. Microsoft lisensierer ingen immaterielle rettigheter til deg som del av Tredjepartsfunksjoner gjort tilgjengelige gjennom Tjenestene. Med mindre gjeldende lovgivning krever noe annet, skal ikke Microsoft være ansvarlig for:

                    Tredjepartsfunksjonene

                    din bruk av Tredjepartsfunksjonene

                    innholdet i Tredjepartsfunksjonene

                    kundestøtte for Tredjepartsfunksjonene

                    begrensede rettigheter eller krav knyttet til Tredjepartsfunksjonene

 

Denne avtalen og personvernerklæringene det henvises til i denne avtalen, gjelder ikke Tredjepartsfunksjoner, og Tilleggsvilkårene som styrer slike funksjoner, endrer ikke et eneste vilkår i denne avtalen på noen som helst måte.

 

Alle skript og all kode fra tredjeparter og som disse Tjenestene kobler eller henviser til, lisensieres til deg av tredjeparter som eier slik kode, ikke av Microsoft.

 

1.4.             Hvordan godtar jeg denne Avtalen? Ved å bruke eller få tilgang til Tjenestene, eller ved å godta disse vilkårene der valget er tilgjengelig for deg i brukergrensesnittet, bekrefter du at du godtar å overholde denne Avtalen, uten at du foretar endringer i den. Hvis du ikke godtar avtalen, kan du ikke bruke Tjenestene.

 

1.5.             Hvor gammel må jeg være for å bruke Tjenestene? Ved å bruke Tjenestene erklærer du at du har nådd myndighetsalder der du bor, og at du er bundet av denne avtalen, eller du er forelder til eller foresatt for en mindreårig som har en konto knyttet til din, og godtar denne avtalen på deres vegne. Du må ha Microsoft-konto for å kunne bruke disse Tjenestene. Du kan være nødt til å godta andre vilkår for bruk og gi ytterligere opplysninger for å kunne bruke Microsoft-kontoen din med andre Microsoft-tjenester.

 

1.6.             Kan Microsoft endre denne avtalen etter at jeg har godtatt den? Ja. Microsoft kan ender vilkårene fra tid til annen. Hvis vi gjør det, skal vi varsle deg, enten via brukergrensesnittet, i en e-postmelding eller på annen rimelig måte. Din bruk av Tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for endringen, utgjør ditt samtykke til de endrede vilkårene. Hvis du ikke godtar endringene, må du slutte å bruke Tjenestene og avbestille eventuelle Tjenester du har betalt for, ved å følge instruksjonene i punkt 6.10. Hvis du ikke gjør dette, gjelder de nye vilkårene for deg.

 

1.7.             Hvilke typer endringer i Tjenestene kan jeg forvente? Vi jobber kontinuerlig for å forbedre Tjenestene og kan når som helst endre Tjenestene. I tillegg finnes det grunner til at Microsoft kan stoppe tilgang til deler av Tjenestene, for eksempel at det ikke lenger er mulig for oss å levere dem, teknologiske fremskritt, tilbakemelding fra kunder om at det er nødvendig med en endring, avtaler med tredjeparter som innebærer at vi ikke lenger kan gjøre materialet deres tilgjengelig, eller eksterne problemer som gjør det uforsvarlig eller upraktisk å fortsette. Vi kan lansere Tjenestene eller funksjonene deres i en betaversjon som kanskje ikke fungerer på riktig måte eller på samme måte som i den endelige versjonen. Vi kan blant annet: (i) begrense eller innskrenke tilgang til Tjenestene, (ii) innhente informasjon fra en Autorisert Enhet og enhver tilknyttet ekstern enhet brukt til å logge på Tjenestene der dette er nødvendig for å drive og beskytte sikkerheten i Tjenestene og for å håndheve denne Avtalen, og (iii) oppgradere, endre, trekke tilbake, avbryte eller avslutte enhver funksjonalitet eller funksjon i Tjenestene, eller enhver maskinvare eller programvare tilordnet Tjenestene eller til en Autorisert Enhet, fra tid til annen og uten varsel. Vi kan gjøre dette ved automatisk nedlasting av tilhørende programvare direkte til din Autoriserte Enhet, inkludert programvare som hindrer deg i å få tilgang til Tjenestene, spille piratkopierte spill eller bruke uautoriserte eksterne maskinvareenheter.

 

1.8.             Hvordan kan jeg bruke tilknyttede kontoer? Det kan være mulig i noen deler av Tjenestene å konfigurere tilleggskontoer som avhenger av kontoen din (“tilknyttede kontoer”). Du samtykker at denne Avtalen gjelder alle tilknyttede kontoer (inkludert kontoer til mindreårige du har ansvar for) som du eier nå eller oppretter senere, og at du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted på Tjeneste-kontoen og eventuelle tilknyttede kontoer. Du samtykker i at vi kan sette i verk tiltak for Tjenestekontoen din som svar på aktivitet på en av de tilknyttede kontoene dine, blant annet begrense hvem som kan bruke Tjenestekontoen din eller eventuelle tilknyttede kontoer, begrense antallet enheter som du kan få tilgang til Tjenestene fra, og fjerne Tjenestekontoen eller tilknyttede kontoer. Hvis du tillater eller gjør det mulig for en mindreårig å bruke en tilknyttet konto, innebærer det følgende:

 

Du erklærer at du er forelder eller foresatt til en slik mindreårig.

 

Du bekrefter at noen Tjenestefunksjoner og noe innhold gjort tilgjengelig gjennom Tjenestene kan inneholde eller utsette brukere for materiale som er upassende for mindreårige. Du godtar å føre tilsyn med bruken til mindreårige hvis bruk av Tjenestene du har tillatt eller gjort mulig. Tjenestene er ikke ment å brukes av barn under 13 år uten tilsyn av voksne.

 

Du bekrefter at vi tilbyr innstillinger som kan styre kjøpene dine og begrense tilgang til materiale som kan være upassende for mindreårige. Vi tilbyr f.eks. “Familieinnstillinger” på Xbox 360-konsollen, Xbox One-konsollen og for noen deler av Tjenestene. Du kan se eller redigere mange av innstillingene ved å bruke programmet for konsollinnstillinger eller gå til http://www.xbox.com/account. Ytterligere informasjon om innstillingene er tilgjengelig http://www.xbox.com/support;

 

Du kan motta detaljerte opplysninger om profiler, bruk og aktivitet for mindreårige som har en tilknyttet konto, blant annet om hvilke spill som er brukt, hvilke programmer som er lastet ned, hvilke videoer (TV og film) som barnet ditt har lastet ned fra Xbox Video, hvilken musikk som er spilt, nettleser- og søkehistorikk (fra Internet Explorer-appen på konsollen) samt håndhevelseshistorikk (inkludert klager fra eller mot brukeren av den tilknyttede kontoen og innstillinger og utestenginger fra Tjenestene). Opplysningene kan dessuten inneholde kjøpshistorikk, venneforespørsler og vennelister (blant annet koblinger til sosiale nettverksprogrammer), kommunikasjonshistorikk (inkludert meldinger og vedlegg) samt bruken av programmene i Tjenestene (for eksempel hvilket innhold som er sett).

 

Du er ansvarlig for materiell som en bruker av din Tjenestekonto får tilgang til eller nektes tilgang til (inkludert som et resultat av din bruk eller ingen bruk av Foreldrekontrollene). Du bekrefter at bruk av innstillingene våre ikke er en erstatning for at du personlig har tilsyn med mindreårige som bruker din Tjenestekonto.

 

Dersom du bruker en tilknyttet konto, bekrefter du at eieren av Tjenestekontoen har full kontroll over din tilknyttede konto. Denne kontrollen inkluderer rettighetene til: avslutte Tjenestene (ii) lukke eller endre din tilknyttede konto til enhver tid (iii) få tilgang til og endre Foreldrekontrollene til dine assosierte kontoer og (iv) motta varsler fra oss. I enkelte tilfeller inkluderer denne kontrollen også kontroll av kjøpsvalg fra din tilknyttede konto og muligheten til å be om og motta bruksinformasjon om enheten og Tjenestene relatert til din tilknyttede konto. Vi samler inn data om profil, bruk og aktivitet relatert til din tilknyttede konto og leverer det til innehaveren av Tjenestekontoen. Hvis du er bruker av en tilknyttet konto, gjelder denne Avtalen din bruk av Tjenestene, med unntak av følgende punkter: 1.8 (unntatt dette avsnittet, som begynner med “Dersom du bruker en tilknyttet konto …”, og som gjelder brukere av tilknyttede kontoer); 6 (Betaling); og punkt 16 (Meldinger til partene).

 

1.9.             Er det ting jeg ikke kan gjøre med Tjenestene? Du kan ikke bruke Tjenestene til å skade andre eller Tjenestene. Du kan f.eks. ikke:

 

·         Bruke Tjenestene til å skade, true eller trakassere en annen person, organisasjon eller Microsoft.

·         Skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenestene (eller eventuelle nettverk eller Autoriserte Enheter som er koblet til Tjenestene).

·         Overdra, videreselge eller videredistribuere noen del av Tjenestene eller tilgang til Tjenestene, inkludert salg eller kjøp av en konto.

·         Dele kontopassord eller på annen måte godkjenne at en tredjepart får tilgang til eller bruker Tjenestene på dine vegne, med mindre vi tilbyr en godkjent mekanisme for dette.

·         Gi uautoriserte programmer fra tredjepart tilgang til Tjenestene.

·         Bruke Tjenestene eller innhold på Tjenestene til kommersielle formål.

·         Bruke eller forsøke å bruke en uautorisert fremgangsmåte til å endre, omdirigere eller få tilgang til Tjenestene.

·         Bruke en automatisert prosess eller tjeneste (f.eks. en bot, en søkerobot, periodisk bufring (caching) av informasjon lagret av Microsoft eller metasøk) for å få tilgang til eller bruke Tjenestene eller for å kopiere eller skrape data fra Tjenestene.

·         Innhente (eller prøve å innhente) data fra Tjenestene eller relatert maskinvare, bortsett fra data som vi mener å gjøre tilgjengelig for deg.

·         Bruke Tjenestene eller relatert maskinvare til å utforme, utvikle eller oppdatere uautorisert programvare.

·         Uriktig øke antallet avspillinger eller på annen måte manipulere Tjenestene, for eksempel ved å bruke skript og/eller andre automatiserte prosesser.

·         Bruke uautorisert programvare eller maskinvare for å få tilgang til Tjenestene, eller endre en Autorisert Enhet på en uautorisert måte (f.eks. gjennom uautorisert reparasjon, uautorisert oppgradering eller uautorisert nedlasting). Du godtar at vi har rett til å sende data, programmer eller annet innhold til programvare eller maskinvare som du bruker for å få tilgang til Tjenestene, for å avdekke uautoriserte endringer og/eller deaktivere enheten som er endret.

·         Prøve å demontere, dekompilere, fremstille avledede arbeider av, foreta omvendt utvikling av, endre, viderelisensiere, distribuere eller bruke til andre formål Tjenestene, spill, programmer eller annet innhold som er tilgjengelig gjennom Tjenestene, eller maskinvare tilknyttet Tjenestene eller en Autorisert Enhet. Hvis du gjør noe av dette, kan vi avslutte din konto og tilgang til Tjenestene, og treffe andre juridiske tiltak. Vi kan treffe de juridiske tiltak vi anser passende, mot brukere som krenker systemene eller nettverkssikkerheten vår, denne Avtalen eller eventuelle tilleggsvilkår innarbeidet eller henvist til i denne Avtalen. Slike brukere kan også pådra seg strafferettslig eller privatrettslig erstatningsansvar.

 

 

2.                   Innhold

 

2.1.             Hvem eier innholdet som jeg plasserer på tjenestene? Vi krever ikke eierskap av innhold som du gir på Tjenestene. Ditt innhold forblir ditt innhold. Vi verken kontrollerer, verifiserer eller bifaller innholdet som du og andre gjør tilgjengelig på Tjenestene.

 

2.2.             Hvem har tilgang til innholdet mitt? Du kontrollerer hvem som kan få tilgang til innholdet ditt. Hvis du deler innhold på fellesområder i Tjenestene eller i delte områder som er tilgjengelige for andre du har valgt, kan Microsoft og alle du har delt innhold med, bruke det innholdet. Når du gir andre tilgang til innholdet ditt på Tjenestene, gir du dem en fri, ikke-eksklusiv rett til å bruke, reprodusere, distribuere, vise, overføre og offentliggjøre innholdet som kun må skje i sammenheng med Tjenestene. Hvis innsendingen er et foto eller et annet digitalt bilde, kan du også uttrykke at du frasier deg alle rettigheter til personvern og offentliggjøring med hensyn til bildet. Hvis du ikke vil at andre skal ha disse rettighetene, må du ikke bruke Tjenestene til å dele innholdet ditt.

 

Hvis du sender en vurdering eller anmeldelse for et program som du laster ned via Windows Phone Store, kan du motta e-post fra Microsoft med innhold fra programleverandøren. All slik e-post kommer fra Microsoft; vi deler ikke e-postadressen din med leverandører av programmer du laster ned via Windows Phone Store/Marketplace. Hvis du mottar slik e-post, kan du bruke koblingen i e-posten til å be om at du ikke mottar flere-poster av denne typen.

 

2.3.             Hva gjør Microsoft med innholdet mitt? Du forstår at Microsoft kan, og du gir herved Microsoft og dets tilknyttede selskaper, forhandlere, distributører, tjenesteytere, partnere og/eller leverandører rett til å bruke, endre, tilpasse, reprodusere, distribuere, publisere og vise innhold som er lagt ut på Tjenestene. Dette inkluderer navn, gamertag, motto, avatar, originalt innhold som følger med DVR-spillklipp, eller annen informasjon du oppgir i forbindelse med innholdet. Disse rettighetene gjelder bare i den utstrekning det er nødvendig for å tilby Tjenestene.

 

2.4.             Hva slags innhold er ikke tillatt eller begrenset? Innhold som krenker denne Avtalen (som omfatter Microsofts retningslinjer for søppelpost og Microsofts regler for god oppførsel) eller de lokale lovene, er ikke tillatt på Tjenestene. Microsoft forbeholder seg retten til å gå gjennom innholdet for å sikre at denne Avtalen overholdes. Microsoft kan blokkere eller på annen måte forhindre levering av alle typer innhold, e-post, direktemelding eller annen kommunikasjon til eller fra Tjenestene som en del av våre tiltak for å beskytte Tjenestene eller våre kunder eller på annen måte sikre at Avtalen overholdes. Du må respektere rettighetene til kunstnere, forfattere, oppfinnere og opphavspersoner. Innhold kan være beskyttet av opphavsrett. Personer som fremstår i innholdet, kan ha rett til å kontrollere bruken av bildene sine. Hvis du deler innhold på Tjenestene på en måte som krenker andres opphavsrettigheter, andre immaterielle rettigheter eller eierskapsrettigheter eller rettigheter til offentliggjøring eller personvern, bryter du denne Avtalen (og krenker andre rettigheter og muligens også loven). Du erklærer og garanterer at du har alle de nødvendige rettighetene du trenger for å gi rettighetene i dette punktet, og at bruken av innholdet ikke krenker noen lover. Vi betaler deg ikke for innholdet ditt. Vi kan avslå å publisere innhold av hvilken som helst grunn eller uten grunn. Vi kan fjerne innholdet ditt fra Tjenestene til enhver tid og for enhver årsak, inkludert hvis: (i) du bryter denne Avtalen, (ii) innholdet overskrider grensene for lagring eller filstørrelse, (iii) innholdet tilbys i et forsøk på å manipulere vurderinger eller rangeringer av et program, eller (iv) vi avslutter eller stopper Tjenestene midlertidig.

 

2.5.             Hvilke begrensninger gjelder min tilgang til og bruk av innhold fra Microsoft og tredjepart? Vi kan deaktivere tilgang til innhold fra Microsoft og tredjepart tilknyttet kontoen din når vi finner grunn til det. Vi kan også fjerne eller deaktivere spill, programmer, innhold eller Tjenester på din Autoriserte Enhet for å kunne beskytte Tjenestene, programleverandører, nettverksoperatører eller andre berørte eller potensielt berørte parter. Noe innhold og enkelte programmer som er tilgjengelige på Tjenestene, kan være utilgjengelige fra tid til annen eller kan tilbys i et begrenset tidsrom på grunn av kontraktsmessige eller andre begrensninger, f.eks. hvilket område Kontoen din befinner seg i. Derfor kan det være at du ikke kan laste ned innhold eller programmer på nytt eller streame på nytt innhold som du har kjøpt. Hvis du f.eks. endrer kontoen din til et annet område, kan du bli nødt til å kjøpe innhold eller programmer på nytt, selv om disse var tilgjengelige for deg og betalt for i det forrige området ditt. Med unntak av innhold påkrevd av gjeldende lovgivning, er vi på ingen måte forpliktet til å tilby en ny nedlasting eller erstatning av innhold eller programmer tidligere kjøpt. Hvis vi mottar informasjon fra innholdseiere som angir datoer da innholdet deres vil være utilgjengelig, vil vi prøve å dele denne informasjonen med deg.

 

2.6.             Hvem er ansvarlig for dataene og innholdet? Du er ansvarlig for å sikkerhetskopiere data og innhold som du lagrer på Tjenestene. Vi kan slette dataene dine og innholdet ditt permanent fra serverne våre dersom Tjenestene blir stoppet midlertidig eller avsluttet. Vi er på ingen måte forpliktet til å returnere data og innhold til deg etter at Tjenestene er stoppet midlertidig eller avsluttet. Hvis data og innhold lagres med en utløpsdato, kan vi også slette data og innhold fra og med den datoen. Det er ikke alltid mulig å gjenopprette slettede data og innhold.

 

 

3.                   Annullering av tjenester

 

3.1.             Hva skjer hvis jeg ikke overholder denne Avtalen? Hvis du bryter denne avtalen, kan vi sette i verk tiltak mot deg, inkludert (men ikke begrenset til) å fjerne innholdet ditt fra Tjenestene, stoppe midlertidig eller avslutte din tilgang til Tjenestene, be deg om å avstå fra enkelte aktiviteter, blokkere tilgang til Tjenestene fra konsollen eller enheten din og/eller rapportere slik aktivitet til de gjeldende myndighetene. Hvis vi setter i verk tiltak mot deg for brudd på denne Avtalen, kan vi slette, og du kan miste noe eller alt av informasjon eller innhold knyttet til Microsoft-kontoen permanent, og/eller vi kan avslutte Tjenestene dine i sin helhet. Det er ikke alltid mulig å gjenopprette slettet innhold.

 

3.2.             Er det andre måter jeg kan miste tilgang til Tjenestene på? Ja. Hvis du registrerer deg for en betalt del av Tjenestene og ikke betaler beløpet innen betalingsfristen, kan vi stoppe den Tjenesten midlertidig eller avslutte den (ytterligere informasjon finner du i punkt 6.1).

 

3.3.             Hvordan kan jeg avslutte Tjenestene? Du kan avslutte Tjenestene når som helst og uansett grunn. For Xbox kan du gjøre dette ved å gå til http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management og følge avslutningsprosedyren for kontoer. Informasjon om hvordan du avbestiller en betalt del av Tjenestene, finner du i punkt 6.10. Hvis du avbestiller Tjenestene, vil den raskeste metoden for å slette innholdet på Tjenestene være å fjerne det manuelt fra de ulike komponentene i Tjenestene (for eksempel slette e-posten din manuelt). Vær imidlertid oppmerksom på at selv om innhold du har slettet eller som er tilknyttet en avsluttet konto, ikke er tilgjengelig for deg, kan det fremdeles bli liggende på våre systemer en tid. Ytterligere informasjon om Microsofts praksis vedrørende lagring av opplysninger finner du i Personvernerklæringene.

 

3.4.             Hva skjer hvis Tjenestene mine avbestilles eller avsluttes? Hvis Tjenestene dine avbestilles eller avsluttes (enten av deg eller oss), opphører retten din til å bruke Tjenestene. Hvis Tjenestene dine avbestilles eller avsluttes, kan vi slette informasjon som er knyttet til kontoen, inkludert innholdet ditt, fra våre servere permanent, og vi er ikke forpliktet til å returnere innhold til deg.

 

4.                   Personvern. Ditt personvern er viktig for oss. Personvernerklæringene for Tjenestene (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) and Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) beskriver hvordan vi bruker og beskytter innholdet ditt og opplysninger vi samler inn om deg. Denne Avtalen innarbeider Personvernerklæringene ved henvisning. Ved å bruke Tjenestene eller godta disse vilkårene samtykker du i at Microsoft kan samle inn, bruke og fremlegge innholdet ditt og opplysningene dine slik det er beskrevet i Personvernerklæringene.

 

5.                   Forstyrrelser og sikkerhetskopiering av tjenester

 

Vi bestreber oss på å holde Tjenestene i gang. Imidlertid vil alle nettbaserte tjenester fra tid til annen oppleve forstyrrelser og nedetid, og Microsoft bærer ikke erstatningsansvar for forstyrrelser eller tap som du kan oppleve som følge av dette. Du bør jevnlig sikkerhetskopiere innholdet du oppbevarer på Tjenestene. En plan for jevnlig sikkerhetskopiering, og etterfølgelse av den, kan hindre tap av innhold.

 

 

6.                   Følgende vilkår gjelder for deg hvis du betaler Microsoft

 

6.1.             Kostnader. Hvis det er en kostnad i forbindelse med en del av Tjenestene, godtar du å betale denne kostnaden. Prisen som er angitt for Tjenestene, omfatter ikke alle gjeldende avgifter og valutakursoppgjør, med mindre annet er angitt. Du er eneansvarlig for å betale slike skatter eller andre avgifter. Vi kan suspendere eller kansellere Tjenestene dersom vi ikke mottar fullstendig betaling fra deg til rett tid. Hvis Tjenestene stoppes midlertidig eller avsluttes på grunn av manglende betaling, kan dette føre til tap av tilgang til og bruk av kontoen og dens innhold.

 

6.2.             Din faktureringskonto. Ved betaling for en Tjeneste blir du bedt om å angi en betalingsmåte når du registrerer deg for Tjenesten. Du får tilgang til og kan gjøre endringer i faktureringskontoopplysningene og betalingsmåten på nettstedet Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com). I tillegg godtar du å gi Microsoft tillatelse til å bruke all oppdatert kontoinformasjon i forbindelse med din betalingsmåte levert av din bank eller gjeldende betalingsnettverk. Du godtar å holde faktureringskonto- og kontaktopplysningene oppdatert til enhver tid. Endringer gjort med faktureringskontoen din vil ikke påvirke avgiftene vi sender til faktureringskontoen din før vi med rimelighet kunne behandle endringene.

 

6.3.             Fakturering. Ved å gi Microsoft en betalingsmåte (i) erklærer du at du er autorisert til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er riktig og nøyaktig; (ii) autoriserer du Microsoft til å belaste deg for Tjenestene ved hjelp av betalingsmåten, og (iii) du autoriserer at Microsoft kan belaste deg for enhver betalt funksjon av Tjenestene du velger å registrere deg for eller bruke, så lenge denne Avtalen gjelder. Vi kan fakturere deg (a) på forhånd, (b) på kjøpstidspunktet, (c) rett etter kjøpstidspunktet eller (d) regelmessig ved abonnementstjenester. Vi kan også belaste deg opptil beløpet du har godkjent, og skal varsle deg på forhånd ved eventuelle forskjeller i belastingsbeløp for gjentakende abonnementstjenester. Vi kan belaste deg samtidig for mer enn én av dine tidligere faktureringsperioder for beløp som ikke tidligere er behandlet.

 

6.4.             Automatisk fornyelse. Forutsatt at automatiske fornyelser er tillatt i ditt land, område eller delstat, vil vi informere deg via e-post før Tjenesten fornyes automatisk. Når vi har informert deg om at Tjenestene vil bli fornyet automatisk, kan det hende at vi fornyer Tjenestene og belaster deg den da gjeldende prisen for fornyelsesperioden. Vi vil også minne deg på at vi vil fakturere din valgte betalingsmåte for fornyelsen av Tjenestene, uansett om det var registrert på fornyelsesdatoen eller oppgitt senere.’. Vi vil også gi deg instruksjoner om hvordan du kansellerer Tjenestene. Du må avbestille Tjenestene før fornyelsesdatoen for å unngå å bli fakturert for fornyelse.

 

6.5.             Elektronisk kontoutskrift og feil. Vi vil gi deg en elektronisk fakturaoversikt på nettstedet Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com), der du kan vise og skrive ut oversikten. Dette er den eneste kontoutskriften vi sender deg. Det er ditt ansvar å skrive ut eller lagre en kopi av hver elektroniske oversikt og å ta vare på en slik kopi. Hvis vi har gjort en feil med regningen din, må du fortelle oss dette innen 120 dager etter at den første feilen opptrer på fakturaen din. Vi vil deretter øyeblikkelig undersøke forholdet. Hvis du ikke gir oss beskjed innen dette tidspunktet, fritar du oss fra alt erstatningsansvar og alle krav om tap som et resultat av feilen, og vi vil ikke være påkrevd å korrigere feilen eller gi refusjon. Hvis Microsoft har funnet en faktureringsfeil, vil vi korrigere den feilen innen 90 dager.

 

6.6.             Venteperiode. Når du ber om en Tjeneste fra oss, samtykker du i at vi kan begynne å tilby Tjenestene umiddelbart. Du er ikke berettiget til noen avbestillings- eller angrefrist, med mindre en slik angrefrist er nedfelt i gjeldende lovgivning. Du kan avbestille betalte Tjenester slik det er beskrevet i punkt 6.10. Hvis det er fastsatt angrefrist i gjeldende lovgivning og du avbestiller innen en slik frist, vil du motta full refusjon innen rimelig tid. Dersom du bor i Taiwan, kan du avbestille kjøpet av Tjenesten ved å varsle oss skriftlig innen sju (7) dager etter at du har mottatt Tjenesten, uten å måtte bære ansvar for kostnad eller pris, og du vil motta full refusjon.

 

6.7.             Tilbud om prøveperiode. Hvis du deltar i et prøveperiodetilbud, må du avbryte Tjenestene ved utgangen av prøveperioden for å unngå nye avgiftsbelastninger, med mindre du blir varslet om noe annet av oss. Hvis du ikke avbestiller Tjenestene dine ved slutten av prøveperioden, kan vi fakturere deg for Tjenestene.

 

6.8.             Prisendringer. Vi kan endre prisen på Tjenestene når som helst, og vil gi deg minst 15 dagers varsel via e-post før en ny pris blir gjort gjeldende. Dersom du ikke aksepterer prisendringen, må du kansellere og stoppe bruk av Tjenestene før den nye prisendringen blir gjort gjeldende. Dersom det er fastsatt løpetid og pris for Tjenestetilbudet ditt, skal den prisen gjelde i den avtalte tjenesteperioden.

 

6.9.             Retningslinjer for refusjon. Med mindre annet er fastsatt ved lov eller i et bestemt Tjenestetilbud, er alle kjøp endelige og kan ikke refunderes.

 

6.10.          Opphør av bruk av Tjenestene. Du har rett til når som helst å opphøre bruk av Tjenestene, med eller uten grunn. Du finner informasjon og instruksjoner om hvordan du kan avbestille Tjenestene dine på nettstedet for Betalings- og kontoadministrasjon (https://commerce.microsoft.com). Du bør vise til tilbudet som beskriver Tjenestene, ettersom (i) du kanskje ikke vil motta refusjon på avbestillingstidspunktet, (ii) du kan være forpliktet til å betale avbestillingsgebyr, (iii) du kan være forpliktet til å betale alle kostnader som påløper betalingskontoen din for Tjenestene før avbestillingsdatoen, eller (iv) du kan miste tilgang til og bruk av kontoen din når du avbestiller Tjenestene. Hvis du avbestiller, vil Tjenestene opphøre ved utløpet av den gjeldende Tjenesteperioden, eller hvis vi fakturerer kontoen din jevnlig, ved utløpet av perioden da du avbestilte tjenesten.

 

6.11.          Forsinkede betalinger. Du må betale alle rimelige kostnader vi påføres for å innkassere forfalte beløp. I den grad gjeldende lov tillater det, skal disse kostnadene inkludere rimelige advokatsalærer og andre rettslige honorarer og kostnader.

 

6.12.          Betalinger til deg. Hvis vi skylder deg en betaling, godtar du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi trenger for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skatter og avgifter som påløper som et resultat av denne utbetalingen til deg. Du må også overholde alle andre vilkår vi setter for dine rettigheter til en betaling. Hvis du mottar en betaling feilaktig, forbeholder vi oss retten til å reversere denne eller be om retur av betalingen. Du samtykker i å samarbeide med oss i våre forsøk på å gjøre dette. Vi kan også redusere betalingen til deg uten varsel for å justere for enhver tidligere merbetaling.

 

6.13.          Gavekort. Innløsning og bruk av gavekort er underlagt vilkårene som er angitt på https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Tilgangstjenester for Internett og kostnader. Du har ansvar for å betale gebyrer som Internett-leverandøren eller leverandøren av trådløse nettverk krever. Disse gebyrene kommer i tillegg til gebyrene du betaler til oss for Tjenestene. Hvis du får tilgang til Tjenestene via trådløse enheter (for eksempel mobiltelefoner eller tavle-PCer), kan trådløsleverandøren kreve gebyrer for varsler, nettlesing, meldingstjenester og andre tjenester som krever bruk av trådløse datatjenester. Kontakt leverandøren for å kontrollere om slike gebyrer kan gjelde for deg. Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle kostnader du pådrar deg for å få tilgang til Tjenestene via en eventuell trådløs tjeneste eller annen kommunikasjonstjeneste.

 

 

7.                   Ingen begrensede rettigheter

 

MICROSOFT OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER GIR INGEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BESTEMMELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV TJENESTENE. DU FORSTÅR AT DU BRUKER TJENESTENE PÅ EGEN RISIKO, OG AT VI TILBYR TJENESTENE “SOM DE ER”, “MED ALLE FEIL” OG “SLIK DE ER TILGJENGELIGE”. MICROSOFT GARANTERER IKKE AT INFORMASJON SOM ER TILGJENGELIG FRA TJENESTENE, ER NØYAKTIG ELLER OPPDATERT. I DEN GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE ELLER STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, FAGMESSIG UTFØRELSE OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. DU KAN HA VISSE RETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. HVIS DU HAR SLIKE RETTIGHETER, SKAL IKKE NOE I DENNE AVTALEN PÅVIRKE DEM.

 

DU BEKREFTER AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE, OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT Tjenestene VIL FUNGERE UAVBRUTT, TIL RETT TID, SIKKERT ELLER FEILFRITT, ELLER AT TAP AV DATA IKKE VIL FOREKOMME.

 

HVIS DU BRUKER EN XBOX ONE-KONSOLL, EN XBOX 360-KONSOLL, XBOX-TILBEHØR ELLER KINECT-SENSOR UTENFOR ET STØTTET LAND, KAN DU MISTE DINE BEGRENSEDE RETTIGHETER OG PRODUKTSTØTTE. MICROSOFT HAR KUN ANSVAR FOR Å LEVERE TJENESTER I LANDENE SOM ER ANGITT I DE BEGRENSEDE RETTIGHETENE.

 

Hvis du er en forbruker som bor i Australia eller New Zealand, har du visse lovfestede rettigheter i henhold til forbrukerkjøpslovene i disse landene. Ikke noe i denne Avtalen skal påvirke slike rettigheter.

 

8.                   Begrensning av Ansvar

 

Hvis Microsoft bryter denne Avtalen, samtykker du i at ditt eneste krav overfor Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, forhandlere, distributører og leverandører skal være erstatning for direkte skade opptil Tjenestegebyret for én måned. DU KAN IKKE FÅ DEKKET ANNEN SKADE ELLER TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FØLGESKADE, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELL, INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE ELLER STRAFFERSTATNING. Disse begrensningene og utelatelsene gjelder selv om denne beføyelsen ikke fullstendig kompenserer deg for eventuelle tap eller oppfyller sitt formål, og selv om vi visste eller burde ha visst om muligheten for skaden. I den grad gjeldende lov tillater det, skal disse begrensningene og utelatelsene gjelde for alle forhold knyttet til Avtalen, som tap av innhold, virus som påvirker din bruk av Tjenestene, forsinkelser eller feil ved igangsetting eller fullføring av overføringer eller transaksjoner, krav knyttet til brudd på kontrakt eller begrensede rettigheter eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet, uriktige opplysninger eller utelatelser, krenkelse, brudd på lover og forskrifter, eller uberettiget berikelse. Noen av eller alle disse begrensningene eller utelatelsene gjelder kanskje ikke deg hvis delstaten, provinsen eller landet ditt ikke tillater utelatelsen eller begrensningen av tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.

 

9.                   Microsoft-avtalepart, verneting og gjeldende lov

 

1.                   Canada. Hvis du bor i Canada, inngår du kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovene i provinsen der du bor, styrer tolkningen av denne Avtalen, krav i forbindelse med brudd på den og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og krav om erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt. Du og vi gir herved ugjenkallelig samtykke til domstolene i Ontario som verneting i alle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

2.                  Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA og Canada, med unntak av Brasil når det gjelder Xbox-tjenester. Hvis du bor i Nord- eller Sør-Amerika utenfor USA og Canada, inngår du en kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i delstaten Washington regulerer tolkningen av denne Avtalen og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om lovvalg. Alle andre krav, inkludert krav knyttet til forbrukerrettigheter, konkurranselovgivning og erstatning utenfor kontrakt, er underlagt lovgivningen i landet som Tjenestene er rettet mot.

 

3.                   Brasil. Hvis du bor i Brasil og bruker Xbox-tjenestene, inngår du kontrakt med Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brasil. Lovgivningen i Brasil regulerer tolkningen av denne Avtalen for alle Tjenester og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Du og vi gir herved ugjenkallelig samtykke til domstolene i Sao Paulo som verneting i alle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

4.                  Europa. Hvis du bor i Europa, inngår du kontakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i delstaten Washington, USA, regulerer din bruk av Bing og MSN, og lovgivningen i landet som Tjenestene er rettet mot, skal regulere alle andre krav knyttet til Tjenestene. Når det gjelder verneting, kan du og Microsoft velge landet vi retter Tjenesten mot, ved alle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene, eller du kan velge den ansvarlige rettsinstansen i Luxembourg.

 

5.                  Midtøsten eller Afrika. Hvis du bor i Midtøsten eller Afrika, inngår du kontakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i Luxembourg regulerer tolkningen av denne Avtalen for alle Tjenester og gjelder ved krav knyttet til kontraktsbrudd, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Alle andre krav, inkludert krav knyttet til forbrukerrettigheter, konkurranselovgivning og erstatning utenfor kontrakt, er underlagt lovgivningen i landet som Tjenestene er rettet mot. Du og vi vedtar herved ugjenkallelig at domstolene i Luxembourg skal ha eksklusiv domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå fra eller i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

6.                    Asia eller Stillehavsområdet, med mindre landet ditt er angitt særskilt nedenfor. Hvis du bor i Asia eller Stillehavsområdet og landet ditt ikke er angitt særskilt nedenfor, inngår du kontrakt med Microsoft Regional Sales Corp., et selskap som er organisert i henhold til lovene i delstaten Nevada, USA, med en filial i Singapore, der hovedvirksomheten befinner seg på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Lovgivningen i delstaten Washington regulerer denne Avtalen for alle Tjenestene, uten hensyn til prinsipper om rettskonflikt. Enhver tvist som oppstår som en følge av eller i tilknytning til denne Avtalen eller Tjenestene, inkludert eventuelle spørsmål om avtalens eksistens, gyldighet eller opphør, skal henvises til og løses ved voldgift i Singapore i samsvar med voldgiftsreglene for Singapore International Arbitration Centre (SIAC), og disse reglene skal anses å være innarbeidet i denne klausulen ved henvisning. Voldgiftsretten skal bestå av en voldgiftsdommer som skal utpekes av formannen for SIAC. Språket for voldgiften skal være engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig, bindende og uangripelig, og kan benyttes som grunnlag for dom i alle land og regioner.

 

7.                   Japan. Hvis du bor i Japan, inngår du kontrakt med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Lovgivningen i Japan regulerer denne Avtalen og alle forhold som oppstår i forbindelse med den, for alle Tjenester. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Tokyo District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

8.                  Kina. Hvis du bor i Kina, inngår du kontrakt med Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Denne avtalen er underlagt lovene i delstaten Washington, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. De føderale og statlige domstolene i King County, Washington, USA skal ha ikke-eksklusiv domsmyndighet.

 

9.                    Sør-Korea. Hvis du bor i Sør-Korea, inngår du kontrakt med Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Lovgivningen i Sør-Korea regulerer denne Avtalen for alle Tjenester. Du og vi gir ugjenkallelig samtykke til Seoul Central District Court som eneste jurisdiksjon og verneting for alle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

10.                    Taiwan. Hvis du bor i Taiwan, inngår du kontrakt med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Lovgivningen i Taiwan regulerer denne Avtalen for alle Tjenester. Ytterligere informasjon om Microsoft Taiwan Corp. finner du på nettstedet til det taiwanske næringsdepartementet, Ministry of Economic Affairs R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). I den grad taiwansk lovgivning tillater det, vedtar du og vi herved ugjenkallelig at Taipei District Court som førsteinstans skal ha domsmyndighet til å behandle og avgjøre enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne Avtalen eller Tjenestene.

 

 

10.               Nettsteder til tredjeparter

 

Du kan ha tilgang til nettsteder eller tjenester fra tredjeparter via Tjenestene. Microsoft har ikke ansvar for nettsteder, tjenester eller materiale fra tredjeparter som er tilgjengelig gjennom slike tjenester fra tredjeparter. Du er ene og alene ansvarlig for relasjonene til tredjeparter (inkludert annonsører). Din bruk av webområder eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt vilkårene og betingelsene til denne tredjeparten.

 

11.               Digital rettighetsadministrasjon (DRM)

 

Hvis du får tilgang til innhold som er beskyttet med digital rettighetsadministrasjon (DRM), kan DRM-programvaren automatisk be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett og laste ned og installere DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av innholdet.

 

 

12.               Fortsatt gyldighet

 

Punktene 4, 6 (for kostnader som er pådratt før slutten av denne Avtalen), 9, 10, 11, 17 og de som ifølge sine vilkår gjelder etter Avtalens opphør, vil fortsatt gjelde etter at Avtalen er avsluttet eller hevet.

 

13.               Overdragelse og overføring

 

Vi kan når som helst overdra denne Avtalen, helt eller delvis, uten å varsle deg. Du kan ikke overdra denne Avtalen eller overføre noen rettigheter til å bruke Tjenestene.

 

14.               Meldinger til Partene

 

Du samtykker i at Microsoft gir deg meldinger om Tjenestene eller opplysninger som Microsoft er lovpålagt å gi, via e-post til adressen du oppgav da du registrerte deg for Tjenestene. Meldinger som sendes til deg med e-post, vil bli regnet som levert og mottatt den dagen slike e-postmeldinger sendes. Hvis du ikke samtykker i å motta meldinger elektronisk, må du slutte å bruke Tjenestene. Du kan varsle Microsoft slik det er oppgitt på kundestøtten for Tjenesten.

 

15.               Kontraktstolkning

 

Dette er den fullstendige Avtalen mellom deg og Microsoft som gjelder for din bruk av Tjenestene. Den har forrang foran alle tidligere Avtaler mellom deg og Microsoft om din bruk av Tjenestene. Alle deler i denne Avtalen gjelder i den grad gjeldende lov tillater det. Hvis en domstol eller voldgiftsinstans finner at vi ikke kan håndheve en del av denne Avtalen slik den er skrevet, kan vi bytte ut disse vilkårene med lignende vilkår, slik at de kan håndheves under gjeldende lovgivning, men resten av denne Avtalen vil ikke bli endret.

 

16.               Ingen tredjepartsmottakere

 

Denne Avtalen er utelukkende til fordel for deg og oss. Den skal ikke være til fordel for noen andre personer, med unntak av Microsofts etterfølgere og overdragelsesmottakere.

 

 

17.               Støtte

 

Vi tilbyr ikke kundestøtte for Tjenestene, med unntak av det som tilbys andre steder i denne Avtalen eller i materiell vi publiserer i forbindelse med en bestemt del av Tjenestene. Ytterligere informasjon om kundestøtte finner du på http://www.xbox.com/support eller http://www.windowsphone.com.

 

 

18.               Eksportrestriksjoner

 

Microsofts gratis programvare og tjenester er underlagt eksport- og teknologilovgivningen til USA og andre jurisdiksjoner, og du godtar at du må overholde alle slike gjeldende lover eller regler som gjelder for programvaren og/eller tjenestene. Det kreves tillatelse fra de amerikanske myndigheter om å overføre denne gratisprogramvaren og disse gratistjenestene til myndigheter som land som USA har innført eksportforbud mot eller enkelte utelukkede parter. Ytterligere informasjon finner du på nettstedet til det amerikanske finansdepartementet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). I tillegg er betalte tjenester underlagt USAs eksportlover og -regler, som du må overholde. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Ytterligere informasjon finner du på nettstedet Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.               MERKNADER

 

19.1.          Meldinger og prosedyrer ved krav som gjelder krenkelse av immaterielle rettigheter. Microsoft respekterer tredjeparters immaterielle rettigheter. Hvis du vil sende en melding om krenkelse av immaterielle rettigheter, inkludert påstander om krenkelse av opphavsrett, kan du benytte våre prosedyrer for slike meldinger Notices of Infringement (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). FORESPØRSLER SOM IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN SOM ER ANGITT, VIL IKKE BLI BESVART.

 

Microsoft bruker prosedyren som er beskrevet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), ved meldinger om krenkelse av opphavsrett. Når forholdene tilsier det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av Microsoft-tjenester som står bak gjentatte krenkelser.

 

19.2.          Meldinger og prosedyrer ved spørsmål omkring immaterielle rettigheter i forbindelse med annonsering på Sponsede områder. Informasjon om spørsmål omkring immaterielle rettigheter i forbindelse med vårt annonseringsnettverk finner du i våre retningslinjer for immaterielle rettigheter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

 

19.3.          Merknad om opphavsrett og varemerker. Alle deler av Tjenestene er Copyright © 2013 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheter forbeholdes. Vi eller våre leverandører eier alle eierrettigheter, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til Tjenestene og deres innhold. Microsoft og navnene, logoene og ikonene til alle Microsoft-produkter, -programvare og -tjenester, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft i USA og/eller andre land. Navnene på eksisterende selskaper og produkter kan være varemerker tilhørende sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i denne Avtalen, tilhører oss. Noe programvare som brukes på bestemte Microsoft-webområdeservere, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheter forbeholdes. “gnuplot”-programvare som brukes på enkelte Microsoft-webområdeservere, er opphavsrett © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheter forbeholdes. Deler er Copyright © 2012 Netflix, Inc. Med enerett.

 

19.4.          Merknad om den visuelle standarden H.264/AVC og videostandarden VC-1. Programvaren kan inneholde dekodingsteknologien H.264/MPEG-4 AVC og/eller VC-1. For denne teknologien krever MPEG LA, L.L.C. følgende melding:

 

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELISENSENE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER, FOR Å (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDENE (“VIDEOSTANDARDER”) OG/ELLER (B) DEKODE AVC- OG VC-1-VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER SOM DREV MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ERVERVET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT FOR Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSENE GJELDER FOR NOE ANNET PRODUKT, UTEN HENSYN TIL OM SLIKE PRODUKTER FØLGER MED DENNE PROGRAMVAREN I ÉN ENKELT VARE. DET ER IKKE GITT ELLER FORUTSATT NOEN LISENS FOR ANNET BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON FÅR DU HOS MPEG LA, L.L.C. SE NETTSTEDET FOR MPEG LA (http://www.mpegla.com).

 

Denne merknaden verken begrenser eller hindrer at programvare som blir levert i henhold til denne Avtalen, brukes til normale, interne forretningsformål som ikke omfatter (i) redistribusjon av programvaren til tredjeparter, eller (ii) opprettelse av materiale med teknologi som er i samsvar med VIDEOSTANDARDENE, for distribusjon til tredjeparter.

 

Følgende tilleggsvilkår gjelder for Xbox Live og Games for Windows-Live:

 

Vi krever visse tillatelser for at du skal kunne evaluere og bruke innholdet og funksjonene i tjenesten Xbox Live / Games for Windows-Live, og for at vi skal kunne aktivere slikt innhold og funksjoner. Dette innholdet og disse funksjonene inkluderer poengtabeller, live-spilling, prestasjoner, turneringer og deling av spillerprofil. Hvis du evaluerer eller bruker innholdet og funksjonene, eller vi gjør innholdet og funksjonene tilgjengelige, gir du Microsoft og dets tilknyttede selskaper, forhandlere, distributører, tjenesteytere, partnere og/eller leverandører (hver en “Microsoft-part”) følgende tillatelser: Microsoft-parter kan bruke, spore, lagre, kopiere, distribuere, kringkaste, overføre, offentlig vise og utføre og reprodusere: (i) dine spillresultater, (ii) dine spilleøkter, (iii) din tilstedeværelse på tjenesten Xbox Live / Games for Windows-Live, (iv) tiden du har tilbrakt på eller innen bestemte deler av tjenesten Xbox Live / Games for Windows-Live, (v) deler av tjenesten Xbox Live / Games for Windows-Live som vises på din monitor eller skjerm, og varigheten av den visningen, (vi) rangeringer, statistikk, spillerprofiler, avatarer og innhold som du kan sende inn, og (vii) annen brukerinformasjon. Disse tillatelsene gjelder med eller uten henvisning til deg, din gamertag eller avatar. Vi kan bruke disse tillatelsene uten melding eller kompensasjon av noen form. For å unngå enhver misforståelse, har vi rett til å gjøre informasjon vedrørende din bruk av, og spilling på, Xbox Live tilgjengelig gjennom Games for Windows-Live, og omvendt. Hvis du velger å koble Tjenestekontoen din til kontoen til en Microsoft-part på Xbox Live-tjenesten (f.eks. en spillutgiver eller apptilbyder), godtar du at Microsoft kan dele begrenset kontoinformasjon med den Microsoft-parten. Slike kontoopplysninger kan omfatte navn, adresse, e-postadresse og fødselsdato, men vil ikke inkludere opplysninger om kredittkort eller andre betalingsopplysninger.

 

For at Xbox Live-funksjoner skal fungere for enkeltspill som du velger å bruke, kan utgiverne av slike spill ha tilgang til elektroniske kontaktopplysninger (f.eks. skjermnavn) som gjør det mulig for andre å kontakte deg (eller de tilknyttede kontoene dine) på Xbox Live slik du gir tillatelse til i personvern- og nettinnstillingene. Hvis du velger å koble Tjenestekontoen din til kontoen til en utgiver, kan utgiveren også ha tilgang til innhold i spillkommunikasjonen når du har logget deg på kontoen din som er knyttet til utgiveren. Du kan administrere kommunikasjonsfunksjoner på Xbox Live for deg og barnet ditt i personvern- og nettinnstillingene.

 

Du kan ikke forvente noen form for personvernbeskyttelse når det gjelder din bruk av live kommunikasjonsfunksjoner (f.eks. talechat, video og kommunikasjon i live spilløkter) som tilbys gjennom Tjenesten Xbox Live / Games for Windows-Live. Vi kan overvåke denne kommunikasjonen i den grad det er tillatt av loven. Vi kan imidlertid ikke overvåke alle Tjenestene og forsøker heller ikke å gjøre det. Du forstår at andre kan ta opp og bruke denne kommunikasjonen. Kommunikasjon i live spilløkter kan også kringkastes til andre. Noen spill kan bruke spilladministratorer og -verter. Spilladministratorer og –verter er ikke autoriserte talspersoner for Microsoft. Deres synspunkter reflekterer ikke nødvendigvis Microsofts synspunkter.

 

Hvis du bruker taleaktiverte tjenester, kan talekommandoer bli sendt til Microsoft. Du samtykker i at Microsoft tar opp og lagrer taledata dra deg for å tilby taleaktiverte tjenester og forbedre kvaliteten og nøyaktigheten til vår talegjenkjenning. Vi bruker ikke taledata til noe annet formål. Vi skal behandle alle taledata i samsvar med Personvernerklæringen (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

Tjenestene kan inkludere en spillvaluta som kan brukes, inkludert, men ikke begrenset til gull, mynter, kontanter eller poeng, som kan kjøpes av Microsoft med virkelige penger hvis du er i myndig alder i bostedslandet ditt. Tjenestene kan i tillegg inkludere digitale gjenstander eller varer som kan kjøpes av Microsoft med virkelige penger eller med spillvaluta. Spillvaluta og virtuelle varer kan aldri løses inn i virkelige penger, varer eller andre gjenstander med pengeverdi hos Microsoft eller noen annen part.

 

Med unntak av en begrenset, personlig, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-omsettelig tillatelse til å bruke spillvaluta og virtuelle varer i Tjenestene og bare i Tjenestene, har du ingen rett eller eierrettighet til slik spillvaluta eller virtuelle varer som vises eller har sin opprinnelse i Tjenestene, eller til noen andre egenskaper som er knyttet til bruk av Tjenestene, eller som er lagret i Tjenestene.

 

Microsoft kan når som helst og etter eget skjønn regulere, kontrollere, endre og/eller fjerne spillvaluta og/eller virtuelle varer.

 

Det er strengt forbudt å overføre spillvaluta eller virtuelle varer, unntatt når det er gitt uttrykkelig lov til dette i Tjenestene. Utenfor et spill kan du ikke kjøpe eller selge spillvaluta eller virtuelle varer for virkelige penger eller på annen måte veksle gjenstander mot verdi. Ethvert forsøk på å gjøre dette utgjør et brudd på denne Avtalen.

 

Salg av spillvaluta eller virtuelle varer er endelig. Det vil ikke bli gitt refusjon. All spillvaluta eller virtuelle varer mistes hvis kontoen av en eller annen grunn avsluttes eller stoppes midlertidig, eller hvis Tjenestene av en eller annen grunn avsluttes.

 

 

Standard Lisensvilkår For Windows Phone-programmer

 

STANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMMER (OPPDATERT SEPTEMBER 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom deg og programleverandøren. Les vilkårene nøye. De gjelder programvaren du laster ned fra Windows Phone Store/Marketplace, inkludert enhver oppdatering eller tillegg for programmene, unntatt når egne vilkår medfølger programmet. I slike tilfeller gjelder de vilkårene i stedet. VED Å LASTE NED ELLER BRUKE PROGRAMMET GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, HAR DU INGEN RETTIGHETER TIL PROGRAMMET OG MÅ IKKE LASTE DET NED ELLER BRUKE DET.

 

Programleverandør vil si den enheten som gir deg lisens til å bruke programmet, og som er angitt i Windows Phone Store/Marketplace.

 

Såfremt du godtar og overholder disse lisensvilkårene, har du rettighetene som er angitt nedenfor.

 

1.                   RETTIGHETER TIL INSTALLASJON OG BRUK. Du kan installere og bruke én kopi av programmet på opptil fem (5) Windows Phone-aktiverte enheter som er tilknyttet Microsoft-kontoen du bruker til å få tilgang til Windows Phone Store/Marketplace.

 

2.                   INTERNETT-BASERTE TJENESTER.

a.            Samtykke for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Programmet kan kanskje koble til internettbaserte eller trådløse tjenester. Bruk av programmet fungerer som ditt samtykke til overføring av standard enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om din enhet, ditt system, din programvare og dine eksterne enheter) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis det legges frem andre vilkår i forbindelse med bruken din av tjenestene, skal også disse vilkårene gjelde.

b.      Misbruk av Internett-baserte tjenester. Du har ikke rett til å bruke noen Internett-basert tjeneste på en måte som kan skade den eller påvirke andres bruk av den eller det trådløse nettverket. Du har ikke rett til å bruke tjenesten til å prøve å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk på noen som helst måte.

 

3.                   LISENSENS RAMME. Det gis lisens på programmet. Det selges ikke. Denne Avtalen gir deg bare noen rettigheter til å bruke programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheten til å bruke programmer på enheten din i henhold til din avtale med Microsoft, vil enhver tilordnet lisensrettighet oppheves. Programleverandøren forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter, til tross for denne restriksjonen, har du bare rett til å bruke programmet slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til denne Avtalen. Du må overholde eventuelle tekniske begrensninger i programmet, som bare tillater at du bruker det på bestemte måter. Du har ikke rett til å:

•             omgå de tekniske begrensningene i programmet,

•             foreta omvendt utvikling (“reverse engineering”), dekompilere eller demontere programmet, med mindre og bare i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen,

•             lage flere eksemplarer av programmet enn det som er spesifisert i denne avtalen eller tillatt i henhold til gjeldende lov, til tross for denne begrensningen,

•             publisere eller på annen måte gjøre programmet tilgjengelig så andre kan kopiere det,

•             leie ut, lease eller låne bort programmet eller

•             overføre programmet eller denne avtalen til en tredjepart.

 

4.                   DOKUMENTASJON. Hvis det følger dokumentasjon med Programmet, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til dine interne referanseformål.

 

5.                   EKSPORTRESTRIKSJONER. Programmet er underlagt amerikanske eksportlover og -regler. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programmet. Disse lovene inkluderer begrensninger i forhold til bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Ytterligere informasjon om Microsofts merkevareprodukter finner du på www.microsoft.com/exporting.

 

6.                   BRUKERSTØTTE. Kontakt programleverandøren for å finne ut om brukerstøtte er tilgjengelig. Microsoft (hvis ikke Microsoft er programleverandøren), din telefonprodusent og din trådløse nettoperatør har ikke ansvar for å gi brukerstøtte for programmet.

 

7.                   HELE AVTALEN. Denne avtalen, vilkårene for tillegg og oppgraderinger og enhver personvernerklæring som du har godtatt, utgjør hele avtalen for programmet.

 

8.                   GJELDENDE LOV.

a.    USA. Hvis du kjøpte programmet i USA, styrer lovene i delstaten der du bor, tolkningen av denne avtalen, krav i forbindelse med avtalebrudd og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

b.    Canada. Hvis du kjøpte programmet i Canada, styrer lovene i provinsen der du bor, tolkningen av denne avtalen, krav i forbindelse med avtalebrudd og alle andre krav (inkludert forbrukerbeskyttelse, urettferdig konkurranse og erstatningsansvar utenfor kontrakt), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

c.     Utenfor USA og Canada. Hvis du kjøpte programmet i et annet land enn USA og Canada, skal nasjonal lovgivning i landet der du kjøpte programmet, gjelde.

 

9.                   RETTSVIRKNING. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov i ditt land, hvis lovene i landet ikke tillater dette.

 

10.               GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMMET ER LISENSIERT “SOM DET ER”, “MED ALLE FEIL” og “SLIK DET ER TILGJENGELIG”. DU BRUKER DET PÅ EGEN RISIKO. PROGRAMLEVERANDØREN GIR, PÅ VEGNE AV SEG SELV, MICROSOFT, TRÅDLØSE NETTOPERATØRER SOM DISTRIBUERER PROGRAMMET I SINE NETT, OG ALLE VÅRE RESPEKTIVE TILKNYTTEDE SELSKAPER, FORHANDLERE, AGENTER OG LEVERANDØRER (“DEKKEDE PARTER”), INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER ELLER VILKÅR FOR ELLER I TILKNYTNING TIL PROGRAMMET. ALL RISIKO VEDRØRENDE PROGRAMMETS KVALITET OG YTELSE BÆRES AV DEG. DERSOM PROGRAMMET VISER SEG Å IKKE FUNGERE, SKAL DU BÆRE ALLE KOSTNADER TIL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARASJON. DU KAN HA YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER I HENHOLD TIL LOKALE LOVER, SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE LOKAL LOV, FRASKRIVER DEKKEDE PARTER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT SALGBARHET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV RETTIGHETER.

 

11.               FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV BEFØYELSER OG SKADER. I DEN GRAD DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, KAN DU BARE KREVE AT PROGRAMLEVERANDØREN DEKKER SKADER MED OPPTIL DET STØRSTE BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMMET ELLER EN US DOLLAR (US$1,00). DU GODTAR AT DU IKKE VIL PRØVE Å FÅ DEKKET ANNEN SKADE, INKLUDERT FØLGESKADE, TAPT FORTJENESTE ELLER SPESIELL, INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, FRA NOEN DEKKEDE PARTER.

 

Denne begrensningen gjelder følgende:

•             alle forhold relatert til programmet, tjenester eller innhold som gjøres tilgjengelige gjennom programmet og

•             i den grad gjeldende lov tillater det; krav knyttet til brudd på kontrakt eller begrensede rettigheter eller vilkår, forbrukerbeskyttelse, bedrageri, urettferdig konkurranse, objektivt ansvar, uaktsomhet, uriktige opplysninger, utelatelser, krenkelse eller andre erstatningspliktige handlinger, brudd på lover og forskrifter, eller uberettiget berikelse.

Dette gjelder også hvis:

•             reparasjon, erstatning eller refusjon for programmet ikke gir deg full kompensasjon for eventuelle tap eller

•             Den dekkede parten visste, eller burde ha visst, om risikoen for tap eller skader