Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer.

Microsofts ordensregler forklaret for Xbox Live-kunder

Dette dokument er senest opdateret: Januar 2014

Undgå at opføre dig negativt.

Frem positiv opførsel.

Microsofts retningslinjer for god opførsel beskrevet for Xbox Live-kunder

Xbox Live er dit onlinespilfællesskab. Hjælp med at gøre det sjovt for alle ved at følge Microsofts retningslinjer for god opførsel på Xbox Live. Her er en enkel vejledning i anvendelsen af retningslinjerne for god Xbox Live-opførsel:

 • Tænk over, hvordan din opførsel og dit indhold påvirker dig selv og andre på Xbox Live. Medvirk til den positive stemning, undgå at skabe en negativ stemning.
 • En negativ stemning kan have konsekvenser for dig.

Du finder yderligere oplysninger nedenfor.

OPFØRSEL I XBOX LIVE

Hvad menes der med opførsel i Xbox Live?

Opførsel er det, du gør, som påvirker dig selv, andre, Microsoft eller Xbox Live.

Hvilke eksempler er der på opførsel, som er forbudt i Xbox?

(Bemærk! nedenstående eksempler er kun et lille udvalg af opførsel, som er forbudt i henhold til Microsofts retningslinjer for god opførsel. Bare fordi noget ikke er på denne liste, betyder det ikke, at det er i orden.)

 • Det er forbudt at oprette, dele, bruge eller fremme forbudt indhold.
 • Deltag ikke i ulovlig aktivitet. For eksempel må du ikke:
  • True med at skade andre fysisk
  • Sprede løgne om nogen, et produkt, en virksomhed eller en gruppe
  • Offentliggøre et nøgenbillede af en person, som du ved ønsker at holde det hemmeligt
  • Afpresse eller på anden måde komme med trusler, hvis du ikke får, hvad du ønsker
 • Du må ikke skade eller chikanere nogen. For eksempel må du ikke:
  • Deltage i selvskade
  • Opfordre til vold mod mennesker eller dyr
  • Råbe ad, skræmme eller mobbe andre
  • Overtræde reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. dele en persons personlige oplysninger, såsom privatadresse)
  • Undlade at beskytte din konto, dit udstyr og dine personlige oplysninger (f.eks. udlåne dine legitimationsoplysninger til andre, offentliggøre dine personlige oplysninger, undlade at overvåge dit udstyr)
 • Du må ikke skade Microsoft, Xbox Live eller en anden persons udstyr. For eksempel må du ikke:
  • Offentliggøre links til malware
  • Forstyrre en andens mulighed for at få adgang til sit netværk eller udstyr
  • Forstyrre Xbox Live
 • Du må ikke snyde eller foretage ændringer. For eksempel må du ikke:
  • bruge uautoriseret hardware eller software
  • Udnytte svagheder eller funktionsfejl i spillet
  • Foretage uautoriserede ændringer af din kontoprofil eller dens indhold (f.eks. brugsret, Avatar, gemte spilelementer, Gamerscore, gennemførelser)
  • Med vilje spille med en person, som anvender uautoriseret software eller uautoriserede metoder
 • Du må ikke foretage piratkopiering eller bruge en andens indhold uden tilladelse. For eksempel må du ikke:
  • Dele indhold i større omgang, end det er tilladt
  • Brug en andens immaterielle rettigheder uden tilladelse (f.eks. ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder)
  • Bruge software, som er erhvervet på ulovlig vis, eller spille piratkopierede spil
  • Spille et spil, før du har fået tilladelse til at spille det på tjenesten
 • Du må ikke deltage i svindel eller uautoriserede transaktioner. For eksempel må du ikke:
  • Udlåne, overdrage, sælge eller på anden måde give tredjemand adgang til dine konti eller Gamertags
  • Få adgang til eller forsøge at få adgang til konti, som du ikke ejer
  • Købe medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit eller indhold fra uautoriserede parter
  • Forsøge at bruge eller dele ulovlige metoder til at opnå medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit, indhold eller hardware
  • Bruge din konto til at bytte tjenester eller spilindhold for medlemskaber, spil, gavekort, kontokredit eller indhold
  • Videresælge eller videredistribuere en hvilken som helst del af Xbox Live
  • Udgive dig for at være en anden person (e.g., Microsoft-medarbejder, mægler, medarbejder hos spiludvikler, udgiver eller anden Xbox-partner)
 • Du må ikke bruge Xbox Live til kommercielle formål. For eksempel må du ikke:
  • Oprette en konto til en virksomhedsenhed
  • Reklamere for produkter eller tjenester i Xbox Live
 • Du må ikke fremme forbudt opførsel.

INDHOLD I XBOX LIVE

Hvad menes der med indhold i Xbox Live?

Indhold er alt, hvad du opretter, deler, bruger eller fremmer, som en anden person kan se eller høre eller på anden måde opleve, f.eks. Gamertags, profiloplysninger, spilindhold og videoer.

Hvilke eksempler er der på indhold, som er forbudt i Xbox Live?

(Bemærk! nedenstående eksempler er kun et lille udvalg af indhold, som er forbudt i henhold til Microsofts retningslinjer for god opførsel. Bare fordi noget ikke er på denne liste, betyder det ikke, at det er i orden.)

 • Indhold, som er lovstridigt. For eksempel:
  • Hazardspil, piratkopiering, børnepornografi, obskønitet eller kriminel aktivitet
  • Mindreåriges alkoholmisbrug, ulovligt stofmisbrug eller socialt uansvarligt adfærd, som er forbundet med stofmisbrug (f.eks. alkohol og kørsel)
  • Terrorisme (f.eks. anvisninger i fremstilling af bomber eller andre våben)
  • Oplysninger, som kan hjælpe identitetstyve (f.eks. identifikationsnumre udstedt af offentlige myndigheder)
 • Indhold, som kan skade eller chikanere personer, også dig selv, eller dyr. For eksempel:
  • Krænkende ord eller udtryk
  • Selvmordsrelateret indhold
  • (Bemærk! nedenstående eksempler er kun et lille udvalg af den type adfærd, som er forbudt i henhold til Microsofts retningslinjer for god opførsel. Bare fordi noget ikke er på denne liste, betyder det ikke, at det er i orden.)
  • Negativ tale (herunder hadefuld tale eller trusler om at gøre fortræd) rettet mod personer, der tilhører en gruppe, herunder grupper baseret på race, etnicitet, nationalitet, sprog, køn, alder, handicap, veteranstatus, religion eller seksuel orientering/seksuelt udtryk
  • ”Støj”, dvs. overdreven tale, som har til hensigt at forstyrre eller afbryde en anden persons eller gruppes mulighed for at nyde et spil eller en app på Xbox Live
  • Indhold, som viser eller fremmer mishandling af dyr
 • Indhold, som er kontroversielt. For eksempel:
  • Seksuelt, provokerende, pornografisk indhold eller indhold, beregnet for voksne
  • Voldeligt indhold
  • Kontroversielt religiøst indhold
  • Alt, der involverer berygtede personer eller organisationer
  • Alt, der involverer følsomme begivenheder, det være sig aktuelle eller historiske
 • Indhold, som er uautoriseret. For eksempel:
  • Billeder og andet indhold, som du ikke har tilladelse til at bruge
  • Ulovligt erhvervede videoer
 • Indhold, som fremmer eller lyder eller ser ud som ord, udtryk, ordspil, billeder eller billedsprog, der refererer til forbudt indhold

KONSEKVENSER

En krænkelse af Microsofts retningslinjer for god opførsel kan medføre følgende eller andre handlinger:

 • Automatisk tildeling af et nyt Gamertag, hvis du opretter et uhensigtsmæssigt Gamertag.
 • Sletning af indhold, hvis du opretter eller bruger uhensigtsmæssigt indhold.
 • Restriktioner (f.eks. kommunikation, flere spillere, kontoadgang) for din brug af Xbox Live-tjenester, hvis du misbruger disse tjenester.
 • Permanent suspendering eller bandlysning af enheden, hvis du begår en ekstrem overtrædelse, som omfatter, men ikke er begrænset til: hacking, ændringer, profilændring, svindel, handel med eller tyveri af konti eller Gamertags, alvorlige racistiske udtalelser, udgivelse for at være Xbox-personale, offentliggørelse af nøgenbilleder, gentagen oprettelse af uhensigtsmæssige Gamertags eller uhensigtsmæssigt indhold, distribuering af URL'er til phishing-websteder.
 • Permanent suspendering eller banlysning af enhed, hvis du forsøger at undgå suspendering med alternative konti og/eller enheder.
 • Permanent suspendering eller bandlysning af enheden, hvis du gentagne gange begår overtrædelser.

HVIS DU SUSPENDERES PERMANENT, MISTER DU ALLE LICENSER TIL INDHOLD, GULDMEDLEMSKABSTID OG MICROSOFT-KONTOSALDI I FORBINDELSE MED DEN SUSPENDEREDE KONTO.

KLAGER

Hvis du støder på opførsel eller indhold, som er i strid med Microsofts retningslinjer for god opførsel, må du ikke gøre gengæld med forbudt opførsel eller indhold. I stedet kan du: