Xbox.com Vilkår for anvendelse

(Senest opdateret: januar 2016)

TAK, FORDI DU HAR VALGT XBOX!

Webstedet Xbox.com består af forskellige websteder og tjenester, der drives af Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 eller dets associerede virksomheder (samlet ”webstedet Xbox.com”).

Webstedet Xbox.com tilbydes til dig betinget af din accept af vilkår, betingelser og meddelelser indeholdt heri uden ændringer. Din fortsatte brug af webstedet Xbox.com betragtes som din accept af alle nævnte vilkår, betingelser og meddelelser. Webstedet Xbox.com kan derudover indeholde yderligere vilkår, der gælder for specifikke funktioner eller tilbud (f.eks. sweepstakes eller chat-områder) (”Yderligere vilkår”).

I tilfælde af konflikt mellem en hvilken som helst af vilkårene, betingelserne og meddelelserne indeholdt heri og de Yderligere vilkår eller andre vilkår og retningslinjer indeholdt på webstedet Xbox.com, er disse vilkår gældende.

PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BESKYTTELSE HERAF

Se Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 for oplysninger om indsamling og brug af dine personlige oplysninger.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE

Microsoft forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår, betingelser og meddelelser, hvorunder webstedet Xbox.com tilbydes, herunder, men ikke begrænset til, gebyrer, hvis sådanne gælder, forbundet med brugen af webstedet Xbox.com. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser, og din fortsatte brug af webstedet udgør din accept.

BEGRÆNSNING AF PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG

Medmindre andet er angivet, er webstedet Xbox.com til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, oprette afledte værker af, overføre eller sælge nogen form for data, software eller tjenester, som stammer fra webstedet Xbox.com.

LINKS TIL TREDJEMANDS WEBSTEDER

Webstedet Xbox.com kan kan indeholde links til eller feeds fra andre websteder (”Tilknyttede websteder”). De Tilknyttede websteder kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af noget Tilknyttet websted, inklusive uden begrænsning ethvert link indeholdt på et Tilknyttet websted eller ændringer eller opdateringer på et Tilknyttet websted eller oplysninger transmitteret på et Tilknyttet websted. Microsoft leverer kun disse links (hvis overhovedet) som en hjælp til dig, og inkluderingen af et link er ikke ensbetydende med Microsofts godkendelse af webstedet eller tilknytning til webstedets operatører.

Alle transaktioner med tredjemand (inklusive annoncører) inkluderet i eller tilgængelig via et link fra webstedet Xbox.com eller deltagelse i kampagner, herunder levering af og betaling for varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller indeståelser forbundet med sådanne transaktioner og kampagner, finder alene sted mellem dig og annoncøren eller tredjemand.. Microsoft har intet ansvar eller nogen forpligtelser for nogen del af sådanne transaktioner eller kampagner.

INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG

Som betingelse for din brug af webstedet Xbox.com indestår du for over Microsoft, at du ikke bruger webstedet Xbox.com til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller bemærkninger. Du må ikke bruge webstedet Xbox.com på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet Xbox.com eller gribe ind i andre parters brug og nytte af webstedet Xbox.com. Du må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige eller leveres via webstedet Xbox.com.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Webstedet Xbox.com bulletin-board-tjenester, chat-områder, nyhedsgrupper, forummer, grupper, personlige websteder, kalendere, og/eller andre meddelelses- eller kommunikationsfaciliteter, der er udviklet til at gøre det muligt for dig at kommunikere med offentligheden i bred forstand eller med en gruppe (samlet ”Kommunikationstjenester”). Du accepterer kun at bruge Kommunikationstjenesterne til at poste, sende og modtage meddelelser og materiale, der er passende og relateret til den bestemte Kommunikationstjeneste. Ved eksempel, og ikke som en begrænsning, accepterer du, at når du bruger Kommunikationstjenesterne, vil du ikke:

 • Smæde, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde overtræde andres juridiske rettigheder (som f.eks. retten til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse).
 • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller udsprede upassende, blasfemiske, ærekrænkende, krænkende, sjofle, usømmelige eller ulovlige emner, navne, materiale eller oplysninger.
 • Offentliggøre, poste, uploade, distribuere eller udsprede nogen emner, navne, noget materiale eller nogle oplysninger, der ansporer til diskrimination, had eller vold mod en person eller gruppe på grund af tilhørsforhold til en race, en religion eller en nation, eller som fornærmer ofre for kriminalitet ved at betvivle eksistensen af disse kriminaliteter.
 • Uploade eller på anden måde gøre tilgængelig filer, som indeholder billeder, fotografier, software eller andet materiale, der er beskyttet af loven om immaterielle rettigheder (eller med ret til privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse), medmindre du ejer eller administrerer rettighederne dertil eller har modtaget al nødvendig samtykke.
 • Uploade filer som indeholder virus, korrupte filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige driften af en anden persons computer.
 • Bruge materiale eller oplysninger, herunder billeder eller fotografier, som er blevet gjort tilgængelige gennem webstedet Xbox.com på en måde, som krænker nogen parters rettigheder om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder.
 • Reklamere eller tilbyde at sælge eller købe varer eller tjenester til nogen form for forretningsformål, medmindre sådanne Kommunikationstjenester tillader sådanne meddelelser.
 • Udføre eller videresende undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.
 • Downloade filer, der er uploadet af en anden bruger af en Kommunikationstjeneste, som du ved, eller burde vide, ikke juridisk må reproducere på en sådan måde.
 • Forfalske eller slette administrationsoplysninger om ophavsret, som f.eks. forfattertilskrivelser, juridiske eller andre passende meddelelser eller angivelser om ejendomsret eller oprindelsesmærkater eller softwarekilder eller andet materiale indeholdt i en fil, der uploades.
 • Begrænse eller undertrykke andre brugere i at bruge og have nytte af Kommunikationstjenesterne.
 • Overtræde retningslinjer for god opførsel eller andre retningslinjer, der gælder for enhver Kommunikationstjeneste.
 • Indhente eller på anden måde samle oplysninger om andre andre, herunder deres e-mailadresser, uden deres samtykke.
 • Bryde gældende love eller regler.
 • Oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre.

Din brug af Kommunikationstjenesterne er derudover underlagt Microsofts retningslinjer for god opførsel beskrevet for Xbox Live-kunder.

Microsoft forpligter sig ikke til at overvåge Kommunikationstjenesterne. Microsoft forbeholder sig dog retten til at gennemse materialer, der er uploadet til en Kommunikationstjeneste og til at fjerne materiale efter eget valg. Microsoft forbeholder sig retten til at afslutte din adgang til nogle af eller alle Kommunikationstjenesterne når som helst, uden varsel, af en hvilken som helst grund.

Microsoft forbeholder sig retten til, i det omfang dette måtte være nødvendigt, når som helst at videregive alle oplysninger for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, efter Microsofts eget skøn.

Udvis altid varsomhed når De giver personlige oplysninger, der kan identificere dig eller dine børn i en Kommunikationstjeneste. Microsoft kontrollerer eller godkender ikke indhold, meddelelser eller oplysninger, der findes i nogen Kommunikationstjeneste og Microsoft fraskriver sig derfor specifikt ethvert ansvar med hensyn til Kommunikationstjenesterne og enhver handling, der er et resultat af din deltagelse i Kommunikationstjenester. Administratorer og værter er ikke godkendte Microsoft-talspersoner, og deres meninger afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

Materialer, der uploades til en Kommunikationstjeneste kan pålægges begrænsninger for brug, reproduktion og/eller udspredelse. Det er dit ansvar at overholde disse begrænsninger, hvis du downloader materialerne.

BRUG AF XBOX LIVE

Noget af indholdet og nogle af funktionerne i området Xbox Live på webstedet Xbox.com er kun tilgængeligt, hvis du abonnerer på tjenesten Xbox Live og har en gyldig Microsoft-konto. Indholdet og funktionerne i området Xbox Live er underlagt Microsoft-tjenesteaftalen, der er tilgængelig i området Xbox Live. For at opnå adgang til disse Xbox Live-funktioner bliver du bedt om at validere status for dit Xbox Live-abonnement ved at logge på med din Microsoft-konto. Da oplysninger, som er personlige for dit Xbox Live-abonnement, herefter er tilgængelig for dig via Xbox Live, er du alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskode og kontooplysninger til din Microsoft-konto. De er også ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår på konto på Xbox Live. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen form for tab, du måtte have som følge af, at en anden person bruger din konto, hvad enten du kender til dette eller ej. Du kan dog blive holdt ansvarlig for tab, som Microsoft eller andre parter måtte have på grund af, at nogen bruger din konto. Du må ikke bruge en anden persons konto på noget tidspunkt uden tilladelse fra ejeren af kontoen. Hvis du på noget tidspunkt ikke længere ønsker adgang til Xbox Live og/eller oplysninger relateret til dit Xbox Live-abonnement, skal du kontakte kundesupport på 1.800.4MY.XBOX.

MATERIALER LEVERET TIL MICROSOFT ELLER OFFENTLIGGJORT PÅ ET XBOX.COM-WEBSTED

Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af materialer, du giver til Microsoft (herunder feedback og forslag) eller poster, uploader, indtaster eller sender til et Xbox.com-websted eller dets tilknyttede tjenester (samlet kaldet ”Fremsendelser”). Ved at poste, uploade, indtaste, levere eller sende din Fremsendelse giver du Microsoft, Microsofts associerede virksomheder og nødvendige underlicenstagere tilladelse til at bruge din Fremsendelse i forbindelse med driften af deres virksomheder, herunder, men ikke begrænset til, rettighederne til: kopiere, distribuere, transmittere, offentligt vise, offentligt opføre, reproducere, redigere, oversætte og reformatere din Fremsendelse og til at offentliggøre dit navn i forbindelse med din Fremsendelse; og ret til at underlicensere sådanne rettigheder til enhver udgiver eller leverandør af spil på webstedet Xbox.com. Microsoft udvikler et stort antal og en bred række af produkter og tjenester. Microsoft er ikke ansvarlig for nogen lighed mellem dets produkter og tjenester og din ide. Du accepterer, at der ikke eksisterer en kontrakt eller forståelse mellem dig og Microsoft vedrørende din indsendelse, og at der ikke er nogen forpligtelse til at holde din indsendelse fortrolig. Der betales ingen kompensation for brugen af din Fremsendelse som angivet heri. Microsoft er ikke forpligtet til at gennemgå, poste eller bruge nogen Fremsendelse, du måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst efter eget valg.
Ved at poste, uploade, give input, levere eller sende din Fremsendelse indestår du for og erklærer, at du ejer eller på anden må har rettighederne til din Fremsendelse som beskrevet i denne afsnit, herunder, men ikke begrænset til, alle nødvendige rettigheder for at du kan levere, poste, uploade, give input om eller indsende Fremsendelsen, og at brug af Fremsendelsen ikke krænker andres rettigheder.

SOFTWARE OG INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIG PÅ WEBSTEDET XBOX.COM

Software og indhold (om noget), der er gjort tilgængeligt til download fra webstedet Xbox.com, med undtagelse af software, der gøres tilgængeligt af slutbrugere via en Kommunikationstjeneste (”Software”) er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft Corporation og/eller Microsofts leverandører. Din brug af Softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, hvis en sådan findes, som følger med eller er inkluderet i Softwaren (”Licensaftale”). Du må ikke installere eller bruge nogen Software, der leveres med eller som inkluderer en Licensaftale, medmindre du først accepterer vilkårene i Licensaftalen. For Software, der leveres med en licensaftale, tildeler Microsoft Corporation hermed dig, brugeren, en opsigelig, personlig, licens, der ikke kan overdrages, til at bruge Softwaren til at få vist og på anden måde bruge det specifikke Xbox.com-websted i overensstemmelse med disse Brugervilkår, og ikke til noget andet formål, under forudsætning af, at du opretholder alle meddelelser om ophavsret og anden ejendomsret intakte. Meddelelser for tredjemands, der leveres med nogen Software, leveres kun til din orientering. Ingen yderligere rettigheder, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, underforståede patentlicenser, tildeles af Microsoft. Softwaren ejes af Microsoft og/ellers Microsofts leverandører og er beskyttet af love om ophavsret og internationale konventioner om immaterialret. Enhver form for reproduktion af Softwaren, som ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang. KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION ER, UDEN BEGRÆNSNING I DET FOREGÅENDE, UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. Du accepterer, at Softwaren og al medfølgende dokument og/eller tekniske oplysninger, er underlagt gældende amerikanske eksportkontrollovgivninger og -forordninger. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller geneksportere Software, direkte eller indirekte, til nogen lande, der er underlagt USA's eksportbegrænsninger.

ANSVARSFRASKRIVELSE

OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER INKLUDERET PÅ ELLER TILGÆNGELIGE VIA WEBSTEDET XBOX.COM, KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER TILFØJES JÆVNLIGT TIL OPLYSNINGERNE HERI. MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN NÅR SOM HELST LAVE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER TIL WEBSTEDET XBOX.COM. RÅDGIVNING MODTAGET VIA WEBSTEDET XBOX.COM BØR IKKE LÆGGES TIL GRUND FOR PERSONLIGE, MEDICINSKE, JURIDISKE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR KONSULTERE RELEVANTE FAGFOLK FOR SPECIFIK RÅDGIVNING, DER ER SKRÆDDERSYET TIL DIN SITUATION.

MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OM EGNETHED, PÅLIDELIGHED, TILGÆNGELIGHED, RETTIDIGHED ELLER NØJAGTIGHED AF OPLYSNINGERNE I SOFTWAREN, PRODUKTERNE, TJENESTERNE OG TILHØRENDE GRAFIK PÅ WEBSTEDET XBOX.COM TIL NOGET FORMÅL. ALLE SÅDANNE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG TILHØRENDE GRAFIK LEVERES ”SOM DE ER OG FOREFINDES” OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. MICROSOFT CORPORATION OG/ELLER MICROSOFTS RESPEKTIVE LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG ENHVER BETINGELSE MED HENSYN TIL DISSE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG TILHØRENDE GRAFIK, INKLUSIVE ALLE STILTIENDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, EVENTUELLE MATERIALER ELLER DATA, SENDT ELLER MODTAGET ELLER IKKE SENDT ELLER MODTAGET, ELLER EVENTUELLE TRANSAKTIONER INDGÅET VIA WEBSTEDET XBOX.COM. DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR ELLER HÆFTER FOR NOGET TRUENDE, ÆRESKRÆNKENDE, SJOFELT, STØDENDE ELLER ULOVLIGT INDHOLD ELLER HANDLING AF NOGEN ANDEN PART ELLER ENHVER KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER, HERUNDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER. DU ACCEPTERER SPECIFIKT, AT MICROSOFT IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGET INDHO0LD SENDT VED HJÆLP AF OG/ELLER MEDTAGET PÅ WEBSTEDET XBOX.COM AF NOGEN TREDJEMAND.

I INTET TILFÆLDE ER MICROSOFT OG/ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER SKADER OVERHOVEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSRELATEREDE DATA, TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED BRUGEN WEBSTEDET XBOX.COM ELLER WEBSTEDETS YDEEVNE, MED FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDET XBOX.COM ELLER RELATEREDE TJENESTER, TILVEJEBRINGELSE ELLER MANGLENDE TILVEJEBRINGELSE AF TJENESTER, ELLER FOR ANDRE OPLYSNINGER, ANDEN SOFTWARE, ANDRE PRODUKTER, TJENESTER OG TILHØRENDE GRAFIK OPNÅET VED HJÆLP AF WEBSTEDET XBOX.COM, ELLER SOM PÅ ANDEN VIS OPSTÅR FRA BRUGEN AF WEBSTEDET XBOX.COM, UANSET OM DETTE ER BASERET PÅ KONTRAKT, TORT, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANDEN VIS, SELV OM MICROSOFT ELLER NOGEN AF MICROSOFTS LEVERANDØRER ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA DET I NOGLE STATER OG JURISDIKTIONER IKKE ER TILLADT AT FRASKRIVE SIG ELLER BEGRÆNSE ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, GÆLDER OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER MULIGVIS IKKE FOR DEM. HVIS NOGEN DEL AF WEBSTEDET XBOX.COM, ELLER NOGLE AF DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE, IKKE ER TIL DIN TILFREDSHED, ER DIN ENESTE BEFØJELSE AT AFSLUTTE BRUGEN AF WEBSTEDET XBOX.COM.

OPHÆVELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

Microsoft forbeholder sig retten til når som helst og uden forudgående varsel efter at eget skøn at afslutte din adgang til dele af eller hele webstedet Xbox.com og relaterede tjenester eller dele af deraf.

LOVVALG OG VÆRNETING FOR AFGØRELSE AF TVISTER

Hvis du bor i eller din virksomhed er inkorporeret i USA, vil krav vedrørende misligholdelse af denne kontrakt være underlagt lovgivningen i Staten Washington, uden henvisning til principperne for lovkonflikter. Alle andre krav, herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og tort, er underlagt lovgivningen i den stat i USA, hvor du har bopæl. Hvis du bor i eller din virksomhed er inkorporeret i USA, giver du samtykke til, at alle stridsspørgsmål vedrørende denne kontrakt eller Supporttjenesten, udelukkende skal afgøres af domstolene i King County, Washington, USA.

Hvis du bor udenfor eller din virksomhed er inkorporeret uden for USA, vil alle andre krav, herunder krav vedrørende forbrugerbeskyttelseslove, illoyal konkurrenceret og tort, være underlagt den gældende lovgivning i det land, hvor du har bopæl, og domstolene i det land, hvor du har bopæl, vil have eksklusiv jurisdiktion over alle stridsspørgsmål, der opstår fra eller i relation til denne kontrakt.

GENERELT

Du accepterer, at der ikke eksisterer noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og Microsoft som et resultat af denne aftale eller din brug af webstedet Xbox.com. Du accepterer at yde erstatning til og holde Microsoft, dets modervirksomheder, datterselskaber, associerede selskaber, ledelse, bestyrelse og medarbejdere skadeløs i forbindelse med eventuelle fordringer, krav eller skade, herunder rimelige advokatsalærer, som er gjort gældende af en tredjemand som følge af eller i forbindelse med din brug af eller opførsel på webstedet Xbox.com. Microsoft forholder sig ret til at offentliggøre personlige oplysninger om dig eller din brug af webstedet Xbox.com, herunder dets indhold, uden forudgående tilladelse, hvor Microsoft i god tro mener, at dette er nødvendigt for at: (1) overholde juridiske krav eller juridiske processer, (2) beskytte og forsvare Microsofts eller Microsofts associerede virksomheders rettigheder eller ejendom, (3) håndhæve vilkår for anvendelse eller (4) reagere for at beskytte medlemmers eller andres interesser. Microsofts håndhævelse af denne aftale er underlagt gældende lovgivning og retsskridt, og intet i denne aftale begrænser Microsofts ret til at efterleve statslige eller domstoles håndhævelseskrav eller krav vedrørende din brug af webstedet Xbox.com eller oplysninger givet til eller indsamlet af Microsoft med hensyn til sådan brug. Hvis det fastlægges, at nogen del af denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, de ovenfor beskrevne ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, så skal den ugyldige eller uigennemtvingelige bestemmelse betragtes som tilsidesat af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som tættest muligt svarer til hensigten i den oprindelige bestemmelse, mens resten af aftalen fortsat skal gælde. Medmindre andet er angive heri, udgør denne Aftale hele aftalen mellem brugeren og Microsoft med hensyn til webstedet Xbox.com, og den erstatter al tidligere eller samtidig kommunikation og forslag, det være sig elektronisk, mundtlig eller skriftlig, mellem brugeren og Microsoft for så vidt angår webstedet Xbox.com. Et trykt eksemplar af denne aftale og af andre elektroniske meddelelser skal være tilladt i retslige eller administrative domsforhandlinger baseret på eller relateret til denne aftale i samme udstrækning og i henhold til samme betingelser som andre forretningsdokumenter og sagsakter, som oprindeligt er oprettet, og som er opretholdt, i trykt form.

MEDDELELSER OM OPHAVSRET OG VAREMÆRKER:

Alt indhold på webstedet Xbox.com er: Copyright © 2015 Microsoft Corporation and/or its suppliers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logoerne og/eller andre Microsoft-produkter, som omtales heri, er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Navnene på de virksomheder og produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Eksempler på firmaer, organisationer, produkter, personer og begivenheder anvendt i eksemplerne heri er fiktive. Enhver henvisning til virkelige firmaer, organisationer, produkter, personer eller begivenheder er utilsigtet. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt heri, forbeholdes.

MEDDELELSER OG PROCEDURER VED FREMSÆTTELSE AF KRAV VEDRØRENDE KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Microsoft respekterer tredjemands ejerskab og brug af immaterielle rettigheder. Hvis du vil sende en meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsrettigheder, skal du bruge vores procedurer for afsendelse af Meddelelser om krænkelse. ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANTE FOR DENNE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE ET SVAR.

Microsoft bruger de processer, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512, til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret. Under de rette omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller slette konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange registreres som krænkere.