Όροι Χρήσης στο Xbox.com

(Τελευταία ενημέρωση: Ιανουαρίου 2016)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟ XBOX!

Η τοποθεσία Web Xbox.com αποτελείται από διάφορες ιστοσελίδες και υπηρεσίες τις οποίες διαχειρίζεται η Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ή οι συγγενείς εταιρείες της (συλλογικά, η «ιστοσελίδα Xbox.com»).

Η τοποθεσία Web Xbox.com παρέχεται σε εσάς υπό τον όρο ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κοινοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν. Η από μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web Xbox.com υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με όλους τους εν λόγω όρους, τις προϋποθέσεις και τις κοινοποιήσεις. Η τοποθεσία Web Xbox.com ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης πρόσθετους όρους που διέπουν συγκεκριμένες δυνατότητες ή προσφορές (για παράδειγμα, λαχειοφόρους αγορές ή χώρους συνομιλίας) («Πρόσθετοι Όροι»).

Στην περίπτωση που οποιοιδήποτε όροι, προϋποθέσεις και κοινοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν έρχονται σε διένεξη με τους Πρόσθετους Όρους ή άλλους όρους και οδηγίες που αναφέρονται στην τοποθεσία Web Xbox.com, υπερισχύουν οι εν λόγω όροι.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανατρέξτε στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 για την αποκάλυψη σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κοινοποιήσεις με βάση τις οποίες παρέχεται η τοποθεσία Web Xbox.com, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τυχόν χρεώσεων που σχετίζονται με τη χρήση της τοποθεσίας Web Xbox.com. Είστε υπεύθυνοι για τον τακτικό έλεγχο των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων και τη συνεχή χρήση όσον αφορά στην αναγνώριση της σύμβασης σχετικά με την τοποθεσία Web.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η τοποθεσία Web Xbox.com διατίθεται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η διανομή, η μετάδοση, η προβολή, η εκτέλεση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η παραχώρηση άδειας χρήσης, η δημιουργία παράγωγων έργων, η μεταβίβαση ή η πώληση τυχόν πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από την τοποθεσία Web Xbox.com.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η τοποθεσία Web Xbox.com ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ή τροφοδοσίες από άλλες τοποθεσίες Web («Συνδεδεμένες Τοποθεσίες»). Οι Συνδεδεμένες Τοποθεσίες δεν ελέγχονται από τη Microsoft και η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, οποιασδήποτε σύνδεσης περιέχεται σε μια Συνδεδεμένη Τοποθεσία ή για οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση που πραγματοποιείται σε μια Συνδεδεμένη Τοποθεσία ή για οποιαδήποτε πληροφορία που μεταβιβάζεται σε μια Συνδεδεμένη Τοποθεσία. Η Microsoft παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η προσθήκη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν σημαίνει έγκριση της τοποθεσίας από τη Microsoft ή οποιαδήποτε συσχέτιση με τους υπεύθυνους διαχείρισής της.

Τυχόν συναλλαγές με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που περιλαμβάνονται στο παρόν ή διατίθενται μέσω σύνδεσης από την τοποθεσία Web Xbox.com ή συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και της εξόφλησης αγαθών και υπηρεσιών, και τυχόν άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή δηλώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές ή προωθητικές ενέργειες, αφορούν αποκλειστικά εσάς και τον διαφημιστή ή το άλλο τρίτο μέρος. Η Microsoft δεν φέρει ούτε υπέχει ευθύνη για τυχόν τμήμα των εν λόγω συναλλαγών ή προωθητικών ενεργειών.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ως προϋπόθεση για την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web Xbox.com, εγγυάστε στη Microsoft ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web Xbox.com για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό βάσει των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web Xbox.com με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή φθορά της τοποθεσίας Web Xbox.com ή να αναμιχθείτε στη χρήση και την απόλαυση της τοποθεσίας Web Xbox.com από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης τυχόν υλικών ή πληροφοριών μέσω οποιουδήποτε μέσου που σκόπιμα δεν διατίθεται ή παρέχεται μέσω της τοποθεσίας Web Xbox.com.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η τοποθεσία Web Xbox.com ενδέχεται να περιέχει υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, χώρους συνομιλίας, ομάδες ειδήσεων, φόρουμ, κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια ή/και άλλα μέσα μηνυμάτων ή επικοινωνίας που έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με το ευρύ κοινό ή με μια ομάδα (συλλογικά «Υπηρεσίες Επικοινωνίας»). Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας μόνο για τη δημοσίευση, την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι αρμόζοντα και σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Παραδείγματος χάριν, συμφωνείτε, ενδεικτικά, ότι κατά τη χρήση μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας:

 • Δεν θα προβείτε σε δυσφήμιση, κακή χρήση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή άλλη παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας).
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά τυχόν ακατάλληλων, αισχρών, δυσφημιστικών, προσβαλλόντων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσεμνων, ανάρμοστων ή παράνομων θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών.
 • Δεν θα προβείτε σε δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή, διανομή ή διασπορά τυχόν θεμάτων, ονομάτων, υλικού ή πληροφοριών, που υποκινούν διακρίσεις, μίσος ή βία εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας, επειδή ανήκουν σε μια φυλή, θρησκεία ή έθνος, ή που προσβάλλουν τα θύματα των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αμφισβητώντας την ύπαρξη αυτών των εγκλημάτων.
 • Δεν θα προβείτε σε αποστολή ή άλλου είδους διάθεση αρχείων που περιέχουν εικόνες, φωτογραφίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας (ή δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας), εκτός εάν είστε κάτοχος ή εάν ελέγχετε τα εν λόγω δικαιώματα ή έχετε λάβει κάθε απαιτούμενη συγκατάθεση.
 • Δεν θα αποστείλετε αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία ενός υπολογιστή τρίτου μέρους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα υλικό ή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω της τοποθεσίας Web Xbox.com με οποιοδήποτε τρόπο που συνιστά παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, επιχειρηματικού απορρήτου ή άλλων ιδιωτικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε συμβαλλόμενου.
 • Δεν θα προβείτε σε διαφήμιση ή σε προσφορά πώλησης ή αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν η Υπηρεσία Επικοινωνίας επιτρέπει ρητώς τέτοιου είδους μηνύματα.
 • Διεξαγωγή ή προώθηση ερευνών, διαγωνισμών, πυραμιδικών σχημάτων ή επιστολών τύπου αλυσίδα.
 • Δεν θα προβείτε σε λήψη τυχόν αρχείων που δημοσιεύονται από άλλο χρήστη μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας, τα οποία γνωρίζετε ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζετε ότι δεν επιτρέπεται από το νόμο να διανέμονται με αυτόν τον τρόπο.
 • Δεν θα παραποιήσετε ή διαγράψετε τυχόν αναφορές στο δημιουργό, νομικές ή άλλες σχετικές κοινοποιήσεις ή επισημάνσεις για δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας ή ετικέτες για την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε κάποιο απεσταλμένο αρχείο.
 • Δεν θα περιορίσετε και δεν θα παρακωλύσετε τη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
 • Δεν θα παραβείτε τυχόν κώδικες δεοντολογίας ή άλλες οδηγίες που ενδέχεται να ισχύουν για κάποια συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.
 • Δεν θα συγκεντρώνετε και δεν θα συλλέγετε άλλως πληροφορίες για άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
 • Δεν θα παραβείτε το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους κανονισμούς.
 • Δεν θα δημιουργήσετε πλαστή ταυτότητα με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων.

Η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Επικοινωνίας υπόκειται επίσης στην Επεξήγηση του Κώδικα Συμπεριφοράς της Microsoft για τους πελάτες του Xbox Live.

Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης των Υπηρεσιών Επικοινωνίας. Ωστόσο, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το υλικό που δημοσιεύεται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας και να καταργεί τυχόν υλικό κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Microsoft διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αποκάλυψης στοιχείων, όπως απαιτείται, για την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου, των κανονισμών, νομικών διαδικασιών ή κυβερνητικών αιτημάτων ή επεξεργασίας, άρνησης δημοσίευσης ή κατάργησης του συνόλου ή μέρους πληροφοριών ή υλικού κατά την αποκλειστική της κρίση.

Επιδεικνύετε πάντοτε προσοχή κατά την παροχή αναγνωρίσιμων προσωπικών σας στοιχείων ή στοιχείων των παιδιών σας στην Υπηρεσία Επικοινωνίας. Η Microsoft δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο, τα μηνύματα ή τις πληροφορίες που παρατίθενται στην Υπηρεσία Επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, η Microsoft αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη όσον αφορά τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιαδήποτε ενέργεια που προκύπτει από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και οι κεντρικοί υπολογιστές δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Microsoft και οι απόψεις τους δεν εκφράζουν απαραιτήτως εκείνες της Microsoft.

Το υλικό που αποστέλλεται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας ενδέχεται να διέπεται από δημοσιευμένους περιορισμούς ως προς τη χρήση, την αναπαραγωγή ή/και τη διάδοση και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των εν λόγω περιορισμών κατά τη λήψη του υλικού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ XBOX LIVE

Η πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο και δυνατότητες της περιοχής του Xbox Live στην τοποθεσία Web Xbox.com ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο εάν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία Xbox Live και έχετε έναν έγκυρο Λογαριασμό Microsoft. Το περιεχόμενο και οι δυνατότητες στην περιοχή του Xbox Live υπόκεινται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της Microsoft, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από την περιοχή του Xbox Live. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες του Xbox Live, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την κατάσταση συνδρομητή Xbox Live, υπογράφοντας με το λογαριασμό σας Microsoft. Καθώς οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τη συνδρομή σας Xbox Live θα καταστούν στη συνέχεια διαθέσιμες σε εσάς μέσω του Xbox Live, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας Microsoft. Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας στο Xbox Live. Η Microsoft δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο, είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία σας. Ωστόσο, εσείς ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για απώλειες της Microsoft ή άλλου τρίτου μέρους που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού σας από άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό άλλου προσώπου, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε πλέον την πρόσβαση στο Xbox Live ή/και σε πληροφορίες που αφορούν τη συνδρομή σας Xbox Live, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο 1.800.4MY.XBOX.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ MICROSOFT Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM

Η Microsoft δεν διεκδικεί την κυριότητα του υλικού που παρέχετε σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων και συστάσεων) ή δημοσιεύετε, αποστέλλετε, καταχωρείτε ή υποβάλλετε σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web του Xbox.com ή σε σχετιζόμενες υπηρεσίες (συλλογικά «Υποβολές»). Ωστόσο, εάν προβείτε σε δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, παροχή ή υποβολή της Υποβολής σας, παραχωρείτε άδεια στη Microsoft, τις συγγενείς της εταιρείες και τους απαιτούμενους κατόχους υπο-αδειών χρήσης να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε συνδυασμό με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δικαιωμάτων: για την αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, μετάφραση και αναδιαμόρφωση της Υποβολής σας, για τη δημοσίευση του ονόματός σας σε συνδυασμό με την Υποβολή σας, καθώς και το δικαίωμα παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης σε οποιονδήποτε εκδότη ή προμηθευτή παιχνιδιών Xbox της τοποθεσίας Web του Xbox.com.
Η Microsoft αναπτύσσει έναν μεγάλο αριθμό και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών της και της δικής σας ιδέας. Συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ εσάς και της Microsoft σχετικά με την υποβολή σας, και καμία υποχρέωση τήρησης της υποβολής σας ως εμπιστευτικής. Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση της Υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγξει, να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τυχόν Υποβολές που παρέχετε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή κατά την αποκλειστική της κρίση.
Δημοσιεύοντας, αποστέλλοντας, καταχωρώντας, παρέχοντας ή υποβάλλοντας την Υποβολή σας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε ο κάτοχος ή ελέγχετε άλλως όλα τα δικαιώματα της Υποβολής σας, όπως περιγράφετε σε αυτή την παράγραφο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων που απαιτούνται εκ μέρους σας για την παροχή, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση ή υποβολή των Υποβολών σας, και ότι η χρήση της Υποβολής δεν θα παραβιάζει τυχόν δικαιώματα άλλων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM

Το λογισμικό και το περιεχόμενο (εάν υπάρχει) που διατίθεται για λήψη μέσω της τοποθεσίας Web του Xbox.com, με εξαίρεση λογισμικό που διατίθεται από τελικούς χρήστες μέσω μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας («Λογισμικό»), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της. Η εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, η οποία συνοδεύει το Λογισμικό ή περιέχεται σε αυτό («Σύμβαση Άδειας Χρήσης»). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε Λογισμικό που συνοδεύεται από ή περιέχει μια Σύμβαση Άδειας Χρήσης, παρά μόνον αφού πρώτα αποδεχθείτε τους όρους της Σύμβασης Άδειας Χρήσης. Για τυχόν Λογισμικό για το οποίο δεν παρέχεται σύμβαση άδειας χρήσης, η Microsoft Corporation παρέχει δια του παρόντος σε εσάς, τον χρήστη, ανακλητή προσωπική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του λογισμικού για προβολή και χρήση με άλλο τρόπο της συγκεκριμένης τοποθεσίας Web του Xbox.com, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και για κανέναν άλλο σκοπό, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε ακέραια όλες τις επισημάνσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες ιδιωτικές κοινοποιήσεις. Τυχόν κοινοποιήσεις τρίτου μέρους που συνοδεύουν τυχόν Λογισμικό περιλαμβάνονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν εκχωρούνται από τη Microsoft άλλα δικαιώματα ή άδειες χρήσης, ρητά ή σιωπηρά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, τυχόν σιωπηρών αδειών χρήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το λογισμικό ανήκει στη Microsoft ή/και τους προμηθευτές της και προστατεύεται από τη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που απαγορεύεται ρητώς δια νόμου και ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό και τυχόν συνοδευτική τεκμηρίωση ή/και τεχνικές πληροφορίες υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιεσδήποτε χώρες που υπόκεινται στους περιορισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Η MICROSOFT CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ Ή ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ Ή ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ, Ή ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΑΣΕΜΝΟ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΟΥ XBOX.COM ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ.

Η MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΥΛΟΓΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM, ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM Ή ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM, Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ Ή ΟΧΙ Η MICROSOFT Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ XBOX.COM.

ΛΗΞΗ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της ευθύνη, να καταργεί την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις τοποθεσίες Web του Xbox.com και τις σχετικές υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα τους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τότε οι αξιώσεις που εγείρονται για την παράβαση της παρούσας σύμβασης θα διέπονται από τη νομοθεσία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Κάθε άλλη αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των αξιώσεων από αδικοπραξία, θα διέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας στην οποία διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συναινείτε ότι για οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει όσον αφορά την παρούσα σύμβαση ή την Υπηρεσία, αποκλειστικά αρμόδια καθ' ύλη και κατά τόπο θα είναι τα πολιτειακά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην κομητεία Κινγκ, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

Εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή η επιχείρησή σας έχει συσταθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όλες οι αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των αξιώσεων από αδικοπραξία, θα διέπονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και τα δικαστήρια της δικαιοδοσίας στην οποία διαμένετε θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για όλες τις διενέξεις που προκύπτουν από ή αφορούν την παρούσα σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΑ

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται καμία σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας, εργασίας ή πρακτόρευσης ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft, ως αποτέλεσμα της παρούσας σύμβασης ή χρήσης της τοποθεσίας Web του Xbox.com. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών για λογαριασμό της Microsoft, των γονικών της εταιρειών, των θυγατρικών και των συγγενών εταιρειών της, των στελεχών, και των υπαλλήλων της και ότι δεν θα εγείρετε απαιτήσεις εναντίον τους σε περίπτωση αξιώσεων, απαιτήσεων ή ζημιών που διεκδικεί οποιοσδήποτε τρίτος, οι οποίες γίνονται με αφορμή ή προκύπτουν από τη χρήση ή τη συμπεριφορά της τοποθεσίας Web του Xbox.com. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τυχόν προσωπικά στοιχεία για εσάς ή τη χρήση της τοποθεσίας Web του Xbox.com, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη άδειά σας, εάν η Microsoft έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η ενέργεια αυτή είναι αναγκαία για: (1) τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις ή την τήρηση της νομικής διαδικασίας, (2) την προστασία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των συγγενών εταιρειών της, (3) την επιβολή των όρων χρήσης ή (4) την προστασία των συμφερόντων των μελών της ή άλλων ατόμων. Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τη Microsoft διέπεται από τους ισχύοντες νόμους και τις νομικές διαδικασίες και κανένας όρος της παρούσας σύμβασης δεν ακυρώνει το δικαίωμα της Microsoft να συμμορφώνεται με εντολές ή αιτήματα προερχόμενα από δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές που σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση της τοποθεσίας Web του Xbox.com ή με τις πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται από τη Microsoft σε σχέση με αυτήν τη χρήση. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της σύμβασης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποποίησης εγγυήσεων και των περιορισμών ευθύνης που ορίζονται παραπάνω, τότε αυτή η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις της σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα σύμβαση αποτελεί την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft και τον χρήστη όσον αφορά την τοποθεσία Web του Xbox.com και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συνεννοήσεις και προτάσεις, ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές, ανάμεσα στη Microsoft και τον χρήστη σχετικά με την τοποθεσία Web του Xbox.com. Μια έντυπη έκδοση της παρούσας σύμβασης και οποιασδήποτε άλλης κοινοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, βάσει ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, στην ίδια έκταση και θα διέπεται από τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως άλλα επαγγελματικά έγγραφα και καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν εξ αρχής και διατηρήθηκαν σε έντυπη μορφή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ:

Όλα τα περιεχόμενα της τοποθεσίας Web του Xbox.com: αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft Corporation © 2015 ή/και των προμηθευτών της, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, U.S.A. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Xbox, Xbox Live και τα λογότυπα Xbox ή/και άλλων προϊόντων της Microsoft που αναφέρονται στην παρούσα αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation. Τα ονόματα πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι επωνυμίες των εταιρειών, οι επωνυμίες των οργανισμών, τα ονόματα των προϊόντων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται εδώ είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει πρόθεση, σε καμία περίπτωση, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε υπαρκτή εταιρεία, οργανισμό, προϊόν, πρόσωπο ή γεγονός. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Microsoft σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν θέλετε να στείλετε μια κοινοποίηση για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες υποβολής που διαθέτουμε στην ενότητα Κοινοποιήσεις περί Παραβίασης Πνευματικών Δικαιωμάτων. ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που ορίζονται στον Τίτλο 17, Ενότητα 512 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να απαντήσει σε κοινοποιήσεις περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε συγκεκριμένες περιστάσεις, η Microsoft ενδέχεται επίσης να απενεργοποιήσει ή να καταγγείλει λογαριασμούς χρηστών των υπηρεσιών της Microsoft, οι οποίοι μπορεί να είναι κατ’ επανάληψη παραβάτες.