Kirjaudu sisään
Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaan, muokattuun sisältöön ja mainoksiin.

Käyttöehdot

Julkaistu: heinäkuussa 2014
Voimassa: heinäkuussa 2014

 

 

Kiitos, että valitsit Microsoftin! Tämä on sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Sopimuksessa on kuvattu kohdassa 1.1 eriteltyjen ohjelmiston ja palvelujen käyttöoikeudet. Osa tämän Sopimuksen ehdoista on esitetty kysymys ja vastaus -muodossa, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettävissä. Koko Sopimus on syytä lukea, koska kaikki ehdot ovat tärkeitä ja ne muodostavat yhdessä oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka astuu voimaan, kun käyttäjä hyväksyy sen.

 

 

1.                   Sopimuksen kattavuus, hyväksyminen ja muutokset

 

1.1.             Mitkä palvelut tämä Sopimus kattaa? Tämä Sopimus koskee Xbox-pelien, -sisällön, -sovellusten ja -palveluiden käyttöä, mukaan lukien Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music ja Windows Phone Store/Marketplace (sekä mitkä tahansa muut sellaiset kaupat, jotka käyttävät Windows Phone -kumppanibrändiä ja joista linkitetään tähän sopimukseen) ja kaikki sellaiset palvelut tai ohjelmistot, joiden avulla käyttäjä voi virtauttaa, ladata, tarkastella tai käyttää tiettyä digitaalista sisältöä, esimerkiksi musiikkia, videoita, pelejä, sovelluksia ja muuta sellaista sisältöä, jota Microsoft toisinaan tuo saataville (näistä käytetään yhteisnimitystä ”Palvelut”). Palveluita voidaan käyttää Xbox One -konsolista, Xbox 360 -konsolista, PC:stä, Windows Phone -laitteesta, mobiililaitteesta, kannettavasta mediasoittimesta tai muista Microsoftin valtuuttamista laitteista (joita kutsutaan ”Valtuutetuiksi Laitteiksi”) tai Internetin kautta. Käyttäjän on Palveluita käyttäessään noudatettava näitä ehtoja (”tämä Sopimus”).

 

1.2.             Liittyykö Palvelun käyttöön joitakin lisäehtoja? Microsoftin tavoitteena on luoda turvallinen ja suojattu ympäristö, joten käyttäjien on Palveluita käyttäessään noudatettava seuraavia ehtoja, jotka ovat osa tätä Sopimusta:

 

·         nämä käyttöehdot

·         Xbox Liven käyttösäännöt (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Microsoftin roskapostinestokäytännöt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         menettelyohjeet (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct).

 

1.3.         Liittyykö Palveluiden tai niiden kautta saatavilla olevan sisällön käyttöön joitakin lisäehtoja? Microsoft osoittaa Palveluiden osana tai kautta saatavilla olevien sovellusten toimittajan. Joissakin sellaisissa kolmansien osapuolten toimittamissa peleissä, sovelluksissa, sisällöissä, online-palveluissa, mainoksissa tai tapahtumissa (esimerkiksi arvonnoissa tai kilpailuissa), jotka ovat saatavilla Palveluissa tai niiden kautta (”Kolmansien Osapuolten Ominaisuudet”), ja tietyissä Microsoftin Palveluissa saattaa olla erillinen sopimus, tietosuojakäytäntö tai muita sellaisia ehtoja, jotka koskevat kyseisten Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksien käyttöä (näistä käytetään yhteisnimitystä ”Lisäehdot”).

 

Tämän Sopimuksen lopussa olevat Sovelluksia koskevat peruskäyttöoikeusehdot ovat käyttäjän ja sovelluksen toimittajan väliset lisäehdot, jotka koskevat Windows Phone Storen/Marketplacen kautta ladattavan sovelluksen käyttöä, ellei sovelluksen mukana toimiteta muita käyttöoikeusehtoja. Sovelluksella voi olla myös muita lisäehtoja, kuten palveluehdot tai tietosuojakäytännöt, jos sovellus mahdollistaa muiden Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksien käytön.

 

Microsoft on lisäehtojen osapuoli vain, kun Microsoft on kyseisten Palveluiden toimittaja. Microsoft ei myönnä käyttäjälle mitään immateriaaliomaisuutta osana Palveluiden kautta saatavilla olevia Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksia, eikä Microsoft ole vastuussa seuraavista asioista, ellei laki toisin edellytä:

                    Kolmansien Osapuolten Ominaisuudet

                    Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksien käyttö

                    Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksien sisältö

                    Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksien asiakastuki ja

                    Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksiin liittyvät takuut tai vaatimukset.

 

Tämä Sopimus ja ne tietosuojalausekkeet, joihin tässä Sopimuksessa viitataan, eivät koske Kolmansien Osapuolten Ominaisuuksia, ja kyseisiin ominaisuuksiin liittyvät Lisäehdot eivät muuta mitään tämän Sopimuksen ehtoja millään tavoin.

 

Kolmannen osapuolen komentosarjojen tai koodin, joihin on linkki tai joihin viitataan näissä Palveluissa, käyttöoikeuden myöntää koodin omistava kolmas osapuoli, ei Microsoft.

 

1.4.         Miten tämä Sopimus hyväksytään? Kun käyttäjä käyttää Palveluja tai hyväksyy nämä ehdot silloin, kun mahdollisuus hyväksyntään on annettu käyttöliittymässä, käyttäjä vahvistaa noudattavansa tätä Sopimusta muokkaamatta sitä. Jos käyttäjä ei hyväksy sopimuksen ehtoja, hän ei saa käyttää Palveluja.

 

1.5.         Minkä ikäiset henkilöt saavat käyttää Palveluja? Käyttämällä näitä Palveluita käyttäjä ilmoittaa olevansa asuinpaikkansa lakien mukaisesti täysi-ikäinen ja hyväksyvämsä tämän Sopimuksen ehdot tai olevansa sellaisen alaikäisen henkilön huoltaja, jonka tili on liitetty käyttäjän tiliin, ja hyväksyvänsä tämän Sopimuksen kyseisen henkilön puolesta. Palvelujen käyttöön vaaditaan Microsoft-tili. Käyttäjän saattaa täytyä hyväksyä jotkin muut käyttöehdot ja toimittaa lisätietoja, jotta hän voisi käyttää Microsoft-tiliään Microsoftin muiden palveluiden kanssa.

 

1.6.         Voiko Microsoft muuttaa tätä Sopimusta sen hyväksymisen jälkeen? Kyllä. Microsoft ilmoittaa, jos se aikoo muuttaa tätä Sopimusta. Tämän Sopimuksen ehtoja saatetaan muuttaa, jos: (i) se on tarpeen sovellettavan lain perusteella, mukaan lukien rajoituksetta kyseiseen lakiin tehdyt muutokset, (ii) se on tarpeen sovellettavaan lakiin perustuvan ohjeistuksen ja/tai määräyksen perusteella, (iii) palvelun ja korvauksen välinen vastaavuussuhde on epäjärjestyksessä, (iv) se on tarpeen teknisen syyn vuoksi, (v) se on tarpeen Palvelujen käytön varmistamiseksi tai (vi) ehtoja on muutettava käyttäjän eduksi. Ilmoitamme muutoksesta ennen sen voimaantuloa joko käyttöliittymän kautta, sähköpostitse tai jollakin muulla käytännöllisellä tavalla. Kun käyttäjä käyttää Palveluita ehtojen muutosten voimaantulon jälkeen, hän samalla hyväksyy muutetut ehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, hänen on lopetettava Palvelujen käyttö ja peruttava kaikki maksetut Palvelut noudattamalla kohdassa 6.10. annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa uudet ehdot koskevat käyttäjää.

 

1.7.         Millaisia muutoksia Palveluihin voi odottaa tulevan? Microsoft parantaa Palveluita jatkuvasti ja voi muuttaa niitä milloin tahansa. Lisäksi Microsoft saattaa tietyistä syistä lopettaa Palvelujen joidenkin osien toimittamisen, mukaan lukien osat, joiden toimittaminen ei ole enää järkevää, joiden tekniikka kehittyy, joiden asiakaspalaute ilmaisee muutostarpeesta, joiden saataville asettaminen ei enää ole kolmansien osapuolten kanssa solmittujen sopimusten sallimia tai joissa ilmenee palvelun jatkamisen järkevyyden kannalta liian merkittäviä ulkoisia ongelmia. Saatamme julkaista Palveluja tai niiden ominaisuuksia beetaversiona, joka ei välttämättä toimi oikein tai samalla tavalla kuin lopullinen versio. Microsoft saattaa muiden muutosten ohella esimerkiksi (i) rajoittaa pääsyä Palveluihin, (ii) noutaa tietoja Valtuutetusta Laitteesta tai mistä tahansa Palveluihin kirjautumiseen käytettävästä oheislaitteesta Palvelujen toimittamiseksi ja niiden tietoturvan varmistamiseksi ja tämän Sopimuksen toimeenpanemiseksi, ja (iii) päivittää, muokata, perua, keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa Palvelujen toiminnon tai ominaisuuden tai minkä tahansa Palveluihin tai Valtuutettuun Laitteeseen liittyvän laitteiston tai ohjelmiston milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta. Microsoft voi tehdä näin lataamalla Palveluihin liittyvän ohjelmiston automaattisesti Valtuutettuun Laitteeseen. Ladattava ohjelmisto voi estää käyttäjän pääsyn Palveluihin tai estää tätä pelaamasta laittomia pelejä tai käyttämästä valtuuttamattomia oheislaitteita.

 

1.8.         Miten palveluihin liitettyjä tilejä saa käyttää? Käyttäjä voi joissakin Palvelujen osissa avata käyttäjätiliinsä liittyviä muita tilejä (”palveluihin liittyvät tilit”). Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot kaikille liitetyille tileille (alaikäisten tilit mukaan lukien), jotka hänellä on sopimushetkellä tai jotka hän luo sen jälkeen, ja hyväksyy sen, että hän on vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat hänen Palveluiden tilissään ja siihen liitetyissä tileissä. Käyttäjä hyväksyy sen, että Microsoft voi ryhtyä toimiin hänen Palveluiden tiliään vastaan vastauksena jonkin liitetyn tilin tapahtumiin. Näitä toimia voivat olla Palveluiden tilin tai liitettyjen tilien käyttäjien rajoittaminen, Palveluiden käyttöön käytettävien laitteiden määrän rajoittaminen ja/tai Palveluiden tilin tai siihen liittyvien tilien poistaminen. Jos käyttäjä sallii alaikäisen käyttää liitettyä tiliä:

 

Käyttäjä vakuuttaa olevansa kyseisen alaikäisen henkilön vanhempi tai laillinen huoltaja.

 

Käyttäjä hyväksyy sen, että jotkin Palvelujen ominaisuudet ja osa Palvelujen kautta saatavilla olevasta sisällöstä saattavat sisältää tai altistaa käyttäjät alaikäisille sopimattomalle sisällölle. Käyttäjä suostuu siihen, että hänen tulee valvoa Palveluja hänen luvallaan käyttävien alaikäisten harjoittamaa Palvelujen käyttöä. Palveluja ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten käytettäviksi ilman aikuisen valvontaa.

 

Käyttäjä hyväksyy sen, että Microsoft tarjoaa asetuksia, joiden avulla käyttäjä voi hallita sellaisen materiaalin ostamista tai käyttöä, joka ei sovellu alaikäisille. Esimerkiksi Xbox 360 -konsolissa, Xbox One -konsolissa ja joissakin Palvelun osissa voidaan käyttää ”Perheasetuksia”. Käyttäjä voi tarkastella tai muuttaa asetuksia siirtymällä konsolin asetussovellukseen tai osoitteeseen http://www.xbox.com/account. Lisätietoja asetuksista on osoitteessa http://www.xbox.com/support.

 

Käyttäjä voi saada yksityiskohtaiset profiili-, käyttö- ja tapahtumatiedot alaikäisistä, joiden tili on liitetty. Nämä tiedot sisältävät tietoja pelatuista peleistä, ladatuista sovelluksista, videoista (TV ja elokuva), joita lapsi on katsellut Xbox Videossa, soitetusta musiikista, selaamis- ja hakutapahtumista (konsolin Internet Explorer -sovelluksessa) ja sääntöjennoudattamishistoriasta (mukaan lukien liitetyn tilin käyttäjän tekemät valitukset tai hänestä tehdyt valitukset ja Palveluiden käytön estäminen). Ne voivat myös sisältää hankintahistorian, ystäväpyyntöjä ja ystäväluetteloita (mukaan lukien yhteydet sosiaalisiin yhteisösovelluksiin), viestintähistorian (mukaan lukien viestit ja liitteet) ja Palveluiden sovellusten käytön (mukaan lukien tarkasteltu sisältö).

 

Käyttäjä on itse vastuussa kaikista niistä materiaaleista, joita joku hänen Palvelutilinsä käyttäjä käyttää tai joihin tältä estetään pääsy (mukaan lukien estäminen, joka tapahtuu siksi, että käyttäjä joko on tai ei ole käyttänyt Käytönvalvontaa). Käyttäjä hyväksyy sen, että asetusten käyttäminen ei korvaa käyttäjän vastuulla olevaa Palvelutiliä käyttävien alaikäisten henkilökohtaista valvontaa.

 

Jos käyttäjä on palveluihin liitetyn tilin käyttäjä, hän hyväksyy sen, että Palvelutilin haltijalla on täysi oikeus valvoa kyseisen tilin käyttöä. Valvontaoikeuksiin kuuluvat oikeudet (i) lopettaa Palvelut, (ii) sulkea tai muuttaa palveluihin liitettyjä tilejä milloin tahansa, (iii) käyttää ja muokata palveluihin liittyvää tiliä koskevaa Käytönvalvontaa, ja (iv) vastaanottaa ilmoituksia Microsoftilta. Joissakin tapauksissa kyseinen valvonta sisältää myös oikeuden hallinnoida palveluihin liitetyn tilin ostoasetuksia sekä mahdollisuuden pyytää ja vastaanottaa palveluihin liitettyä tiliä koskevia laitteen ja Palvelujen käyttötietoja. Microsoft kerää palveluihin liitettyä tiliä koskevia profiili-, käyttö- ja aktiviteettitietoja ja toimittaa ne Palvelutilin haltijalle. Jos käyttäjä on palveluihin liitetyn tilin käyttäjä, tätä Sopimusta sovelletaan käyttäjän harjoittamaan Palvelujen käyttöön seuraavia kohtia lukuun ottamatta: 1.8 (pois lukien kappale, joka alkaa ”Jos käyttäjä on palveluihin liitetyn tilin käyttäjä…”, joka koskee liitettyjen tilien käyttäjiä); 6 (Maksu) ja kohta 15 (Ilmoitukset osapuolille).

 

1.9.         Onko Palvelujen käyttöä rajoitettu jotenkin? Palveluita ei saa käyttää muiden käyttäjien tai itse Palvelujen vahingoittamiseen. Käyttäjä ei esimerkiksi saa

 

·         käyttää Palveluita muiden henkilöiden, organisaatioiden tai Microsoftin tahalliseen vahingoittamiseen, uhkailemiseen tai häiritsemiseen

·         vahingoittaa, haitata tai ylikuormittaa Palveluita (tai niihin liittyviä verkkoja tai Valtuutettuja Laitteita) tai tehdä Palveluita toimintakyvyttömiksi

·         siirtää, jälleenmyydä tai levittää Palvelujen osia tai pääsyä niihin, mukaan lukien käyttäjätilin myynti tai osto

·         siirtää, jälleenmyydä tai levittää Palvelujen osia tai pääsyä niihin, mukaan lukien käyttäjätilin myynti tai osto

·         jakaa tilinsä salasanaa tai muulla tavalla antaa minkään kolmannen osapuolen käyttää Palveluja puolestaan, jollei Microsoft toimita tähän jotakin erikseen hyväksyttyä tapaa

·         antaa Palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön

·         käyttää Palveluita tai Palvelun sisältöä kaupalliseen tarkoitukseen

·         käyttää tai yrittää käyttää luvattomia menetelmiä Palvelujen muokkaamiseksi tai reitittämiseksi uudelleen tai pääsyn saamiseksi Palveluihin

·         käyttää mitään automaattista menettelyä tai palvelua (esimerkiksi bottia, verkkohakuria, Microsoftin tallentamien tietojen säännöllistä tallentamista tai metahakua) Palvelujen käyttämiseksi tai Palveluissa olevien tietojen kopioimiseksi tai noutamiseksi

·         hankkia (tai yrittää hankkia) mitään Palveluissa tai niihin liittyvissä laitteistoissa olevia tietoja, lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka Microsoft on tarkoittanut käyttäjän saataville

·         petoksellisesti lisätä pelimäärää tai muulla tavalla manipuloida Palveluita millään tavalla, kuten käyttämällä komentosarjaa ja/tai muuta automaattista prosessia

·         käyttää Palveluja tai niihin liittyviä laitteistoja luvattomien ohjelmistojen suunnitteluun, kehittämiseen tai päivittämiseen

·         käyttää luvatonta ohjelmistoa ja laitteistoa Palveluiden käyttämiseen, eikä hän saa muokata Valtuutettua Laitetta millään luvattomalla tavalla (esim. luvattomien korjausten, päivitysten tai latausten avulla). Käyttäjä suostuu siihen, että Microsoftilla on oikeus lähettää tietoja, sovelluksia tai muuta sisältöä mihin tahansa käyttäjän Palveluihin päästäkseen käyttämään ohjelmistoon tai laitteistoon yksinomaan luvattomien muokkausten löytämiseksi ja/tai poistamaan muokatun laitteen käytöstä.

·         yrittää hajottaa, purkaa, muokata tai levittää Palveluita tai mitään niiden kautta saatavilla olevia pelejä, sovelluksia tai muuta Palvelujen tai niihin liittyvien laitteistojen tai Valtuutetun laitteen kautta saatavilla olevaa sisältöä, eikä luoda niistä johdannaisteoksia, selvittää niiden valmistustapaa, myöntää niihin alikäyttöoikeuksia tai käyttää niitä mihinkään muihin tarkoituksiin. Jos käyttäjä toimii näin, Microsoft voi perua käyttäjän tilin ja hänen oikeutensa käyttää Palveluita sekä esittää korvausvaatimuksia. Microsoft voi ryhtyä mihin tahansa sopiviksi katsomiinsa oikeustoimiin sellaisia käyttäjiä vastaan, jotka käyttävät Microsoftin järjestelmiä väärin tai vaarantavat Microsoftin verkon turvallisuuden, tai jotka rikkovat tätä Sopimusta tai mitä tahansa siihen viitteinä sisällytettyjä ehtoja. Tällaiset käyttäjät voivat myös joutua rikos- tai siviilioikeudelliseen vastuuseen toimistaan.

 

2.                   Sisältö

 

2.1.             Kuka omistaa käyttäjien Palveluihin lisäämän sisällön? Microsoft ei vaadi omistusoikeuksia käyttäjän Palveluihin tuomaan sisältöön. Käyttäjän omistusoikeus sisältöönsä säilyy. Microsoft ei valvo, tarkista eikä tue käyttäjän ja muiden henkilöiden Palvelujen kautta saataville tuomaa sisältöä.

 

2.2.             Kuka saa käyttää sisältöä? Käyttäjä voi itse hallita, kuka saa käyttää sisältöä. Jos käyttäjä jakaa sisältöä Palveluiden julkisilla alueilla tai muiden, käyttäjän valitsemien käyttäjien saatavilla olevilla alueilla, Microsoft ja kaikki ne henkilöt, joiden kanssa sisältö on jaettu, saavat käyttää sitä. Jos käyttäjä antaa muille pääsyn Palveluissa olevaan omaan sisältöönsä, hän myöntää samalla muille ilmaisen, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, toistaa, levittää, näyttää ja siirtää kyseistä sisältöä sekä viestiä siitä muille yksinomaan Palvelujen yhteydessä. Jos julkaistu sisältö on valokuva tai muu digitaalinen kuva, käyttäjä voi myös erikseen luopua mistä tahansa tai kaikista kyseiseen kuvaan liittyvistä yksityisyys- tai julkisuusoikeuksista. Jos käyttäjä ei halua muiden saavan näitä oikeuksia, hänen ei tule jakaa sisältöään Palveluissa.

 

Jos käyttäjä lähettää arvostelun sovelluksesta, jonka hän lataa Windows Phone Storen kautta, hän voi saada Microsoftilta sähköpostiviestin, jossa on sisältöä sovelluksen toimittajalta. Tämän sähköpostin lähettää Microsoft. Microsoft ei jaa käyttäjän sähköpostiosoitetta millekään Windows Phone Store/Marketplacen kautta ladattujen sovellusten toimittajille. Jos käyttäjä saa tällaisen sähköpostiviestin, hän voi pyytää, ettei vastaavia viestejä lähetetä enää hänelle, käyttämällä sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

 

2.3.             Mitä Microsoft tekee käyttäjien sisällöllä? Käyttäjä on tietoinen siitä, että Microsoft voi käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, levittää, julkaista ja näyttää Palveluissa julkaistua sisältöä, ja käyttäjä antaa Microsoftille, sen konserniyhtiöille, jälleenmyyjille, palveluntarjoajille, kumppaneille ja/tai toimittajille tähän luvan. Nämä tiedot sisältävät käyttäjän nimen, pelaajatunnuksensa, mottonsa, avatar-hahmonsa, pelin DVR-leikkeiden mukana toimitetun alkuperäisen sisällön tai muut tiedot, jotka käyttäjä toimittaa sisällön yhteydessä. Näitä oikeuksia sovelletaan vain siinä määrin kuin on tarpeen Palvelujen toimittamisen kannalta.

 

2.4.             Millainen sisältö on kiellettyä tai rajoitettua? Palveluissa ei sallita tätä Sopimusta (joka sisältää Microsoftin roskapostinestokäytännön ja Menettelyohjeet) tai paikallisia lakeja rikkovaa sisältöä. Microsoft pidättää itsellään oikeuden tarkistaa sisältö tämän Sopimuksen ehtojen toimeenpanemiseksi. Microsoft saattaa estää mitkä tahansa sisällöt, sähköpostiviestit, pikaviestit tai muun Palveluihin kohdistuvan tai niistä lähtevän viestinnän suojatakseen Palveluja ja asiakkaitaan tai pannakseen tämän Sopimuksen täytäntöön. Käyttäjän on kunnioitettava taiteilijoiden, kirjailijoiden, keksijöiden ja luovan työn tekijöiden oikeuksia. Sisältö saattaa olla tekijänoikeuksien suojaamaa. Sisällössä esiintyvillä henkilöillä voi olla oikeus päättää kuvansa käytöstä. Jos käyttäjä jakaa sisältöä Palveluissa sellaisella tavalla, joka loukkaa muiden tekijänoikeuksia tai muita immateriaali- tai omistusoikeuksia tai julkisuus- tai yksityisyysoikeuksia, käyttäjä rikkoo samalla tätä Sopimusta (ja loukkaa muita oikeuksia sekä mahdollisesti rikkoo lakia). Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet myöntää tässä kohdassa mainitut oikeudet ja että sisällön käyttö ei riko mitään lakia. Microsoft ei maksa käyttäjälle mitään tämän sisällöstä. Microsoft voi kieltäytyä julkaisemasta käyttäjän sisältöä mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä. Microsoft voi poistaa käyttäjän sisällön Palveluista milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, myös silloin, jos (i) käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta, (ii) sisältö ylittää tallentamiselle tai tiedostojen koolle asetetut rajat, (iii) sisällön toimittamisen tarkoituksena on yritys manipuloida minkä tahansa sovelluksen arvosteluja tai luokituksia tai (iv) Microsoft peruu tai lakkauttaa palvelut.

 

2.5.             Millä tavoin Microsoftin ja kolmansien osapuolten sisällön käyttöä on rajoitettu? Microsoft voi estää pääsyn käyttäjän tiliin liittyvään, Microsoftin omaan tai jonkin kolmannen osapuolen toimittamaan sisältöön mistä tahansa syystä. Microsoft voi myös poistaa käyttäjän Valtuutetussa Laitteessa olevat pelit, sovellukset, sisällön tai Palvelut tai tehdä ne käyttökelvottomiksi suojatakseen Palveluita, sovellusten toimittajia, verkko-operaattoreita tai muita sellaisia tahoja, joihin poistamiseen johtava tilanne vaikuttaa tai saattaisi vaikuttaa. Jotkin Palveluissa saatavilla olevat sovellukset tai sisältö eivät ehkä toisinaan ole käytettävissä tai niitä saatetaan tarjota vain rajoitetun ajan sopimussyistä tai muiden rajoitusten, esimerkiksi käyttäjän Tilin tai alueen vuoksi. Tällöin käyttäjä ei ehkä voi ladata sisältöä tai sovelluksia uudelleen tai virtauttaa jotakin ostamaansa sisältöä uudelleen. Jos käyttäjä esimerkiksi siirtää tilinsä toiselle alueelle, hänen saattaa täytyä ostaa aiemmin hänen saatavillaan ollut ja aiemmalla alueella jo maksettu sisältö ja sovellukset uudelleen. Paitsi siinä määrin kuin sovellettava laki vaatii, Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta toimittaa uudelleenlatausmahdollisuutta tai korvaavaa sisältöä tai sovellusta aiemmin ostettujen tilalle. Jos Microsoft saa sisällön omistajilta tiedon siitä, että heidän toimittamansa sisältö ei ole saatavilla tiettynä ajankohtana, Microsoft yrittää välittää tämän tiedon käyttäjälle.

 

2.6.             Kuka on vastuussa tiedoista ja sisällöstä? On käyttäjän omalla vastuulla ottaa varmuuskopiot Palveluissa julkaisemistaan tiedoista ja sisällöstä. Microsoft saattaa poistaa tiedot ja sisällön palvelimiltaan pysyvästi, jos Palvelut perutaan tai lakkautetaan. Microsoftilla ei ole mitään velvollisuutta palauttaa tietoja ja sisältöä käyttäjälle Palvelujen perumisen tai lakkauttamisen jälkeen. Jos tietojen ja sisällön tallennuksella on jokin päättymispäivä, Microsoft voi poistaa tiedot ja sisällön kyseisenä päivänä tai sen jälkeen. Poistettuja tietoja ja sisältöä ei välttämättä voi palauttaa.

 

 

3.                   Palvelujen peruutus

 

3.1.             Mitä tapahtuu, jos tätä Sopimusta ei noudateta? Jos käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta, Microsoft saattaa toimia asiaankuuluvalla tavalla, mukaan lukien (rajoituksetta) sisällön poistaminen Palveluista, käyttäjän Palvelujen käyttöoikeuden poistaminen, käyttäjän tiettyjen toimenpiteiden lopettamisen pyytäminen, konsolin tai laitteen Palveluiden käytön estäminen ja/tai käyttäjän toimenpiteiden ilmoittaminen viranomaisille. Jos Microsoft ryhtyy toimiin tämän Sopimuksen rikkomisen vuoksi, Microsoft voi pysyvästi poistaa ja käyttäjä voi pysyvästi menettää käyttäjän Microsoft-tiliin liittyviä tietoja tai sisältöä ja/tai Microsoft voi peruuttaa käyttäjän Palvelut kokonaan. Poistettua sisältöä ei välttämättä voi palauttaa.

 

3.2.             Voiko Palvelujen käyttöoikeuden menettää muilla tavoilla? Kyllä. Jos käyttäjä rekisteröityy maksetun Palvelun käyttäjäksi, mutta ei suorita maksua ajallaan, Microsoft saattaa irtisanoa Palvelun (lisätietoja on kohdassa 6.1).

 

3.3.             Miten Palvelut voi lopettaa? Palvelut voi lopettaa milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Jos käytössä on Xbox, käyttäjä voi siirtyä osoitteeseen http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management ja suorittaa tilin sulkemistoimet. Palveluiden maksetun osan peruuttaminen on kuvattu kohdassa 6.10. Jos käyttäjä peruuttaa Palvelut, nopein tapa poistaa Palveluissa oleva sisältö on poistaa se manuaalisesti Palvelujen eri komponenteista (esimerkiksi poistaa sähköposti manuaalisesti). Käyttäjien on kuitenkin huomioitava, että vaikka poistettu tai suljettuun tiliin liittyvä sisältö ei ehkä ole käytettävissä, se saattaa silti pysyä Microsoftin järjestelmissä jonkin aikaa.

 

3.4.             Mitä tapahtuu, jos Palvelut irtisanotaan tai lopetetaan? Jos käyttäjän Palvelut peruutetaan tai poistetaan (joko käyttäjän tai Microsoftin toimesta), käyttäjän oikeus käyttää Palveluita päättyy. Jos Palvelut irtisanotaan tai lopetetaan, Microsoft voi poistaa käyttäjän tiliin liittyviä tietoja pysyvästi palvelimiltaan, sisältö mukaan lukien, eikä Microsoftilla ole velvoitetta palauttaa sisältöä käyttäjälle.

 

4.                   Yksityisyys. Käyttäjän tietosuoja on tärkeää Microsoftille. Palveluiden tietosuojalausekkeet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) ja Windows Phonen tietosuojalausekkeet (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) kuvaavat, miten Microsoft käyttää ja suojaa käyttäjän sisältöä ja keräämiään tietoja. Tämä Sopimus sisältää tietosuojalausekkeet viitteeksi. Käyttämällä Palveluita tai hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä hyväksyy sen, että Microsoft kerää, käyttää ja julkaisee käyttäjän sisältöä ja tietoja tietosuojalausekkeissa kuvatuilla tavoilla.

 

5.                   Palvelukatkokset ja varmuuskopiointi

 

Microsoft pyrkii pitämään Palvelut toiminnassa. Kaikissa online-palveluissa on kuitenkin ajoittaisia käyttökatkoksia, eikä Microsoft ole korvausvelvollinen mistään käyttökatkoksesta tai menetyksestä, jonka käyttäjä kokee sen vuoksi. Palveluihin tallennettu sisältö on syytä varmuuskopioida säännöllisesti. Säännöllisen varmuuskopioinnin suunnitelma ja sen noudattaminen auttavat estämään sisältöhävikkejä.

 

 

6.                   Jos käyttäjä maksaa Microsoftille, seuraavat ehdot ovat voimassa

 

6.1.             Maksut. Jos veloitus liittyy Palvelujen osaan, käyttäjä suostuu maksamaan kyseisen veloituksen. Palvelun hintaan eivät sisälly sovellettavat verot ja valuutanvaihtomaksut, jollei toisin ilmoiteta. Asiakas on yksin vastuussa kaikista tällaisista veroista tai muista maksuista. Microsoft voi irtisanoa Palvelut, jos se ei saa käyttäjältä ajallaan täyttä maksusuoritusta. Palvelujen keskeyttäminen tai irtisanominen maksamattomien maksujen vuoksi saattaa johtaa Microsoft-tilin ja sen sisällön käyttöoikeuden menettämiseen.

 

6.2.             Laskutustili. Käyttäjää pyydetään erittelemään maksutapa Palvelun veloitusten maksamista varten kyseisen Palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen hetkellä. Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa laskutustilin tietoja ja maksutapaa laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://commerce.microsoft.com). Lisäksi käyttäjä antaa Microsoftille luvan käyttää maksutapaan liittyviä päivitettyjä tilitietoja, jotka pankki tai maksupalvelu on toimittanut. Jos asiakas ilmoittaa lopettavansa ilmoittamansa maksutavan käytön eikä ilmoita toista maksutapaa kohtuullisessa ajassa saatuaan Microsoftilta kehotuksen toimia niin, Microsoft saattaa keskeyttää tai peruuttaa maksetun Palvelun hyvästä syystä. Asiakas suostuu pitämään laskutustilin tiedot ja yhteystiedot aina ajan tasalla. Asiakkaan laskutustiliin tehdyt muutokset eivät vaikuta niihin maksuihin, jotka Microsoft on perinyt asiakkaan laskutustililtä, ennen kuin laskutustilin tietoihin tulleisiin muutoksiin on kohtuullisessa ajassa voitu reagoida.

 

6.3.             Laskutus. Kun käyttäjä ilmoittaa maksutavan Microsoftille, käyttäjä (i) vakuuttaa, että käyttäjällä on valtuudet käyttää ilmoittamaansa maksutapaa ja että kaikki käyttäjän ilmoittamat maksutiedot ovat tosia ja täsmällisiä, (ii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan Palveluista ilmoitettua maksutapaa käyttämällä ja (iii) valtuuttaa Microsoftin veloittamaan kaikista Palvelujen maksetuista ominaisuuksista, joiden käyttäjäksi rekisteröidytään tai joita käytetään tämän Sopimuksen ollessa voimassa. Microsoft voi laskuttaa käyttäjää (a) etukäteen, (b) ostohetkellä, (c) ostotapahtuman jälkeen tai (d) toistuvana veloituksena, jos kyseessä on tilauspalvelu. Microsoft voi myös veloittaa käyttäjän hyväksymän summan ja ilmoittaa käyttäjälle etukäteen laskutettavaan summaan tehtävistä muutoksista, jos kyseessä on jatkuva tilauspalvelu. Microsoft voi myös veloittaa käyttäjän hyväksymän summan ja ilmoittaa käyttäjälle erotuksesta etukäteen, jos kyseessä on toistuva tilauspalvelu. Microsoft voi laskuttaa asiakkaalta kerrallaan aiemmin käsittelemättömän summan useammalta kuin yhdeltä edeltävältä laskutuskaudelta.

 

6.4.             Automaattinen uusiminen. Edellyttäen, että tilauksen automaattinen uusiminen on sallittua käyttäjän maassa tai alueella, Microsoft ilmoittaa käyttäjälle sähköpostitse ennen Palvelujen tilauksen automaattista uusimista. Kun Microsoft on ilmoittanut käyttäjälle, että Palvelujen tilaus uusitaan automaattisesti, Microsoftilla on oikeus uusia tilaus automaattisesti ja veloittaa uudistamisjaksolta voimassa oleva maksu. Lisäksi Microsoft ilmoittaa käyttäjälle, että Palvelujen uusimisveloitus tehdään käyttäjän valitseman maksutavan mukaan, olipa kyseinen maksutapa sitten tallennettu käyttäjän tietoihin uudistamispäivänä tai vasta sen jälkeen. Microsoft lähettää käyttäjälle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua Palvelujen tilauksen. Jotta käyttäjää ei laskutettaisi uusimisesta, tämän täytyy perua Palvelujen tilaus ennen uudistamispäivää.

 

6.5.             Tiliotteet ja virheet. Microsoft toimittaa käyttäjälle online-tiliotteen laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://commerce.microsoft.com), jossa tiliotetta voi tarkastella ja sen voi tulostaa. Muuta tiliotetta ei toimiteta. Käyttäjän vastuulla on tulostaa tai tallentaa kopio kustakin online-tositteesta ja säilyttää tällaiset kopiot. Jos Microsoft tekee laskutusvirheen, se sitoutuu tutkimaan ja korjaamaan virheen mahdollisimman pian käyttäjän ilmoitettua asiasta. Käyttäjän on ilmoitettava selkeästä laskutusvirheestä 120 päivän kuluessa siitä, kun virhe ensimmäisen kerran ilmenee. Jos käyttäjä ei ilmoita asiasta tässä ajassa, käyttäjä vapauttaa Microsoftin kaikista vastuista ja vaateista, jotka aiheutuvat mistä tahansa lievästä laiminlyönnistä aiheutuvasta virheestä. Lisäksi Microsoft ei ole velvollinen korjaamaan virhettä eikä antamaan hyvitystä. Jos Microsoft havaitsee laskutusvirheen, se korjaa virheen 90 päivän kuluessa.

 

6.6.             Harkinta-aika. Kun käyttäjä pyytää Microsoftilta jotakin Palvelua, hän suostuu samalla siihen, että Microsoft saattaa aloittaa Palvelun toimittamisen välittömästi. Käyttäjällä ei ole oikeutta perumis- tai harkinta-aikaan, jollei laki tätä edellytä. Käyttäjä voi irtisanoa maksetut Palvelut kohdassa 6.10. kuvatulla tavalla.

 

6.7.             Kokeilujaksotarjoukset. Jos käyttäjä osallistuu kokeilujaksotarjoukseen eikä halua jatkaa Palvelujen käyttöä maksullisina kokeilujakson päätyttyä, käyttäjän on irtisanottava palvelut ennen jakson päättymistä, jollei toisin ilmoiteta. Jos käyttäjä ei peru Palveluja kokeilujakson loppuun mennessä, Microsoft voi laskuttaa tätä Palveluista.

 

6.8.             Hintamuutokset. Jos Palvelulle on tarjouksen perusteella määritetty tietty kesto ja hinta, kyseinen hinta on voimassa, kunnes tarjousaika umpeutuu. Käyttäjän on hyväksyttävä uudet tarjoukset ja hinnat, jotta Palvelujen käyttöä voi jatkaa. Jos Palvelut toimitetaan jaksoittain (esimerkiksi kerran kuussa), ilman määrättyä ajanjaksoa, eikä kyseessä ole kokeilujakso, Microsoft voi muuttaa Palvelujen hintaa, kunhan käyttäjälle ilmoitetaan muutoksesta vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa Palvelujen tilaus ennen hintamuutosta. Kun Microsoft ilmoittaa hintamuutoksesta, samalla ilmoitetaan erityisesti myös uuden hinnan voimaantulosta, jos Palveluja ei irtisanota. Microsoft veloittaa Palvelujen käytöstä uuden hinnan mukaisesti kauden päätyttyä edellyttäen, että käyttäjä ei ole irtisanonut Palveluja. Jos käyttäjä ei hyväksy hintamuutosta, hänen on irtisanottava Palvelut ja lopetettava niiden käyttö ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Jos käyttäjä irtisanoo Palvelut, ne päättyvät palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana käyttäjä peruuttaa tilauksensa, jos Microsoft laskuttaa käyttäjää laskutuskausikohtaisesti.

 

6.9.             Maksujen palauttaminen. Jollei laki toisin määrää tai jollei tietyssä Palvelutarjouksessa toisin mainita, kaikki ostot katsotaan lopullisiksi ja mitään maksuja ei palauteta.

 

6.10.          Palvelujen irtisanominen. Käyttäjä voi irtisanoa Palvelut milloin tahansa ja ilman erillistä syytä. Laskutuksen ja tilien hallinnan verkkosivustossa (https://billing.microsoft.com) on lisätietoja Palvelujen irtisanomisesta sekä irtisanomisohjeet. Palvelutarjouskuvauksessa on lisätietoja tapauksista, joissa (i) maksua ei palauteta irtisanomisen tapahduttua, (ii) käyttäjä on velvollinen maksamaan irtisanomismaksuja, (iii) käyttäjän täytyy maksaa kaikki hänen laskutustililleen kohdistetut Palvelumaksut ennen irtisanomispäivää, tai (iv) käyttäjä saattaa menettää oikeutensa käyttää tiliään Palvelujen irtisanomisen yhteydessä. Jos käyttäjä irtisanoo Palvelut, ne päättyvät palvelujakson päättyessä tai sen laskutuskauden päättyessä, jonka aikana käyttäjä peruuttaa tilauksensa, jos Microsoft laskuttaa käyttäjää laskutuskausikohtaisesti.

 

6.11.          Myöhästyneet maksut. Jos maksut ovat myöhässä, käyttäjän on korvattava kaikki erääntyneiden saatavien kohtuulliset perintäkustannukset. Näitä ovat kohtuulliset asianajopalkkiot ja muut lakimaksut ja -kustannukset, jotka laki ja säännökset sallivat. Microsoft voi keskeyttää tai irtisanoa Palvelut, jos käyttäjä ei maksa palveluja kokonaan ajallaan saatuaan Palvelujen keskeytys- ja/tai peruutusuhasta ilmoittavan muistutuksen Microsoftilta. Käyttäjä voi välttää keskeytyksen tai irtisanomisen, jos tarvittava maksu on maksettu muistutuksessa esitettyyn aikaan mennessä. Menettelytapa on toisenlainen, jos puuttuva summa on pienehkö. Alle 2 prosenttiin laskun kokonaismäärästä jäävät puuttuvat summat tulkitaan aina pieniksi. Palveluiden keskeytys tai irtisanominen puuttuvien maksujen vuoksi saattaa johtaa Palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen.

 

6.12.          Käyttäjälle maksettavat maksut. Jos Microsoft on asiakkaalle velkaa jonkin maksun, asiakas suostuu ilmoittamaan kaikki maksua varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ja oikein. Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki sellaiset verot ja kustannukset, joita maksun vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuu. Asiakkaan täytyy myös täyttää muut Microsoftin maksulle mahdollisesti asettamat ehdot. Jos asiakkaalle maksetaan jokin maksu virheellisesti, Microsoft voi perua maksun tai vaatia summan takaisinmaksua. Asiakas suostuu tekemään Microsoftin kanssa yhteistyötä tässä asiassa. Microsoft voi myös aiempien liikamaksujen tasaamiseksi pienentää asiakkaalle maksettavaa maksua ilman erillistä ilmoitusta.

 

6.13.          Lahjakortit. Lahjakorttien lunastamisen ja käytön ehdot ovat osoitteessa https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Internet-palvelut ja -maksut. Käyttäjä on vastuussa Internet- tai Wi-Fi-palveluntarjoajan veloittamien maksujen maksamisesta. Nämä maksut ovat lisäkustannuksia Palveluista Microsoftille maksettavien maksujen lisäksi. Jos Palveluja käytetään langattomilla laitteilla (esimerkiksi matkapuhelimilla tai taulutietokoneilla), langattoman palvelun tarjoaja saattaa veloittaa maksuja ilmoituksista, www-sivujen selauksesta, viesteistä ja muusta verkon käytöstä ja langattomista datapalveluista. Käyttäjän on tarkistettava palveluntarjoajalta, koskevatko tällaiset maksut käyttäjää. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa kaikista langattoman palvelun tai jonkin muun tietoliikennepalvelun aiheuttamista käyttökustannuksista.

 

 

7.            Ei takuita

 

MICROSOFT JA SEN KONSERNIYHTIÖT, JÄLLEENMYYJÄT, JAKELIJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA KÄYTTÄJÄN HARJOITTAMAAN PALVELUJEN KÄYTTÖÖN LIITTYEN. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ HÄN KÄYTTÄÄ PALVELUJA OMALLA VASTUULLAAN JA ETTÄ MICROSOFT TOIMITTAA PALVELUT SELLAISINAAN, KAIKKINE VIRHEINEEN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA. MICROSOFT EI TAKAA PALVELUJEN KAUTTA SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI AJANTASAISUUTTA. MIKÄLI KÄYTTÄJÄN ASUINPAIKAN PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI MAHDOLLISET OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITAIDOSTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. PAIKALLINEN LAKI SAATTAA SUODA KÄYTTÄJÄLLE JOITAKIN OIKEUKSIA. TÄMÄ SOPIMUS EI KUMOA NÄITÄ OIKEUKSIA, JOS NE OVAT VOIMASSA.

 

KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. MICROSOFT EI TAKAA, ETTÄ PALVELUT OVAT KESKEYTYKSETTÖMIÄ, NOPEUTA, SUOJATTUJA TAI VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTEI SISÄLTÖÄ VOIDA MENETTÄÄ.

 

JOS KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ XBOX ONE -KONSOLIA, XBOX 360 -KONSOLIA, XBOX-LISÄLAITETTA TAI KINECT-ANTURIA TUETTUJEN MAIDEN ULKOPUOLELLA, MICROSOFT ON VASTUUSSA PALVELUN TOIMITTAMISESTA VAIN NIIHIN MAIHIN, JOTKA ON NIMETTY TAKUUSSA. MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA JA KÄYTTÄJÄN XBOX- TAI KINECT-TUOTE VOIDAAN SULKEA TAKUUN JA TUOTETUEN ULKOPUOLELLE TAKUUSSA NIMETTYJEN MAIDEN ULKOPUOLELLA.

 

8.            Vastuunrajoitus

 

8.1.         Microsoft ei ole vastuussa mistään sisällöstä, mukaan lukien linkit kolmansien osapuolten sivustoihin ja käyttäjien toimittamat toiminnot. Tällainen sisältö ja toiminnot eivät ole Microsoftin syyksi luettavia eivätkä ne edusta Microsoftin näkemystä.

 

8.2.         Microsoft on ainoastaan vastuussa omista, välillisesti puolestaan toimivien asiamiestensä ja/tai laillisten edustajiensa lievistä laiminlyönneistä, jos Sopimuksen aineistovelvoitteita on rikottu. Aineistovelvoitteet sisältävät kaikki velvoitteet, joiden on täytyttävä tämän Sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jotka auttavat tämän Sopimuksen tavoitteiden pitämisessä ja joiden täyttymistä voidaan yleisesti olettaa tämän Sopimuksen merkityksen ja sisällön perusteella.

 

8.3.         Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat eivät ole vastuussa mistään ennalta arvaamattomista vahingoista, epätyypillisistä vahingoista ja/tai taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voittojen menetykset, elleivät Microsoft, sen puolesta välillisesti toimivat asiamiehet ja/tai lailliset edustajat ole toimineet törkeän huolimattomalla tavalla.

 

8.4.         Vastuunrajoitus ei vaikuta mihinkään Microsoftin lakisääteisiin seurausvastuisiin, mukaan lukien rajoituksetta tuotevastuulain alainen vastuu ja takuurikkomusvastuu. Sama koskee Microsoftin, sen puolesta välillisesti toimivien asiamiesten ja/tai laillisten edustajien vastuuta kuolematilanteessa, henkilövamman ilmetessä tai terveyden ollessa uhattuna laiminlyönnin seurauksena.

 

8.5.         Tästä Sopimuksesta ja/tai palvelujen käytöstä ei voida tehdä muita sopimuksellisia tai laillisia vaatimuksia kuin tämän osan 9 alakohdissa 9.1 - 9.4 eriteltyjä vaateita, lukuun ottamatta kaikki Microsoftin sopimuksenalaiset ja/tai lailliset vastuut kuolematilanteessa ja/tai henkilövamman ilmetessä, jos niitä ei ole käsitelty edellä tässä osassa 9.

 

 

9.            Microsoftin sopimusosapuoli, käytettävä oikeusistuin ja sovellettava laki

 

1.                   Kanada. Jos käyttäjä asuu (tai käyttäjä on yritys, jonka pääkonttori on) Kanadassa, sopimusosapuolena on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Tähän Sopimukseen ja kaikkiin sopimusrikkomuksia koskeviin sekä muihin (myös kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskeviin) vaatimuksiin sovelletaan käyttäjän asuinprovinssin lakeja eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikissa tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvissä kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu Ontarion tuomioistuimelle.

 

2.                  Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolinen Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Brasilia pois lukien. Jos käyttäjä asuu (tai yrityksen päämaja sijaitsee) Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisessa Pohjois- tai Etelä-Amerikassa, sopimusosapuoli on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Tätä sopimusta tulkitaan ja kaikki sopimusrikkomusvaatimukset käsitellään Washingtonin osavaltion lakien mukaan huolimatta sen lainvalintaa koskevista periaatteista. Kaikkiin muihin vaatimuksiin (myös kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskeviin vaatimuksiin) sovelletaan sen maan tai alueen lakeja, jonka asukkaille kyseinen Palvelu on suunnattu.

 

3.                   Brasilia. Jos käyttäjä asuu Brasiliassa, sopimusosapuolena on Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brazil. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen sovelletaan Brasilian lakeja lukuun ottamatta sen lainvaltaa koskevia säännöksiä. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikissa tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvissä kiistoissa yksinomainen tuomiovalta kuuluu Sao Paulon tuomioistuimelle.

 

4.                  Eurooppa. Jos käyttäjä asuu Euroopassa, sopimusosapuolena on Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23­29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Palveluiden korvausvaatimusten osalta Bingin ja MSN:n käyttöä koskevat Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lait, ja muita Palveluita koskevat sen maan lait, johon Palvelut ohjataan. Tuomioistuinta koskien käyttäjä ja Microsoft voivat valita, että kaikki tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan maassa, johon Palvelut toimitetaan, tai vastuullisessa oikeusistuimessa Luxemburgissa.

 

5.                  Lähi-itä ja Afrikka. Jos käyttäjä asuu Lähi-idässä tai Afrikassa, sopimusosapuolena on Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen sovelletaan Luxemburgin lakeja lukuun ottamatta sen lainvaltaa koskevia säännöksiä. Kaikkiin muihin vaatimuksiin (myös kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskeviin vaatimuksiin) sovelletaan sen maan tai alueen lakeja, jonka asukkaille kyseinen Palvelu on suunnattu. Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Luxemburgin tuomioistuimissa.

 

6.                    Aasia tai eteläisen Tyynenmeren alue, ellei maata ole seuraavassa mainittu erikseen. Jos käyttäjä asuu Aasiassa tai eteläisen Tyynenmeren alueella, sopimusosapuolena toimii Yhdysvaltojen Nevadan osavaltion lakien mukaan perustettu Microsoft Regional Sales Corp, jonka Singaporessa sijaitsevan sivutoimipisteen osoite on 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tähän Sopimukseen tai Palveluiden, myös sen voimassaoloon, lainvoimaisuuteen tai päättymiseen, liittyvät riidat käsitellään ja ratkaistaan Singaporessa Singapore International Arbitration Centerin (SIAC) välityssääntöjen mukaisesti, ja kyseiset säännöt sisällytetään tähän sopimuskohtaan viittauksella. Välimiesoikeus koostuu yhdestä Singapore International Arbitration Centerin puheenjohtajan nimittämästä sovittelijasta. Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Päätöstä voidaan käyttää myöhemmin tuomioperusteena muussa maassa tai muulla alueella.

 

7.                   Japani. Jos käyttäjä asuu Japanissa, sopimuksen toisena osapuolena on Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen ja kaikkiin siihen liittyviin seikkoihin sovelletaan Japanin lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Tokion tuomioistuimessa.

 

8.                  Kiina. Jos käyttäjä asuu Kiinassa, sopimuksen toisena osapuolena on Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Washingtonin osavaltion lakeja eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta. Yhdysvaltain Washingtonin King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimen päätösvalta on ei-yksinomainen.

 

9.                     Korean tasavalta. Jos käyttäjä asuu Etelä-Koreassa, sopimusosapuolena toimii Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen sovelletaan Etelä-Korean lakeja. Asiakas ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikki tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan Soulin keskustuomioistuimessa.

 

10.                    Taiwan. Jos käyttäjä asuu Taiwanissa, sopimuksen toisena osapuolena on Microsoft Taiwan Corp, 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Kaikkien Palveluiden osalta tähän Sopimukseen sovelletaan Taiwanin lakeja. Lisätietoja Microsoft Taiwan Corp:sta on Ministry of Economic Affairs R.O.C:n toimittamassa sivustossa (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Käyttäjä ja Microsoft sitoutuvat siihen, että kaikkien tähän sopimukseen liittyvien ristiriitaisuuksien ensimmäinen ratkaisupaikka on Taipein tuomioistuin Taiwanin lakien sallimissa määrin.

 

10.          Kolmansien osapuolten verkkosivustot

 

Käyttäjä ei ehkä voi käyttää kolmansien osapuolten verkkosivustoja tai palveluja Palvelujen kautta. Microsoft ei ole vastuussa kyseisten kolmansien osapuolten palvelujen kautta saatavilla olevista kolmannen osapuolen verkkosivustoista, palveluista tai materiaalista. Käyttäjä on itse vastuussa yhteyksistään mahdollisiin kolmansiin osapuoliin (mainostajat mukaan lukien). Käyttäjän kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen käyttöä saatetaan valvoa kyseisen kolmannen osapuolen ehtojen mukaisesti.

 

11.          DRM

 

Jos käyttäjä käyttää sisältöä, joka on suojattu digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (DRM), DRM-ohjelmisto saattaa materiaalin toistamista varten pyytää automaattisesti median käyttöoikeuksia Internet-palvelimesta ja ladata ja asentaa DRM-päivityksiä.

 

 

12.          Voimassa pysyminen

 

Osat 4, 6 (ennen tämän Sopimuksen päättymistä aiheutuneiden kulujen osalta), 9, 10, 11, 17 ja osat, jotka ehtojensa puolesta ovat voimassa tämän Sopimuksen päättämisen tai päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa.

 

13.          Siirtäminen

 

Microsoft voi siirtää tämän Sopimuksen joko kokonaisuudessaan tai osittain haluamanaan ajankohtana ja ilmoittamatta siitä erikseen käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta eikä luovuttaa mitään sen nojalla saamiaan Palveluiden käyttöoikeuksia.

 

14.          Ilmoitukset osapuolille

 

Käyttäjä hyväksyy sen, että Microsoft toimittaa hänelle ilmoituksia Palveluista tai tietoja, jotka laki velvoittaa lähettämään, sähköpostitse Palveluita tilattaessa annettuun osoitteeseen. Käyttäjälle sähköpostitse lähetetyt ilmoitukset katsotaan lähetetyiksi ja vastaanotetuiksi sähköpostin lähetyspäivänä. Jos käyttäjä ei hyväksy ilmoitusten toimittamista sähköisessä muodossa, käyttäjän on lopetettava Palvelujen käyttö. Käyttäjä voi tehdä Microsoftille ilmoituksia Palvelujen asiakastuessa kuvatulla tavalla.

 

15.          Sopimuksen tulkitseminen

Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä Microsoftin ja käyttäjän välillä on sovittu Palvelujen käytöstä. Se syrjäyttää kaikki aiemmat Palvelujen käyttöä koskevat Sopimukset käyttäjän ja Microsoftin välillä. Sopimuksen väliotsikot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niillä ole oikeudellista vaikutusta. Jos käyttäjä käyttää muita Microsoft-palveluja kuin mitkä tämä Sopimus kattaa tai maksaa niistä, erilliset ehdot tai lisäehdot saattavat olla voimassa.

 

16.          Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

 

Tämä Sopimus on vain käyttäjän ja Microsoftin eduksi. Tällä sopimuksella ei ole muita edunsaajia lukuun ottamatta Microsoftin seuraajia ja tahoja.

 

 

17.          Tuki

 

Microsoft ei tarjoa Palveluille asiakastukea, jollei tässä Sopimuksessa tai jonkin Palvelujen osan yhteydessä toimitetuissa materiaaleissa toisin ilmoiteta. Lisätietoja asiakastuesta on osoitteessa http://www.xbox.com/support tai http://www.windowsphone.com.

 

 

18.          Vientirajoitukset

 

Microsoftin maksuttomat ohjelmistot ja palvelut ovat Yhdysvaltojen ja muiden lainkäyttöalueiden vienti- ja teknologialakien alaisia, ja käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia ohjelmistoja ja/tai palveluja koskevia sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Näiden maksuttomien ohjelmistojen ja palvelujen siirtäminen kauppasaarron alaiseen maahan tai tietyille kielletyille osapuolille edellyttää Yhdysvaltojen valtionhallinnan lupaa. Lisätietoja on Yhdysvaltojen valtionvarainministeriön verkkosivustossa (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Lisäksi maksetut palvelut ovat Yhdysvaltojen vientilakien ja -säännösten alaisia, joita käyttäjän on noudatettava. Nämä lait sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja on Microsoft-tuotteiden vientiä kuvaavassa verkkosivustossa (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.          ILMOITUKSET

 

19.1.      Immateriaalioikeusrikkomusten ilmoitukset ja korvausmenettely. Microsoft kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjä haluaa lähettää ilmoituksen immateriaalioikeusrikkomuksesta, tekijänoikeusrikkomukset mukaan lukien, hänen tulee noudattaa rikkomusilmoitusmenettelyä (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ASIAANKUULUMATTOMIIN YHTEYDENOTTOIHIN EI VASTATA.

 

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512(c)(2) määrittämän menettelyn mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, Microsoft voi myös poistaa käytöstä tai lopettaa Microsoft-palveluiden sellaisten käyttäjien, jotka ovat toistuvasti rikkoneet näitä oikeuksia.

 

19.2.      Sponsoroitujen sivustojen mainostamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset ja käytännöt. Microsoft suosittelee mainosverkostonsa immateriaalioikeuksia koskevien immateriaalioikeusohjeiden lukemista (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

 

19.3.      Tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset. Palvelun kaikki osat on tekijänoikeuksin suojattu: Copyright © 2013 Microsoft Corporation ja/tai sen toimittajat, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki Palvelujen ja sen sisällön omistus- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Microsoftille tai sen toimittajille. Microsoft ja kaikki Microsoftin tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen nimet, logot ja kuvakkeet ovat Microsoftin rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut muiden yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla näiden yritysten tavaramerkkejä. Microsoft pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetty. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetyt ohjelmistot perustuvat osaksi Independent JPEG Groupin työhön. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietyissä Microsoftin verkkosivustojen palvelimissa käytetty ”gnuplot”-ohjelmisto on tekijänoikeudella suojattu: copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kaikki oikeudet pidätetään. Osien tekijänoikeus © 2012 Netflix, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

 

19.4.      H.264-/AVC-kuvastandardia ja VC-1-videostandardia koskeva ilmoitus. Ohjelmistot saattavat sisältää H.264-/MPEG-4-, AVC- ja/tai VC-1-koodausteknologioita. MPEG LA, L.L.C. edellyttää seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

 

TÄLLE TUOTTEELLE MYÖNNETÄÄN HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖOIKEUS EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN AVC- JA VC-1-PATENTTILISENSSIEN MUKAISESTI (A) VIDEOIDEN KOODAAMISEEN STANDARDIEN MUKAISESTI (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (B) SELLAISTEN AVC- JA VC-1-VIDEOIDEN TOISTAMISEEN, JOTKA ON KOODANNUT EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTAVA YKSITYINEN HENKILÖ JA/TAI JOTKA ON HANKITTU MAINITUN VIDEON TARJOAMISEEN OIKEUTETULTA VIDEOIDEN TARJOAJALTA. KÄYTTÖOIKEUDET EIVÄT KOSKE MITÄÄN MUUTA TUOTETTA RIIPPUMATTA SIITÄ, KUULUUKO KYSEINEN TUOTE TÄHÄN OHJELMISTOON JONKIN YKSITTÄISEN KOHDAN MUKAISESTI. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO MPEG LA -SIVUSTO (http://www.mpegla.com).

 

Selvennyksen vuoksi tämä ilmoitus ei rajoita tai estä tämän Sopimuksen nojalla toimitetun ohjelmiston käyttöä sellaisissa normaaleissa liiketoiminnallisissa käyttötilanteissa, jotka ovat ominaisia kyseiselle liiketoiminnalle ja joihin ei sisälly (i) ohjelmiston levittämistä kolmansille osapuolille tai (ii) materiaalin luomista VIDEOSTANDARDIEN mukaisten tekniikkojen avulla kolmansille osapuolille levittämistä varten.

 

 

Seuraavat lisäehdot koskevat Xbox Live- ja Games for Windows-Live -palveluita:

 

Microsoft edellyttää tiettyjä lupia, jotta käyttäjä voi arvioida tai käyttää Xbox Live/Games for Windows-Live -palveluiden ominaisuuksia ja toimintoja ja jotta Microsoft voi ottaa ne käyttöön. Tällaisia ominaisuuksia ja toimintoja ovat esimerkiksi tulostaulukot, live-pelaaminen, saavutukset, turnaukset ja pelaajaprofiilien jakaminen. Jos käyttäjä arvioi tai käyttää näitä ominaisuuksia ja toimintoja tai Microsoft ottaa ne käyttöön, käyttäjä myöntää Microsoftille ja sen konserniyhtiöille, jälleenmyyjille, jakelijoille, palveluntarjoajille, kumppaneille ja/tai toimittajille (joista käytetään nimitystä ”Microsoft-osapuoli”) seuraavat oikeudet: Microsoft-osapuolet voivat käyttää, seurata, kopioida, levittää, lähettää, siirtää, suorittaa, toistaa ja näyttää julkisesti seuraavat: (i) käyttäjän pelissä saamat pisteet, (ii) käyttäjän pelausistunnot, (iii) käyttäjän läsnäolo Xbox Live/Games for Windows-Live -palvelussa, (iv) käyttäjän käyttämä aika tietyissä Xbox Live/Games for Windows-Live -palvelun osissa, (v) käyttäjän näytöllä näkyvät Xbox Live/Games for Windows-Live -palvelun osat ja niiden näyttämisen kesto, (vi) käyttäjän luokittelut, tilastot, pelaajaprofiilit, avatar-hahmot ja hänen mahdollisesti tuottamansa sisältö, sekä (vii) muut käyttötiedot. Nämä oikeudet ovat voimassa riippumatta siitä, nimetäänkö käyttäjä, hänen pelaajatunnuksensa tai avatar-hahmonsa. Microsoft-osapuolet voivat käyttää näitä oikeuksiaan ilmoittamatta siitä käyttäjälle tai maksamatta tälle minkäänlaisia korvauksia. Microsoft-osapuolilla on väärinkäsitysten välttämiseksi oikeus tuoda käyttäjän harjoittamaan Xbox Live -palvelun käyttöön ja pelaamiseen liittyvät tiedot saataville Games for Windows-Live -palvelun kautta ja päinvastoin. Jos käyttäjä päättää yhdistää Palvelutilinsä Xbox Live -palvelua tarjoavan Microsoft-osapuolen (esimerkiksi pelin julkaisijan tai sovelluksen toimittajan) tiliin, käyttäjä suostuu siihen, että Microsoft voi jakaa tilitietoja rajoitetusti kyseisen Microsoft-osapuolen kanssa. Nämä tilitiedot voivat sisältää nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja syntymäpäivän, mutta eivät sisällä luottokorttitietoja tai muita maksutietoja.

 

Jotta Xbox Live -toiminnot toimisivat tietyissä käyttäjän käyttämissä peleissä, kyseisten pelien julkaisijoilla voi olla online-yhteystietojen (kuten näyttönimen) käyttöoikeus, jolloin muut voivat ottaa käyttäjään (tai hänen liitettyihin tileihinsä) yhteyttä Xbox Livessä tietosuoja- ja online-asetusten sallimissa määrin. Jos käyttäjä linkittää Palvelutilinsä julkaisijan tiliin, kyseinen julkaisija voi käyttää pelissä tapahtuvaa tietoliikennettä, kun käyttäjä on kirjautunut tilillään julkaisijaan. Käyttäjä voi hallita omiaan ja lapsensa Xbox Liven tietoliikennetoimintoja tietosuoja- ja online-asetukissa.

 

Käyttäjän ei tule odottaa mitään yksityisyyttä käyttäessään live-viestintätoimintoja (esimerkiksi äänikeskustelu, video ja viestintä live-peli-istunnoissa), joita tarjotaan Xbox Live/Games for Windows-Live -palvelussa. Microsoft voi valvoa tällaista viestintää lain sallimissa rajoissa. Microsoft ei kuitenkaan voi valvoa koko Palvelua eikä yritäkään tehdä näin. Käyttäjä hyväksyy sen, että muut käyttäjät voivat tallentaa ja käyttää tällaista viestintää. Live-peli-istuntojen aikana tapahtuva viestintä voidaan myös lähettää yleislähetyksenä muille. Joissakin peleissä saattaa olla valvojia. Pelien valvojat eivät ole valtuutettuja Microsoftin edustajia. Heidän mielipiteensä eivät välttämättä kuvasta Microsoftin mielipidettä.

 

Jos käyttäjä käyttää ääntä käyttäviä palveluita, äänikomentoja voidaan lähettää Microsoftille. Käyttäjä antaa Microsoftille luvan tallentaa ja kerätä äänikomentojen äänisyötettä, jotta se voi tarjota ääntä käyttäviä palveluita ja parantaa puheentunnistuksen laatua ja tarkkuutta. Äänisyötettä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Äänisyötettä käsitellään tietosuojalausekkeen mukaisesti (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

Palveluissa voi olla pelivaluuttaa, joka voi olla kultaa, kolikoita, käteistä tai pisteitä, joita voidaan ostaa Microsoftilta oikealla rahalla, jos käyttäjä on asuinmaassaan täysi-ikäinen. Palveluissa voi myös olla virtuaalisia digitaalisia esineitä tai tarvikkeita, jotka voi hankkia Microsoftilta oikealla rahalla tai käyttämällä pelivaluuttaa. Microsoft tai mikään muu osapuoli ei koskaan lunasta pelivaluuttaa ja virtuaalisia tavaroita varsinaisella rahalla, tarvikkeilla tai muilla arvoesineillä.

Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta tai omistusoikeutta tällaiseen Palveluissa esiintyvään tai niistä syntyvään pelivaluuttaan tai virtuaalisiin esineisiin tai muihin Palvelun käyttöön liittyviin tai Palveluissa säilytettäviin ominaisuuksiin pois lukien rajoitettu, henkilökohtainen, kumottavissa oleva, ei-siirrettävä, ei-edelleenmyönnettävä käyttöoikeus.

 

Microsoft voi koska tahansa säädellä, hallita, muokata ja/tai poistaa pelivaluuttaa ja/tai virtuaalisia esineitä sopivaksi katsomallaan tavalla.

 

Kulutusvaluutan tai virtuaalisten tarvikkeiden siirtäminen on ehdottomasti kielletty, ellei sitä Palveluissa nimenomaisesti ole sallittu. Käyttäjä ei saa pelin ulkopuolella ostaa tai myydä kulutusvaluuttaa tai virtuaalisia esineitä varsinaisella rahalla tai vaihtaa niitä muihin arvoesineisiin. Tämän yrittäminen rikkoo tätä sopimusta.

 

Kulutusvaluutan tai virtuaalisten esineiden myynti on lopullista. Rahaa ei palauteta. Kaikki kulutusvaluutat tai virtuaaliset esineet menetetään, jos käyttäjän tili irtisanotaan tai keskeytetään mistä tahansa syystä tai jos Palvelut lopetetaan tai keskeytetään mistä tahansa syystä.

 

Windows Phone -sovelluksia koskevat peruskäyttöoikeusehdot

 

SOVELLUKSIA KOSKEVAT PERUSKÄYTTÖOIKEUSEHDOT (PÄIVITETTY SYYSKUUSSA 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Nämä käyttöoikeusehdot muodostavat käyttäjän ja sovellustoimittajan välisen sopimuksen. Käyttäjän tulee lukea ne. Niitä sovelletaan niihin ohjelmistosovelluksiin, päivityksiin ja täydennyksiin, jotka käyttäjä lataa Windows Phone Storesta/Marketplacesta, jollei sovelluksen mukana toimiteta erillisiä ehtoja, jolloin kyseisiä ehtoja sovelletaan. LATAAMALLA SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SAMALLA NÄMÄ EHDOT. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NIITÄ, HÄNELLÄ EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA EIKÄ HÄN SAA LADATA TAI KÄYTTÄÄ SITÄ.

 

Sovelluksen toimittaja tarkoittaa yhtiötä, joka myöntää käyttäjälle sovelluksen käyttöoikeuden ja joka osoitetaan Windows Phone Storessa/Marketplacessa.

 

Mikäli käyttäjä hyväksyy nämä käyttöoikeusehdot ja noudattaa niitä, hänellä on seuraavat oikeudet.

 

1.            Asennus- ja käyttöoikeudet. Käyttäjä saa asentaa yhden sovelluksen kopion ja käyttää sitä enintään viidessä (5) sellaisessa Windows Phonea käyttävässä laitteessa, jotka on liitetty siihen Microsoft-tiliin, jota käyttäjä käyttää päästäkseen Windows Phone Storeen/Marketplaceen.

2.            Internet-pohjaiset palvelut.

a.            Suostumus Internet-pohjaisia tai langattomia palveluja varten. Sovellus voi muodostaa yhteyden Internet-pohjaisiin tai langattomiin palveluihin. Sovelluksen käyttäminen katsotaan asiakkaan suostumukseksi laitteen vakiotietojen (mukaan lukien rajoituksetta tekniset tiedot asiakkaan laitteesta, järjestelmä- ja sovellusohjelmistosta sekä päätelaitteista) lähettämiseen Internet-pohjaisiin tai langattomiin palveluihin. Jos palvelun käytön yhteydessä on toimitettu muita ehtoja, myös ne ovat voimassa.

b.            Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö. Asiakas ei saa käyttää mitään Internet-pohjaisia palveluja tavalla, josta olisi haittaa palveluille tai joka heikentäisi muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää niitä tai langatonta verkkoa. Asiakas ei saa käyttää palvelua minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluun, tietoihin, tileihin tai verkkoihin.

3.            KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Sovellusta ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä sopimus antaa käyttäjälle oikeuden käyttää sovellusta tietyin rajoituksin. Jos Microsoft estää käyttäjää käyttämästä laitteissaan olevia sovelluksia käyttäjän Microsoftin kanssa solmiman sopimuksen perusteella, kaikki sovelluksiin liittyvät käyttöoikeudet päättyvät. Sovellustoimittaja pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei sovellettavassa laissa anneta käyttäjälle tästä rajoituksesta riippumattomia lisäoikeuksia, käyttäjä saa käyttää sovellusta ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallituin tavoin. Käyttäjän on tällöin noudatettava sovelluksen mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi käyttäjä voi käyttää sovellusta vain tietyillä tavoilla. Asiakas ei saa:

•             kiertää sovelluksen teknisiä rajoituksia

•             selvittää sovelluksen valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa sovellusta, paitsi tästä rajoituksesta huolimatta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin

•             tehdä sovelluksesta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa tai sovellettavassa laissa tästä rajoituksesta huolimatta määritelty määrä

•             julkaista sovellusta tai muutoin antaa sitä muiden käyttöön kopioitavaksi

•             vuokrata tai lainata sovellusta

•             siirtää sovellusta tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 

4.            ASIAKIRJAT. Mikäli sovelluksen mukana on toimitettu dokumentaatiota, käyttäjällä on oikeus kopioida ja käyttää dokumentaatiota sisäisessä käytössä.

 

5.            VIENTIRAJOITUKSET. Tämä sovellus on Yhdysvaltain vientilakien ja -säännösten alainen. Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellusta koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Nämä lait sisältävät määränpäätä, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja Microsoftin tuotemerkkiä käyttävistä tuotteista on osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

 

6.            TUKIPALVELUT. Tukipalvelujen saatavuutta voi tiedustella sovellustoimittajalta. Microsoft (jollei Microsoft ole sovellustoimittaja), puhelimen valmistaja ja verkko-operaattori eivät vastaa sovelluksen tukipalvelujen tarjoamisesta.

 

7.            KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus, täydennysosien ja päivitysten ehdot sekä käyttäjän mahdollisesti hyväksymä tietosuojakäytäntö muodostavat yhdessä sovellusta koskevan koko sopimuksen.

 

8.            SOVELLETTAVA LAKI.

a.            Yhdysvallat. Jos käyttäjä on hankkinut sovelluksen Yhdysvalloissa, tätä sopimusta sekä siihen liittyviä vaatimuksia ja rikkomuksia ja kaikkia muita vaatimuksia (kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskevat vaatimukset mukaan lukien) tulkitaan asuinpaikan osavaltion lakien mukaisesti eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta.

b.            Kanada. Jos käyttäjä on hankkinut sovelluksen Kanadassa, tätä sopimusta sekä siihen liittyviä vaatimuksia ja rikkomuksia ja kaikkia muita vaatimuksia (kuluttajansuojaa, epäreilua kilpailua ja oikeudenvastaisia tekoja koskevat vaatimukset mukaan lukien) tulkitaan asuinpaikan provinssin lakien mukaisesti eri laeissa ilmenevistä ristiriidoista huolimatta.

c.             Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Jos asiakas on hankkinut sovelluksen jossakin muussa maassa, sopimukseen sovelletaan kyseisen maan lakeja.

 

9.            OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa kuvataan tietyt lain suomat oikeudet. Käyttäjän asuinmaan laki voi myöntää hänelle muita oikeuksia. Tämä sopimus ei muuta niitä oikeuksia, jotka käyttäjällä on asuinmaansa lakien nojalla, jos kyseisen maan lait eivät salli sitä.

 

10.          TAKUIDEN POISSULKEMINEN. SOVELLUKSEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS SELLAISENAAN, MAHDOLLISINE VIKOINEEN JA SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA OMALLA VASTUULLAAN. SOVELLUSTOIMITTAJA EI MYÖNNÄ MITÄÄN SOVELLUKSEEN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA OMASTA PUOLESTAAN, MICROSOFTIN PUOLESTA, NIIDEN MATKAPUHELINOPERAATTORIEN PUOLESTA, JOIDEN VERKON KAUTTA SOVELLUSTA JAETAAN, EIKÄ EDELLÄ MAINITTUJEN TAHOJEN KONSERNIYHTIÖIDEN, EDUSTAJIEN JA TOIMITTAJIEN (”SOPIMUKSEN KATTAMAT OSAPUOLET”) PUOLESTA. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA SOVELLUKSEN LAADUSTA JA SUORITUSKYVYSTÄ. JOS SOVELLUS OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA TARVITTAVAN HUOLLON TAI KORJAUKSEN KUSTANNUKSISTA. KÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA PAIKALLISTEN LAKIEN NOJALLA MUITA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, EIKÄ TÄMÄ SOPIMUS MUUTA NIITÄ. JOLLEI KÄYTTÄJÄN PAIKALLISTEN LAKIEN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, SOPIMUKSEN KATTAMAT OSAPUOLET SULKEVAT POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 

11.          VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOLLEI LAISSA TOISIN SÄÄDETÄ, KÄYTTÄJÄ VOI SAADA SOVELLUSTOIMITTAJALTA KORVAUSTA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA ENINTÄÄN SOVELLUKSESTA MAKSETTUA SUMMAA VASTAAVAN SUMMAN TAI YHDEN YHDYSVALTAIN DOLLARIN (1 USD) VERRAN, RIIPPUEN SIITÄ, KUMPI NÄISTÄ ON SUUREMPI. ASIAKAS SITOUTUU OLEMAAN HAKEMATTA SOPIMUKSEN KATTAMILTA OSAPUOLILTA MUITA VAHINGONKORVAUKSIA, MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET, LIIKEVOITON MENETTÄMISEEN LIITTYVÄT, ERITYISET, EPÄSUORAT, SATUNNAISET TAI RANGAISTUKSENLUONTEISET VAHINGOT.

 

Tämä rajoitus koskee

•             kaikkea sovellukseen liittyvää sekä sovelluksen kautta käytettyjä palveluja ja sisältöä

•             sopimusrikkomukseen, takuuseen tai ehtoon liittyviä korvausvaatimuksia, kuluttajasuojaa, petosta, vilpillistä kilpailua, suoraa korvausvelvollisuutta, huolimattomuutta, väärää ilmoitusta, puutteellista ilmoitusta, oikeuksien rikkomista tai muuta rikettä, säädöksen tai määräyksen rikkomista tai epäreilua varainhankintaa sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Se on voimassa myös tilanteissa, joissa

•             sovelluksen korjaus, korvaaminen tai hyvittäminen ei täysin korvaa käyttäjän kokemia menetyksiä

•             Sopimuksen kattama Osapuoli on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta.