Přihlásit se
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.

Dohoda o službě Xbox.com

(Poslední aktualizace: říjen 2010)

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI XBOX.

Webová stránka XBOX.COM se skládá z různých stránek a služeb provozovaných společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo jejími pobočkami /společně "Webová stránka Xbox.com").

Webová stránka Xbox.com je vám nabízena pod podmínkou přijetí podmínek a prohlášení zde obsažených beze změny. Vaše používání Webové stránky Xbox.com ustavuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami a prohlášeními. Webová stránka Xbox.com může obsahovat také doplňující podmínky, které upravují určité funkce nebo služby (například soutěže nebo chatovací oblasti) ("Doplňující podmínky").

V případě, že je kterákoli z podmínek a prohlášení obsažených níže v rozporu s Doplňujícími podmínkami nebo jinými podmínkami a směrnicemi obsaženými na Webové stránce Xbox.com, budou mít tyto podmínky přednost.

SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vysvětlení v souvislosti se sběrem a použitím vašich osobních údajů viz Prohlášení o soukromí na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

Microsoft si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky a prohlášení, za nichž je Webová stránka Xbox.com nabízena, včetně ale nejen poplatků, pokud existují, spojených s používáním Webové stránky Xbox.com. Jste odpověděni za pravidelnou kontrolu těchto podmínek a vaše další používání této webové stránky znamená váš souhlas.

OMEZENÍ OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO POUŽITÍ

Pokud není určeno jinak, Webová stránka Xbox.com je pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte měnit, kopírovat, rozšiřovat, vysílat, vystavovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, přenášet ani prodávat žádné údaje, software, produkty nebo služby získané z Webové stránky Xbox.com.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka Xbox.com může obsahovat odkazy na nebo kanály z jiných Webových stránek ("Odkazované stránky"). Odkazované stránky nejsou pod kontrolou Microsoftu a Microsoft není odpovědný za obsah žádné Odkazované stránky, včetně a bez omezení žádného odkazu obsaženého na Odkazované stránce a jakýchkoli změn nebo aktualizací Odkazované stránky nebo informací publikovaných na Odkazované stránce. Microsoft vám nabízí tyto odkazy pouze jako výhodu a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Microsoft podporuje tuto stránku nebo je jakkoli spojen s jejími provozovateli.

Jakékoli obchodní vztahy mezi třetími stranami (včetně zadavatelů reklam) uvedených na nebo dostupných prostřednictvím odkazu z Webové stránky Xbox.com nebo účast na propagačních akcích, včetně doručení zboží a služeb a platby za ně a jakýchkoli dalších podmínek a záruk nebo zastoupení spojených s těmito obchodními vztahy nebo propagačními akcemi existují výhradně mezi vámi a zadavatelem reklamy nebo jinou třetí stranou. Microsoft není odpovědný za žádnou část takových obchodních vztahů nebo propagačních akcí.

ZÁKAZ NEZÁKONNÉHO NEBO ZKÁZANÉHO POUŽITÍ

Podmínkou vašeho používání Webové stránky Xbox.com je vaše záruka vůči Microsoftu, že nebudete Webovou stránku Xbox.com používat za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a prohlášeními. Nesmíte používat webovou stránku Xbox.com žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit, přetížit nebo oslabit Webovou stránku Xbox.com nebo narušit použití nebo požitek jakékoli třetí strany z Webové stránky Xbox.com. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo údaje prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které k tomu nebyly záměrně poskytnuty prostřednictvím Webové stránky Xbox.com.

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webová stránka Xbox.com může obsahovat služby vývěsek, chatovacích oblastí, novinek, diskusních fór, komunit, osobních webových stránek, kalendářů a/nebo jiných zařízení pro komunikaci nebo předávání zpráv navržených k umožnění vaší komunikace s veřejností obecně nebo v rámci skupiny (společně "Komunikační služby"). Souhlasíte s používáním Komunikačních služeb pouze ke vkládání, posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a související s konkrétní Komunikační službou. Například, ale nejen, souhlasíte, že při používání Komunikačních služeb nebudete:

 • Pomlouvat, urážet, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak narušovat práva (jako jsou právo na soukromí a publicitu) jiných.
 • Publikovat, vkládat, nahrávat, distribuovat nebo rozšiřovat jakékoli nepatřičné, neuctivé, pomlouvačné, rušivé, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, jméno, materiál nebo údaje.
 • Publikovat, vkládat, nahrávat, distribuovat nebo rozšiřovat jakékoli téma, jméno, materiál nebo údaje, které podněcují diskriminaci, nenávist nebo násilí vůči jedné osobě nebo skupině osob z důvodu jejich příslušnosti k rase, náboženskému vyznání nebo národu, nebo které uráží oběti zločinů proti lidskosti popíráním existence těchto zločinů.
 • Nahrávat nebo jinak zpřístupňovat soubory obsahující obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo právy na soukromí na veřejnosti), pokud nevlastníte nebo nekontrolujete tato práva nebo jste neobdrželi všechny nutné souhlasy.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou narušit provoz jiného počítače.
 • Používat jakýkoli materiál nebo údaje, včetně obrázků nebo fotografií, které jsou zpřístupněny prostřednictvím webové stránky Xbox.com, jakýmkoli způsobem, který narušuje autorská práva, obchodní značku, patent, obchodní tajemství nebo jiné vlastnické právo kterékoli strany.
 • Propagovat nebo nabízet prodej nebo nákup jakéhokoli zboží nebo služeb k jakémukoli obchodnímu účelu, pokud tato Komunikační služba přímo nedovoluje takové zprávy.
 • Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat jakýkoli soubor vložený jiným uživatelem Komunikační služby, o němž víte nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován takovýmto způsobem.
 • Falšovat nebo mazat jakékoli autorské označení, právní nebo jiná náležitá prohlášení nebo vlastnická označení nebo označení původu nebo zdroje software nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.
 • Zamezovat nebo omezovat jakéhokoli jiného uživatele v používání a požitku z Komunikačních služeb.
 • Narušovat jakákoli pravidla chování nebo jiné směrnice, které mohou platit pro kteroukoli konkrétní Komunikační službu.
 • Těžit nebo jakkoli jinak shromažďovat informace o jiných, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušovat jakékoli platné zákony a nařízení.
 • Vytvářet falešnou identitu za účelem oklamání jiných.

Vaše používání Komunikačních služeb podléhá také Pravidlům chování.

Microsoft nemá žádnou povinnost monitorovat Komunikační služby. Microsoft si nicméně vyhrazuje právo revidovat materiály vložené do Komunikační služby a odstranit jakékoli materiály podle vlastního uvážení. Microsoft si vyhrazuje právo ukončit váš přístup ke kterékoli nebo všem Komunikačním službám, a to kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu.

Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli předložit jakýkoli údaj, jak je třeba k naplnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vládního požadavku nebo upravit, odmítnout vložení nebo odstranit jakýkoli údaj nebo materiál, ať už v celku nebo jeho část, podle vlastního uvážení.

Vždy postupujte opatrně, pokud v Komunikační službě vydáváte jakýkoli osobní údaj o sobě nebo svých dětech. Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy ani údaje v Komunikačních službách a tedy Microsoft výhradně odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s Komunikačními službami a jakýmkoli jednáním v důsledku vaší účasti ve kterékoli Komunikační službě. Vedoucí a hostitelé nejsou pověřenými mluvčími Microsoftu a jejich názory nemusejí nutně odrážet názory Microsoftu.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat omezení z hlediska použití, reprodukce a/nebo rozšiřování a jste odpovědni za dodržování těchto omezení, pokud tyto materiály stahujete.

POUŽÍVÁNÍ XBOX LIVE

Některé funkce a vlastnosti oblasti Xbox Live na Webové stránce Xbox.com mohou být dostupné pouze tehdy, pokud jste odběratelem služby Xbox Live a máte platné Windows Live ID. Obsah a funkce oblasti Xbox Live podléhají Podmínkám použití Xbox Live, které jsou dostupné z oblasti Xbox Live. K vytvoření přístupu k funkcím Xbox Live budete požádáni o ověření vašeho stavu uživatele Xbox Live prostřednictvím přihlášení se svým Windows Live ID. Protože osobní údaje související s vaším odběrem služeb Xbox Live vám budou poté přístupné prostřednictvím Xbox Live, jste zcela odpověděni za udržování důvěrnosti vašeho hesla a účtu Windows Live ID. Dále jste zcela odpovědní za jakékoli a veškeré jednání, k němuž dojde pod vaším účtem na Xbox Live. Microsoft není odpovědný za žádnou ztrátu, kterou můžete způsobit v důsledku použití vašeho účtu jinou osobou, ať už s vaším vědomím nebo bez něj. Nicméně můžete být pohnáni k odpovědnosti za ztráty způsobené Microsoftem nebo jinou stranou z důvodu použití vašeho účtu jinou osobou. Nikdy nesmíte používat účet jiné osoby bez svolení držitele tohoto účtu. Pokud si kdykoli přejete nemít již přístup k Xbox Live a/nebo údajům souvisejícím s vaším odběrem služeb Xbox Live, kontaktujte zákaznickou podporu na 1.800.4MY.XBOX.

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM

Mobilní Webovou stránku Xbox.com najdete na http://www.xbox.mobi nebo pošlete SMS s textem 'Xbox' na <30360> a na svůj mobilní telefon obdržíte SMS zprávu s odkazem. Mohou platit poplatky v závislosti na vaší smlouvě s mobilním operátorem.

Můžete se registrovat nebo odhlásit z SMS služby textových zpráv Xbox (“SMS Služby”) na Xbox.com. Z SMS Služby se můžete odhlásit také zasláním zprávy s textem 'STOP' na <30360> ze svého mobilního telefonu a my vás odhlásíme. Až budete odhlášeni z SMS služby, nebudete dostávat žádné další zprávy s SMS služby, dokud se opětovně nezaregistrujete a nepřihlásíte se k odběru zpráv na mobilní telefon na Xbox.com.

Pro nápovědu napište e-mail na xbox@iconmobile.com ze svého mobilního telefonu. Naše kontaktní údaje si můžete kdykoli vyžádat napsáním zprávy s textem HELP na <30360>.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ MICROSOFTU NEBO VLOŽENÉ NA KTEROUKOLI VEBOVOU STRÁNKU XBOX.COM

Microsoft si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytnete Microsoftu (včetně zpětné vazby a doporučení) nebo vložíte, nahrajete nebo předáte na jakoukoli Webovou stránku Xbox.com nebo její připojené služby (společně "Předaný materiál"). Nicméně vložením, nahráním, poskytnutím nebo předáním vašeho Předaného materiálu dáváte Microsoftu, jeho přidruženým společnostem a nutným držitelům licence svolení k použití vašeho Předaného materiálu v souvislosti s provozem jejich internetových podniků včetně a bez omezení práv na: kopírování, distribuci, přenos, veřejné vystavení, veřejnou produkci, reprodukci, úpravu, překlad a přeformátování vašeho Předaného materiálu a práva ke zveřejnění vašeho jména v souvislosti s vaším Předaným materiálem a práva licencovat tato práva kterémukoli vydavateli her pro Xbox nebo dodavateli Webové stránky Xbox.com.

V souvislosti s použitím vašeho Předaného materiálu nebude vyplacena žádná odměna, jak je zde ustanoveno. Microsoft nemá žádnou povinnost vložit nebo použít jakýkoli Předaný materiál, který poskytnete, a může odstranit jakýkoli Předaný materiál kdykoli podle vlastního uvážení.

Vložením, nahráním, poskytnutím nebo předáním vašeho Předaného materiálu garantujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva na svůj Předaný materiál, jak je popsáno v tomto paragrafu, včetně a bez omezení všech práv nutných k vašemu poskytnutí, vložení nebo předání Předaných materiálů.

SOFTWARE A OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM

Software a obsah (pokud existuje), který je zpřístupněn ke stažení z Webové stránky Xbox.com, kromě softwaru, který může být zpřístupněn koncovými uživateli prostřednictvím Komunikační služby ("Software"), je autorskými právy chráněným dílem Microsoft Corporation a/nebo jeho dodavatelů. Vaše používání Softwaru je upraveno podmínkami licenční dohody s koncovým uživatelem, pokud existuje, která doprovází nebo je součástí Software ("Licenční dohoda"). Nesmíte instalovat ani používat žádný Software, který je doprovázen Licenční dohodou nebo ji obsahuje, pokud nejprve nesouhlasíte s podmínkami Licenční dohody. U jakéhokoli softwaru nedoprovázeného Licenční dohodou vám, uživateli, Microsoft Corporation tímto uděluje odvolatelnou osobní, nepřenosnou licenci k používání Software k prohlížení a jinému používání konkrétní Webové stránky Xbox.com v souladu s těmito Podmínkami použití, a ne za žádným jiným účelem a za předpokladu, že se nijak nedotknete autorských práv a jiných vlastnických prohlášení. Jakákoli prohlášení třetích stran doprovázející jakýkoli Software jsou poskytnuta pouze pro informaci. Microsoftem nejsou uděleny žádná další práva nebo licence, ať už výslovné nebo implikované, včetně a bez omezení jakýchkoli implikovaných patentních licencí. Software je vlastněn Microsoftem a/nebo jeho dodavateli a je chráněn autorskými právy a ustanoveními mezinárodních smluv. Jakákoli reprodukce nebo opětovná distribuce Software je výslovně zakázána zákonem a může vyústit ve vážné občanskoprávní a trestněprávní tresty. Narušitelé budou stíháni v nejvyšší možné míře. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO OPĚTOVNÉ DISTRIBUCE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. SOFTWARE PODLÉHÁ ZÁRUCE, POKUD JI MÁ, POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ DOHODY. Uznáváte, že Software a jakákoli doprovodná dokumentace a/nebo technické informace podléhají platným zákonům a předpisům USA o vývozu. Souhlasíte, že nebudete vyvážet nebo opětovně vyvážet Software, přímo nebo nepřímo, do žádných zemí, které podléhají vývozním omezením USA.

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

ÚDAJE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TISKOVÉ CHYBY. K TĚMTO ÚDAJŮM JSOU PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. MICROSOFT A/NEBO JEHO KONKRÉTNÍ DODAVATELÉ MOHOU NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ NEBO ZMĚNY. DOPORUČENÍ ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM NEMOHOU BÝT BRÁNA JAKO SPOLEHLIVÁ PRO OSOBNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A VŽDY MUSÍTE POŽÁDAT O KONKRÉTNÍ RADU VE VAŠÍ SITUACI PŘÍSLUŠNÉHO ODBORNÍKA.

MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO KONKRÉTNÍ DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI ÚDAJŮ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TYTO ÚDAJE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. MICROSOFT CORPORATION A/NEBO JEHO KONKRÉTNÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY A PODMÍNKY V SOUVISLOSTI S TĚMITO ÚDAJI, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBAMI A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKOU, VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEZASAHOVÁNÍ.

KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO MANIPULACI S VAŠIMI PŘENOSY NEBO DATY, ŽÁDNÝ MATERIÁL NEBO DATA POSLANÉ NEBO PŘIJATÉ NEBO NEPOSLANÉ NEBO NEPŘIJATÉ ANI ŽÁDNÉ TRANSAKCE, JICHŽ SE ÚČASTNÍTE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM. KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÝ VÝHRUŽNÝ, POMLOUVAČNÝ, OBSCÉNNÍ, URÁŽLIVÝ NEBO NEZÁKONNÝ OBSAH NEBO CHOVÁNÍ KTERÉKOLI JINÉ STRANY ANI ZA NARUŠENÍ PRÁV JINÉHO, VČETNĚ PRÁV NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ. KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE MICROSOFT NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÝ OBSAH POSLANÝ KTEROUKOLI TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM A/NEBO OBSAŽENÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE XBOX.COM .

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MICROSOFT A/NEBO JEHO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ A NÁSLEDNÉ ODŠKODNĚNÍ ANI JAKÉKOLI ODŠKODNĚNÍ VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ZA ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ, DAT A ZISKU, KTERÁ PRAMENÍ NEBO JSOU JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SPOJENA S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT WEBOVOU STRÁNKU XBOX.COM NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, POSKYTNUTÍM NEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽEB NEBO ZA JAKÉKOLI ÚDAJE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM NEBO JINAK PRAMENÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM, AŤ UŽ JE ZALOŽENO NA SMLOUVĚ, PORUŠENÍ POVINNOSTI, ZANEDBÁNÍ, BEZVÝHRADNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, IKDYŽ MICROSOFT NEBO KTERÝKOLI Z JEHO DODAVATELŮ BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYJMUTÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S KTEROUKOLI ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY XBOX.COM NEBO KTEROUKOLI Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VAŠÍ JEDINOU A VÝHRADNÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY JE PŘESTAT POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU XBOX.COM.

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Microsoft si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení ukončit váš přístup ke kterékoli nebo všem Webovým stránkám Xbox.com a souvisejícím službám nebo kterékoli jejich části, a to kdykoli a bez upozornění.

VÝBĚR JURISDIKCE A MÍSTA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud žijete nebo je váš podnik registrován ve Spojených Státech Amerických, potom žaloby na porušení této smlouvy podléhají zákonům státu Washington bez odkazu na princip konfliktu legislativ. Všechny další žaloby včetně žalob v souvislosti se zákony na ochranu práv spotřebitelů, zákony o nekalé konkurenci a porušení povinnosti podléhají zákonům státu USA, v němž žijete. Pokud žijete nebo je váš podnik registrován ve Spojených Státech Amerických, souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem projednávání u státních a federálních soudů v King County, Washington, USA pro všechny spory v souvislosti s touto smlouvou o Službě.

Pokud žijete nebo je váš podnik registrován mimo Spojené Státy Americké, všechny žaloby včetně žalob v souvislosti se zákony na ochranu práv spotřebitelů, zákony o nekalé konkurenci a porušení povinnosti podléhají zákonům země, v níž žijete. Soudy v zemi, v níž žijete, mají výhradní jurisdikci nad všemi spory vyvstávajícími nebo souvisejícími s touto smlouvou.

OBECNÉ

Souhlasíte, že mezi vámi a Microsoftem neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký vztah nebo agenturní vztah jako výsledek této dohody nebo používání Webové stránky Xbox.com. Souhlasíte, že nahradíte škody Microsoftu, jeho rodičovským společnostem, dceřiným společnostem, pobočkám, představitelům a zaměstnancům za jakoukoli žalobu, požadavek nebo odškodné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení uplatňované kteroukoli třetí stranou z důvodu vašeho používání nebo vyplývající z vašeho používání nebo chování na Webové stránce Xbox.com. Microsoft si vyhrazuje právo předat jakékoli osobní údaje o vás nebo vašem používání Webové stránky Xbox.com včetně jejího obsahu bez vašeho předchozího svolení, pokud se Microsoft v dobré víře domnívá, že je takový krok nutný k: (1) naplnění právních požadavků nebo právního postupu, (2) ochraně a obhajobě práv nebo majetku Microsoftu nebo jeho přidružených společností, (3) vynucení dodržení podmínek použití, (4) postupu k ochraně zájmů svých členů nebo jiných. Naplnění této dohody Microsoftem podléhá platným zákonům a právním postupům a nic obsaženého v této dohodě nezasahuje do práva Microsoftu dodržet požadavky vlády, soudů a výkonné moci nebo požadavky v souvislosti s vašim používáním Webové stránky Xbox.com nebo údaji poskytnutými Microsoftu nebo shromážděnými Microsoftem v souvislosti s takovým používáním. Pokud je kterákoli část této dohody prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných zákonů včetně ale nejen prohlášení o odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti uvedených výše, potom je neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením, které nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení a zbytek dohody zůstává v platnosti. Pokud zde není uvedeno jinak, tato dohoda představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a Microsoftem v souvislosti s Webovou stránkou Xbox.com a nahrazuje všechny předchozí nebo dočasné komuniké a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a Microsoftem v souvislosti s Webovou stránkou Xbox.com. Tištěná verze této dohody a jakéhokoli prohlášení v elektronické podobě je přijatelná v soudních nebo administrativních řízeních založených na nebo vztahujících se k této dohodě ve stejné míře a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné formě.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OBCHODNÍ ZNÁMCE:

Veškerý obsah Webové stránky Xbox.com je: Copyright © 2010 Microsoft Corporation a/nebo jeho dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox Live, loga Xbox a/nebo jiné zde zmíněné produkty Microsoftu jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. Názvy konkrétních společností a produktů zde zmíněných mohou být obchodními známkami jejich vlastníků. Příklady společností, organizací, produktů, lidí a událostí zde vyobrazených jsou smyšlené. Není zamýšlena a nesmí být vyvozována žádná souvislost s žádnou skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ A POSTUPY PRO ŽALOBY NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu s hlavou 17 Zákona USA, paragraf 512(c)(2) musejí být oznámení o žalobě na porušení autorských práv odeslána Určenému zástupci poskytovatele služeb. NA ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI NESOUVISEJÍCÍ S NÁSLEDUJÍCÍM POSTUPEM NEBUDE ODPOVĚZENO. Viz prohlášení a postupy pro žaloby na porušení autorských práv na www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm