Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.

Vysvětlení etického kodexu společnosti Microsoft pro zákazníky Xbox Live

Poslední aktualizace tohoto dokumentu: leden 2014

Vyhněte se negativnímu.

Podporujte to pozitivní.

Vysvětlení etického kodexu společnosti Microsoft pro zákazníky služby Xbox Live

Služba Xbox Live je vaše online herní komunita. Pomozte, aby to pro všechny byla zábava, dodržováním Etického kodexu společnosti Microsoft ve službě Xbox Live. Zde je jednoduchý návod, jak etický kodex uplatnit při chování ve službě Xbox Live:

 • Zamyslete se nad tím, jak vaše chování a obsah ovlivňuje vás i ostatní uživatele služby Xbox Live. Podporujte pozitivní vliv, předcházejte negativnímu.
 • Negativní vliv může mít pro vás důsledky.

Další informace naleznete níže.

CHOVÁNÍ VE SLUŽBĚ XBOX LIVE

Co se považuje za chování ve službě Xbox Live?

Chování je vše, co děláte a co ovlivňuje vás, ostatní uživatele, společnost Microsoft nebo službu Xbox Live.

Jaké jsou příklady zakázaného chování ve službě Xbox?

(Poznámka: příklady níže jsou jen ukázky chování zakázaného etickým kodexem společnosti Microsoft. To, že něco není na seznamu, neznamená, že je to v pořádku.)

 • Nevytvářejte, nesdílejte, nepoužívejte ani nepropagujte zakázaný obsah.
 • Neprovádějte nezákonnou činnost. Například:
  • Nevyhrožujte fyzickou újmou ostatním.
  • Nešiřte lži o uživateli, produktu, firmě nebo skupině.
  • Nezveřejňujte nahé fotografie, pokud víte, že osoba na nich je zveřejnit nechtěla.
  • Nevynucujte ani jinak nehrozte činnostmi, pokud nedostanete, co chcete.
 • Nepoškozujte ani neobtěžujte ostatní. Například:
  • Nepoškozujte sami sebe
  • Nepodporujte násilí na osobách a zvířatech.
  • Nekřičte na ostatní, nezastrašujte a nešikanujte je.
  • Nenarušujte soukromí jiného uživatele (např. nesdílejte osobní údaje, například adresu domů).
  • Chraňte svůj účet, zařízení a osobní údaje např. nepůjčujte své přihlašovací údaje, nezveřejňujte své soukromé údaje a hlídejte si svá zařízení).
 • Nepoškozujte zařízení společnosti Microsoft, Xbox Live ani zařízení jiných osob. Například:
  • Nezveřejňujte odkazy na malware.
  • Nenarušujte přístup k síti nebo zařízení ostatních uživatelů.
  • Nenarušujte službu Xbox Live.
 • Nepodvádějte ani se nepokoušejte službu ovlivnit. Například:
  • Nepoužívejte neoprávněný hardware nebo software.
  • Nevyužívejte slabých míst ve hře.
  • Neprovádějte nepovolené úpravy svého profilu účtu či jeho obsahu (např. funkční období, avatar, uložený obsah hry, skóre hry, úspěchy).
  • Nehrajte záměrně s uživatelem, který používá nepovolený software nebo metody.
 • Nepoužívejte účet jiného uživatele bez jeho svolení. Například:
  • Nesdílejte obsah v rozsahu, ve kterém k tomu nemáte oprávnění.
  • Bez povolení nepoužívejte duševní vlastnictví jiných osob (např. autorská práva, obchodní tajemství).
  • Nehrajte nezákonně získané softwarové hry či jejich pirátské kopie.
  • Nehrajte hru dříve, než bude její hraní ve službě povoleno.
 • Neprovádějte podvodné nebo nepovolené transakce. Například:
  • Nepůjčujte, nepřevádějte, neprodávejte ani jinak neposkytujte třetím stranám přístup ke svým účtům nebo jmenovkám hráče.
  • Nepřistupujte nebo se nepokoušejte o přístup k účtům, které nevlastníte.
  • Nekupujte členství, hry, dárkové poukazy, kredity účtu ani obsah od neoprávněných stran.
  • Nepokoušejte se používat ani sdílet podvodné metody za účelem získání členství, her, dárkových poukazů, kreditů účtu, obsahu ani hardwaru.
  • Nepoužívejte účet k výměně služeb nebo obsahu ve hrách za členství, hry, dárkové poukazy, kredity účtu, obsah ani hardware.
  • Dále neprodávejte ani nedistribuujte žádnou část služby Xbox Live.
  • Nepředstírejte, že jste jiná osoba (např. pracovník společnosti Microsoft, moderátor, zaměstnanec vývojářů her, vydavatel nebo jiný partner společnosti Xbox).
 • Nepoužívejte službu Xbox Live ke komerčním účelům. Například:
  • Nevytvářejte účet pro obchodní subjekt.
  • Neinzerujte ve službě Xbox Live žádný produkt ani službu.
 • Nepodporujte zakázaný obsah.

OBSAH VE SLUŽBĚ XBOX LIVE

Co se považuje za obsah ve službě Xbox Live?

Obsah je vše, co vytváříte, sdílíte, používáte nebo propagujete a co by jiný uživatel mohl vidět nebo slyšet, například jmenovky hráče, údaje profilu, herní obsah a videa.

Jaké jsou příklady zakázaného obsahu ve službě Xbox Live?

(Poznámka: příklady níže jsou pouze ukázky obsahu zakázaného etickým kodexem společnosti Microsoft. To, že něco není na seznamu, neznamená, že je to v pořádku.)

 • Obsah zahrnující nezákonné činnosti a položky. Příklad:
  • Hazard, piráctví, dětská pornografie, obscénní nebo trestná činnost
  • Užívání alkoholu nezletilými osobami, nezákonné užívání drog nebo společensky nezodpovědné chování spojené s užíváním drog (např. řízení po požití alkoholu
  • Terorismus (např. pokyny k výrobě bomb nebo jiných zbraní
  • Informace, které by mohly pomoct identifikovat zloděje (např. identifikační číslo vydané vládou)
 • Obsah, který by mohl poškodit nebo šikanovat osobu, včetně vás nebo zvířat. Příklad:
  • Sprostá slova nebo fráze
  • Obsah související se sebevraždou
  • (Poznámka: příklady níže jsou pouze ukázky typu chování zakázaného etickým kodexem společnosti Microsoft. To, že něco není na seznamu, neznamená, že je to v pořádku.)
  • Negativní projevy (včetně nenávistných projevů nebo hrozeb) adresované osobám, které náležejí do určité skupiny, včetně skupin na základě rasy, etnického původu, národnosti, jazyka, pohlaví, věku, hendikepu, statutu veterána, víry nebo sexuální orientace
  • Zbytečné projevy, jejichž cílem je narušovat schopnost osob nebo skupin užít si hru nebo aplikaci ve službě Xbox Live
  • Obsah ukazující nebo propagující zneužívání zvířat
 • Obsah, který je kontroverzní. Příklad:
  • Sexuální, provokativní a pornografický obsah nebo obsah pouze pro dospělé
  • Násilný obsah
  • Kontroverzní náboženský obsah
  • Cokoli zahrnující známé osoby nebo organizace
  • Cokoli zahrnující citlivé události, aktuální nebo v minulosti
 • Obsah, který je nepovolený. Příklad:
  • Obrázky nebo jiný obsah, k jejichž použití nemáte svolení.
  • Nezákonně získaná videa
 • Obsah, který propaguje nebo zní či vypadá jako slova, fráze či obrázky, které se týkají jakéhokoli zakázaného obsahu

DŮSLEDKY

Porušení etického kodexu společnosti Microsoft může být důvodem pro tyto nebo jiné kroky:

 • Automatické přiřazení nové jmenovky hráče, pokud je vytvořená jmenovka nevhodná.
 • Odstranění obsahu, pokud vytvoříte nebo použijete nevhodný obsah.
 • Omezení (např. komunikací, více hráčů, přístupu k účtu) vašeho užívání služeb Xbox Live, pokud tyto služby zneužíváte.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se dopustíte závažného porušení, které mimo jiné zahrnuje: hackování, narušení účtu, podvod, obchodování s účty nebo jmenovkami hráče a jejich odcizení, závažné rasové poznámky, odcizení identity zaměstnanců služby Xbox, zobrazování nahoty, opakované vytváření nevhodných jmenovek hráče nebo obsahu profilu, distribuce adres URL na phishingové weby.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se pozastavení pokusíte vyhnout použitím alternativních účtů nebo zařízení.
 • Trvalé pozastavení nebo zakázání zařízení, pokud se opakovaně dopouštíte porušení.

PO APLIKACI TRVALÉHO POZASTAVENÍ VÁM PROPADAJÍ VEŠKERÉ LICENCE K OBSAHU, ČAS ZLATÉHO ČLENSTVÍ A ZŮSTATKY NA ÚČTU MICROSOFT SPOJENÉ S POZASTAVENÝM ÚČTEM.

STÍŽNOSTI

Pokud narazíte na chování nebo obsah, které porušují etický kodex společnosti Microsoft, nepodnikejte v této souvislosti žádné odvetné kroky. Místo toho můžete: