Bejelentkezés
Elfogadja a sütik analízis, személyes tartalom és reklámok érdekében való használatát.

Xbox.com Szolgáltatási Szerződés

(Utóljára frissítve: 2010 október)

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ XBOX-T VÁLASZTOTTA!

Az XBOX.COM webhely különböző weboldalakból és szolgáltatásokból áll, amelyek üzemeltetője a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 vagy leányvállalatai (megnevezésük együttesen az „Xbox.com webhely”).

Az Xbox.com webhelyet az itt szereplő feltételek és figyelmeztetések módosítás nélküli elfogadásának feltételével veheti igénybe. Az Xbox.com webhely Ön általi használata egyenértékű minden ilyen feltétel és figyelmeztetés Ön általi elfogadásával. Az Xbox.com webhely további feltételeket tartalmazhat bizonyos szolgáltatásokra vagy ajánlatokra (például nyereményjátékokra vagy csevegési területekre) vonatkozóan (a továbbiakban: „további feltételek”).

Amennyiben az itt szereplő feltételek vagy figyelmeztetések bármelyike ütközik az Xbox.com webhelyen található további feltételekkel, illetve egyéb feltételekkel és irányelvekkel, ezek a feltételek az irányadóak.

A SZEMÉLYES ADATOK BIZALMAS KEZELÉSE ÉS VÉDELME

A Titoktartási Nyilatkozat (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) tartalmazza a személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó nyilatkozatokat .

JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Microsoft fenntartja a jogot az Xbox.com webhely igénybe vételére vonatkozó feltételek és figyelmeztetések módosítására, korlátozás nélkül ideértve az Xbox.com webhely használatához kapcsolódó díjakat is. Ön viseli a felelősséget a feltételek rendszeres áttekintéséért, a webhely további Ön általi használata beleegyezését jelzi.

A FELHASZNÁLÁS KORLÁTOZÁSA MAGÁNJELLEGŰ, NEM KERESKEDELMI CÉLOKRA

Az Xbox.com webhelyet magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük elérhetővé. Az ettől eltérő eseteket külön feltüntetjük. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, továbbítani, megjeleníteni, előadni, reprodukálni, közzétenni, licencelni, származtatott munka elkészítésére felhasználni, átruházni és eladni az Xbox.com webhelyről elért semmiféle információt, szoftvert, terméket és szolgáltatást sem.

KÜLSŐ FELEK WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Az Xbox.com webhelyen más webhelyekre mutató hivatkozások (a továbbiakban: „hivatkozott webhelyek”) is találhatók. A hivatkozott webhelyek nem állnak a a Microsoft irányítása alatt, így a Microsoft nem felelős egyetlen hivatkozott webhely tartalmáért sem, korlátozás nélkül ideértve a hivatkozott helyeken elérhető hivatkozásokat, valamint a hivatkozott helyek bármiféle módosítását vagy frissítését is. A Microsoft nem felelős a hivatkozott helyekről a weben sugárzott műsorokért vagy bármilyen más adásért. A Microsoft csak az Ön kényelme szolgálatában biztosítja ezeket a hivatkozásokat, egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft egyetértését adná a webhely tartalmához vagy bármilyen módon társult viszonyban lenne a webhely üzemeltetőivel.

Az Xbox.com webhelyen található vagy az ott szereplő hivatkozásokon keresztül elérhető külső felekkel (köztük a hirdetőkkel) folytatott bárminemű ügylet, a promóciókban való részvétel (ideértve az áruk és szolgáltatások biztosítását és kifizetését is), valamint az ilyen ügyletekhez és promóciókhoz tartozó minden egyéb feltétel, garancia vagy állítás kizárólag Ön és a hirdető vagy más külső fél között jön létre. A Microsoft nem felelős az ilyen ügyletek vagy promóciók semmilyen részéért.

TÖRVÉNYTELEN ÉS TILTOTT FELHASZNÁLÁS KIZÁRÁSA

Az Xbox.com webhely használatának feltételként Ön garanciát vállal a Microsoft számára, hogy az Xbox.com webhelyet semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja az Xbox.com webhelyet, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna az Xbox.com webhelyben, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna az Xbox.com webhely használatában és élvezetében. Tilos bármiféle módon megszerezni (vagy megkísérelni megszerezni) mindenféle olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve az Xbox.com webhelyen keresztül.

A KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

Az Xbox.com webhely tartalmazhat hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegő területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weblapokat, naptárakat és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek a nyilvánossággal vagy egy csoporttal való kommunikációt teszik lehetővé (együttesen: „kommunikációs szolgáltatások”).Ön vállalja, hogy csak helyénvaló és az adott kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenetek és anyagok közzétételére, küldésére és fogadására használja a kommunikációs szolgáltatásokat. Vállalja, hogy nem használja a kommunikációs szolgáltatásokat például a listán felsorolt célokra:

 • Nem rágalmaz, gyaláz, zaklat, üldöz, fenyeget másokat, illetve nem sérti mások törvény adta jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz fűződő jogait).
 • Nem tesz közzé, nem hoz nyilvánosságra és nem terjeszt nem helyénvaló, profán, rágalmazó, jogsértő, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Nem tesz közzé, elérhetővé, illetve nem tölt fel, nem terjeszt olyan témát, nevet, anyagot vagy információt, amely személlyel vagy csoporttal szemben faji, vallási vagy nemzeti hovatartozás alapján gyűlöletet vagy erőszakot szít, illetve sérti az emberiség elleni bűntettek áldozatait az ilyen bűntettek létezésének tagadásával.
 • Nem tölt fel vagy más úton nem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket, szoftvereket vagy bármiféle más anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges beleegyezést megszerzett.
 • Nem tölt fel vírusokat tartalmazó fájlokat, sérült fájlokat és semmiféle ezekhez hasonló olyan fájlt vagy programot, amely kárt okozhat más számítógépének működésében.
 • Nem használja fel az Xbox.com webhelyen keresztül elérhető bármiféle anyagot vagy információt, köztük a képeket és a fényképeket semmilyen olyan módon, amely bármely fél szerzői jogát, szabadalmát, üzleti titkát vagy egyéb jogát sérti.
 • Nem hirdet vagy kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve ha az adott Kommunikációs szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem végez felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékkal vagy lánclevelekkel kapcsolatos tevékenységet, illetve nem tivábbít ilyen üzeneteket.
 • Nem tölt le a Kommunikációs szolgáltatáson egy másik felhasználó által közzétett olyan fájlt, amelyről tudja, illetve nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen terjeszteni.
 • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogi adatait, jogi vagy egyéb tájékoztatóit, illetve annak eredetére utaló más jegyeket vagy címkéket.
 • Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Kommunikációs szolgáltatások használatában.
 • Nem sérti meg az adott Kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó viselkedési szabályokat és útmutatásokat.
 • Másokra vonatkozó információkat – az e-mail címeket is beleértve – beleegyezésük nélkül nem gyűjt össze.
 • Nem sért meg semmilyen vonatkozó törvényt és jogszabályt.
 • Nem tünteti fel magát hamis személyazonossággal mások félrevezetése céljából.

A Kommunikációs szolgáltatások használatának feltétele a Magatartási kódex betartása is.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Kommunikációs szolgáltatásokat. A Microsoft mindazonáltal fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatáson közzétett anyagok ellenőrzésére, illetve bármiféle anyag saját kizárólagos hatókörében történő eltávolítására. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül és bármiféle okból kifolyólag megvonja a Kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát.

A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amely bármely vonatkozó törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy hatósági kérés követelményeinek kielégítéséhez szükséges, illetve arra, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, a Microsoft saját kizárólagos hatáskörében.

Mindig körültekintően járjon el, ha bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Kommunikációs szolgáltatáson, amelynek alapján Ön vagy gyermekei személyesen azonosíthatók. A Microsoft nem szabályozza és nem látja el jóváhagyással egyik Kommunikációs szolgáltatás tartalmát, üzeneteit és információt sem, így a Microsoft külön kiemeli, hogy semmiféle felelősséget sem vállal a Kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve az Önnek a Kommunikációs szolgáltatásokban való részvételéből származó jogi ügyekkel kapcsolatban. A menedzserek és a házigazdák nem a Microsoft meghatalmazott szóvivői, a nézeteik nem szükségképpen tükrözik a Microsoft nézeteit.

A Kommunikációs szolgáltatásokra feltöltött anyagokra a felhasználást, reprodukálást és/vagy terjesztést korlátozó feltételek vonatkozhatnak; az anyagok letöltése esetén Ön viseli a felelősséget az efféle korlátozások betartásáért.

AZ XBOX LIVE WEBSZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

Az Xbox.com webhely Xbox Live Web területén található tartozó egyes tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz csak akkor férhet hozzá, ha Ön az Xbox Liveszolgáltatás előfizetője, és érvényes Windows Live-azonosítóval rendelkezik.  Ahhoz, hogy az ilyen Xbox Live webes szolgáltatásokhoz hozzáférhessen, a rendszer Xbox Live előfizetői voltának igazolását kéri az Xbox Live-előfizetéshez kapcsolódó személyes adatok (például a számlázási cím és az Xbox Live-előfizetés létrehozásához használt egyéb adatok) megadásával. Amikor elvégezte Xbox Live-előfizetői voltának ellenőrzését, Windows Live-azonosítójának használatával bejelentkezhet az Xbox.com webhely Xbox Live Web területére.  Mivel ettől kezdve az Xbox Live-előfizetéséhez kapcsolódó személyes adatai elérhetővé válnak az Ön számára az Xbox Live webes szolgáltatásán keresztül, Ön viseli a kizárólagos felelősséget a Windows Live-azonosítóhoz tartozó jelszavának és fiókjának titkosságáért. Továbbá kizárólagos felelősséget visel az Xbox Live webszolgáltatásában fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön fiókjának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik ez a felhasználás. Ön viszont felelőssé tehető más személy által az Ön fiókjának felhasználásával a Microsoftnak vagy más félnek okozott veszteségekért. A fiók tulajdonosának engedélye nélkül semmikor nem használhatja más fiókját. Amennyiben a továbbiakban nem kíván hozzáférni az Xbox Live webszolgáltatáshoz és/vagy az Xbox Live-előfizetéséhez kapcsolódó adatokhoz, forduljon az ügyfélszolgálathoz az 1.800.4MY.XBOX telefonszámon.

AZ XBOX.COM MOBIL HONLAP HASZNÁLATA

A mobil Xbox.com Honlap eléréséhez látogasson el a http://www.xbox.mobil címre, vagy írja be az „Xbox” szöveget a <30360> számra, melyet követően SMS üzenetben megkapja a havatkozást mobiltelefonjára. A mobilszolgáltatójával kötött szerződés alapján érvényes árak vonatkozhatnak.

Regisztrálhat vagy leiratkozhat az Xbox SMS szolgáltatására („SMS Szolgáltatás”) az Xbox.com-on. Mobiljáról a „STOP” szó elküldésével a <30360> számra leiratkozhat az SMS Szolgáltatásról. Miután leiratkozott az SMS Szolgáltatásról, további üzenetet nem kap az SMS Szolgáltatástól mindameddig, amíg nem iratkozik fel újra a szolgáltatásra az Xbox.com-on.

Ha segítségre van szüksége, írjon az xbox@iconmobile.com e-mail címre, illetve mobilja segítségével a „HELP” szó elküldésével a <30360> számra bármikor igényelheti elérhetőségünket.

A MICROSOFT SZÁMÁRA KÖZZÉTETT VAGY AZ XBOX.COM HONLAPON SZEREPLŐ ANYAGOK

A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük vélemények és tanácsok), vagy bármelyik Xbox.com webhelyen és társult szolgáltatásain keresztül közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok (együttesen „Közlemények”) tulajdonjogát. Ám azáltal, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy benyújtja Közleményét, felruházza a Microsoftot, társult vállalatait és szükséges licenctulajdonosait az Ön közleményeinek internetes üzletágának működésével kapcsolatos felhasználására való engedéllyel, korlátozás nélkül ideérve a következő jogokat: a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, reprodukálása, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; valamint az Ön nevének a Közleményéhez kapcsolódó közzététele; az ilyen jogoknak az Xbox.com webhely bármely Xbox-játékkiadójának vagy szállítójának részére történő licencbe adása.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthatja bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Ön közzétesz, feltölt, beír, megad vagy benyújt egy Közleményt, egyúttal garantálja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen szakaszban foglaltak szerint, amelybe beletartozik többek között a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jog.

AZ XBOX.COM HONLAPON HOZZÁFÉRHETŐ SZOFTVEREK ÉS TARTALOM

Az Xbox.com webhelyről letölthető szoftver és tartalom (amennyiben van ilyen, ide bele nem értve a végfelhasználók számára Kommunikációs szolgáltatás használatával elérhetővé tett szoftvereket) (a továbbiakban: „Szoftverek”) a Microsoft és/vagy beszállítói által készített, szerzői jogvédelem hatálya alá eső munkák. A Szoftverek Ön általi használatára a szoftvert kísérő vagy ahhoz mellékelt végfelhasználói licencszerződés („Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak. Mindaddig egyik Licencszerződést tartalmazó vagy azzal társított Szoftvert sem telepítheti, amíg el nem fogadja a Licencszerződésben foglalt feltételeket. A Microsoft Corporation az olyan szoftverekhez, amelyekhez nem kapcsolódik licencszerződés, Önnek, a felhasználónak visszavonható, személyes, át nem ruházható licencet biztosít a Szoftverekhez, hogy azok használatával az adott Xbox.com webhelyet megtekinthesse, illetve egyéb módon használhassa a jelen Használati feltételeknek megfelelő módon, más célokra azonban nem, továbbá feltételül szabva a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi közlemények érintetlenül hagyását. A Szoftverek a Microsoft és/vagy szállítói tulajdonában vannak, azokat a szerzői jogi törvény és nemzetközi egyezmények védik.

A Szoftverek bármiféle másolása vagy továbbterjesztése törvénysértő, ezért súlyos polgári peres és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A fenti rendelkezés megsértőivel szemben minden lehetséges jogi lépést megteszünk. ANÉLKÜL, HOGY KORLÁTOZNÁNK A FENTEBBIEKET, KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVEREKET MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI REPRODUKCIÓ VAGY TOVÁBBTERJESZTÉS CÉLJÁBÓL MÁSOLNI VAGY REPRODUKÁLNI. A SZOFTVERHEZ CSAK AZ ESETLEGESEN A LICENCSZERZŐDÉSBEN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINTI GARANCIÁT BIZTOSÍTJUK. Ön elfogadja, hogy a szoftverekre, valamint a kapcsolódó dokumentációra és/vagy műszaki tájékoztatásra az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozási törvényei és előírásai vonatkoznak. A Szoftvert sem közvetlen, sem közvetett módon nem exportálhatja semelyik országba, amelyre az Egyesült Államok exportkorlátozásai vonatkoznak.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AZ XBOX.COM WEBHELYEN VAGY AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY ÍRÁSHIBÁKAT TARTALMAZHATNAK. AZ ITT ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK RENDSZERESEN MÓDOSULNAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK AZ XBOX.COM WEBHELY TÖKÉLETESÍTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA. AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL KAPOTT INFORMÁCIÓT NE HASZNÁLJA SZEMÉLYES, EGÉSZSÉGÜGYI, JOGI VAGY PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA, FORDULJON INKÁBB MEGFELELŐ SZAKEMBERHEZ A HELYZETÉNEK MEGFELELŐ, SZEMÉLYRE SZABOTT TÁJÉKOZTATÁSÉRT.

A MICROSOFT CORPORATION ÉS/VAGY ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI NEM JELENTIK KI, HOGY AZ XBOX.COM WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ELEMEK BÁRMIFÉLE CÉLRA ALKALMASAK, MEGBÍZHATÓAK, AKTUÁLISAK VAGY PONTOSAK LENNÉNEK. MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓT, TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ELEMET „ÖNMAGÁBAN”, MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTUNK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIJELENTIK, HOGY SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT SEM VÁLLALNAK EZEKKEL AZ INFORMÁCIÓKKAL, SZOFTVEREKKEL, TERMÉKEKKEL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ELEMEKKEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZATALRA VALÓ ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁIT ÉS FELTÉTELEIT, VALAMELY CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, A SZAKSZERŰ KEZELÉST, A JOGCÍMET ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁT.

ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A MICROSOFT NEM FELELŐS AZ ÖN ÁLTAL AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT INFORMÁCIÓINAK VAGY ADATAINAK ILLETÉKTELEN ELÉRÉSÉÉRT VAGY MÓDOSÍTÁSÁÉRT, ELKÜLDÖTT VAGY FOGADOTT, ILLETVE EL NEM KÜLDÖTT ÉS MEG NEM ÉRKEZETT ANYAGOKÉRT VAGY ADATOKÉRT, ILLETVE A LÉTREHOZOTT TRANZAKCIÓKÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS BÁRMELY FENYEGETŐ, RÁGALMAZÓ, OBSZCÉN, SÉRTŐ VAGY ILLEGÁLIS TARTALOMÉRT VAGY MÁSIK FÉL MAGATARTÁSÁÉRT, MÁS JOGAINAK BÁRMILYEN MEGSÉRTÉSÉÉRT, A SZELLEMI TULAJDONJOGOKAT IS IDEÉRTVE. A MICROSOFT NEM FELELŐS A HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ XBOX.COM WEBHELY HASZNÁLATÁVAL TOVÁBBÍTOTT ÉS/VAGY OTT SZEREPLŐ BÁRMILYEN TARTALOMÉRT.

A MICROSOFT ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZ XBOX.COM WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉBŐL, AZ XBOX.COM WEBHELY VAGY A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÉSEDELMES MŰKÖDÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE AZ XBOX.COM WEBHELYEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ GRAFIKAI ELEMEK BIZTOSÍTÁSÁBÓL VAGY BIZTOSÍTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL FAKADÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETÉSSEL JÁRÓ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT PROFITBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT, AKÁR SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, VÉTKES CSELEKMÉNY, HANYAGSÁG VAGY MÁS EREDMÉNYEZTE, TEKINTET NÉLKÜL ARRA, HOGY A MICROSOFT ÉS BESZÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK-E A KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. VANNAK OLYAN ÁLLAMOK ÉS JOGRENDSZEREK, AMELYEK NEM ENGEDIK MEG A KÖVETKEZMÉNYES ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY NEM VONATKOZNAK ÖNRE A FENTI KORLÁTOZÓ ÉS KIZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. HA ÖN AZ XBOX.COM WEBHELY BÁRMELY RÉSZÉVEL VAGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEK VALAMELYIKÉVEL NEM ELÉGEDETT, AZ ÖN SZÁMÁRA A KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATOT AZ XBOX.COM WEBHELY HASZNÁLATÁNAK MEGSZÜNTETÉSE JELENTI.

MEGSZÜNTETÉS/HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA

A Microsoft fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, értesítés nélkül megszüntesse az Ön hozzáférését aZ Xbox.com webhely és a kapcsolódó szolgáltatások és ezek részei egy részéhez vagy egészéhez.

A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK JOGÁNAK ÉS HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

Amennyiben Ön vagy vállalkozása az Amerikai Egyesült Államokban van bejegyezve, ezen szerződés megszegésé ügyében Washington állam törvénye irányadó, jogütközésre való hivatkozás nélkül. Minden más keresetre, ideértve a fogyasztóvédelmi jogra, a tisztességtelen versenyjogra vagy a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó keresetek, azon Egyesült Államokbeli állam jogszabályai vonatkoznak, ahol Ön él. Amennyiben Ön vagy vállalkozása az Amerikai Egyesült Államokban van bejegyezve, Ön hozzájárul a King County, Washington, Amerikai Egyesült Állomok állami és szövetségi bíróságainak kizárólagos illetékességéhez.

Amennyiben Ön vagy vállalkozása nem az Amerikai Egyesült Államokban van bejegyezve, minden kereset, ideértve a fogyasztóvédelmi jogra, a tisztességtelen versenyjogra vagy a szerződésen kívüli károkozásra vonatkozó keresetek, azon ország jogszabályai hatálya alá esnek, ahol Ön él, És ezen ország bíróságai rendelkeznek kizárólagos illetékességgel minden, a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitában.

ÁLTALÁNOS

Ön elismeri, hogy a jelen megállapodásból, illetve az Xbox.com webhely használatából eredően nem jön létre vegyesvállalati, kereskedelmi társasági, foglalkoztatási vagy ügynöki viszony Ön és a Microsoft között. Ön vállalja, hogy a Microsoftot, tulajdonosait, leányvállalatait, társvállalatait, tisztségviselőit és alkalmazottait mentesíti és kártalanítja az Xbox.com webhely Ön általi használatából vagy az Xbox.com webhelyen Ön által tanúsított magatartásából eredő vagy azzal kapcsolatban bármely harmadik fél részéről felmerülő panaszok, követelések vagy károk tekintetében (ésszerű ügyvédi díjakra is kiterjedően). A Microsoft fenntartja a jogot, hogy Önnel vagy az Xbox.com webhely Ön általi használatával kapcsolatos személyes adatokat tartalmukkal együtt külső fél tudomására hozza, amennyiben alapos oka van jóhiszeműen azt feltételezni, hogy erre a következők miatt szükség van: (1) jogi követelmények betartása vagy jogi eljárás követelményeinek való megfelelés; (2) a Microsoft vagy társvállalatai jogainak vagy tulajdonának védelme; (3) a használati feltételek betartásának érvényesítése; vagy (4) tagjai vagy más személyek érdekének védelme. A jelen megállapodás Microsoft általi teljesítésére a meglévő jogszabályok és jogi eljárások érvényesek, és a jelen megállapodás tartalmában semmilyen elem nem jelenti azt, hogy a Microsoft lemondana arról a jogáról, hogy az Xbox.com Ön általi használatához vagy az ilyen használatra vonatkozóan a Microsoft által gyűjtött adatokhoz kapcsolódóan teljesítse a kormányzat, a bíróságok és a rendészeti szervek kéréseit és követelményeit. Amennyiben a jelen megállapodás bármely részét (korlátozás nélkül ideértve a garancia és a felelősség korlátozására vonatkozóan fentebb található kizáró rendelkezéseket) a vonatkozó jogszabályok értelmében érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak kell tekinteni, az érvénytelen vagy verge nem hajtható rendelkezés helyére olyan érvényes és végrehajtható rendelkezés lép, amely az eredeti rendelkezés szándékának a leginkább megfelelő, a megállapodás egyéb részei pedig változatlanul érvényben maradnak. Amennyiben a jelen dokumentum erről másképpen nem rendelkezik, a jelen megállapodás képezi a felhasználó és a Microsoft között a teljes megállapodást az Xbox.com webhely tekintetében, és az Xbox.com webhelyre vonatkozóan a felhasználói és a Microsoft között korábban vagy egyidejűleg meglévő minden elektronikus, szóbeli vagy írásbeli közlés és javaslat helyére lép. A jelen megállapodás nyomtatott változata és az elektronikus formában megadott értesítések ugyanolyan mértékben és ugyanolyan feltételekkel fogadhatók el a jelen megállapodás alapján folyó vagy ahhoz kapcsolódó bírósági és közigazgatási eljárásokban, mint bármely más, eredetileg nyomtatott formában létrehozott és fenntartott üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

A SZERZŐI JOGOKRA ÉS VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK:

Az Xbox.com webhelyen található minden tartalomra vonatkozóan: © 2010 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 U.S.A. Minden jog fenntartva. A Microsoft, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox Live, az Xbox emblémák, az Xbox 360 emblémák és/vagy az itt hivatkozott egyéb Microsoft-termékek a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A dokumentumban szereplő egyes vállalatok és termékek neve tulajdonosuk kereskedelmi védjegye lehet. A szövegben példaként szereplő vállalatok, szervezetek, termékek, személyek és események kitaláltak. A valódi vállalatokhoz, szervezetekhez, termékekhez, személyekhez vagy eseményekhez való hasonlóság a véletlen műve.

Minden kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk.

A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGI IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁRA ÉS A KÖVETENDŐ ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Az Egyesült Államok Polgári Törvénykönyve, 17. kötetének 512(c)(2) szakasza szerint a szerzői jog vélelmezett megsértéséről a Szolgáltató kijelölt megbízottját kell tájékoztatni. A KÖVETKEZŐKBEN ISMERTETETT ELJÁRÁSNAK NEM MEGFELELŐ KÉRELMEKRE NEM REAGÁLUNK. Lásd a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos jogi igények benyújtására vonatkozó tájékoztatást a www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm webhelyen.