Log på
Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer.

Xbox.com Serviceaftale

(Sidst opdateret: Oktober 2010)

VI TAKKER DIG FOR AT VÆLGE XBOX!

XBOX.COM-websitet indeholder adskillige websider og servicer, som styres af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller deres associerede selskaber (samlet "Xbox.com websitet").

Xbox.com-websitet tilbydes til dig betinget af din accept uden modificering af vilkårene, betingelserne, og de heri indeholdte meddelelser. Din brug af Xbox.com-websitet udgør din overensstemmelse til alle sådanne vilkår, betingelser og meddelelser. Xbox.com-websitet kan også indeholde yderligere vilkår, som styrer særlige funktioner eller tilbud (for eksempel, sweepstakes eller chat-områder) ("Yderligere vilkår").

I tilfælde af at nogle af vilkår, betingelser og meddelelser er i strid med de yderligere vilkår eller andre vilkår og retningslinjer, som er indeholdt i Xbox.com-websitet, skal disse vilkår gælde.

FORTROLIGHED OG BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Se Fortrolighedserklæringen på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655 for afsløringer i forbindelse med indhentning og brug af dine personlige oplysninger.

ÆNDRING AF DISSE BRUGSVILKÅR

Microsoft forbeholder sig retten til at ændre de vilkår, betingelser og meddelser, hvorunder Xbox.com-websitet tilbydes, herunder men ikke begrænset, til eventuelle gebyrer i forbindelse med brugen af Xbox.com-websitet. Du står ansvarlig for med jævnlige mellemrum at evaluere disse vilkår og betingelser, samt din fortsatte brug af websitets og accept af din aftale.

BEGRÆNSET PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL BRUG

Medmindre andet er angivet, er Xbox.com-websitet for din personlige og ikke kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, vise, udføre, reproducere, publicere, give tilladelse, skabe afledende arbejde fra, overføre eller sælge nogle oplysninger, software, produkter eller services, som er indhentet fra Xbox.com-websitet.

LINKS TIL TREDJEPART- SITES

Xbox.com-websitet indeholder links til, eller tilbagemeldinger fra, andre websites ("Linked Sites"). Linked Sites bliver ikke styret af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af et Linked Site, herunder og uden begrænsing, alle links som findes på en Linked Site, eller nogle ændringer eller opdateringer til et Linked Site, eller nogle oplysninger sendt på et Linked Site. Microsoft stiller kun disse links til rådighed for dig som en bekvemmelighed, og inkludering af ethvert link indebærer ikke godkendelse fra Microsoft af sitet eller noget sammenhæng med deres ejere.

Alle handler med tredjeparter (inklusive annoncører), som er inkluderet i eller tilgængelige via et link fra Xbox.com-websitet eller deltager i reklamekampagner, inklusive levering af, og betaling for varer og services, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller fremstillinger i forbindelse med sådanne handler eller reklamekampagner, er udelukkende mellem dig og annoncøren eller en anden tredjepart. Microsoft skal ikke være ansvarlig for, eller hæfte for enhver part af sådanne handler eller reklamekampagner.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT ANVENDELSE

Som en betingelse for din anvendelse af Xbox.com-websitet, giver du garant til Microsoft om, at du ikke vil anvende Xbox.com-websitet til noget formål, som er ulovligt eller forbudt ifølge disse vilkår, betingelser og meddelelser. Du må ikke anvende Xbox.com-websitet på en måde, som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svække Xbox.com-websitet eller intervenere med andre parters anvendelse og nydelse af Xbox.com-websitet. Du må ikke fremskaffe eller forsøge at fremskaffe nogle materialer eller oplysninger via nogle metoder, som ikke bevidst stilles til rådighed, eller fremskaffes via Xbox.com-websitet.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSSERVICES

Xbox.com-websitet kan indeholde bulletin board services, chat-områder, nyhedsgrupper, forums, samfundsgrupper, personlige websites, kalendere, og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, som er designet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med offentligheden i almindelighed eller med en gruppe (samlede "Kommunikationsservices"). Du aftaler kun at bruge Kommunikationsservices til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, som er passende og forbundet til den specielle Kommunikationsservice. Som et eksempel, og ikke som en begrænsning, aftaler du at når du bruger en Kommunikationsservice, vil du ikke:

  • Bagtale, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som for eksempel privatlivets fred og publicity).

  • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller sprede nogle upassende, blasfemiske, æreskrænkende, krænkende, sjofle, uanstændige eller ulovlige emner, navne, materialer eller oplysninger.

  • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller sprede nogle emner, navne, materialer eller oplysninger, som provokerer diskrimination, had eller vold mod en person eller en gruppe, fordi de tilhører en race, en religion eller en nation, eller som håner ofre af forbrydelser imod humanitet ved at bestride eksistensen af sådanne forbrydelser.

  • Uploade eller på anden måde stille filer til rådighed, som indeholder billeder, fotografier, software eller andre materialer, som er beskyttet af immaterielle ejendomsrettigheder (eller af privatlivets fred og publicity) medmindre du ejer eller styrer rettighederne dertil, eller har modtaget alle de nødvendige tilladelser.

  • Uploade filer, som indeholder virusser, korrumperede filer, eller anden lignende software eller programmer, som kan skade en anden computers funktion.

  • Bruge noget materiale eller oplysninger, inklusive billeder eller fotografier, som stilles til rådighed via Xbox.com-websitet på nogen måde, som overtræder copyright, varemærke, patent, erhvervshemmelighed eller andre former for en andenparts ejendomsret.

  • Reklamere eller tilbyde at sælge eller købe nogle produkter eller services til et forretningsformål, medmindre en sådan Kommunikationsservice tillader sådanne meddelelser.

  • Foretage eller fremsende undersøgelser, konkurrencer, pyramideplaner eller kædebreve.

  • Downloade en fil, som er postet af en anden bruger af en Kommunikationsservice, som du er vidende om, eller bør være vidende om ikke lovligt kan distribueres på en sådan måde.

  • Manipulere eller slette en ophavsmands tilskrivninger, lovlige eller andre passende meddelelser eller proprietære benævnelser eller mærkater af den originale eller softwarens kilde, eller andre materialer, som er indeholdt i en uploadet fil.

  • Begrænse eller hindre en anden bruger fra at bruge og nyde Kommunikationsservicerne.

  • Overtræde en adfærdskodeks eller andre retningslinjer, som kan være relevante for en bestemt Kommunikationsservice.

  • Fange eller på anden måde indhente oplysninger om andre, inklusive e-mail adresser, uden deres tilladelse.

  • Overtræde nogle gældende love eller forskrifter.

  • Skabe en falsk identitet for at vildlede andre.

Din anvendelse af Kommunikationsservicerne er også underkastet Adfærdskodekset.

Microsoft er ikke forpligtet til at overvåge Kommunikationsservicerne. Microsoft forbeholder sig imidlertid retten til at inspicere materialer, som er postet til en Kommunikationsservice, og at fjerne materialerne efter eget skøn. Microsoft forbeholder sig til enhver tid retten til at bringe din adgang til noget eller hele Kommunikationsservices til ophør uden varsel, uden nogen som helst årsag.

Microsoft forbeholder sig til enhver tid retten til at afsløre nogle oplysninger efter behov for at opfylde de gældende love, bestemmelser, retslig procedure eller på regeringsanmodning, eller at redigere, nægte at poste eller fjerne nogle oplysninger eller materiale, helt eller delvis, efter Microsoft's eget skøn.

Vær altid forsigtig når du giver nogle af dine personlige oplysninger om identitet, eller om dine børn, i en Kommunikationsservice. Microsoft styrer ikke og støtter ikke indholdet, meddelelser eller de oplysninger, som findes i en Kommunikationsservice, og derfor frasiger Microsoft sig specielt ansvaret med hensyn til Kommunikationsservices, og alle handlinger, som resulterer fra din deltagelse i en Kommunikationsservice. Managers og hosts er ikke autoriserede Microsoft talspersoner, og deres meninger reflekterer ikke nødvendigvis Microsoft’s. 

Materialer uploadet til en Kommunikationsservice kan være betinget af brugerens begrænsning af postering, reproduktion og/eller spredning, og du står ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du downloader materialerne.

ANVENDELSE AF XBOX LIVE

Du har kun adgang til noget af indholdet og funktionerne i Xbox Live-området af Xbox.com-webistet, hvis du abonnerer på Xbox Live-servicen, og har en gyldig Windows Live-ID. Indholdet og funktionerne på Xbox Live-området er betinget af Xbox Live’s brugsvilkår, som kan opnås adgang til fra Xbox Live-området. For at opnå adgang til disse Xbox Live-funktioner, bliver du bedt om at bekræfte dit abonnementstatus på Xbox Live ved at logge ind med dit Windows Live-ID. Da de oplysninger, som er personlige for dig, derefter bliver stillet til rådighed for dig Xbox Live, er du ene og alene ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af dit Windows Live-ID password og konto. Derudover er du ene og alene ansvarlig for alle de aktiviteter, som forekommer på din konto på Xbox Live. Microsoft skal ikke stilles til ansvar for eventuelle tab, som du måtte have pådraget dig, på grund af, at en eller anden person bruger din konto, hverken med eller uden din viden. Du kan imidlertid hæfte for tab pådraget af Microsoft eller en anden part, på grund af, at en anden person bruger din konto. Du må under ingen omstændigheder bruge nogen andres konto uden tilladelse fra kontoejeren. Hvis du på et eller andet tidspunkt ikke længere ønsker at opnå adgang til Xbox Live og/eller oplysninger i forbindelse med dit Xbox Live-abonnement, skal du kontakte kundesupport på 1.800.4MY.XBOX.

SÅDAN ANVENDES XBOX.COM’S MOBILE WEBSITE

For at besøge den mobile Xbox.com-website, gå til http://www.xbox.mobi eller tekst 'Xbox' til <30360>, hvorefter du vil modtage en tekstmeddelelse med et link på din mobiltelefon. Der kan blive opkrævet et gebyr, afhængig af din kontrakt med dit mobiltelefonselskab.

Du kan registrere hos, eller afmelde fra Xbox SMS tekstmeddelelses (“SMS Service”) på Xbox.com, og du kan også framelde fra SMS-servicen ved at tekste 'STOP' til <30360> fra din mobiltelefon, hvorefter vi vil afmelde dig. Når du er blevet afmeldt fra SMS-servicen, vil du ikke modtage flere meddelelser fra SMS-servicen, før du registrerer igen eller vælger at modtage meddelelser på din mobiltelefon på Xbox.com.

For at få hjælp, kan du sende os en e-mail på xbox@iconmobile.com, fra din mobiltelefon; du kan når som helst bede om kontaktoplysninger ved at tekste HELP til <30360>.

MATERIALER STILLET TIL RÅDIGHED TIL MICROSOFT ELLER POSTET PÅ EN XBOX.COM WEB SITE

Microsoft kræver ikke ejerskab af de materialer du leverer til Microsoft (inklusive tilbagemeldinger og forslag) eller poster, uploader, indtaster eller indsender til en Xbox.com-website eller deres associerede services (samlet "Indsendelser"). Når du poster, uploader, indtaster, leverer eller indsender din Indsendelse, giver du imidlertid Microsoft, deres associerede selskaber og nødvendige sublicenshavere tilladelse til at bruge din Indsendelse i forbindelse med driften af deres Internet-virksomhed, inklusive uden begrænsning, retten til at: kopiere, distribuere, sende, offentligt displaye, offentligt at udføre, reproducere, redigere, oversætte og reformattere din Indsendelse; og til at publicere dit navn i forbindelse med din Indsendelse, og retten til at udstede underlicens af sådanne rettigheder til et Xbox-spil forlægger eller leverandør af Xbox.com-websitet.

Der bliver ikke betalt nogen erstatning i forbindelse med anvendelse af din Indsendelse, som beskrevet heri. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller anvende en Indsendelse, som du måtte have leveret, og kan til enhver tid fjerne en Indsendelse efter Microsoft's eget skøn.

Når du poster, uploader, indtaster, leverer eller indsender din Indsendelse, garanterer du for og repræsenterer, at du ejer eller på anden måde styrer alle rettighederne til din Indsendelse, som beskrevet i denne sektion, inklusive og uden begrænsning, alle de nødvendige rettigheder til at levere, poste, uploade, indtaste eller indsende Indsendelserne.

SOFTWARE OG TILGÆNGELIGT INDHOLD PÅ XBOX.COM-WEBSITET

Den software og det indhold (hvis det forefindes) som gøres tilgængelig for download fra Xbox.com-websitet, eksklusive software som kan gøres tilgængelig af slutbrugeren via en Kommunikationsservice, ("Software") er beskyttet af copyright af Microsoft Corporation og/eller deres leverandører. Din anvendelse af softwaren styres af vilkårene i slutbrugerens licensaftale, hvis den forefindes, som ledsager eller er inkluderet med softwaren ("Licenssaftale"). Du må ikke installere eller anvende nogen software, som medfølger eller er inkluderet i en licensaftale, medmindre du først bekræfter licensaftalens vilkår. For en software, som ikke ledsages af en licensaftale, giver Microsoft Corporation dig, brugeren, et ikke uigenkaldeligt licens til at bruge softwaren til fremvisning og anden anvendelse af den specielle Xbox.com-website i overensstemmelse med disse brugsvilkår, og ikke til noget andet formål, på betingelse af at du holder alle copyright og andre proprietære meddelelser i uforandret tilstand. Alle tredjepartsmeddelelser, som ledsager en software leveres kun til oplysende formål. Ingen andre rettigheder eller licenser, hvadenten det er udtrykkeligt eller underforstået, inklusive uden begrænsning alle indirekte patentlicenser, gives af Microsoft. Softwaren ejes af Microsoft og/eller deres leverandører, og er beskyttet af copyright-love og internationale traktat-aftaler. Al reproduction eller videreformidling af softwaren er udtrykkeligt forbudt ifølge loven, og kan resultere i alvorlige civile og strafferetlige bøder. Overtrædere bliver retsforfulgt ifølge det maksimalt mulige omfang. UDEN AT BEGRÆNSE DET FØROMTALTE, ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLADS FOR YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREFORMIDLING UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN ER KUN GARANTERET, HVIS OVERHOVEDET, IFØLGE LICENSAFTALENS VILKÅR. Du bekræfter at softwaren, og alle de ledsagende dokumenter og/eller tekniske oplysninger, er betinget af USA’s gældende eksportlove og bestemmelser. Du aftaler ikke at eksportere eller geneksportere softwaren, direkte eller indirekte, til nogle lande, som er underkastet USA’s eksportbegrænsninger.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG SERVICES, INKLUDERET I ELLER TILGÆNGELIGE VIA XBOX.COM-WEBSITET KAN INKLUDERE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. DER TILFØJES REGELMÆSSIGE ÆNDRINGER TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFT OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER Af XBOX.COM-WEBSITET. DU BØR IKKE BERO PÅ RÅDGIVNING MODTAGET VIA XBOX.COM-WEBSITET FOR PERSONLIGE, LÆGELIGE, JURIDISKE ELLER FINANSIELLE AFGØRELSER, OG DU BØR HENVENDE DIG TIL EN PASSENDE FAGLIG PERSON FOR SPECIFIK RÅDGIVNING, SOM ER TILPASSET TIL DIN SITUATION.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANØRER GIVER INGEN FREMSTILLINGER OM EGNETHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, TILGÆNGELIGHEDEN, BETIMELIGHEDEN OG NØJAGTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, SOFTWAREN, PRODUKTER, SERVICER OG RELATERET GRAFIK, INDEHOLDT PÅ XBOX.COM-WEBSITET TIL ETHVERT FORMÅL. ALLE SÅDANNE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, SERVICES OG RELATERET GRAFIK LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT OG/ELLER DERES RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, SERVICES OG RELATERET GRAFIK, INKLUSIVE ALLE ANTYDEDE GARANTIERS OG BETINGELSERS SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE.

DU BEKRÆFTER ISÆR AT MICROSOFT IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR UAUTORISERET ADGANG TIL, ELLER ÆNDRING AF, DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, NOGET MATERIALE ELLER DATA, SOM ER SENDT ELLER MODTAGET, ELLER IKKE SENDT ELLER MODTAGET, ELLER NOGLE TRANSAKIONER, SOM ER INDGÅET VIA XBOX.COM-WEBSITET. DU BEKRÆFTER ISÆR AT MICROSOFT IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR, ELLER HÆFTE FOR NOGET TRUENDE, ÆREKRÆNKENDE, UANSTÆNDIGT, ANSTØDELIGT ELLER ULOVLIGT INDHOLD ELLER EN ANDEN PARTS ADFÆRD, ELLER NOGEN OVERTRÆDELSE AF ANDRES RETTIGHEDER, INKLUSIVE IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DU BEKRÆFTER ISÆR AT MICROSOFT IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOGET MATERIALE, SOM ER SENDT VED HJÆLP AF OG/ELLER INKLUDERET I XBOX.COM-WEBSITET AF EN TREDJEPART.

MICROSOFT OG/ELLER DERES LEVERANDØRER SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGLE DIREKTE, INDIREKTE, STRAFFERETLIGE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, FØLGESKADER ELLER NOGLE SKADER OVERHOVEDET, INKLUSIVE, UBEGRÆNSEDE SKADER FOR TABT ANVENDELSE, DATA ELLER FORTJENESTER, SOM ER OPSTÅET PÅ GRUND AF, ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF , ELLER XBOX.COM-WEBSITETS YDEEVNE, MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE XBOX.COM-WEBSITET ELLER RELATEREDE SERVICES, TILVEJEBRINGELSE AF, ELLER MANGLEN PÅ AT LEVERE SERVICES, ELLER NOGLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, SERVICES OG RELATERET GRAFIK, SOM ER INDHENTET VIA XBOX.COM-WEBSITET, ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅET FRA BRUGEN AF XBOX.COM-WEBSITET, UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, STRENGT ANSVAR ELLER ANDET, SELVOM MICROSOFT ELLER NOGEN AF DERES LEVERANDØRER ER BLEVET INFORMERET OM MULIGE SKADER. FORDI NOGLE STATER/JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVARET FOR FØLGE- ELLER TILFÆLDIGE SKADER, GÆLDER DEN OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG. HVIS DU ER UTILFREDS MED NOGEN DELE AF XBOX.COM-WEBSITET, ELLER MED NOGLE AF DISSE BRUGSVILKÅR, ER DIN ENESTE UDVEJ AT INDSTILLE BRUGEN AF XBOX.COM-WEBSITET.

OPHØR/BEGRÆNSET ADGANG

Microsoft forbeholder sig retten til uden varsel, og efter eget skøn, når som helst at stoppe din adgang til dele eller al brug af Xbox.com-websitet, eller en del heraf..

VALG AF LOV OG OMRÅDE TIL LØSNING AF UOVERENSSTEMMELSER

Hvis du er bosiddende i, eller din virksomhed er registreret i USA, bliver erstatningskrav for overtrædelser af denne kontrakt omfattet af lovene i Washington, uden reference til lovkonflikternes pricipper. Alle andre erstatningskrav, herunder erstatningskrav vedrørende love om forbrugerbeskyttelse, uretfærdige konkurrencelove, og skadegørende handling, bliver omfattet af lovene i din bopælsstat i USA. Hvis du er bosiddende i, eller din virksomhed er registreret i USA, indvilliger du i den eksklusive jurisdiktion og hjemtingsstat og de føderale domstole i King County, Washington, USA for alle konflikter i forbindelse med denne kontrakt eller service.

Hvis du er bosiddende i, eller din virksomhed er registreret udenfor USA, bliver alle erstatningskrav, herunder erstaningskrav vedrørende love om forbrugerbeskyttelse, uretfærdige konkurrencelove og skadegørende handling, omfattet af lovene i dit bopælsland, og domstolene i det land hvor du er bosiddende har eksklusiv jurisdiktion over alle konflikter, som opstår fra, eller i forbindelse med, denne kontrakt.

GENERELT

Du bekræfter at der ikke eksisterer nogen økonomiske interessefællesskaber, parnerskaber, erhvervsaktivitetr, eller bureauforbindelser imellem dig og Microsoft i forbindelse med denne aftale eller brugen af Xbox.com-websitet. Du aftaler at kompensere og holde Microsoft, deres moderselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, funktionærer og medarbejdere skadeløs fra alle erstatningskrav, fordringer eller skade, inklusive rimelige advokatgebyrer, påstået af en tredjepart, på grund af, eller opstået fra din brug eller adfærd på Xbox.com-websitet. Microsoft forbeholder sig retten til at afsløre alle personlige oplysninger om dig, eller din brug af Xbox.com-websitet, inklusive dets indhold, uden din forudgående tilladelse, hvis Microsoft i god tro mener at en sådan handling er nødvendig for at: (1) overholde juridiske krav eller rette sig efter retslige procedurer; (2) beskytte og forsvare Microsoft’s rettigheder eller ejendom, eller deres associerede virksomheder; (3) håndhæve brugsvilkårene; eller (4) handle for at beskytte medlemmernes eller andres interesser. Microsoft's opfyldelse af denne aftale er omfattet af eksisterende love og retslige procedurer, og intet indeholdt i denne aftale er en undtagelse af Microsoft's ret til at overholde regeringsmæssige, domstolenes og lovenes anmodninger om håndhævelse, eller anmodninger i forbindelse med din brug af Xbox.com-websitet, eller oplysninger leveret til eller indsamlet af Microsoft angående en sådan anvendelse. Hvis det fastslås at en del af denne aftale er ugyldig, eller uigennemførlig i henhold til den gældende lov herunder, men ikke begrænset til, garantifraskrivelserne og de begrænsede ansvar, som beskrevet ovenfor, bliver de ugyldige eller uigennemførlige bestemmelser erstattet af en gyldig, retskraftig bestemmelse som passer bedst til formålet af den originale bestemmelse, og resten af aftalen skal fortsat være i kraft. Medmindre andet er angiver heri, udgør denne aftale hele aftalen mellem brugeren og Microsoft angående Xbox.com-websitet, og den erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer og tilbud, uanset om det er elektronisk, mundligt eller skriftligt mellem brugeren og Microsoft angående Xbox.com-websitet. En udskrevet version af denne aftale, og af alle meddelelser i elektronisk form, skal være tilladelige i retslige eller administrative forhandlinger, som er baseret på eller relaterer til denne aftale i samme omfang og underkastet de samme betingelser, som andre forretningsdokumenter og journaler, som oprindeligt udvikles og bevares i udskrevet form.

MEDDELELSER OM COPYRIGHT OG VAREMÆRKER:

Alt indholdet af Xbox.com-websitet er: Copyright © 2010 Microsoft Corporation og/eller deres leverandører, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Med forbehold af alle rettigheder. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox logoer, og/eller andre Microsoft produkter, som er nævnt heri er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation. Navnene på de aktuelle virksomheder og produkter, som er nævnt heri, kan være varemærker, som tilhører deres respektive ejere. Eksempler på de virksomheder, organisationer, produkter, personer og hændelser, som er beskrevet heri er fiktive. Tilknytning med nogen ægte virksomhed, organisation, produkt, person eller hændelse er tilsigtet, og bør ikke anses som eksisterende. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er bevilliget heri er forbeholdt.

MEDDELELSE OG PROCEDURE FOR AT REJSE ERSTATNINGSKRAV FOR OVERTRÆDELSE AF COPYRIGHT

I medfør af sektion 17, USA-koden, sektion 512(c)(2), indberetninger om påstået overtrædelse af copyright skal sendes til serviceudbyderens udpegede agent. ALLE FORESPØRGSLER, SOM IKKE ER RELEVANT FOR DEN FØLGENDE PROCEDURE MODTAGER IKKE ET SVAR. Se Meddelelse og procedure for at rejse erstatningskrav for overtrædelse copyright på www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm