Log på
Ved brug af dette site godkendes brug af cookies til analyse, personalisering af indhold og annoncer.

Brugervilkår

Udgivet: Juli, 2014
Ikrafttrædelsesdato: Juli 2014

 

 

Tak, fordi De har valgt Microsoft! Dette er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede virksomheder), som beskriver Deres ret til at bruge den software og de tjenester, som er angivet i afsnit 1.1. Som en hjælp til Dem har vi formuleret nogle af betingelserne i denne Aftale som spørgsmål og svar. De skal læse hele Aftalen, da alle betingelserne er vigtige og tilsammen udgør en juridisk aftale, som er bindende for Dem, når De har accepteret betingelserne.

 

1.                   Omfanget af Aftalen, accept og ændringer

 

1.1.             Hvilke Services omfatter denne Aftale? Denne Aftale gælder for Xbox-spil, indhold, programmer og Services, herunder Xbox Live, SmartGlass, Spil til Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music og Windows Phone Store/Marketplace (inklusive alle butikker, der fungerer som en partner under varemærket Windows Phone, som har link til denne Aftale) inklusive services eller software, som giver Dem mulighed for at streame, downloade, vise eller bruge digitalt indhold, såsom musik, video, spil, programmer og andet indhold, som Microsoft gør tilgængelig fra tid til anden (Services). Der kan opnås adgang til disse Services fra Xbox One-konsollen, Xbox 360-konsollen, en pc, en mobilenhed, en bærbar medieafspiller eller andre enheder, der er autoriseret af Microsoft (hver især en ”Autoriseret Enhed”), eller online. Når De bruger tjenesterne, skal De overholde disse vilkår (”denne Aftale”).

 

1.2.             Er der yderligere vilkår for brugen af disse Services? Vores mål er at skabe et mere sikkert miljø. Derfor skal brugere overholde følgende, når de bruger vores Services. Alle punkter er del af denne Aftale:

 

·         Disse brugervilkår

·         Xbox Live-brugsreglerne (http://www.xbox.com/usagerules)

·         Microsofts anti-spam-regler (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         Ordensreglerne (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.         Er der nogen yderligere vilkår for brug af disse Services eller indhold, som der opnås adgang til gennem disse Services? Vi vil identificere leverandøren af hvert program, der er tilgængeligt som del af eller gennem vores Services. Visse spil, programmer, indhold, online-services, reklamer eller begivenheder (for eksempel sweepstakes og turneringer) fra tredjemand, som er tilgængelige i eller gennem disse Services (Funktioner fra Tredjemand”), kan indeholde separate eller yderligere aftalevilkår, politikker om beskyttelse af personlige oplysninger og andre betingelser, der styrer Deres brug af sådanne Funktioner fra Tredjemand (samlet kaldet Yderligere Vilkår”).

 

Standardapplikationens Licensvilkår, der findes i slutningen af nærværende Aftale, er de Yderligere Vilkår mellem Dem og applikationsudbyderen, som gælder for Deres brug af en applikation, som De downloader gennem Windows Phone Store/Marketplace, medmindre der leveres anderledes licensvilkår med applikationen. En applikation kan også være underlagt flere Yderligere Vilkår, f.eks. vilkår for brug eller politikker for beskyttelse af personlige oplysninger, hvis applikationen giver adgang til flere Funktioner fra Tredjemand.

 

Microsoft er kun en part i Yderligere Vilkår, hvis Microsoft er udbyderen af de pågældende Services. Microsoft giver Dem ikke licens til nogen immaterielle rettigheder som del af nogen Funktioner fra Tredjemand, der gøres tilgængelige gennem disse Services, og vi er ikke ansvarlige, medmindre det er påkrævet af lovgivningen, for:

                    Funktioner fra Tredjemand

                    Deres brug af Funktioner fra Tredjemand

                    indholdet i Funktioner fra Tredjemand

                    kundesupport til Funktioner fra Tredjemand

                    eventuelle indeståelser eller krav relateret til Funktioner fra Tredjemand

 

Denne Aftale og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der henvises til i denne Aftale, gælder ikke for Funktioner fra Tredjemand og de Yderligere Vilkår, der styrer sådanne funktioner, ændrer ikke nogen vilkår i denne Aftale på nogen måde.

 

Tredjemands script eller kode, som indeholder links til eller henvises til fra disse Services, er licenseret til Dem af de tredjemænd, der ejer koden, ikke af Microsoft.

 

1.4.         Hvordan accepterer jeg denne Aftale? Ved at bruge eller opnå adgang til disse Services, eller ved at acceptere disse vilkår, hvor dette gøres muligt for Dem i brugergrænsefladen, bekræfter De, at De indvilliger i at overholde denne Aftale uden nogen modifikation fra Deres side. Hvis De ikke accepterer vilkårene, må De ikke bruge disse Services.

 

1.5.         Hvor gammel skal jeg være for at måtte bruge disse Services? Ved at bruge disse Services erklærer De at være ”myndig”, hvor De bor, og accepterer at være bundet af denne Aftale, eller at De er forælder til eller værge for en mindreårig, der har en konto, der er knyttet til Deres, og accepterer denne Aftale på dennes vegne. Det er nødvendigt at have en Microsoft-konto for at kunne bruge disse Services. De kan være nødt til at acceptere andre vilkår for brug og give yderligere oplysninger for at kunne bruge Deres Microsoft-konto med andre Microsoft-services.

 

1.6.         Kan Microsoft ændre denne Aftale, efter at jeg har accepteret den? Ja. Vi informerer Dem, hvis vi ønsker at ændre denne Aftale. Vi kan ændre vilkårene i denne Aftale, hvis: (i) det er nødvendigt af hensyn til gældende lov, herunder, men ikke begrænset til, en ændring af en sådan lov, (ii) det er nødvendigt på grund af en anmeldelse og/eller kendelse på basis af gældende lovgivning, (iii) ækvivalensforholdet mellem tjeneste og hensyn forstyrres, (iv) det er nødvendigt fra et teknisk synspunkt, (v) det er nødvendigt af hensyn til driften af disse Services, eller (vi) vilkårene ændres til brugerens fordel. Vi informerer Dem om planlagte ændringer, inden de gennemføres, enten via brugergrænsefladen, i en e-mail eller på anden rimelig vis. Deres brug af disse Services, efter den dato, hvor ændringerne træder i kraft, vil være Deres samtykke til de ændrede vilkår. Hvis De ikke accepterer ændringerne, skal De stoppe Deres brug af disse Services og annullere eventuelle betalte Services ved at følge vejledningen i afsnit 6.10. I modsat fald gælder de nye vilkår for Dem.

 

1.7.         Hvilke typer ændringer af Services kan jeg forvente? Vi arbejder løbende på at forbedre disse Services og kan ændre disse Services når som helst. Derudover findes der andre grunde til, at Microsoft kan stoppe med at levere dele af disse Services, herunder at det ikke længere er praktisk muligt for os at levere en af dem, at teknologien udvikler sig, at feedback fra kunder angiver, at der er behov for en ændring, vores aftaler med tredjemænd ikke længere tillader os at gøre deres materiale tilgængeligt, eller at der opstår eksterne omstændigheder, der gør det ubetænksomt eller vanskeligt gennemførligt at fortsætte. Vi vil muligvis frigive disse Services eller deres funktioner i en betaversion, der muligvis ikke fungerer korrekt eller på samme måde, som den endelige version kommer til at fungere. Vi kan blandt andet: (i) indskrænke eller begrænse adgangen til disse Services, (ii) hente oplysninger fra den Autoriserede Enhed og eventuelle tilsluttede perifere enheder, der bruges til at logge på disse Services, hvis det er nødvendigt for at drive og beskytte sikkerheden af disse Services og til at håndhæve denne Aftale og (iii) fra tid til anden opgradere, ændre, tilbagetrække, indstille eller ophøre brugen af en hvilken som helst funktionalitet eller funktion i disse Services eller hardware eller software, som er knyttet til disse Services eller en Autoriseret Enhed, uden varsel. Vi kan gøre dette ved en automatisk overførsel af relateret software direkte til Deres Autoriserede Enhed, inklusive software der forhindrer Dem i at opnå adgang til disse Services, spille piratkopierede spil eller bruge uautoriserede perifere hardwareenheder.

 

1.8.         Hvordan kan tilknyttede konti bruges? Til nogle dele af disse Services kan De konfigurere yderligere konti, der er afhængige af Deres konto (tilknyttede konti”). De accepterer at være bundet af denne Aftale for alle tilknyttede konti (herunder konto for mindreårige), som De har nu eller opretter senere, og at De er ansvarlig for enhver aktivitet, der forekommer med Deres Services-konto og alle tilknyttede konti. De accepterer, at vi kan skride ind over for din Services-konto som svar på aktivitet på enhver af dine tilknyttede konto, herunder begrænse, hvem der kan bruge din Services-konto eller nogen tilknyttede konti; begrænse antallet af enheder, hvorfra De kan opnå adgang til Deres Services; og/eller fjerne Deres Services-konto eller enhver tilknyttet konto. Hvis De giver en mindreårig tilladelse til at bruge eller gør det muligt for en mindreårig at bruge en tilknyttet konto, medfører det følgende:

 

De erklærer, at De er forælder til eller værge for den pågældende mindreårige.

 

De anerkender, at nogle funktioner i disse Services, og noget indhold, der er tilgængeligt gennem disse Services, kan indeholde eller udsætte brugerne for materialer, der ikke er passende for mindreårige. De accepterer at overvåge den brug, der gøres af de mindreårige, som De giver tilladelse til eller gør i stand til at bruge disse Services. Disse Services er ikke beregnet til brug af børn under 13 år uden overvågning af en voksen.

 

De anerkender, at vi tilbyder indstillinger til at administrere Deres indkøb og begrænse adgang til materialer, der kan være upassende for mindreårige. Vi tilbyder f.eks. ”Familieindstillinger” på Xbox 360-konsollen, Xbox One-konsollen og i nogle komponenter af disse Services. De kan gennemse eller revidere mange af dine indstillinger ved enten at gå til konsolindstillingsprogrammet eller gå til http://www.xbox.com/account. De kan finde flere oplysninger om vores indstillinger på http://www.xbox.com/support.

 

De modtager evt. detaljerede profil-, brugs- og aktivitetsdata om mindreårige, der har en tilknyttet konto. Det omfatter spil spillet, downloadede programmer, video (tv og film), som barnet har set fra Xbox Video, musik afspillet, navigations- og søgeaktivitet (fra app’en Internet Explorer på konsollen) og håndhævelseshistorik og blokeringer fra dine Services). Dataene kan også indeholde købshistorik, venneanmodninger og vennelister (herunder forbindelser til sociale netværk-programmer), kommunikationshistorik (herunder meddelelser og vedhæftede filer) og brugen af programmer på dine Services (herunder vist indhold).

 

De er ansvarlig for alle materialer, som en bruger af Deres Services-konto opnår adgang til eller nægtes adgang til (herunder som resultat af Deres brug eller mangel på brug af Forældrekontrol). De anerkender, at brugen af vores indstillinger ikke er en erstatning for Deres personlige overvågning af mindreårige, som bruger deres Services-konto.

 

Hvis De bruger en tilknyttet konto, anerkender De, at indehaveren af Services-kontoen har den fulde kontrol over Deres tilknyttede konto. Denne kontrol omfatter rettigheden til at: (i) afslutte disse Services, (ii) lukke eller ændre Deres tilknyttede konto på et hvilket som helst tidspunkt, (iii) opnå adgang til og ændre Forældrekontrol for Deres tilknyttede konto og (iv) modtage meddelelser fra os. I nogle tilfælde omfatter denne kontrol også kontrollen af købsmuligheder fra Deres tilknyttede konto og muligheden for at anmode om og modtage brugsoplysninger om enheder og Services, der er knyttet til Deres tilknyttede konto. Vi indhenter profil-, brugs- og aktivitetsdata om Deres tilknyttede konto og afleverer dem til Services-kontoindehaveren. Hvis De er bruger af en tilknyttet konto, gælder denne Aftale for Deres brug af disse Services, med undtagelse af følgende afsnit: 1.8 (med undtagelse af dette afsnit, der starter sådan: Hvis De bruger en tilknyttet konto...”, hvilket gælder for associerede kontoholdere); 6 (Betaling); og afsnit 15 (Meddelelser til Parterne).

 

1.9.         Er der noget, jeg ikke må gøre med disse Services? De må ikke bruge disse Services til at skade andre eller disse Services. De må f.eks. ikke:

 

·         bruge disse Services til med intention at skade, true eller chikanere andre personer, organisationer eller Microsoft.

·         skade, deaktivere, overbebyrde eller forringe disse Services (eller noget netværk eller nogen Autoriseret enhed, der er forbundet til disse Services).

·         overdrage, forhandle eller videredistribuere nogen del af disse Services eller opnå adgang til disse Services, inklusive salg eller køb af en konto.

·         overdrage, forhandle eller videredistribuere nogen del af disse Services eller opnå adgang til disse Services, inklusive salg eller køb af en konto.

·         dele din kontoadgangskode eller på anden måde autorisere nogen tredjemand til at opnå adgang til eller bruge disse Services på Deres vegne, medmindre vi leverer en godkendt mekanisme til dette.

·         muliggøre adgang til tjenesterne ved hjælp af uautoriserede programmer fra tredjemand.

·         bruge disse Services eller noget andet indhold på disse Services til kommercielle formål.

·         bruge eller forsøge at bruge nogle uautoriserede midler til at ændre, omdirigere eller opnå adgang til disse Services.

·         bruge nogen automatiseret proces eller service (f.eks. en robot, en edderkop, periodisk cachelagring af oplysninger, der lagres af Microsoft, eller metasøgning) til at opnå adgang til eller bruge disse Services eller til at kopiere eller indhente data fra disse Services.

·         opnå (eller prøve at opnå) nogen data fra disse Services eller relateret hardware, med undtagelse af de data vi har til hensigt at gøre tilgængelige for Dem.

·         svigagtigt forøge spiltællinger eller på anden måde manipulere disse Services på nogen måde, herunder vha. scripts og/eller andre automatiske processer.

·         bruge disse Services eller relateret hardware til at designe, udvikle eller opdatere uautoriseret software.

·         bruge uautoriseret software eller hardware til at opnå adgang til disse Services, og De må heller ikke ændre en Autoriseret Enhed på nogen uautoriseret måde (f.eks. gennem uautoriserede reparationer, uautoriserede opgraderinger eller uautoriserede overførsler). De accepterer, at vi har ret til at sende data, programmer eller andet indhold til enhver software eller hardware, som De bruger til at opnå adgang til disse Services med det entydige formål at registrere en uautoriseret ændring og/eller deaktivere den modificerede enhed.

·         forsøge at disassemblere, dekompilere, skabe afledte værker af, foretage reverse engineering af, ændre, underlicensere videre, distribuere eller bruge disse Services, et spil, et program eller andet indhold, der gøres tilgængeligt, eller der kan opnås adgang til, gennem disse Services, eller nogen hardware, der er knyttet til disse Services eller til en Autoriseret Enhed, til nogen andre formål. Hvis De gør det, kan vi annullere Deres konto og Deres mulighed for at opnå adgang til disse Services samt igangsætte andre retsmidler. Vi kan anlægge sag mod brugere, der bryder sikkerheden i vores systemer eller netværk eller overtræder denne Aftale eller eventuelle yderligere vilkår, der henvises til eller er inkorporeret i denne Aftale, hvis vi anser det for passende. Sådanne brugere kan også pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

 

 

2.                   Indhold

 

2.1.             Hvem ejer det indhold, jeg anbringer på disse Services? V gør ikke krav på ejerskab af det indhold, som De stiller til rådighed på disse Services. Deres indhold forbliver Deres indhold. Vi kontrollerer, bekræfter eller indestår vi ikke for det indhold, som De eller andre gør tilgængeligt på disse Services.

 

2.2.             Hvem har adgang til mit indhold? De har kontrol over, hvem der kan opnå adgang til Deres indhold. Hvis De deler indhold på offentlige områder i disse Services eller på delte områder, der er tilgængelige for andre, som De har valgt, kan Microsoft og alle de personer, som de har delt indholdet med, bruge det pågældende indhold. Når De giver andre adgang til Deres indhold i disse Services, tildeler De dem gratis, ikke-eksklusiv tilladelse til at bruge, reproducere, distribuere, fremvise, overføre og kommunikere indholdet til offentligheden i forbindelse med disse Services. Hvis indsendelsen er et fotografi eller et andet digitalt billede, giver De også udtrykkeligt afkald på alle rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og reklame, hvad angår billedet. Hvis De ikke ønsker, at andre skal tildeles disse rettigheder, skal De ikke bruge disse Services til at dele Deres indhold.

 

Hvis De sender en bedømmelse eller evaluering for et program, som De har downloadet gennem Windows Phone Store, kan De modtage e-mail fra Microsoft, som indeholder indhold fra leverandøren af det pågældende program. Enhver sådan e-mail kommer fra Microsoft. Vi deler ikke din e-mailadresse med nogen leverandører af programmer, som De har downloadet via Windows Phone Store/Marketplace. Hvis De modtager en sådan e-mail, kan De bruge det link, der findes i e-mailen, til at anmode om ikke at modtage flere e-mails af denne type.

 

2.3.             Hvad gør Microsoft med mit indhold? De er indforstået med, at Microsoft kan, og De giver hermed Microsoft og Microsofts associerede virksomheder, forhandlere, distributører, services providers, partnere og/eller leverandører ret til at bruge, ændre, tilpasse, reproducere, distribuere, udgive og fremvise indhold, der slås op på disse Services. Dette omfatter Deres navn, gamertag, motto, avatar, originalt indhold, der følger med Spil DVR-clips eller andre oplysninger, som De leverer i forbindelse med indholdet. Disse rettigheder gælder udelukkende i det omfang, at de er nødvendige for at levere disse Services.

 

2.4.             Hvilken type indhold er ikke tilladt eller er begrænset? Indhold, der er i modstrid med denne Aftale (som omfatter Microsofts Politik om Bekæmpelse af Uønsket Post og Ordensregler) eller lokal lovgivning, er ikke tilladt på disse Services. Microsoft forbeholder sig retten til at gennemgå indholdet med henblik på at håndhæve denne Aftale. Microsoft kan blokere for eller på anden vis forhindre levering af alle former for indhold, e-mails, chatbeskeder eller anden kommunikation til eller fra disse Services som led i vores bestræbelse på at beskytte disse Services eller vores kunder eller på anden måde håndhæve denne Aftale. De skal respektere kunstnere, forfattere, opfindere og ophavsmænds rettigheder. Indhold kan være ophavsretsbeskyttet. Personer, der vises i indhold, kan have ret til at kontrollere brugen af deres billeder. Hvis De deler indhold på disse Services på en måde, der krænker andres ophavsret, immaterielle eller ejendomsretslige rettigheder eller rettigheder til reklame eller beskyttelse af personlige oplysninger, bryder De denne Aftale (og overtræder andre rettigheder og sandsynligvis lovgivningen). De erklærer og indestår for, at De har alle de nødvendige rettigheder til at tildele rettighederne i dette afsnit, og at brug af indholdet ikke er i strid med lovgivningen. Vi betaler Dem ikke for Deres indhold. Vi har ret til at nægte at udgive Deres indhold med en hvilken som helst begrundelse eller uden begrundelse. Vi kan til enhver tid og med en hvilken som helst begrundelse fjerne Deres indhold fra disse Services, herunder hvis: (i) De bryder denne Aftale, (ii) indholdet overstiger grænserne for lagring eller filstørrelse, (iii) indholdet leveres i et forsøg på at manipulere klassificering eller rangering af programmer i Windows Phone Store/Marketplace, eller (iv) vi annullerer eller indstiller disse Services.

 

2.5.             Hvilke begrænsninger gælder for min adgang til og brug af indhold fra Microsoft og tredjemand? Vi kan deaktivere adgangen til indhold fra Microsoft og tredjemand, som er knyttet til Deres konto, med en hvilken som helst begrundelse. Vi kan også fjerne eller deaktivere spil, programmer, indhold eller Services på Deres Autoriserede Enhed for at beskytte disse Services, programudbydere, netværksoperatører eller andre eventuelt påvirkede eller potentielt påvirkede parter. Noget indhold og nogle programmer, som er tilgængeligt/tilgængelige på disse Services, kan fra tid til anden være utilgængeligt/utilgængelige eller tilbydes muligvis i en begrænset periode pga. kontraktmæssige eller andre begrænsninger, f.eks. det område Deres Konto er knyttet til. De vil derfor måske ikke være i stand til at downloade indhold eller programmer igen eller streame indhold, som De har købt, igen. Hvis De f.eks. skifter Deres konto til et andet område, kan De være nødt til at købe indhold eller programmer, som var tilgængelige for Dem, og De havde betalt for, i Deres tidligere område, igen. Vi er ikke forpligtede til at levere en ny download eller erstatning af tidligere købt indhold eller tidligere købte programmer, medmindre det er påkrævet af gældende lovgivning. Hvis vi modtager oplysninger fra indholdsejerne om de datoer, hvorfra deres indhold vil være utilgængeligt, vil vi prøve at dele disse oplysninger med Dem.

 

2.6.             Hvem er ansvarlig for data og indhold? De er ansvarlig for at sikkerhedskopiere data og indhold, som De lagrer på disse Services. Vi kan slette Deres data og indhold permanent fra vores servere, hvis disse Services indstilles eller annulleres. Vi er ikke forpligtede til at returnere data og indhold til Dem, efter disse Services er indstillet eller annulleret. Hvis data og indhold lagres med en udløbsdato, kan vi også slette dataene og indholdet pr. den pågældende dato. Data og indhold, som slettes, kan muligvis ikke genoprettes.

 

 

3.                   Annullering af tjenester

 

3.1.             Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder denne Aftale? Hvis De skyldspådragende misligholder denne Aftale, kan vi retsforfølge Dem, herunder (men ikke begrænset til) fjerne Deres indhold fra de pågældende Services, suspendere eller annullere Deres adgang til disse Services, påbyde Dem at undlade bestemte aktiviteter, blokere Deres konsol eller enhed fra at opnå adgang til disse Services, og/eller indberette sådanne aktiviteter til de rette myndigheder. Hvis vi retsforfølger Dem pga. en overtrædelse af denne Aftale, kan vi slette nogle eller alle af de oplysninger eller det indhold, som er forbundet med Deres Microsoft-konto, permanent, og De vil muligvis miste disse permanent, og/eller vi kan annullere Deres Services helt. Indhold, der slettes, kan muligvis ikke genoprettes.

 

3.2.             Er der andre måder, jeg kan miste adgangen til mine Services på? Ja. Hvis De tilmelder Dem en betalt del af de pågældende Services og ikke betaler rettidigt, kan vi suspendere eller annullere disse Services (se afsnit 6.1 for at få flere oplysninger).

 

3.3.             Hvordan kan jeg opsige mine Services? De kan når som helst og uden begrundelse opsige Deres Services. For Xbox kan De gøre dette ved at gå til http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management og følge fremgangsmåden for lukning af konti. Se afsnit 6.10 for at opsige en betalt del af disse Services. Hvis De vil annullere Deres Services, er den hurtigste måde at slette Deres indhold fra Deres Services på at fjerne dem manuelt fra de forskellige komponenter af Deres Services (f.eks. ved at slette Deres e-mail manuelt). Bemærk dog, at selv om indhold, De har slettet, eller som er tilknyttet en lukket konto, ikke er tilgængeligt for Dem, kan det fortsat findes på vores systemer i en periode.

 

3.4.             Hvad sker der, hvis mine Services annulleres eller bringes til ophør? Hvis Deres Services annulleres eller bringes til ophør (af Dem eller os), ophører Deres ret til at bruge disse Services omgående, og Deres licens til at bruge softwaren ophører. Hvis Deres Services annulleres eller bringes til ophør, kan vi slette oplysninger, der er knyttet til Deres konto, herunder indhold, permanent fra vores servere, og vi har ingen forpligtelser til at returnere noget indhold til Dem.

 

4.                   Beskyttelse af personlige oplysninger. Beskyttelsen af Deres personlige oplysninger er vigtig for os. Vi bruger og beskytter dit indhold og alle andre oplysninger, som vi indsamler om Dem, som beskrevet i Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger, der findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655, og Erklæringen om Beskyttelse af Personlige Oplysninger for Windows Phone, der findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437. Denne Aftale omfatter Erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger som reference. Ved at bruge disse Services eller acceptere disse vilkår indvilliger De i Microsofts indsamling, brug og afsløring af Deres indhold og oplysninger, som beskrevet i Erklæringerne om Beskyttelse af Personlige Oplysninger.

 

5.                   Tjenesteafbrydelser og sikkerhedskopiering

 

Vi bestræber os på at holde disse Services tilgængelige og fungerende. Dog forekommer der på alle online-services lejlighedsvise forstyrrelser og afbrydelser, og Microsoft kan ikke holdes ansvarlig for nogen afbrydelse eller noget tab, som De kan være udsat for. De bør regelmæssigt sikkerhedskopiere det indhold, som De lagrer på disse Services. Ved at følge en plan for regelmæssig sikkerhedskopiering kan De forhindre tab af Deres indhold.

 

 

6.                   Hvis De betaler Microsoft, gælder følgende vilkår for Dem

 

6.1.             Debiteringer. Hvis der gælder et vederlag for en del af disse Services, erklærer De Dem indforstået med at betale vederlaget. Den oplyste pris for disse Services er eksklusive alle gældende skatter og valutaafregninger, medmindre andet er angivet. De er eneansvarlig for betaling af sådanne skatter eller andre vederlag. Vi kan indstille eller annullere disse Services, hvis vi ikke modtager rettidig, fuld betaling fra Dem. Indstilling eller annullering af disse Services pga. manglende betaling kan medføre mistet adgang til og brug af Deres konto.

 

6.2.             Deres faktureringskonto. Ved tilmeldingen til en Service vil De blive bedt om at angive en betalingsmetode til betaling af vederlag for den pågældende Service. De kan få adgang til og ændre Deres faktureringskontooplysninger og betalingsmetode på webstedet Fakturering og kontoadministration (https://commerce.microsoft.com). Desuden giver De Microsoft tilladelse til at bruge eventuelle opdaterede kontooplysninger i forbindelse med Deres betalingsmetode, som leveres af Deres udstedende bank eller Deres relevante betalingsnetværk. Hvis De meddeler os, at vi skal ophøre med at benytte Deres betalingsmetode, men undlader at oplyse en anden betalingsmetode, efter at vi har meddelt Dem, at De skal gøre dette, inden for en passende tidsramme, giver det os ret til begrundet suspendering eller annullering af Deres betalte Service. De erklærer Dem indforstået med altid at holde deres faktureringskonto- og kontaktoplysninger opdateret. Ændringer i Deres faktureringskonto vil ikke påvirke vederlag, vi sender til Deres faktureringskonto, inden vi med rimelighed kunne reagere på ændringerne i Deres faktureringskonto.

 

6.3.             Fakturering. Ved at angive en betalingsmetode over for Microsoft gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for disse Services ved hjælp af Deres betalingsmetode og (iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i de Services, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne Aftale gælder. Vi kan fakturere Dem (a) på forhånd, (b) på købstidspunktet, (c) kort efter købet eller (d) på tilbagevendende basis, hvis der er tale om abonnementsbaserede Services. Vi kan også opkræve det beløb, De har godkendt, og på forhånd meddele Dem om eventuelle ændringer i det beløb, der vil blive opkrævet for tilbagevendende abonnementsbaserede Services. Vi kan også opkræve det beløb, De har godkendt, og på forhånd underrette Dem om differencen ved tilbagevendende abonnementsbaserede Services. Vi kan fakturere Dem på én gang for mere end en af Deres tidligere faktureringsperioder for beløb, der ikke tidligere er blevet behandlet.

 

6.4.             Automatisk fornyelse. Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, provins eller stat, vil vi informere Dem via e-mail, inden den automatiske fornyelse af Deres Services. Når vi har informeret Dem om, at disse Services automatisk fornys, kan vi forny Deres Services automatisk og opkræve betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden. Vi vil også minde Dem om, at vi vil opkræve betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen af disse Services, hvad enten den var arkiveret på datoen for fornyelse eller oplyst senere. Vi vil også vejlede Dem i, hvordan De kan annullere disse Services. De skal annullere disse Services inden datoen for fornyelse, hvis De vil undgå at blive faktureret for fornyelsen.

 

6.5.             Onlineopgørelse og fejl. Vi vil levere en onlinebetalingsopgørelse til Dem på webstedet for Fakturering og Kontoadministration (https://commerce.microsoft.com), hvor De kan se og udskrive opgørelsen. Det er den eneste faktureringsopgørelse, vi stiller til rådighed. Det er Deres ansvar at udskrive eller gemme en kopi af hver onlineopgørelse og at opbevare disse kopier som dokumentation. Hvis vi har begået en fejl i fakturaen, retter vi den, så snart De har gjort os opmærksom på fejlen, og vi har undersøgt opkrævningen. De skal underrette os inden 120 dage fra den dato, hvor en åbenbar fejl første gang optræder i fakturaen. Hvis De ikke underretter os inden for den periode, hæfter vi ikke for eventuelle tab, der skyldes en sådan fejl på grund af simpel uagtsomhed, og ydermere er vi i det tilfælde ikke forpligtet til at rette fejlen eller tilbyde en refusion. Hvis Microsoft har fundet en faktureringsfejl, vil vi rette fejlen inden for 90 dage.

 

6.6.             Fortrydelsesperiode. Når De anmoder om en Service fra os, accepterer De, at vi eventuelt begynder at levere de pågældende Services øjeblikkeligt. De vil ikke være berettiget til en annullering eller ”fortrydelsesperiode”, medmindre det er påkrævet af lovgivningen. De kan annullere betalte Services, som beskrevet i afsnit 6.10.

 

6.7.             Prøvetilbud. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode, skal De annullere disse Services ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. Hvis De ikke annullerer Deres Services ved prøveperiodens afslutning, kan vi fakturere Dem for disse Services.

 

6.8.             Prisændringer. Hvis der er fastsat en bestemt periode og pris for tilbuddet på den pågældende Service, vil prisen gælde, indtil denne periode slutter. De skal acceptere et eventuelt nyt tilbud og en eventuel ny pris, hvis De vil fortsætte med de relevante Services. Hvis Deres Services løber i perioder (f.eks. månedligt) uden nogen specifik samlet varighed, og der ikke er tale om en prøveperiode, må vi ændre prisen for de relevante Service, hvis vi meddeler Dem dette senest 30 dage, før ændringen træder i kraft. De får mulighed for at opsige de relevante Services, inden prisen ændres. Når vi informerer Dem om prisændringen, vil vi også tydeligt meddele Dem, at den nye pris træder i kraft, hvis De ikke opsiger disse Services. Efter periodens afslutning, og forudsat at De ikke har opsagt de relevante Services på foranledning af vores kommunikation, vil vi opkræve betaling for Deres brug af disse Services til den nye pris. Hvis De ikke kan acceptere prisen, skal De opsige og ophøre med at bruge disse Services, inden prisændringen træder i kraft. Hvis De opsiger Deres Services, ophører disse ved udløbet af Deres nuværende Services-periode, eller, hvis vi fakturerer på periodebasis, ved udløbet af den periode, hvori De opsiger de relevante Services.

 

6.9.             Refusionspolitik. Medmindre lovgivningen eller et bestemt tilbud på en Service angiver noget andet, er alle køb endelige og kan ikke refunderes.

 

6.10.          Annullering af disse Services. De kan til enhver tid annullere disse Services med eller uden begrundelse. Oplysninger om og vejledning i, hvordan De annullerer disse Services, findes på webstedet for Fakturering og Kontoadministration (https://billing.microsoft.com). De bør gennemse det tilbud, der beskriver disse Services, da (i) De muligvis ikke modtager en refusion på annulleringstidspunktet, (ii) De muligvis vil være forpligtet til at betale et vederlag for annulleringen, (iii) De muligvis vil være forpligtet til at betale alle opkrævninger, der er foretaget til Deres faktureringskonto for disse Services, inden annulleringsdatoen, eller (iv) De muligvis mister adgang til og brug af Deres konto, når De annullerer disse Services. Hvis De opsiger Deres Services, ophører disse ved udløbet af Deres nuværende Service-periode, eller, hvis vi fakturerer på periodebasis, ved udløbet af den periode, hvori De opsiger de relevante Services.

 

6.11.          Sene betalinger. I forbindelse med forsinkede betalinger, skal De betale alle rimelige omkostninger, som vi pådrager os for at inddrive forfaldne beløb. Disse omfatter rimelige udgifter til advokatsalær og andre sagsomkostninger og omkostninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi kan suspendere eller opsige Deres Services, hvis De ikke rettidigt betaler alt, hvad De skylder, efter at vi har sendt dem en påmindelse med trussel om suspension og/eller opsigelse af de relevante Services og oplysninger om, at De skal betale inden for en passende tidsperiode. De kan undgå suspension eller opsigelse, hvis De foretager den nødvendige betaling inden for den passende periode, som angivet i påmindelsen. Hvis det skyldige beløb er marginalt, bruges en anden procedure. Skyldige beløb på under 2 procent af det samlede fakturabeløb anses altid for at være marginalt. Suspension eller opsigelse af Deres Services pga. manglende betaling kan medføre mistet adgang til Deres Services.

 

6.12.          Betalinger til Dem. Hvis vi skylder Dem en betaling, erklærer De Dem indforstået med, at De rettidigt og korrekt skal give os de nødvendige oplysninger, for at vi kan gennemføre denne betaling til Dem. Det er Deres ansvar at betale eventuelle skatter og afgifter, som De skal afholde som følge af denne betaling til Dem. De skal også overholde eventuelle andre betingelser, vi opstiller i forbindelse med Deres ret til modtagelse af betaling. Hvis De ved en fejl modtager en betaling, De ikke er berettiget til, kan vi tilbageføre eller søge at tilbageføre betalingen. De er indforstået med at bistå os i vores bestræbelser herpå. Vi kan også nedsætte betalingen til Dem uden varsel for at justere eventuelle tidligere overbetalinger.

 

6.13.          Gavekort. Indløsning og brug af gavekort er reguleret af de vilkår, der kan findes under https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Services med internetadgang og vederlag. Det påhviler Dem at betale de vederlag, der opkræves af Deres internetudbyder eller af Wi-Fi-udbydere. Disse vederlag betales ud over de vederlag, som De betaler os for de relevante Services. Hvis De har adgang til de relevante Services via trådløse enheder (f.eks. mobiltelefoner og tablet-pc'er), kan Deres mobiloperatør opkræve vederlag for vigtige beskeder, webbrowseranvendelse, chatbeskeder og andre tjenester, der kræver brug af sendetid og trådløse datatjenester. Forhør Dem hos Deres mobiloperatør, om De skal betale sådanne vederlag. De alene er ansvarlig for eventuelle omkostninger, De måtte pådrage Dem for at få adgang til de relevante Services via en trådløs tjeneste eller en anden kommunikationstjeneste.

 

 

7.            Ingen Indeståelser

 

MICROSOFT OG VORES ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER OG LEVERANDØRER STILLER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, INDESTÅELSER ELLER BETINGELSER ANGÅENDE DERES BRUG AF DISSE SERVICES. DE FORSTÅR, AT DERES BRUG AF DE RELEVANTE SERVICES SKER PÅ EGET ANSVAR, OG AT VI LEVERER DE RELEVANTE SERVICES ”SOM DE ER” OG ”FOREFINDES OG MED ALLE MANGLER. MICROSOFT GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FRA VORES SERVICES. I DET OMFANG GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING GØR DET MULIGT, UDELUKKER VI EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER DEM FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER. DE KAN HAVE VISSE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DERES LOKALE LOVGIVNING. INTET I DENNE AFTALE HAR TIL HENSIGT AT PÅVIRKE SÅDANNE RETTIGHEDER, HVIS DE GØR SIG GÆLDENDE.

 

DE ANERKENDER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI INDESTÅR IKKE FOR, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE, ELLER AT DER IKKE KAN FOREKOMME TAB AF INDHOLD.

 

MICROSOFT ER UDELUKKENDE ANSVARLIG FOR AT YDE SERVICE I DET OMRÅDE, DER ER ANGIVET I AFTALEN. HVIS DE BRUGER EN XBOX ONE-KONSOL, EN XBOX 360-KONSOL, XBOX-TILBEHØR ELLER EN KINECT-SENSOR UDEN FOR ET UNDERSTØTTET OMRÅDE, ER MICROSOFT IKKE ANSVARLIG, OG DERES XBOX- ELLER KINECT-PRODUKT KAN VÆRE UDELUKKET FRA GARANTIDÆKNING OG PRODUKTSUPPORT.

 

8.            Begrænsning af ansvar

 

8.1.         Microsoft er ikke ansvarlig for noget indhold, herunder links til tredjemands websteder, og aktiviteter, der leveres af brugere. Et sådant indhold og sådanne aktiviteter kan hverken tilskrives Microsoft eller tages som udtryk for Microsofts holdning.

 

8.2.         Microsoft kan udelukkende gøres ansvarlig for simpel uagtsomhed fra Microsofts side eller fra Microsofts stedfortrædende agenter og/eller Microsofts juridiske repræsentanter, hvis væsentlige forpligtelser i Aftalen ikke er overholdt. Væsentlige forpligtelser dækker alle forpligtelser, der skal overholdes for at overholde denne Aftale, som gør det muligt at effektuere hensigterne med denne Aftale, og når brugere i almindelighed kan antage, at disse forpligtelser vil blive overholdt i overensstemmelse med betydningen af og indholdet i denne Aftale.

 

8.3.         Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter kan ikke gøres ansvarlige for upåregnelige tab, atypiske tab og/eller økonomiske tab i forbindelse med eventuelle indirekte skader, herunder tab af avance, medmindre Microsoft, Microsofts stedfortrædende agenter og/eller juridiske repræsentanter mindst har handlet med grov uagtsomhed.

 

8.4.         Eventuelt lovbestemt objektivt ansvar for Microsoft, herunder, men ikke begrænset til, ansvar ifølge produktansvarsloven og lovbestemt ansvar for misligholdelse af garanti, påvirkes ikke af ansvarsbegrænsningen. Det samme gælder for Microsofts, Microsofts stedfortrædende agenters og/eller Microsofts juridiske repræsentanters ansvar i tilfælde af uagtsom forvoldelse af skade på en enkeltpersons liv, legeme eller helbred.

 

8.5.         Ud over eventuelt kontraktligt og/eller juridisk ansvar for Microsoft for død og eller personskade, som ikke tidligere er dækket i afsnit 9, kan denne Aftale og brugen af de relevante Services ikke give anledning til andre kontraktlige eller juridiske krav end dem, der er dækket af underafsnittene 9.1 til 9.4 i dette afsnit 9.

 

 

9.            Microsofts kontraktindgående enhed, værneting og gældende lovgivning

 

1.                   Canada. Hvis De er bosat i (eller Deres virksomhed har hovedkvarter i) Canada, indgår De kontrakt med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Lovgivningen i den provins, hvor de er bosat, regulerer fortolkningen af denne Aftale, erstatningskrav i forbindelse med brud af den og alle andre krav (herunder krav om forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og tort) uanset principperne for international privatret. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt retsinstanserne i Ontario som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Aftale eller de relevante Services.

 

2.                  Nord- eller Sydamerika uden for USA og Canada, med undtagelse af Brasilien. Hvis De bor i (eller Deres virksomhed har hovedkvarter i) Nord- eller Sydamerika uden for USA og Canada, indgår De hermed aftale med Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, og denne Aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington og gælder for krav i forbindelse med misligholdelse af Aftalen uanset valg af lovprincipper. Alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og tort) er underlagt lovgivningen i det land, hvor vi yder Dem brug af de relevante Services.

 

3.                   Brasilien. Hvis De er bosat i Brasilien, indgår De kontrakt med Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brasilien. For alle Services regulerer lovgivningen i Brasilien den retlige fortolkning af denne Aftale og er gældende i forbindelse med brud på Aftalen uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt retsinstanserne i Sao Paulo som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Aftale eller de relevante Services.

 

4.                  Europa. Hvis De er bosat i Europa, indgår de kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Lovgivningen i staten Washington, USA regulerer Deres brug af Bing og MSN, og lovgivningen i det land, hvor vi yder Dem de relevante Services, skal gælde for alle andre krav i forbindelse med de relevante Services. Hvad angår jurisdiktion, kan De og Microsoft vælge det land, hvor vi udbyder Deres Service, til alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller de relevante Services, eller De kan vælge den ansvarlige retsinstans i Luxembourg.

 

5.                  Mellemøsten eller Afrika. Hvis De er bosat i Mellemøsten eller Afrika, indgår de kontrakt med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. For alle Services regulerer lovgivningen i Luxembourg den retlige fortolkning af denne Aftale og er gældende i forbindelse med brud på Aftalen uden hensyntagen til principperne for lovkonflikter. Alle andre krav (herunder krav i henhold til forbrugerbeskyttelsesret, konkurrenceret og tort) er underlagt lovgivningen i det land, hvor vi yder Dem brug af de relevante Services. De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt domstolene i Luxembourg som eneste jurisdiktion og værneting for alle tvister vedrørende eller som følge af denne Aftale eller de relevante Services.

 

6.                    Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, medmindre Deres land nævnes specifikt nedenfor. Hvis De bor i Asien eller Det sydlige Stillehavsområde, indgår De aftale med Microsoft Regional Sales Corp. Dette selskab er stiftet i henhold til lovgivningen i staten Nevada i USA og har en afdeling i Singapore med hovedkontor på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. For alle Services reguleres og fortolkes denne Aftale i henhold til lovgivningen i staten Washington uanset principperne for international privatret. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller de relevante Services, herunder spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller ophør, skal indbringes og afgøres ved voldgiftsbehandling i Singapore i overensstemmelse med Voldgiftsreglerne i Singapore International Arbitration Center (SIAC), hvis regler anses for at være inkorporeret i denne bestemmelse ved henvisning. Domstolen skal bestå af en voldgiftsmand, der udpeges af formanden af SIAC. Voldgiftssproget er engelsk. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig, bindende og ubestridelig, og den kan bruges som basis for dom i et hvilket som helst land eller område.

7.                   Japan. Hvis De er bosat i Japan, indgår De kontrakt med Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. For alle Services er denne Aftale og alle forhold, der måtte opstå som resultat af eller i forbindelse med den, underlagt lovgivningen i Japan. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller de relevante Services, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Tokyo District Court.

 

8.                  Kina. Hvis De er bosat i Kina, indgår De kontrakt med Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i Staten Washington uanset principperne for international privatret. Jurisdiktionen i delstatsdomstolene eller de føderale domstole i King County, Washington, USA, er ikke-eksklusiv.

 

9.                     Republikken Korea. Hvis De er bosat i Republikken Korea, indgår De kontrakt med Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republikken Korea, 110-150. For alle Services er denne Aftale underlagt lovgivningen i Republikken Korea. De og vi aftaler uigenkaldeligt, at alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne Aftale eller de relevante Services, udelukkende underlægges den oprindelige jurisdiktion og værnetinget i Seoul Central District Court.

 

10.                    Taiwan. Hvis De er bosat i Taiwan, indgår De kontrakt med Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. For alle Services er denne Aftale underlagt lovgivningen i Taiwan. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Taiwan Corp. på det websted, der udgives af ministeriet for økonomiske anliggender R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). De og vi accepterer hermed uigenkaldeligt Byretten i Taipei som den første retsinstans med jurisdiktion over tvister vedrørende eller som følge af denne Aftale eller de relevante Services, i det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning.

 

10.          Tredjemands websteder

 

De kan muligvis få adgang til tredjemands websteder eller tjenester via de relevante Services. Microsoft er ikke ansvarlig for tredjemands websteder, tjenester eller materiale, som er tilgængeligt via disse tredjemandsservices. Deres transaktioner med tredjemand (herunder annoncører) er helt og holdent Deres eget ansvar. Deres brug af tredjemandsswebsteder eller -tjenester kan være underlagt den pågældende tredjemands vilkår og betingelser.

 

11.          DRM

 

Hvis De opnår adgang til indhold, der er beskyttet med Digital Rights Management (DRM), kan DRM-softwaren automatisk anmode om mediebrugsrettigheder fra en rettighedsserver, der er online, og hente og installere DRM-opdateringer, så De kan afspille materialet.

 

 

12.          Forbliven i kraft

 

Afsnit 4, 6 (i forbindelse omkostninger, der er opstået før denne Aftales ophør) 9, 10, 11, 17 samt de afsnit, der i kraft af deres vilkår gælder efter aftalens ophør, overlever en eventuel ophævelse eller annullering af denne Aftale.

 

13.          Overdragelse og overførelse

 

Vi kan overdrage denne Aftale helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel. De må ikke tildele nærværende Aftale eller overdrage rettigheder til brug af de relevante Services.

 

14.          Meddelelser til parterne

 

De accepterer, at Microsoft giver Dem meddelelser om de relevante Services eller oplysninger, som lovgivningen pålægger os, via e-mail til den adresse, De angav, da De tilmeldte dem disse Services. Meddelelser, der er sent til Dem med e-mail, betragtes som leveret og modtaget, når e-mailen er afsendt. Hvis De ikke giver Deres samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal De ophøre med at bruge de relevante Services. De kan sende meddelelser til Microsoft, som angivet i kundesupport til disse Services.

 

15.          Kontraktfortolkning

 

Dette er hele Aftalen mellem Dem og Microsoft for Deres brug af de relevante Services. Den træder i stedet for alle tidligere Aftaler mellem Dem og Microsoft vedrørende Deres brug af de relevante Services. Aftalens afsnitsoverskrifter er udelukkende til reference og er uden juridisk betydning. Der kan gælde yderligere vilkår, når De bruger og betaler for andre Microsoft-tjenester end dem, der er omfattet af denne Aftale.

 

16.          Ingen begunstigede tredjemænd

 

Denne Aftale begunstiger udelukkende Dem og os. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af Microsofts efterfølgere og rettighedserhververe.

 

 

17.          Support

 

Vi tilbyder ikke kundesupport til disse Services, medmindre det leveres på anden vis i denne Aftale eller de materialer vi udgiver i forbindelse med en specifik komponent af de relevante Services. Hvis De vil have flere oplysninger om kundesupport, kan De gå til http://www.xbox.com/support eller http://www.windowsphone.com.

 

 

18.          Eksportrestriktioner

 

Microsofts gratis software og tjenester er underkastet USA's og andre jurisdiktioners eksport og teknologilove, og De erklærer Dem indforstået med at skulle overholde alle sådanne gældende lovgivninger og regler for softwaren og/eller tjenesterne. Det kræver tilladelse fra den amerikanske regering at overføre denne gratis software og disse gratis tjenester til regeringer i ethvert land, der er omfattet af embargo, og bestemte forbudte parter. Se flere oplysninger på det amerikanske finansministeriums websted (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Betalte tjenesteydelser er desuden omfattet af USA's eksportlove og -regler, som De skal overholde. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Se flere oplysninger på webstedet Eksport af Microsoft-produkter (http://www.microsoft.com/exporting).

 

19.          MEDDELELSER

 

19.1.      Meddelelser og procedurer ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Microsoft respekterer tredjemands ejerskab og brug af immaterielle rettigheder. Hvis De vil sende en meddelelse om krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder krav om krænkelse af ophavsrettigheder, skal De se vores procedurer for afsendelse af Meddelelser om krænkelse (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLE FORESPØRGSLER, DER IKKE ER RELEVANT FOR DENNE PROCEDURE, VIL IKKE MODTAGE ET SVAR.

 

Microsoft bruger den proces, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret. Under de rette omstændigheder kan Microsoft også deaktivere eller slette konti tilhørende brugere af Microsoft-tjenester, som gentagne gange registreres som krænkere.

 

19.2.      Meddelelser og procedurer i forbindelse med problemer med immaterielle rettigheder i annoncer på sponsorerede websteder. Læs vores retningslinjer for immaterielle rettigheder (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), hvis De oplever problemer med immaterielle rettigheder på vores annoncenetværk.

 

19.3.      Ophavsret og varemærker. Alle dele af vores Services er ophavsretligt beskyttede. Copyright © 2013 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi eller vores leverandører er ejere af de relevante Services eller indholdet eller indehavere af ejendomsretten eller andre immaterielle rettigheder til disse Services eller indholdet. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne i forbindelse med alle Microsoft-produkter, -software og -services kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA og/eller andre lande. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes. Visse programmer, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, bygger på arbejde udført af Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rettigheder forbeholdes. gnuplot-software, der bruges på visse Microsoft-webstedsservere, er ophavsretligt beskyttet. © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rettigheder forbeholdes. Portions Copyright © 2012 Netflix, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 

19.4.      Meddelelse om H.264/AVC Visual Standard og VC-1 Video Standard. Softwaren indeholder muligvis H.264/MPEG-4 AVC and/or VC-1-dekodningsteknologi. MPEG LA, L.L.C. kræver, at følgende meddelelse angives:

 

DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC- OG VC-1-PATENTPORTEFØLJELICENSER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN BRUGER TIL AT (A) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED STANDARDER (VIDEOSTANDARDER) OG/ELLER (B) AFKODE AVC- OG VC-1-VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN BRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER MODTAGET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LICENS TIL AT LEVERE SÅDAN VIDEO. INGEN AF LICENSERNE OMFATTER ANDRE PRODUKTER, UANSET OM SÅDANNE PRODUKTER ER INKLUDERET MED SOFTWAREN I EN ENKELT ARTIKEL. DER TILDELES INGEN LICENS, HELLER IKKE STILTIENDE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE WEBSTEDET MPEG LA (http://www.mpegla.com).

 

Det præciseres, at denne meddelelse ikke begrænser eller forhindrer brugen af softwaren under denne Aftale til normal virksomhedsbrug, der er personlig for denne virksomhed, og som ikke inkluderer (i) videredistribution af softwaren til tredjemand, eller (ii) oprettelse af materiale med VIDEO STANDARDS-kompatible teknologier til distribution til tredjemand.

 

Følgende yderligere licensvilkår gælder for Xbox Live og spil til Windows-Live:

 

Vi kræver visse tilladelser for at De kan evaluere brugen af, og vi kan aktivere egenskaber og funktioner i, Servicen Xbox Live/Spil til Windows-Live. Disse egenskaber og funktioner omfatter deling af førertavler, live-hostet gameplay, præstationer, turneringer og spillerprofil. Hvis De evaluerer eller bruger, eller vi aktiverer disse egenskaber og funktioner, giver De Microsoft og associerede virksomheder, forhandlere, distributører, services providers, partnere og/eller leverandører (hver især en ”Microsoft-part”) følgende tilladelser: Microsoft-parter må bruge, spore, lagre, kopiere, distribuere, udsende, transmittere, fremvise og udføre offentligt samt reproducere: (i) Deres spilresultater, (ii) Deres gameplay-sessioner, (iii) Deres tilstedeværelse i Servicen Xbox Live /Spil til Windows-LIVE, (iv) den tid, som De bruger på eller i forskellige dele af Servicen Xbox Live /Spil til Windows-Live, (v) dele af Servicen Xbox Live /Spil til Windows-Live, der fremvises på Deres monitor eller skærm samt varigheden af pågældende fremvisning, (vi) rangering, statistik, spilprofiler, avatars og indhold, som De indsender, og (vii) andre brugsoplysninger. Disse tilladelser gælder med eller uden tilskrivning til Dem, Deres gamertag eller avatar. Vi kan bruge disse tilladelser uden varsel og uden at give Dem kompensation af nogen art. For at undgå misforståelser har vi ret til at gøre oplysninger om Deres brug af, og gameplay på, Xbox Live tilgængelige gennem Spil til Windows-Live og omvendt. Hvis De ønsker at knytte Deres Services-konto til kontoen hos en Microsoft-part på Xbox Live-tjenesten (f.eks. en spiludgiver eller programudbyder), accepterer De, at Microsoft må dele begrænsede kontooplysninger med den pågældende Microsoft-part. Sådanne kontooplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mail og fødselsdato, men vil ikke omfatte nogen kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger.

 

For at Xbox Live-funktioner fungerer i forbindelse med bestemte spil, som du vælger at bruge, kan udbyderne af disse spil gives adgang til online kontaktoplysninger (f.eks. skærmnavn), som gør det muligt for at andre at kontakte Dem (eller Deres tilknyttede konti) på Xbox Live, som det er tilladt iht. dine indstillinger for Beskyttelse af Personlige Oplysninger onlineindstillinger. Hvis De vælger at oprette link til Deres Services-konto med kontoen fra en udbyder, kan den pågældende udbyder muligvis også få adgang til indholdet af spilspecifik kommunikation, når De er logget på med Deres konto fra udgiveren. De kan administrere kommunikationsfunktioner på Xbox Live for Dem selv og Deres barn i Deres Indstillinger for Beskyttelse af Personlige Oplysninger og Onlineindstillinger.

 

De bør ikke forvente et bestemt niveau af beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med Deres brug af de live kommunikationsfunktioner (f.eks. stemmestyret chat, video og kommunikation i live-hostede gameplay-sessioner), der tilbydes gennem Servicen Xbox Live /Spil til Windows-Live. Vi kan overvåge denne kommunikation i det omfang, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi kan imidlertid ikke overvåge komplette Services og gør ikke noget forsøg på at gøre det. De er indforstået med, at andre kan registrere og bruge denne kommunikation. Kommunikation i live-hostede gameplay-sessioner kan også udsende til andre. Nogle spil kan bruge spiladministratorer og -værter. Spiladministratorer og -værter er ikke autoriserede talsmænd for Microsoft. Deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis Microsofts.

 

Hvis De bruger stemmeaktiverede tjenester, kan talekommandoer blive sendt til Microsoft. De accepterer, at Microsoft optager og indhenter Deres stemmeinput til sådanne talekommandoer for at levere Stemmesøgningsservicen og forbedre kvaliteten og nøjagtigheden af vores stemmegenkendelse. Vi bruger ikke Deres taleinput til noget andet formål. Vi behandler optagelse af taleinput iht. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

De relevante Services kan omfatte en forbrugsstyret spilvaluta, herunder, men ikke begrænset til, guld, mønter, kontanter eller point, som kan købes hos Microsoft vha. virkelige monetære midler, hvis De er myndig i Deres bopælsland. Sådanne Services kan også omfatte virtuelle digitale elementer eller varer, som kan købes hos Microsoft vha. virkelige monetære midler eller med forbrugsstyret valuta. Forbrugsstyret valuta og virtuelle varer kan aldrig indløses for virkelige monetære midler, varer eller andre elementer af monetær værdi fra Microsoft eller nogen anden part.

 

Ud over en begrænset, personlig, opsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlicensbar licens til at bruge den forbrugsstyrede valuta og virtuelle varer alene i de relevante Service, har De ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen sådan forbrugsstyret valuta eller virtuelle varer, der vises eller stammer fra de relevante Services, eller til nogen andre attributter, der er forbundet med brugen af de relevante Services, eller som er lagret på disse Services.

 

Microsoft kan når som helst eksklusivt og efter egen vurdering regulere, kontrollere, ændre og/eller slette spilvalutaen og/eller virtuelle varer.

 

Overdragelse af forbrugsstyrede valuta eller virtuelle varer er strengt forbudt, med undtagelse af hvor det eksplicit er tilladt på de relevante Services. Uden for et spil må De ikke købe eller sælge nogle forbrugsstyrede valuta eller virtuelle varer for virkelige monetære midler eller på anden måde udveksle elementer for værdi. Ethvert forsøg på at gøre dette udgør en væsentlig misligholdelse af denne Aftale.

 

Salget af forbrugsstyrede valuta eller virtuelle varer er endeligt. Der gives ingen refunderinger. Alle forbrugsstyrede valutaer eller virtuelle varer vil gå tabt, hvis Deres konto opsiges eller suspenderes af nogen årsag, eller hvis de relevante Services opsiges eller indstilles af nogen grund.

 

 

Standardlicensvilkår for Windows Phone

 

STANDARDLICENSVILKÅR FOR APPLIKATIONEN (OPDATERET SEPTEMBER 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og applikationsudbyderen. De bedes læse dem. De gælder for de softwareapplikationer, som De downloader fra Windows Phone Store/Marketplace, herunder eventuelle opdateringer eller supplementer til applikationerne, medmindre applikationen leveres med separate vilkår, i hvilket tilfælde pågældende vilkår er gældende i stedet. VED AT DOWNLOADE ELLER BRUGE APPLIKATIONEN ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN.

 

Applikationsudbyder betyder den enhed, der licenserer applikationen til Dem, som identificeret i Windows Phone Store/Marketplace.

 

Hvis De accepterer og overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.

 

1.            INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR. De har ret til at installere og bruge én kopi af applikationen på op til fem (5) Windows Phone-aktiverede enheder, som er knyttet til den Microsoft-konto, De bruger for at opnå adgang til Windows Phone Store/Marketplace.

2.            INTERNETBASEREDE TJENESTER.

a.            Samtykke til internetbaserede eller trådløse tjenester. Applikationen kan forbindes til Internetbaserede eller trådløse services. Deres brug af applikationen udgør Deres samtykke til transmissionen af standardenhedsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om Deres enhed, system og applikationssoftware samt perifere enheder hertil) for internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis der er givet andre vilkår i forbindelse med Deres brug af de relevante Services, vil disse vilkår også være gældende.

b.            Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge internetbaserede tjenester på nogen måde, der kan skade dem eller forringe andre personers brug af dem eller det trådløse netværk. De må ikke bruge tjenesten til på nogen måde at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk.

3.            OMFANGET AF LICENSEN. Applikationen er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge applikationen. Hvis Microsoft deaktiverer muligheden for at bruge applikationerne på Deres enheder i henhold til Deres aftale med Microsoft, vil eventuelle tilknyttede licensrettigheder ophøre. Applikationsudbyderen forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder på trods af nærværende begrænsning, har De kun ret til at bruge applikationen i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i applikationen, der kun tillader, at De bruger den på bestemte måder. De må ikke:

•             omgå eventuelle tekniske begrænsninger i applikationen

•             foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere applikationen, medmindre, og kun i det omfang, det udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning

•             lave flere kopier af applikationen end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning

•             offentliggøre eller på anden vis gøre applikationen tilgængelig, så andre kan kopiere den

•             leje, lease eller udlåne applikationen

•             overdrage applikationen eller denne aftale til tredjemand

 

4.            DOKUMENTATION. Hvis der leveres dokumentation sammen med applikationen, kan De kopiere og bruge dokumentationen til interne referenceformål.

 

5.            EKSPORTRESTRIKTIONER. Applikationen er underlagt amerikanske love og forordninger vedrørende eksport. De skal overholde alle nationale og internationale love og forordninger vedrørende eksport, der gælder for applikationen. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. De kan finde oplysninger om produkter med varemærket Microsoft på www.microsoft.com/exporting.

 

6.            SUPPORTSERVICES. Kontakt applikationsudbyderen for at få fastlagt, om der er nogen tilgængelige supportservices. Microsoft (medmindre Microsoft er applikationsudbyderen), Deres telefonfabrikant og Deres trådløse udbyder er ikke ansvarlige for at levere supportservices til applikationen.

 

7.            FULDSTÆNDIG AFTALE. Denne aftale, vilkårene for supplementer og opdateringer og en eventuel politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som De har accepteret, udgør den fuldstændige aftale for applikationen.

 

8.            GÆLDENDE LOVGIVNING.

a.            USA. Hvis De har købt applikationen i USA, vil fortolkningen af denne aftale, krav i forbindelse med kontraktbrud samt alle andre krav (herunder krav om forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og tort) være underlagt lovgivningen i staten Washington, uanset principperne for international privatret.

b.            Canada. Hvis De har købt applikationen i Canada, vil fortolkningen af denne aftale, krav i forbindelse med kontraktbrud samt alle andre krav (herunder krav om forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og tort) være underlagt lovgivningen i den provins, hvor De er bosat, uanset principperne for international privatret.

c.             Uden for USA og Canada. Hvis De har erhvervet applikationen i et andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.

 

9.            JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres land. Denne aftale ændrer ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres land, hvis lovgivningen i Deres land ikke tillader dette.

 

10.          FRASKRIVELSE AF INDESTÅELSE. APPLIKATIONEN ER GIVET I LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES”, ”MED ALLE MANGLER” OG ”SOM TILGÆNGELIG”. DE BÆRER SELV ANSVARET FOR BRUG AF DEN. APPLIKATIONSUDBYDEREN GIVER PÅ EGNE VEGNE ELLER PÅ VEGNE AF MICROSOFT, TRÅDLØSE UDBYDERE, PÅ HVIS NETVÆRK APPLIKATIONEN LEVERES, SAMT PÅ VEGNE AF HVER AF VORES RESPEKTIVE ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER, FORHANDLERE, AGENTER OG LEVERANDØRER (”DÆKKEDE PARTER”) INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER ELLER BETINGELSER I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED APPLIKATIONEN. DEN FULDE RISIKO I FORBINDELSE MED KVALITETEN OG YDEEVNEN AF APPLIKATIONEN BÆRES AF DEM. HVIS APPLIKATIONEN VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DE DEM DE FULDE OMKOSTNINGER TIL ENHVER NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. DE KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL DERES LOKALE LOVGIVNING, HVILKET DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DERES LOKALE LOVGIVNING, UDELUKKER DÆKKEDE PARTER ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER, HERUNDER GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, ANVENDELIGHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

 

11.          BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER OG SKADER. I DET OMFANG LOVGIVNINGEN GØR DET MULIGT, KAN DE FRA APPLIKATIONSUDBYDEREN KUN FÅ ERSTATNING FOR DIREKTE TAB PÅ OP TIL DET BELØB, DE HAR BETALT FOR APPLIKATIONEN, ELLER EN AMERIKANSK DOLLAR (USD 1,00), AFHÆNGIGT AF HVILKET BELØB DER ER STØRST. DE ACCEPTERER, AT DE IKKE VIL SØGE OM AT FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER FRA EN HVILKEN SOM HELST DÆKKET PART.

 

Denne begrænsning gælder for:

•             ethvert forhold vedrørende applikationen, services eller indhold, der gøres tilgængeligt gennem applikationen

•             erstatningskrav for brud på kontrakt, indeståelse eller manglende overholdelse af betingelser; forbrugerbeskyttelse; bedrag; unfair konkurrence; objektivt ansvar, uagtsomhed, forvanskning, udeladelse, krænkelse eller tort; overtrædelse af vedtægter eller forordninger; eller uretmæssig berigelse; alle i det omfang, det er muligt under gældende lovgivning.

Det gælder også, selvom:

•             reparation, udskiftning eller refusion for applikationen ikke yder fuld kompensation for eventuelle tab

•             den Dækkede Part havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene