Με την πλoήγηση στο site, συναινείτε στη χρήση cookies για περιεχόμενο, στατιστικά και διαφημίσεις.{ "InspirationDesigns": [{ "ControllerId": "0_fa6ff6b8-c497-44f2-bc90-f640ee0e6832", "Title": "The Charmed", "Description": "See what inspired Craig & Karl", "CreatorName": "Craig & Karl", "CreatorTitle": "Graphic Designers", "BannerImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/4e/1b/4e1b87a7-ca37-4d0a-b253-43ce572ed037.png?n=Craig_Karl_Blade%402x.png", "CardBannerImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/07/e2/07e25356-6020-40e6-af8e-a726890b6d64.png?n=Hero_Craig_Karl%402x.png", "HighlightColor": "#000000", "SignatureImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/9c/0e/9c0e7e72-5295-49a7-8f97-a852f0c52a2d.jpg?n=CK_300x100_x2_signature.jpg", "CreatorDescriptionHtml": "Craig and Karl live in different parts of the world (New York & London) but collaborate daily to create bold work that is often filled with simple messages executed in a thoughful and humorous way. They've exhibited across the world and have worked on projects like LVMH, Google, Nike, Vanity Fair, Vogue and The New York Times.", "CreatorImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/34/ba/34ba4a74-d5dd-4606-9bba-bcbc15513088.png?n=Craig_Karl%402x.png", "GalleryTitle": "Craig & Karl's work", "GalleryImages": [ "https://compass-ssl.xbox.com/assets/b0/d0/b0d0fbe2-ad03-4f76-9ef3-ff5901b50566.jpg?n=CK_1920x1000_x2_gallery01.jpg", "https://compass-ssl.xbox.com/assets/11/6d/116db75f-5598-4d15-b339-f600d140da0f.jpg?n=CK_1920x1000_x2_gallery02.jpg", "https://compass-ssl.xbox.com/assets/0b/32/0b3221e4-391e-4f88-afa6-23d404570251.jpg?n=CK_1920x1000_x2_gallery03.jpg" ], "VideoId": "OuVBJrrg7CU", "VideoDescription": "A charming design with the power to make you feel invincible. See the story behind The Charmed" }, { "ControllerId": "0_120c97db-cb64-4d3f-b6c2-726630e9d5b5", "Title": "The Samurai", "Description": "See what inspired Basso & Brooke", "CreatorName": "Basso & Brooke", "CreatorTitle": "Fashion Designers", "BannerImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/d8/38/d838a8f5-58a9-45b6-b07f-32c0bf41ad93.png?n=BB_Blade.png%202", "CardBannerImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/d6/94/d6946626-3954-4378-8d28-99c1b34108c9.png?n=Hero_BB%402x.png", "HighlightColor": "#000000", "SignatureImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/0e/8e/0e8e5150-c621-4ce9-98a7-45ccfbdb478f.jpg?n=BB_300x100_x2_signature.jpg", "CreatorDescriptionHtml": "Basso & Brooke are renowned as pioneers of the digital print aesthetics in fashion, and made history with a 100% digitally printed collection. They have shown collections during London Fashion Week, and showcased their work worldwide. One of their important pieces is archived in the Metropolitan Museum of New York.", "CreatorImageUrl": "https://compass-ssl.xbox.com/assets/d6/c3/d6c32772-bc48-48ad-a505-b48557ea1a4c.png?n=BB%402x.png", "GalleryTitle": "Basso & Brooke's work", "GalleryImages": [ "https://compass-ssl.xbox.com/assets/cd/66/cd66b666-1ade-49c6-b618-6673bc024fc5.jpg?n=BB_1920x1000_x2_gallery01.jpg", "https://compass-ssl.xbox.com/assets/c9/af/c9afae9a-87d0-4219-8897-3d0aa0f23c04.jpg?n=BB_1920x1000_x2_gallery02.jpg", "https://compass-ssl.xbox.com/assets/c8/1f/c81f21e2-0ba3-4e29-a0f5-2ff5582cd10d.jpg?n=BB_1920x1000_x2_gallery03.jpg" ], "VideoId": "Y9G7fdltkZg", "VideoDescription": "A deadly color combo that draws influences from ancient Japanese armor. See the story behind The Samurai" } ] }