Přihlásit se
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.

Etický kodex služby Xbox Live

Poslední aktualizace tohoto dokumentu: leden 2014

Etický kodex stanovuje pravidla, která je potřeba dodržovat, aby služby Xbox.com, Xbox Live a Games for Windows Live přinášely radost všem.

A. Použití služby Xbox Live a dalších služeb

Co můžete a co byste měli dělat:

 • Buďte zdvořilí a chovejte se k ostatním s úctou. Jen proto, že jste online, se nemusíte chovat hloupě a nezodpovědně.
 • Najděte si přátele. Pokud naleznete hráče, se kterými vás baví hrát, dejte je na svůj seznam preferovaných hráčů.
 • Vynikněte v některé hře. V žádném případě vám nezablokujeme přístup z důvodu, že jste příliš dobří.
 • Dobře se bavte!

Nastavení ochrany osobních údajů a rodinná nastavení:

 • Seznamte se s nastavením ochrany osobních údajů a využívejte ho, abyste vytvořili a kontrolovali prostředí vyhovující vašim požadavkům.
 • Jestliže máte děti, můžete kontrolovat aktivity a možnosti dostupné vašim dětem pomocí rodinných nastavení. Můžete například zakázat hlasové komunikace a videokomunikace, zablokovat nákupy a určit, s kým vaše děti mohou hrát hry online.

Systém podávání stížností a reakce hráčů:

 • Narazíte-li na sympatického hráče:
 • Narazíte-li na obtěžujícího hráče:
  • Pokud hráč podle vás porušuje etický kodex, podejte stížnost.
  • Dejte mu zápornou reakci a případně ho označte za nežádoucího. Uděláte to tak, že vyberte profil daného hráče a vyberte možnost Reakce.
  • Využijte funkci blokování komunikace.
  • Neodplácejte. Pokud se zachováte neslušně, může to být považováno za obtěžování.
  • Ztlumte hráčův hlas.

Postup najdete na webu enforcement.xbox.com.

B. Obtěžování

 • Neobtěžujte, nezneužívejte a nešikanujte ostatní uživatele, nezahrnujte je nevyžádanými zprávami, nekřičte na ně, nevyhrožujte jim a nepronásledujte je, ani k takové činnosti nepovzbuzujte jiné hráče.
 • Nepodporujte ubližování lidem či zvířatům ani násilí vůči nim a žádným způsobem nepropagujte sebepoškozování.
 • Žádným způsobem nesdělujte osobní údaje jiných uživatelů (např. jejich skutečné jméno, bydliště, IP adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo platební karty atd.). Tyto informace by jiné osoby mohly využít pro nezákonné nebo poškozující účely.
 • Jakákoli konverzace, která se netýká her a zabírá významnou část fóra, chatu nebo herního chatu a zabraňuje uživatelům najít informace ohledně her, může být považována za porušení etického kodexu.

C. Komunikace a obsah vytvářený uživateli

 • Nevytvářejte takovou jmenovku hráče, obsah profilu, obsah avatara, obsah ve hře, videa či jakýkoli jiný obsah, který by mohl urážet jiné uživatele. Zahrnuje to mimo jiné jakýkoli následující obsah, včetně souvislostí či náznaků:
  • sprostá slova či slovní spojení
  • témata či obsah sexuální povahy
  • projevy nenávisti
  • drogy či zakázané látky
  • nezákonné činnosti
  • rozporuplná náboženská témata
  • nechvalně proslulé osoby či organizace
  • citlivé současné či historické události
  • podobně znějící či vypadající slova a slovní spojení, případně slovní hříčky odkazující na tato témata
 • Nevytvářejte a nesdílejte žádný obsah, který je urážlivý nebo diskriminační; který navádí k diskriminaci, nenávisti či násilí; případně podporuje organizace, které mají takové cíle na základě těchto faktorů:
  • rasa
  • etnická příslušnost
  • národnost
  • jazyk
  • pohlaví
  • věk
  • postižení
  • status veterána
  • náboženství
  • sexuální orientace či projev
 • Nevytvářejte a nesdílejte obsah, nabádající nebo obsahující pokyny k ubližování či jinému poškozování osoby, skupiny osob či zvířat.
 • Nevytvářejte a nesdílejte obsah, který oslavuje zločiny proti lidskosti, jako je genocida nebo mučení.
 • Nevytvářejte a nesdílejte obsah, který znázorňuje nezákonné nebo nadměrné násilí nebo krveprolití.
 • Nevytvářejte a nesdílejte obsah, který je v rozporu s platnými místními zákony, obscénní nebo neslušný.
 • Nedistribuujte, nevystavujte, nepublikujte, nerozšiřujte a nerozebírejte pomlouvačné, práva porušující, obscénní, sexuální či nezákonné materiály v jakémkoli formátu (obrázky, audio a video záznamy, text aj.). Mezi zakázané materiály patří mimo jiné dětská pornografie či ilegální drogy.
 • Nezveřejňujte odkazy na materiály, které by mohly poškodit zařízení jiných uživatelů nebo by ostatním umožňovaly nepatřičný přístup k softwaru či internetovým stránkám.
 • Nezveřejňujte odkazy na obsah či weby, které usnadňují porušování etického kodexu nebo podmínek použití nebo k němu nabádají.

D. Vyjádření vztahové orientace

 • Svou vztahovou orientaci či pohlavní identitu můžete v profilu či jmenovce hráče vyjádřit těmito výrazy:
  • Lesbická
  • Gay
  • Bi
  • Transgenderová
  • Heterosexuální
 • Jiné výrazy týkající se vztahové orientace nejsou povoleny. Tyto výrazy navíc nesmíte používat negativním nebo pobuřujícím způsobem nebo je používat pro třetí stranu.

E. Vydávání se za jinou osobu

 • Za nikoho se nevydávejte a nikoho neobtěžujte ani nepomlouvejte, včetně těchto osob:
  • pracovníků společnosti Microsoft
  • moderátorů
  • zaměstnanců
  • zaměstnanců herních vývojářů, vydavatelů nebo jiných partnerů služby Xbox
  • dalších zaměstnanců podpory

F. Podvádění a neoprávněné úpravy

 • Při hraní nepodvádějte, pokud vývojář záměrně nepovolil použití cheatů.
 • Nepoužívejte neschválený hardware či úpravy.
 • Nezneužívejte chyby či poruchy ve hrách.
 • Neprovádějte neschválené úpravy profilu či obsahu svého účtu, mimo jiné jeho trvání, avatara, uložených her, herního skóre nebo výsledků.
 • Záměrně nehrajte s hráčem, který používá neschválený software či metody.
 • Nehrajte nezákonně získaný software nebo pirátské hry.
 • Nedělejte nic, co by snížilo kvalitu služby z hlediska společnosti Microsoft nebo dalších uživatelů, jako je například narušování sítě či manipulace.
 • Nehrajte hru předtím, než byla schválena ke hraní ve službě.

G. Ochrana účtu a osobních údajů

 • Je mimořádně důležité chránit si svůj účet; nikomu nesdělujte své osobní údaje, například: telefonní číslo, e-mailovou adresu, bydliště aj.
 • Dobře si rozmyslete, než se rozhodnete ve svém profilu sdílet své jméno a umístění, a buďte uvážliví při zaznamenávání nebo sdílení vytvořeného obsahu. Chcete-li jinému hráči sdělit jiné osobní údaje, udělejte to neveřejnou cestou.
 • Nepůjčujte, nepřevádějte, neprodávejte nebo jiným způsobem neposkytujte přístup ke svému účtu.
 • Pokud svůj účet řádně nezabezpečíte, můžete ztratit přístup ke službě Xbox Live.
 • Další informace, jak účet lépe zabezpečit, najdete na naší stránce o bezpečnosti účtu.

H. Podvody a komerce

 • Účty a jmenovky hráčů jsou nepřenosné. Nekupujte si účty ani jmenovky hráčů od třetích stran.
 • Nevstupujte do účtů, které nevlastníte, ani se o to nepokoušejte.
 • Nekupujte od třetích stran zlaté členství služby Xbox Live, hry, body Microsoft Points ani žádný dodatečný obsah.
 • Nezkoušejte získat obsah či body Microsoft Points podvodným způsobem ani o takových způsobech neříkejte dalším uživatelům.
 • Účet nepoužívejte k prodeji služeb nebo herního obsahu za peníze nebo body Microsoft Points.
 • Službu Xbox Live nepoužívejte k žádným komerčním účelům:
  • Můžete vytvořit pouze účet pro sebe jako jednotlivce.
  • Není dovoleno vytvořit nebo použít účet pro společnost ani jiný podnikatelský subjekt.
  • Ve svém profilu ani žádným jiným způsobem ve službě Xbox Live nesmíte propagovat žádný produkt či službu.
 • Jakoukoli část služby Live nebo přístup ke službě Live nesmíte dále prodávat nebo distribuovat.

I. Obsah pro dospělé

 • Nevytvářejte a nesdílejte žádný následující obsah:
  • jakýkoli obsah sexuální či provokativní povahy
  • obsah, který by racionální osoba považovala za obsah pro dospělé nebo hraničící s obsahem pro dospělé
  • obsah, který obecně spadá do kategorie pornografie

J. Nezákonná činnost

 • Službu nevyužívejte k jakýmkoli nezákonným činnostem. Za své jednání ve službách a jeho důsledky jste zodpovědní vy sami, nikoli společnost Microsoft.
 • Je zakázán jakýkoli obsah, který podporuje či propaguje nezákonný hazard, nezákonný obsah, pornografii, pirátství, nezákonné online lékárny, drogy či zločinné aktivity.
 • Nevytvářejte a nesdílejte jakýkoli obsah s návodem, jak vyrobit bomby, zbraně či drogy, ani obsah vybízející k zapojení do násilného či nezákonného chování.
 • Není povoleno neschválené použití duševního vlastnictví jiného subjektu, mimo jiné těchto položek: softwaru, hudby, umění a dalšího materiálu chráněného autorským právem, obchodní značkou, patentem nebo obchodním tajemstvím.
 • Je zakázán jakýkoli obsah, který podporuje či propaguje konzumaci alkoholu u nezletilých, používání drog či společensky nezodpovědné chování spojené s konzumací alkoholu či drog (například řízení automobilu po požití alkoholu).
 • Nevytvářejte a nesdílejte jakýkoli obsah, který podporuje, propaguje či obsahuje teroristické hrozby či aktivity.
 • Nevytvářejte a nesdílejte jakýkoli obsah, který podporuje, propaguje či obsahuje odkazy na viry či malware.
 • Nevytvářejte a nesdílejte jakýkoli obsah, který podporuje či propaguje krádež identity.

K. Důsledky porušení pravidel

Pokud porušíte etický kodex nebo podmínky použití, proti vašemu účtu či konzoli mohou být podniknuta mimo jiné následující opatření:

 • V případě některých přestupků, mimo jiné následujících, bude provedeno okamžité trvalé zablokování:
  • hacking
  • modding
  • manipulace s profilem
  • podvod
  • krádež na Trhu
  • kupování, prodej nebo krádež jmenovek hráčů nebo účtů
  • závažné rasové poznámky
  • vydávání se za zaměstnance společnosti Xbox
  • nahota
  • opakované vytváření neslušných jmenovek hráče nebo obsahu profilu
  • zveřejňování virů
  • zveřejňování adres URL webů s phishingem, malwarem či viry
 • Jestliže se pokusíte vyhnout zákazu účtu vytvářením nových účtů, může to mít za následek trvalý zákaz nového uživatelského účtu a možné zvýšení trestu pro původní účet, všech s ním spojených účtů a jakéhokoli zařízení, pomocí něhož se ke službě připojujete.
 • Opakované porušení etického kodexu může mít za následek trvalé zablokování účtu, případně trvalý zákaz jakéhokoli zařízení, pomocí něhož se ke službě připojujete.
 • Pokud vytvoříte jmenovku hráče, která porušuje podmínky použití nebo etický kodex, systém vám automaticky vybere jinou.
 • Pokud vytvoříte obsah, který porušuje podmínky použití nebo etický kodex, může být odstraněn a mohou být podniknuta vynucovací opatření.
 • Pokud zneužíváte hlasovou funkci nebo zasílání zpráv, podnikneme vynucovací opatření spojené s možností tyto funkce používat.

SPOLEČNOST MICROSOFT VÁM PŘED PROVEDENÍM TAKOVÝCHTO KROKŮ NENÍ POVINNA ZASLAT UPOZORNĚNÍ. Jestliže bude váš účet zakázán v době vaší účasti na turnaji či v soutěži, nenese společnost Microsoft žádnou odpovědnost za ztrátu jakékoli potenciální ceny či uznání, které jsou s turnajem či soutěží spojeny. Společnost Microsoft není povinna monitorovat všechny příspěvky či aktivity, ale má právo kterýkoli příspěvek odstranit nebo podniknout opatření proti jakémukoli uživateli.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění odstranit ze služeb jakýkoli uživateli vytvořený obsah, účet či zařízení kvůli jednání, které porušuje tento etický kodex nebo podmínky použití. V případě porušení pravidel si společnost Microsoft také vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit uživateli přístup.

TRVALÝM ZABLOKOVÁNÍM ZANIKAJÍ VEŠKERÉ LICENCE NA OBSAH, DOBA ZLATÉHO ČLENSTVÍ I ZŮSTATEK ÚČTU MICROSOFT SPOJENÝ SE ZABLOKOVANÝM ÚČTEM.

Další informace najdete na webu enforcement.xbox.com.