Kirjaudu sisään
Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaan, muokattuun sisältöön ja mainoksiin.

Xbox.com käyttöoikeussopimus

(Päivitetty viimeksi lokakuussa 2010)

KIITOS, ETTÄ VALITSITTE XBOX:IN!

XBOX.COM-sivusto koostuu useista Microsoft Corporationin, 1 (yksi) Microsoft Way, Redmond, WA 98052 6399 tai sen tytäryhtiön ylläpitämistä verkkosivuista ja palveluista, joista käytetään yhteisnimitystä “Xbox.com-sivusto”.

Xbox.com-sivusto on käyttäjän käytettävissä, jos tämä hyväksyy tämän sopimuksen ehdot ja ilmoitukset muutoksitta. Jos käyttäjä käyttää Xbox.com-sivustoa, hänen katsotaan hyväksyneen kaikki sopimuksen ehdot ja ilmoitukset. Xbox.com-sivustolla voi olla myös lisäehtoja, jotka koskevat sen tiettyjä ominaisuuksia tai tarjouksia (esimerkiksi sweepstakes-lottoarvonnat tai keskustelualueet) ("lisäehdot").

Jos tämän sopimuksen ehdot tai ilmoitukset ovat ristiriidassa lisäehtojen kanssa tai muiden Xbox.com-sivuston ehtojen tai ohjeiden kanssa, noudatetaan kyseisiä ehtoja.

YKSITYISYYS JA HENKILÖTIETOSUOJA

Tietosuojalausuntoon ja henkilötietojen keräämistä sekä niiden käyttöä koskeviin kysymyksiin voi tutustua osoitteessa: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

Microsoft pidättää oikeuden muuttaa Xbox.com-sivuston käyttöä koskevan sopimuksen ehtoja ja ilmoituksia mukaan lukien muun muassa Xbox.com-sivuston käyttöä koskevat maksut. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan sopimuksen ehdot säännöllisesti ja jatkaessaan sivuston käyttöä hän sitoutuu muutoksiin.

SIVUSTOA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN TARKOITUKSEEN

Ellei toisin erikseen mainita, Xbox.com-sivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata, kopioida, jakaa, lähettää, asettaa näytteille, esittää, monistaa, julkaista, siirtää tai myydä xbox.com-sivuston tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluita tai antaa edelleen niihin kuuluvia käyttöoikeuksia tai luoda niistä johdannaisteoksia.

LINKIT KOLMASIEN OSAPUOLIEN SIVUSTOILLE

Xbox.com-sivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille tai syötteitä niistä (“linkitetyt sivustot”). Microsoft ei hallinnoi linkitettyjä sivustoja, eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, päivityksistä ja muutoksista tai sivustoilla olevista linkeistä tai niille siirretyistä tiedoista. Microsoft tarjoaa linkkejä käyttäjän avuksi, mutta tietyn sivun linkittäminen ei tarkoita, että Microsoft tukisi tai kannattaisi kyseisen sivuston sisältöä tai sillä olisi mitään tekemistä sen ylläpitäjien kanssa.

Kaikki käyttäjän ja kolmansien osapuolien (sisältäen mainostajat) välillä tapahtuva kanssakäyminen, joka tapahtuu Xbox.com-sivustolla, sillä esitettyjen linkkien tai myynninedistämistoimiin osallistumisen kautta mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden jakelun ja maksut sekä kaikki muut ehdot, sopimukset, takuut tai niihin liittyvät lausunnot, on täysin käyttäjän sekä mainostajan tai muun kolmannen osapuolen välistä. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuuksia tai vastuita koskien tätä kanssakäymistä tai vastaavaa myynninedistämistä.

LAITON TAI KIELLETTY KÄYTTÖ

Xbox.com-sivuston käytön ehtona on, että käyttäjä vakuuttaa Microsoftille, ettei käyttäjä käytä Xbox.com-sivustoa mihinkään laittomaan tai näissä käyttöehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Xbox.com-sivustoa millään sen kaltaisella tavalla, joka voisi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai heikentää Xbox.com-sivustoa tai häiritä minkään muun tahon Xbox.com-sivuston käyttöä tai siitä nauttimista. Käyttäjällä ei ole oikeutta hankkia tai yrittää hankkia mitään materiaaleja tai tietoja tavoilla, joita ei ole tarkoituksellisesti annettu käyttäjän käyttöön tai jotka eivät ole tarkoituksellisesti saatavilla Xbox.com-sivuston kautta.

TIETOLIIKENNETOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Xbox.com-sivustolla voi olla ilmoitustaulupalveluita, keskustelualueita, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivuja, kalentereita ja/tai muita viesti- tai tietoliikennetoimintoja, joiden avulla on mahdollista kommunikoida joko suuren yleisön tai tietyn ryhmän kanssa (käytetään yhteisnimitystä “tietoliikennetoiminnot”). Käyttäjä sitoutuu käyttämään tietoliikennetoimintoja lähettääkseen ja vastaanottaakseen ainoastaan viestejä ja materiaaleja, jotka ovat säädyllisiä ja jotka liittyvät kyseessä olevaan tietoliikennetoimintoon. Käyttäessään tietoliikennetoimintoja käyttäjä sitoutuu muun muassa siihen, että:

 • Hän ei herjaa, solvaa, häiritse, vainoa, uhkaile tai muilla tavoin riko muiden käyttäjien juridisia oikeuksia (esimerkiksi oikeus yksityisyyteen ja julkisuuteen).
 • Hän ei julkaise, postita, siirrä, jaa tai välitä sopimattomia, rienaavia, herjaavia, loukkaavia, siveettömiä, säädyttömiä tai laittomia keskusteluaiheita, nimiä, materiaaleja tai tietoja.
 • Hän ei julkaise, postita, siirrä, jaa tai välitä keskusteluaiheita, nimiä, materiaaleja tai tietoja, jotka yllyttävät tiettyyn henkilöön tai ihmisryhmään kohdistuvaan tämän rodusta, uskonnosta tai alkuperästä johtuvaan syrjintään, vihaan tai väkivaltaan tai jotka herjaavat ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten uhreja kyseenalaistamalla näiden rikosten olemassaolon.
 • Hän ei siirrä tai muulla tavoin jaa tiedostoja, jotka sisältävät immateriaalioikeuksien (tai yksityisyyden ja julkisuuden oikeuden) alaisia kuvia, valokuvia, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, ellei hänellä ole tarvittavia oikeuksia tai kaikkia vaadittavia materiaalien hallitsemiseen tarvittavia lupia.
 • Hän ei siirrä tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, vahingoittuneita tiedostoja tai vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat olla vahingollisia jonkun toisen tietokoneen toiminnalle.
 • Hän ei käytä mitään materiaaleja tai tietoja sisältäen kuvat ja valokuvat, jotka ovat käyttäjän saatavilla Xbox.com-sivuston kautta, tavalla, joka loukkaa jonkin tahon tuotemerkki-, patentti-, kauppasalaisuus-, tekijän tai muita vastaavia oikeuksia.
 • Hän ei mainosta tai tarjoudu myymään tai ostamaan tuotteita tai palveluita mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, ellei kyseinen palvelu erikseen salli kuvatunlaiset viestit.
 • Hän ei laadi tai lähetä edelleen kyselyitä, kilpailuja, pyramidikeräyksiä tai ketjukirjeitä.
 • Hän ei lataa itselleen toisen käyttäjän lähettämää tiedostoa, jonka hän tietää tai hänen tulisi kohtuudella tietää olevan sellainen, ettei sitä ole oikeutta jakaa kuvatulla tavalla.
 • Hän ei vääristele tai poista mitään tekijätietoja, juridisia tai muita huomautuksia, patentti- tai muita merkintöjä, jotka koskevat ladatun tietueen ohjelmiston tai muun materiaalin alkuperää sekä lähdettä.
 • Hän ei estä tai millään tavoin rajoita muita käyttäjiä käyttämästä tietoliikennetoimintoja tai nauttimasta niistä.
 • Hän ei riko mitään tiettyyn tietoliikennetoimintoon liittyvää käyttäytymissääntöä tai ohjetta.
 • Hän ei haali tai muutoin kerää ilman lupaa muita käyttäjiä koskevia tietoja, kuten näiden sähköpostiosoitteita.
 • Hän ei riko mitään tilanteeseen sovellettavissa olevia lakeja tai sääntöjä.
 • Hän ei luo valehenkilöllisyyttä muiden harhauttamiseksi.

Käyttäjän tietoliikennetoimintojen käyttöä ohjaavat käyttäytymissäännöt.

Microsoftilla ei ole velvollisuutta valvoa tietoliikennetoimintoja. Microsoft kuitenkin pidättää oikeuden tarkistaa viestintäpalveluiden kautta lähetettävän materiaalin ja poistaa lähetettävät viestit oman harkintansa mukaan. Microsoft myös pidättää oikeuden estää käyttäjän pääsyn johonkin tiettyyn tai kaikkiin tietoliikennetoimintoihin mistä tahansa syystä, milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.

Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet kaikkina aikoina olla antamasta tietoja, joiden salaaminen on tarpeen lain, säännön, juridisen toimenpiteen takia tai hallituksen pyynnöstä sekä oikeuden muuttaa tai poistaa tarvittaessa tietoja tai materiaaleja joko osin tai kokonaan.

Käyttäjän tulee aina olla varovainen antaessaan oman tai lapsensa henkilöllisyyden paljastavia tietoja tietoliikennetoimintojen kautta. Microsoft ei ole vastuussa tai tue tietoliikennetoiminnoista löytyviä sisältöjä, viestejä tai tietoja sekä nimenomaisesti pitäytyy kaikesta vastuusta, joka liittyy tietoliikennetoimintoihin tai tietoliikennetoimintojen käytöstä aiheutuviin tilanteisiin. Valvojat ja ylläpitäjät eivät ole auktorisoituja Microsoftin edustajia, eivätkä heidän näkemyksensä välttämättä ole yhteneväisiä Microsoftin näkemysten kanssa. Tietoliikennetoimintoihin siirretyt materiaalit voivat olla käyttö-, kopio- sekä/tai jakelurajoitusten alaisia. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kyseisiä rajoituksia, jos hän lataa materiaaleja sivustolta.

XBOX LIVE-PALVELUN KÄYTTÖ

Jotkin Xbox.com-sivuston Xbox Live -alueen sisällöt sekä palvelut saattavat olla käytettävissä ainoastaan, jos käyttäjä on Xbox Live -palvelun tilaaja ja hänellä on käytössään toimivat Windows Live ID -tunnistetiedot. Xbox Live-palvelun käyttöä säätelevät Xbox Live -palvelun käyttöehdot, joita pääsee tarkastelemaan Xbox Live -alueen kautta. Varmistaakseen pääsyn Xbox Live -palveluihin käyttäjää pyydetään vahvistamaan Xbox Live -tilaajatietonsa kirjautumalla sisään palveluun Windows Live ID -tunnistetietojen avulla. Tämän jälkeen henkilökohtaiset Xbox Live -tilaustiedot ovat käytettävissä Xbox Live:n kautta, joten käyttäjä on yksin vastuussa Windows Live ID -tunnistetietojen salasanan sekä käyttäjätilin salassapidosta. Lisäksi käyttäjä on vastuussa kaikista käyttäjätilinsä nimissä Xbox Live:ssä suoritetuista tapahtumista. Microsoft ei ole vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua kolmannen osapuolen käyttäessä käyttäjätiliä joko käyttäjän tietäen tai tämän tietämättä. Käyttäjää voidaan pitää vastuussa vahingoista, jotka Microsoft tai jokin toinen taho aiheuttaa sen seurauksena, että ulkopuolinen käyttää tämän käyttäjätiliä. Käyttäjällä ei ole missään tilanteessa oikeutta käyttää kenenkään toisen käyttäjätiliä ilman käyttäjätilin haltijan lupaa. Jos käyttäjä haluaa lopettaa Xbox Live:n ja/tai Xbox Live -palvelutilaukseenne liittyvän tiedon käyttämisen, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa 1.800.4MY.XBOX.

XBOX.COM MOBILE -SIVUSTON KÄYTTÖ

Xbox.com mobile-sivusto löytyy osoitteesta: http://www.xbox.mobi tai sen saa lähettämällä tekstiviestin 'Xbox' numeroon <30360>, minkä jälkeen puhelimeen lähetään tarvittavan linkin sisältävä tekstiviesti. Operaattorista ja sopimuksesta riippuen palvelu voi olla maksullinen.

Rekisteröityminen ja Xbox SMS -tekstiviestipalvelutilauksen (“SMS-palvelu”) poistaminen tapahtuu Xbox.com-sivustolla tai lähettämällä viestin “STOP” numeroon <30360>. SMS-palvelutilauksen irtisanomisen jälkeen SMS-palvelusta ei lähetetä uusia viestejä, ennen kuin käyttäjä rekisteröityy uudelleen ja tilaa matkapuhelinviestipalvelun Xbox.com-sivustolla. Apua on mahdollista saada lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: xbox@iconmobile.com. Yhteystietomme on mahdollista pyytää koska tahansa lähettämällä tekstiviesti ”HELP” numeroon <30360>.

MICROSOFTILLE KÄYTTÖÖN ANNETTU JA XBOX.COM-SIVUSTOLLE LÄHETETTY MATERIAALI

Microsoft ei omista materiaaleja, joita käyttäjä antaa Microsoftin käyttöön (sisältäen palautteet ja ehdotukset) tai lähettää, siirtää, syöttää tai lataa Xbox.com-sivustolle tai siihen liittyviin palveluihin (käytetään yhteisnimitystä ”lähetetty materiaali”). Lähettämällä, siirtämällä ja antamalla lähetetyn materiaalin muiden käyttöön käyttäjä kuitenkin luovuttaa Microsoftille, sen tytäryhtiöille ja tarpeellisille alihankkijoille luvan käyttää lähetettyä materiaalia ilman rajoituksia tässä sopimuksessa kuvattujen verkkopalveluiden käyttöön ja oikeuden kopioida, jakaa, siirtää, julkisesti asettaa esille tai esittää, muuttaa, kääntää ja uudistaa sitä sekä julkaista käyttäjän nimen lähetetyn materiaalin yhteydessä. Lisäksi käyttäjä täten luovuttaa oikeuden luovuttaa kyseisiä oikeuksia edelleen mille tahansa Xbox-pelijulkaisijalle tai Xbox.com-sivuston jakelijalle.

Lähetetyn materiaalin käytöstä ei makseta korvauksia. Microsoft ei ole velvollinen lähettämään edelleen tai käyttämään lähetettyä materiaalia ja voi oman harkintansa koska tahansa poistaa sen koska tahansa.

Lähettämällä, siirtämällä, esittämällä tai antamalla lähetetyn materiaalin muiden käyttöön käyttäjä vakuuttaa ja osoittaa omistavansa tai muulla tavoin hallinnoivansa kaikkia tässä osiossa tarkoitettuun lähetettyyn materiaaliin liittyviä oikeuksia mukaan lukien oikeuden jakaa, lähettää, siirtää, esittää tai toimittaa edelleen lähetettyjä tietoja.

XBOX.COM -VERKKOSIVULLA SAATAVILLA OLEVAT OHJELMAT JA MUU SISÄLTÖ

Xbox.com-verkkosivuilla ladattavissa olevat ohjelmat ja muu mahdollinen sisältö pois lukien ohjelmistot, joita loppukäyttäjät ovat mahdollisesti siirtäneet ladattavaksi tietoliikennetoimintojen kautta, ovat Microsoftin tai sen alihankkijoiden tekijänoikeuksien alaista omaisuutta (”ohjelmistot”). Ohjelmistojen käyttöä säätelee ohjelmistoon mahdollisesti liittyvä käyttösopimus (”käyttösopimus”). Käyttäjä ei voi asentaa tai käyttää ohjelmistoja, joihin liittyy tai joiden mukana tulee käyttösopimus, ennen kuin hän on sitoutunut noudattamaan sopimuksen ehtoja. Tämän sopimuksen myötä Microsoft myöntää teille, käyttäjä, henkilökohtaisen, peruutettavan ja siirtämättömän oikeuden käyttää ohjelmistoja, joiden mukana ei ole käyttösopimusta, Xbox.com-sivuston katsomiseen ja käyttämiseen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti edellyttäen, että kaikki tekijänoikeus- ja patenttimerkinnät säilytetään koskemattomina. Kaikki ohjelmistoihin liittyvät kolmannen osapuolen ilmoitukset ovat lisätietoja. Microsoft ei luovuta muita suoria tai epäsuoria oikeuksia mukaan lukien kaikki epäsuorat patenttioikeudet. Microsoft ja/tai sen jakelijat omistavat ohjelmistot ja ne ovat tekijänoikeuslakien sekä kansainvälisten vientisopimusten alaisia. Ohjelmistojen kopioiminen ja uudelleenjakelu on nimenomaisesti kielletty lailla ja voi johtaa vakaviin siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Lain rikkojat tullaan asettamaan kovimpaan mahdolliseen syytteeseen. EDELLÄ MAINITTUUN OHJELMISTOJEN KOPIOIMINEN MILLEKÄÄN MUULLE PALVELIMELLE KOPIOINTIA TAI UUDELLEENJAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI JA ILMAN RAJOITTEITA KIELLETTY. JOS OHJELMISTOLLA ON TAKUU, SE KOSKEE AINOASTAAN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUKAISTA KÄYTTÖÄ. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmistot ja siihen mahdollisesti liittyvät dokumentit ja/tai tekniset tiedot ovat tilanteeseen sovellettavien Yhdysvaltain vientirajoituslakien alaisia. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän vie tai vie edelleen ohjelmistoja suoraan tai epäsuorasti niihin maihin, joita Yhdysvaltain vientirajoitukset koskevat.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

XBOX.COM-SIVUSTOLLA SIJAITSEVAT TAI SEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVAT TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT VOIVAT SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUKSIA TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. NÄIHIN TIETOIHIN TEHDÄÄN MUUTOKSIA AIKA AJOIN. MICROSOFT JA/TAI SEN VASTAAVAT JAKELIJAT VOIVAT TEHDÄ MUUTOKSIA XBOX.COM-SIVUSTOON MILLOIN TAHANSA. XBOX.COM-SIVUSTON KAUTTA SAATUJA NEUVOJA E I TULISI KÄYTTÄÄ HENKILÖKOHTAISEN, LÄÄKETIETEELLISEN, JURIDISEN TAI TALOUDELLISEN PÄÄTÖKSENTEON POHJANA, JA SOPIVAAN ASIANTUNTIJAAN TULISIKIN OTTAA YHTEYTTÄ KYSEISEN TILANTEEN RATKAISEMISEKSI.

MICROSOFT CORPORATION JA/TAI SEN VASTAAVAT JAKELIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA XBOX.COM-SIVUSTON TIETOJEN, OHJELMISTOJEN, TUOTTEIDEN, PALVELUJEN TAI NIIHIN LIITTYVÄN GRAFIIKAN SOPIVUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA, OIKEA-AIKAISUUDESTA TAI OIKEELLISUUDESTA. KAIKKI TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET, PALVELUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄ GRAFIIKKA ANNETAAN KÄYTTÖÖN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” ILMAN MITÄÄN TAKUITA. MICROSOFT JA/TAI SEN JAKELIJAT EIVÄT TÄTEN ANNA MITÄÄN TIETOJA, OHJELMISTOJA, TUOTTEITA, PALVELUITA TAI GRAFIIKKAA KOSKEVIA TAKUITA TAI SITOUMUKSIA MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA VASTUUT TUOTTEEN SOPIVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

KÄYTTÄJÄ SITOUTUU NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ MICROSOFTIA EI VOIDA PITÄÄ VASTUULLISENA, JOS KÄYTTÄJÄN TIETOIHIN TAI TIEDONSIIRTOON PÄÄSTÄÄN KÄSIKSI TAI JOS NIITÄ MUUTETAAN TAI JOS NIITÄ SIIRRETÄÄN TAI MUUTETAAN TAI EI SIIRRETÄ TAI MUUTETA XBOX.COM-SIVUSTON KAUTTA. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ SITOUTUU SIIHEN, ETTEI MICROSOFT OLE VASTUUSSA EIKÄ SITÄ VOIDA PITÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN UHKAAVASTA, HERJAAVASTA, SÄÄDYTTÖMÄSTÄ, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA TAI SISÄLLÖSTÄ TAI TÄMÄN HARJOITTAMASTA OIKEUKSIEN LOUKKAAMISESTA MUKAAN LUKIEN TEKIJÄNOIKEUSLAIT. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN XBOX.COM-SIVUSTOLLE JA/TAI SEN KAUTTA LÄHETETYSTÄ SISÄLLÖSTÄ.

MISSÄÄN TILANTEESSA MICROSOFTIA JA/TAI SEN JAKELIJOITA EI VOIDA PITÄÄ VASTUULLISENA SUORASTA, EPÄSUORASTA, RANGAISTUKSEN KAUTTA TAPAHTUVASTA, EPÄSUORASTI AIHEUTUVASTA, ERITYISESTÄ TAI JONKIN TAPAHTUMAN SEURAUKSENA SATTUVASTA VAHINGOSTA TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN: KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSEEN LIITTYVÄT VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA XBOX.COM-SIVUSTON TOIMIVUUTEEN ; VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT VIIVÄSTYKSISTÄ TAI ESTEISTÄ KOSKIEN XBOX.COM-SIVUSTOA TAI SEN PALVELUITA; PALVELUIDEN TOIMITUKSISTA TAI NIIDEN ONGELMISTA JOHTUVAT VAHINGOT; XBOX.COM-SIVUSTOLTA HANKITUISTA TIEDOISTA, OHJELMISTOISTA, TUOTTEISTA, PALVELUISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ GRAFIIKOISTA JOHTUVAT VAHINGOT SEKÄ VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT XBOX.COM-SIVUSTON KÄYTÖSTÄ PERUSTUIPA SE SOPIMUKSEEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, TUOTTAMUSVASTUUSEEN TAI MUUHUN, VAIKKA MICROSOFTIA TAI SEN JAKELIJOITA OLISI VAROITETTU MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA. KOSKA ERÄÄT OSAVALTIOT/TUOMIOISTUIMET EIVÄT HYVÄKSY VÄLILLISTEN TAI EPÄSUORIEN VAHINKOJEN VASTUURAJOITUKSIA, YLLÄKUVATUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. JOS KÄYTTÄJÄ ON MISSÄÄN MÄÄRIN TYYTYMÄTÖN XBOX.COM-SIVUSTOON TAI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOIHIN, AINOA MUUTOKSENHAKUKEINO ON LOPETTAA XBOX.COM-SIVUSTON KÄYTTÖ.

PÄÄSYN ESTÄMINEN/RAJOITTAMINEN

Microsoft pidättää yksinoikeuden estää käyttäjän pääsyn jollekin tai kaikille Xbox.com-sivuston sivulle tai niihin liittyviin palveluihin tai niiden osiin koska tahansa ilman erillistä varoitusta.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITATILANTEIDEN RATKAISUPAIKKA

Jos asutte tai yrityksenne kotipaikka on Yhdysvalloissa, sopimuksen ehtojen rikkomuksia koskeviin vaateisiin sovelletaan Washingtonin osavaltion lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. Kaikkiin muihin vaateisiin mukaan lukien kuluttajasuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja oikeudenloukkauksia koskeviin lakeihin liittyvät vaateet, sovelletaan asuinosavaltionne lakeja Yhdysvalloissa. Jos asutte tai yrityksenne kotipaikka on Yhdysvalloissa, sitoudutte siihen, että kaikki tähän sopimukseen tai palveluun liittyvät riitaisuudet ratkaistaan King County -piirikunnan liittovaltion tuomioistuimissa.

Jos asutte tai yrityksenne kotipaikka on Yhdysvaltojen ulkopuolella, kaikkiin tähän sopimukseen liittyviin tai siitä lähteviin vaateisiin mukaan lukien kuluttajasuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja oikeudenloukkauksia koskeviin lakeihin liittyvät vaateet, sovelletaan sen maan lakeja, joka on asuinpaikkanne tai yrityksenne kotipaikka.

YLEISTÄ

Käyttäjä sitoutuu siihen, että Xbox.com-sivustoa koskevan käyttösopimuksen myötä käyttäjän ja Microsoftin välille ei synny yhteisyritys-, kumppanuus-, työ- tai edustussopimusta. Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Microsoftin, sitä hallitsevat tahot, tytäryhtiöt, alihankkijat, johtajat sekä työntekijä vastuusta ja olemaan vaatimatta heitä vastuuseen mistään vaateista mukaan lukien käyttäjän X.box.com-sivuston käytöstä johtuvat kolmatta osapuolta vastaan kohdistuvat kohtuulliset asianajokulut. Microsoft pidättää oikeuden ilman etukäteen pyydettyä lupaa luovuttaa käyttäjää tai tämän Xbox.com-sivuston käyttöä koskevia henkilötietoja mukaan lukien sivun sisältö, jos Microsoftilla on hyvä syy uskoa, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä (1) lain vaatimusten tai juridisen prosessin kannalta, (2) Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden oikeuksien tai omaisuuden puolustamisen kannalta,(3) käyttöehtojen noudattamisen kannalta, (4) jäsenien tai muiden oikeuksien suojaamisen kannalta. Microsoftin sopimuksen noudattaminen on alisteista voimassaoleville laeille, eikä sopimuksessa kuvatut toimet vaikuta Microsoftin oikeuteen noudattaa lainvalvojien tai oikeusasteiden pyyntöjä, jotka liittyvät käyttäjän Xbox.com-sivuston käyttöön tai siihen liittyvään tietojen saamiseen tai keräämiseen.

Jos joku sopimuksen osa osoittautuu pätemättömäksi tai soveltumattomaksi tilanteessa sovellettavan lain kannalta, mukaan lukien muun muassa yllä kuvatut vastuuvapauslausekkeet ja vastuurajoitukset, pätemätön tai soveltumattomaksi osoittava osa katsotaan korvautuvan pätevällä ja sovellettavissa olevalla lausekkeella, joka kaikkein tarkimmin vastaa alkuperäistä lauseketta muun sopimuksen pysyessä voimassa. Ellei muuta todeta, tämä sopimus kattaa kokonaisuudessaan käyttäjän ja Microsoftin välisen Xbox.com-sivustoa koskevan sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aiemmat tai samanaikaiset elektronisessa muodossa käydyt, suulliset tai kirjalliset Xbox.com-sivuston käyttöä koskevat neuvottelut ja ehdotukset. Tämän sopimuksen tuloste tai mikä tahansa elektronisessa muodossa annettu sopimukseen perustuva huomautus on pätevä oikeudenkäynnissä samassa määrin ja samojen ehtojen mukaisesti kuin muut kirjallisessa muodossa tuotetut ja säilytetyt yrityssopimukset.

HUOMAUTUKSIA TEKIJÄNOIKEUKSISTA JA TAVARAMERKISTÄ

Kaikki Xbox.com-sivuston sisältö: Copyright © 2010 Microsoft Corporation ja/tai sen jakelijat, 1 (yksi) Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Xbox, Xbox Live, the Xbox-logot ja/tai muut tässä sopimuksessa tarkoitetut Microsoft-tuotteet ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä sopimuksessa mainitut yhtiöiden nimet tai tuotteet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Sopimuksessa käytetyt esimerkkiyritykset, -organisaatiot, -tuotteet, -ihmiset ja -tapahtumat ovat fiktiivisiä, eikä niillä ole yhteyttä mihinkään olemassa olevaan yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, ihmiseen tai tapahtumaan. Kaikki sopimuksessa nimenomaisesti annetut oikeudet pidätetään.

TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT VAATEET

Yhdysvaltain lain 17. osan, pykälän 512(c)(2) mukaan tekijänoikeuksia koskevat vaateet tulee lähettää palveluntarjoajan edustajalle. MUUTOIN KUIN OHJEIDEN MUKAISIN TAVOIN TEHTYIHIN TIEDUSTELUIHIN EI VASTATA. Lue lisää osoitteesta: www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm